Regionalist


pátek Na hlavní stránku Regionalistu 24.7.1998
Denní vydání:
(Toto číslo vyšlo: pátek v 0:14 hodin)

        Boží mlýny, aneb jak si kdo co vlastně nepředstavoval?

"Začátek výkonu své funkce jsem si takto vůbec nepředstavoval," řekl ve čtvrtek novopečený ministr kultury Pavel Dostál krátce poté, kdy při první ministerské jízdě autem nečekaně havaroval.

Do jeho vozu včera zezadu narazil nákladní automobil a ministr - podle svých vlastních slov - byl doslova katapultován do přední části vozu. Lékařské vyšetření po nehodě naštěstí zdravotní újmu vyloučilo. "Můj Bože, co ještě přijde?" zhodnotil svůj první oficiální ministerský den Pavel Dostál.
V kontextu neobratně potlačované touhy mužů z Lidového domu stůj co stůj zasednout do vytoužených ministerských křesel (nikoli se nepodobající počínání rozechvělého pubescenta, navštívivšího pokradmu poprvé veřejný dům) je myslím příznačné, co tito "tolerovaní nejvyšší" považují za počátek výkonu svých funkcí. První jízdu služebním automobilem!
Nejen já však považuji za skutečný "začátek výkonu funkce" páně Dostála racionální zdůvodnění jeho obhajoby komunistických zločinů spáchaných na církvích: farář jej, ubožáka, v mládí ztloukl rákoskou...
Proto zhrzený ministr církvím nevěří, ba co víc, hodlá je - jak již minulý týden předeslal - z těchto "závažných důvodů" po marxistických hrůzovládcích okrást v tomto století podruhé.
Nejste zdaleka sám, pane Dostále, kdo si takový počátek výkonu vaší funkce nepředstavoval. Proto nyní mohu mírně potměšile na vaši adresu odtušit: "Váš bože, co ještě přijde?".

Leo ŠVANČARA


Zpět na obsah


Přípravné fáze k výstavbě obchvatu Lidická - Havířská v Havlíčkově Brodě pokračují rychle

Vyhovující zpracování projektové dokumentace i většinu výkupů pozemků se podařilo Městskému úřadu v Havlíčkově Brodě zajistit v přípravné fázi, nutné k realisaci výstavby části obchvatu Lidická - Havířská. Uvedla to tisková mluvčí MěÚ Havlíčkův Brod Světlana Musilová.

Informovala, že tyto přípravné práce se podařilo zajistit v dobrém čase - okolo půl jednoho roku. "Za positivní je možné také považovat možnost zpětného odkoupení těchto pozemků investorským útvarem za odhadní cenu, takže se větší část finančních prostředků za výkupy vrátí do městské pokladny", doplnila S. Musilová.
Dodala, že dnes 24. července by se mělo uskutečnit jednání za účasti plynařů a pracovníků pardubické správy Ředitelství silnic a dálnic o technickém řešení vysokotlakého řádu plynovodu, který probíhá podél ulice Lidické a prochází místem budoucí křižovatky. "Snaha o zahájení výstavby již letos se jeví jako reálná, ale nadále závisí na finanční situaci", konstatovala mluvčí.

Eva ŠINKOVSKÁ


Zpět na obsah


Krajinu hudby v Telči zakončí Campanula

Vystoupení souboru Ardor Musicus v zámeckém Divadelním sále v Telči mohou slyšet zájemci dnes 24. července ve 20 hodin v rámci hudebního festivalu Krajina hudby. Zazní zde díla J.S. Bacha, Stradelky či Černohorského.

Festival zakončí v sobotu 25. července v chrámu sv. Jakuba opět ve 20 hodin jihlavský pěvecký Campanula pod Vedením Pavla Jiráka a za varhanního doprovodu Vladimíra Roubala. Zazpívají díla W.A. Mozarta, Tůmy, J. Nováka Scheldta či P.I. Čajkovskiho.

Eva ŠINKOVSKÁ


Zpět na obsah


Výstava sester Floriánových ze Staré Říše

Výstava obrazů a grafik Magdaleny Křenkové a Karly Tomešové bude zahájena v sobotu 1. srpna v 17 hodin v galerii Pod schodama (Havířská ul.) v Jihlavě. Úvodní slovo přednese Prof. Jarmila Krