Regionalist
  • svátek dle občanského kalendáře: Bedřich
  • liturgická barva zelená
  • středa 8. týdne v mezidobí
  • mešní texty dnešního dne: 1P 1,18-25 ž: Ž 147 e: Mk 10,32-45


středa Na hlavní stránku Regionalistu 1.3.2000

Denní vydání:
(Toto číslo vyšlo: středa v 0:08 hodin)

Dnes v regionu:
  • Prázdninové bruslení se Sáškem na zimním stadionu ve Velkém Meziříčí (9.30 - 11 hodin)
  • Slavnostní otevření pobočky Občanské poradny - Jihlava v prostorách farního úřadu na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči (10 hodin)
  • Prázdninová Junior diskotéka v kulturním domě v Bystřici nad Pernštejnem (16 hodin)
  • Zahájení výtvarné výstavy 100 a více žen ve výstavní síni staré radnice ve Žďáře nad Sázavou (17 hodin)
  • Láska v operetě a muzikálu s P. Břínkovou a J. Ježkem v Domě kultury v Jihlavě (19.30 hodin)

Zobrazit celý kalendář očekávaných událostí na další dny a týdny
Dnešní vydání deníku:
novinky v Třebíčském Objektivu...


Zpět na obsah


V Jihlavě téměř sto nových bytů?

Celkem 94 nových malometrážních bytů by mělo být do roku 2002 vystavěno v Rantířovské ulici v Jihlavě. Byty by měla na pronajatém městském pozemku postavit firma CZ stavební holding Pardubice.

Stavba bytů soukromým investorem na městských pozemcích je podle tiskové mluvčí jihlavské radnice jednou z možností, jak na každou bytovou jednotku získat od státu dotaci ve výši 320 tisíc korun.
"Po dostavbě budou investorem byty nabídnuty k odprodeji zájemcům, kteří budou schopni naráz zaplatit jejich cenu," upřesnila mluvčí. Cena garsonky bude přitom činit 230 tisíc korun, dvoupokojový byt zde prý bude možno pořídit za 572 tisíc.

Leo ŠVANČARA

Zpět na obsah


Přílétli první poslové jara

Skřivani, špačci a čejky chocholaté se jako první letos vrátili na naše území z teplých krajů. Ptáci přilétají v hejnech a vyhledávají místa s dostatkem potravy, především rákosiny v okolí rybníků. Uvedl to president Moravského ornitologického svazu (MOS) Jiří Šafránek.

"Pokud vydrží teplé počasí, objeví se v nejbližších dnech i konipas bílý, rehek domácí a drozdi," doplnil. Neklamným znamením přicházejícího jara je i zpěv zvonků, vábení sýkor a tok hrdliček zahradních. Některé druhy jako straky, krkavci a ze sov například kalousi ušatí, již začínají s přípravou hnízd.
Jak však J. Šafránek dodal, i přes přicházející jaro není vhodné zatím přestat s přikrmováním ptactva na krmítcích. Ptáci je sice nenavštěvují hojně, ale může dojít k náhlému ochlazení a opeřenci se mohou ocitnout ve vážných problémech. Přikrmování lze ukončit koncem dubna, kdy připravená semena slunečnice zůstanou bez povšimnutí ptačích strávníků.

Eva ŠINKOVSKÁ

Zpět na obsah


Tradiční maškarní průvod v Kamenici u Jihlavy s překvapením

Tradiční maškarní průvod v Kamenici u Jihlavy vyjde v 9 hodin od hasičské zbrojnice v sobotu 4. března za účasti asi 60 masek.

Jak informoval jeden z pořadatelů Bohumil Paul, pro návštěvníky je připraven bohatý program, ovšem letošní atrakci odmítl sdělit s tím, že iniciátoři připravují překvapení. Nastínil však, že v průvodu půjdou koně s kočárem. Celá zábava bude probíhat za doprovodu místní dechové kapely.
Ve 20 hodin pak v sokolovně na akci naváže masopustní merenda se skupinou Fontána z Brtnice. "Tradiční zábavu doplní - jak je zde zvykem - masopustní tance, jako je mysliveček či šátečková a o půlnoci pak pohřbí účastníci basu," informoval. Vysvětlil, že na base - hudebním nástroji - je v Kamenici nesen štíhlý mládenec, muzikanti zahrají smuteční pochod, některá maska přednese proslov a poté je basa vynesena ze sálu ven.
Hlavními pořadateli maškarní merendy v Kamenici je již tradičně Sbor dobrovolných hasičů. Ti letos v květnu oslaví 125. výročí založení sboru. "Mohu říci, že patříme k jednomu z nejstarších hasičských sborů na Jihlavsku a od konce druhé světové války zde pravidelně mimo jiné pořádáme i zmíněné maškarní průvody," dodal B. Paul.

Eva ŠINKOVSKÁ


Zpět na obsah

stručně:


Pořad Poklady světa bude i o Telči

Südwestrundfunk Baden - Baden zahájil jednání s městem a zámkem v Telči o natočení čtrnáctiminutového pořadu z televisní řady Poklady světa věnované památkám světového kulturního dědictví UNESCO. Termín natočení snímku s názvem Telč - zámek a okolí je předběžně stanoven na 17. - 23. července.

Zpět na obsah

zasláno redakci:


Arcibiskupovo veto volby rektora theologické fakulty Wolfa

Veto proti zvolení prof. ThDr. Václava Wolfa za kandidáta na funkci děkana Katolické theologické fakulty University Karlovy (KTF UK) vznesl 28.února Velký kancléř KTF UK pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk.

Veto bylo vzneseno po obsáhlé informaci na Kongregaci pro katolickou výchovu v Římě 26.2., po konzultaci s arcibiskupem Zenonem Grocholewskim, který stojí v čele této kongregace a po poradě s biskupy České provincie katolické církve.

Text veta, které v úterý zveřejnil Akademický senát KTF UK, přinášíme v plném znění:

Po obsáhlé informaci na Kongregaci pro katolickou výchovu v Římě dne 26.2. t.r. a po konzultaci s J.E. arcibiskupem Zenonem Grocholewskim, prefektem této kongregace, a po vzájemné konzultaci s biskupy České provincie jsem se rozhodl ve smyslu Statutu Katolické theologické fakulty University Karlovy v Praze, schváleného jmenovanou kongregací dne 17.4.1993 a prodlouženého dne 14.3.1998 vznést veto proti zvolení prof.ThDr. Václava Wolfa za kandidáta na funkci děkana KTF UK na období 2000-2003.
Tato volba se uskutečnila na zasedání Akademického senátu KTF UK dne 8.12.1999 na základě statutu, schváleného tímto senátem dne 26.3.1998, který předložil bez schválení kongregace, nutného dle konstituce Sapientia Christiana, Akademickému senátu University Karlovy a ten jej dne 27.3.1998 schválil. Volba je tedy uskutečněna na základě církevně neplatného statutu a dle volebního řádu, který nebyl Akademickým senátem UK schválen, přestože zápis ze zasedání Akademického senátu KTF ze dne 1.12.1999 konstatuje opak.

Zdůvodnění veta:

Dle konstituce Sapientia Christiana, čl. 12 (viz i citovaný statut, čl. II, § 1) zastupuje Velký kancléř před fakultou Kongregaci pro katolickou výchovu. Má kompetenci vyslovit veto (viz čl. II, § 1, písm. d), poněvadž musí pečovat "o trvalý rozvoj fakulty". Zvolení prof.ThDr. Václava Wolfa však vidí jako možnou brzdu dalšího vývoje fakulty, k němuž se prefekt kongregace Zenon Grocholewski vyslovil, že je "nutné urgentně obnovit učitelský tým fakulty".

Konkrétní důvody veta:

1. Postoj vůči autoritě: Během šesti let opakovaného funkčního období zcela vázla spolupráce mezi děkanem fakulty a Velkým kancléřem. Děkan nepřicházel s iniciativou, aby ve smyslu Statutu KTF UK, čl. II, § 4, písm. f informoval o "závažnějších záležitostech fakulty," ani o závažných personálních změnách, které hodlal učinit. Pokud byl Velkým kancléřem pozván, odpovídal na problematické otázky často nepochopitelným mlčením. Podobné přezírání autority se stalo, když byl prof. Václav Wolf zvolen děkanem, a kdy sám poslal svou volbu - v rozporu se statutem - kongregaci k potvrzení, a tak projevil pohrdání funkcí Velkého kancléře.
Závažnější jsou však skutečnosti, že tehdejší Statut KTF UK zpracovával sám, eventuelně se svými rádci a nedal jej schválit Akademickému senátu KTF UK. Obešel i autoritu Velkého kancléře a poslal jej ke schválení na Kongregaci pro katolickou výchovu (která bohužel tyto praktiky akceptovala.)
Tyto své postupy pak Velkému kancléři vysvětloval tím, že má zvláštní pověření z Kongregace pro katolickou výchovu. Na písemný dotaz v této věci odpověděl prefekt kongregace, že to není pravda. (Snad se jednalo jen o spojení s některým úředníkem kongregace.)
Tyto skutečnosti mě vedly už v roce 1994 k tomu, abych při jeho tehdejším znovuzvolení senátem KTF do funkce děkana vyslovil své veto právě pro tuto nespolupráci. Teprve na setkání učitelského sboru, když prof. Wolf a ostatní slibovali, že budou spolupracovat, jsem veto odvolal. Sliby dodrženy nebyly a situace se nezměnila.
Úroveň vztahů Akademického senátu KTF UK vůči Velkému kancléři v té době je patrná např. ze zápisu ze zasedání konaného dne 7.11.1996 a mého dopisu z téhož dne, adresovaného všem členům senátu.
Velmi závažným způsobem se vztah prof. Václava Wolfa k autoritě Velkého kancléře projevil, když byl v roce 1996 zvolen do funkce už potřetí. Aby se zamezilo určité dvojznačnosti formulace statutu, schválil kardinál Laghi, tehdejší prefekt kongregace, i Akademický senát UK změnu formulace, která neumožňovala třetí volbu do funkce. Prof. Wolf se proti tomuto rozhodnutí autorit postavil. Nechtěl uznat zákonné veto Velkého kancléře. V této situaci se choval způsobem, který neodpovídal ani postoji kněze vůči svému biskupovi, ani chování vysokoškolského profesora vůči nadřízeným autoritám. V rozporu s pravdou tvrdil telefonicky tehdejšímu rektorovi University Karlovy prof. Karlu Malému, že byl kongregací potvrzen, zatímco Velký kancléř téhož dne na přímý dotaz kardinála Laghiho zjistil opak. Stejnou nepravdu však tvrdil bohoslovcům na jejich setkání, kam se sám vnutil, přestože nebyl pozván a osočil veřejně Velkého kancléře z nečestného jednání. Zároveň výhrůžně tvrdil, že má spojení na kongregaci, o kterém kardinál neví, čímž chtěl říci, že jedná za jeho zády. S podobnými prohlášeními obcházel jednotlivé ročníky a před studenty bezostyšně Velkého kancléře očerňoval.
Nepřijatelným způsobem jednal, když bylo dne 13.3.1997 svoláno zasedání senátu KTF, které mělo volit nového děkana (viz můj dopis ze 4.6.1997 předsedovi senátu). Přestože nebyl členem senátu, vnutil se na zasedání a nebylo možné ho donutit k odchodu. Tak morálně podporoval jemu nakloněnou část senátu, která v jeho duchu výslovně zpochybňovala autoritu Velkého kancléře a chtěla vytvořit ze senátu jakýsi tribunál soudící Velkého kancléře.
Tuto řadu skutečností by bylo možné dále rozšiřovat. Podrobněji byly tyto těžkosti vypsány v monitu, které jsem prof. Wolfovi udělil dne 30.9.1997. Všechny tyto skutečnosti - nechceme-li opustit rovinu morální a kanonickou - znamenají zřetelnou diskvalifikaci jmenovaného a ukazují na uvedené morální kazy, které zcela opravňují k závěru nevhodnosti kandidáta na funkci děkana.
Vzhledem k tomu, že senát KTF zcela opominul zvážit uvedené skutečnosti při výběru a hodnocení kandidáta, cítil se Velký kancléř nucen vznést veto proti této volbě.
2. Kromě důvodů uvedených pod bodem 1, které by samy o sobě stačily pro zdůvodnění veta, jsou tu i další skutečnosti, které nedovolují postavit takového profesora do čela fakulty, aby udával její směr.
Je to především uzavřenost, v níž držel v době svých funkčních období nejen orientaci svých přednášek, směřování fakulty jako celku, ale i formování studentů. Tyto postoje mají tendenci uzavírat církev do gheta, omezovat komunikaci se společností a jsou tak v protikladu s učením II. vatikánského koncilu. Konkrétně se to projevuje v silné tendenci omezovat denní studium laiků na fakultě. Jedním z nástrojů byl řád přijímacího řízení, v jehož stobodovém hodnocení je 60 bodů za motivaci ke studiu, čímž jsou kandidáti vydáni na milost předsedovi přijímací komise (viz můj dopis předsedovi AS KTF ze dne 19.5.1997). To se týká zvláště žen, o kterých se prof. Wolf ve svých přednáškách vyslovuje velmi nevhodně. Ve funkčních období prof. Wolfa byla velká řada uchazečů odmítnuta právě z uvedených důvodů, jak o tom svědčí četná odvolání. Fakulta byla obviňována z diskriminace. Poukazy na možnost dálkového studia nemohou záležitost vyřešit. Studenti pak odcházejí studovat theologii na nekatolické theologické fakulty. Přednášky jsou uzavřeny ostatním vysokoškolským studentům, což působí diskriminačně. Dále je tu přísný zákaz nahrávat přednášky.
Uzavřenost fakulty se projevuje zásadněji i tím, že učitelé theologických oborů téměř nepublikují. Neslouží tak ani církvi, ani společnosti, téměř se neúčastní přednáškové činnosti, ani pastoračních aktivit církve.
Prof. Wolf se vyslovoval při různých příležitostech proti linii stanovené ČBK, např. odporem proti trvalým jáhnům, proti bohoslužbě slova atd. Kněží v tomto duchu formovaní pak působí biskupům potíže, mají nedobrý vztah k laikům a nedobře formují farnosti. I proto Velký kancléř a biskupové České provincie nemají důvěru v činnost prof. Wolfa a nepřejí si, aby byl v čele fakulty.
3. Zřetelným projevem naznačené linie je i personální politika fakulty, která vedla k současnému stavu, kdy dvě katedry nemají nikoho pověřeného vedením. Dvě katedry nemají řádného vedoucího profesora. Celkový personální stav jednotlivých kateder není uspokojivý. Skutečnost, že za posledních deset let byly mizivé habilitace, je na pováženou. Nedávné odmítnutí akreditace oboru liturgie ministerstvem školství má zde své kořeny.
Některé z těchto výtek potvrzuje i pasáž z papežské visitace pražského arcibiskupského semináře.
Závěrem lze proto říci, že pro zodpovědnost, kterou mi ukládá Sapientia Christiana, nemohu souhlasit s volbou prof. Wolfa za kandidáta na děkana fakulty, a proto jsem vznesl toto veto.
Nyní záleží na Akademickém senátu KTF UK, aby učinil další opatření.

podepsán: kardinál Miloslav Vlk

Regionalistu zaslala Gabriela HÁNEČKOVÁ, Česká biskupská konference

Zpět na obsah


Zajímavý objev

Ještě dnes můžeme dočkat řady překvapení. Můžeme objevit zajímavé dokumenty z dob docela nedávných, ale také z dob dávno minulých. V jedné soukromé sbírce se dnech nachází zápisník bývalého majitele mirošovského velkostatku pana Viléma Richlého. Řada jeho prací je uložena v Museu Vysočiny v Jihlavě a byla publikována a vystavena. Patrně se nepodařilo uchovat celou sbírku pohromadě a část se přece jen rozkutálela do světa. Díky šťastné náhodě se dnes podíváme do nenápadné malé ručně psané knížečky s nadpisem "Všelijaké poznámky týkající se velkostatku Mirošovice - sepsal Vilém Richlý roku 1885".

O čem že autor píše? Zajímá se o všechno kolem. Popisuje místní lesy a jejich složení, popisuje ptáky, lesní zvěř, hady, květenu na loukách. Zapsal veškeré celoroční dění na svém velkostatku. Stránku po stránce se můžeme procházet po okolních vesnicích a seznamovat se s křížovými kameny, s jejich popisem a pověstmi o jejich vzniku. Často jde o pohledy velice romantické a z našeho dnešního pohledu naivní, ale jsou velmi cenné, neboť celá řada křížových kamenů byla zničena a nebo byla časem přenesena na nová stanoviště. Na některých se projevilo působení času a dnes jen stěží můžeme rozeznat staré písmo nebo vyobrazení rozličných předmětů. Byl jedním z těch, kteří nebyli lhostejní ke svému okolí a právě jemu vděčíme za záchranu a popularisaci těchto, do té doby zcela opomíjených, kamenných památek. Konečně, dejme mu slovo, když popisuje dva kameny nalezené přímo v Mirošově či Mirešovicích, jak se tehdy říkávalo této vsi, která leží asi 10 km západně od Jihlavy.
1. MIREŠOVICE velkostatek má plotnu takovou s křížem a na straně pravé s bambitkou, nahoře jest r. 1644, pod ním "Mattej Mew," nyní stojí v zahradě a stál spíše hned za rohem zdi zahradní a jest o něm pověsť, že otec ovčák syna svého, z boje domu se vracejícího, když v době noční oknem do ovčína se ubíral, za zloděje držel a zastřelil. Na návsi ve vsi Mirošov stojí také plotna taková, na ní kříž, v pravo sekyra a v levo dýka. Povídá se, že zde někdo zmrzl! Celý kámen zapadlý jsem r. 1890 nechal vyzdvíhnouti a patřičně postaviti. Uprostřed, podél celého kříže vyrytá kopí.
Následuje soupis devatenácti míst, kde jsou zachyceny křížové kameny nebo plotny, jak je nazval autor této pozoruhodné knížečky. Podařilo se mu popsat celkem 24 exemplářů v okolí až k Jihlavě, a na opačné straně k Pelhřimovu, až po jeden poslední v samotném Jindřichově Hradci.
Byl to jistě pán všestranně nadaný. Jeho sběratelská vášeň naplňovala zámek a jeho komnaty archeologickými nálezy z blízkého okolí, sbíral mince, keramiku a porcelán. Však také na jednom z kamenných ostění vstupních dveří, dnes v soukromé sbírce, bylo jím vyryto: SBÍRKY ZÁMECKÉ 188(0) - (Vilém Richlý).
Další osud zámku byl více než tragický. Historické sídlo starých rodů a jedno z největších venkovských panských sídel v jihlavském okrese vůbec bylo po osvobození v roce 1945 Rudou armádou vyloupeno a od té doby dále upadalo. Všechno se všem nějak hodilo, a tak postupně zmizel i poslední kousek inventáře, podlahy, okna, zábradlí, až nakonec zůstal zcela pustý objekt. V době, kdy byl zámek "spravován" Semenářským státním statkem v Jihlavě došlo k jeho vyjmutí ze seznamu nemovitých kulturních památek a jedinečná, pro obec dominantní zámecká kulisa, byla v roce 1986 zbourána. Zmizela památka číslo 4996. Navždy. Je jakousi ironií osudu, že přehled nemovitých kulturních památek vydaný v loňském roce tuto skutečnost ještě nezaregistroval a tak případný návštěvník už nenajde zámek, ale holou pláň. Také zámecký park byl do tohoto seznamu zapsán pod evid. číslem 4997. Co z něho dodnes zbylo mi není známo. Před léty to býval prales, na jehož okraji byla zakládána políčka na brambory. Inu, výživa národa především!

Ladislav VILÍMEK, Rounek 25, 588 41 Vyskytná n. Jihl.


Zpět na obsah


Z novin Vysočina:


Hřbitov v Bystřici nad Pernštejnem je přeplněn

Kapacita hřbitova v Bystřici nad Pernštejnem se snížila natolik, že před několika dny byla volná dvě hrobová místa.

"Ptaly se mě pracovnice Technických služeb, kam mají umístit další hrob," informoval vedoucí odboru výstavby Stanislav Bartoš. "Ano, podle původního návrhu tam zůstávaly skutečně dvě volná místa, ale již druhý den jsme to vyřešili. Je tam třicet míst naprosto volných," potvrdil ředitel Technických služeb města, a.s. Petr Hanzlík. Nový hřbitov v místní části Lužánky v Bystřici teprve připravují, přitom operují s myšlenkou rozšířit ten stávající.
Za posledních 15 let se hřbitov rozšiřoval dvakrát. Poprvé o kolumbárium (stěnu s výklenky pro uložení uren) a obřadní síň, podruhé směrem k zemědělské škole. "Nemám přesná čísla, kolik nových míst vzniklo, ale bylo jich poměrně dost a už jsou všechna vyčerpaná," doplnil Bartoš. "Kapacita hřbitova je téměř naplněná," připustil Hanzlík. "Druhá věc je, že se zatím nepřistoupilo k obsazování hrobů, které jsou neudržované," dodal.
Třicet stávajících nových míst podle Hanzlíka není posledních, mnoho lidí vlastní rodinné hroby, které opětovně používají.
Další, územní reserva se rýsuje směrem k hlavní silnici. "Ale je to zase jenom něco dočasného, určitě to nebude větší bez předchozího rozšíření a do 15 let tu máme problém znovu," uvažuje vedoucí odboru výstavby Bartoš.
Ředitel TS Hanzlík by podle svých slov nerad vyvolával paniku. "Situace není kritická, ale musíme ji velice rychle komplikovaně řešit. Buď rozšířením nebo výstavbou nového hřbitova," shrnul.
Geologický průzkum v místní části Lužánky potvrdil vybranou lokalitu pro nový hřbitov jako vhodnou. "Jeho rozsah je sice omezený, ale mohli bychom mu pomoci opěrnými zídkami nebo navezením vhodného materiálů," konstatuje Bartoš, propagátor nového pohřebiště. "Můj osobní názor je pokusit se začít budovat nový hřbitov, byť velice zjednodušeně a na etapy podle finančních možností města," míní s poukazem, že původní hřbitov u kostela na náměstí si časem vyžádal vymístění a dnes je situace zralá na další odsun z centra města.

-ami-

Zpět na obsah


Starosta versus zastupitelé: kurty nebo koupaliště

Bouři nevole rozpoutala mezi městskými zastupiteli v Bystřici nad Pernštejnem položka výstavba sportovního areálu (800 tisíc korun) ve schvalovaném rozpočtu, určená pro zbudování plochy s umělým povrchem na tenis a volejbal.

Zastupitelé bez rozdílu stranické příslušnosti se domnívají, že prioritou je kluziště a zejména oprava chátrajícího bazenu, neboť občané se v případě rekonstrukce Domanínského rybníka nebudou mít napřesrok kde koupat. Přesto nejspíš dostanou "zelenou" kontroversní kurty.
Vzhledem k tomu, že "causa kurty" rozhořčila mnoho místních obyvatel, vracíme se k projednávání.
Kritiku na veřejném jednání odstartovala zastupitelka Jana Zítková (KDU-ČSL) s obavami, aby městská rada, jíž dali zastupitelé pravomoc rozhodovat, nepřesunula na kurty další peníze z ostatních položek a na bazen a kluziště by tak nezbyly finance.
"Nevím, co je prioritní záležitost, jestli koupaliště nebo kurty," připojila se k obraně zájmů občanů další zastupitelka Božena Rossí (ODS).
"Tenisové kurty nejsou jen pro pár vyvolenců, ale pro ty nejširší masy," hájil starosta Josef Novotný (Nezávislí). Řekl, že bazen považuje též za prvořadý a nebrání se změnit název rozpočtové položky na zahájení výstavby sportovního areálu s důrazem na rekonstrukci koupaliště, které již léta chátrá.
"Je třeba si opravdu ujasnit formulaci, zbytečně nedráždit lidi," dodala Rossí s dovětkem, že zatímco tenis je pro úzkou skupinu zainteresovaných, na koupaliště si najde cestu většina obyvatel.
Přesto nejspíš přijdou první na řadu hojně diskutované kurty. Starosta sice připustil, věren heslu Kdo rychle dává, dvakrát dává, že rekonstruovat koupaliště po napuštění rybníka by nemělo valný význam, nicméně kurty mají proti bazenu minimálně jedno nesporné plus: je na ně již vypracovaná dokumentace.
"Do projektů jsme šli ve stejném okamžiku, ale dokumentace je hotová pouze u kurtů," potvrdil vedoucí odboru výstavby Stanislav Bartoš. Příprava projektu na koupaliště bude trvat minimálně dva až tři měsíce. Nepředpokládám, že bychom to celé udělali letos, ale na příští rok, kdy nebude Domanínský rybník v provozu, koupaliště připravíme...," přislíbil.
Objekt koupaliště mezi dvěma sídlišti na břehu řeky Bystřičky chátrá od začátku osmdesátých let. Jeho opravu slibují od Listopadu všechny politické strany ve všech volebních programech. Občané začínají být netrpěliví.

-ami-

Zpět na obsah


V Novém Městě na Moravě vzniká pod záštitou Sluníčka klubová scéna

Kromě řady pravidelných akcí se bude v letošním roce podílet klub Sluníčko - Unijazz na dvou nových projektech, které by měly obohatit kulturní dění v Novém Městě na Moravě. Jedním z nich je otevření klubové scény v Kulturním domě v Pohledci.

"Máme představu, že by se zde mohly vždy jednou za měsíc konat pravidelné klubové akce, jejichž součástí by měly být kromě koncertů rockových skupin, různé výstavy, recitace básní a možná i divadlo. Tón by měly udávat především mladé tváře" uvedl Tomáš Blažek ze Sluníčka. První klubový večer by se měl uskutečnit v polovině března.
ŘETĚZ je druhým projektem, na němž se hodlá Sluníčko v letošním roce aktivně podílet. Do tohoto projektu se zapojilo několik organisací z celého města, které chtějí spoluvytvářet kulturní vědomí obyvatel města. "Ve městě se koná spousta kulturních a společenských akcí, ale lidé jsou většinou od sebe odděleni a nejsou o všech aktivitách dostatečně informováni. Chtěli bychom proto spojit síly především při propagaci akcí pořádaných nejenom naším klubem, ale i kulturním domem, museem, základní uměleckou školou a dalšími," přiblížil myšlenku projektu T. Blažek.
Příznivci Klubu Sluníčko se mohou těšit na další pravidelné akce, mezi nimiž nechybí Dylan Day`s v Daňkovicích, festival Otevřeno - Jimramov 2000 a spousta zajímavých besed v Domě s pečovatelskou službou v Novém Městě na Moravě, kde by se mohlo podle Blažka odehrát i nevážné setkání s politikem Janem Rumlem.

-ph-Zpět na obsah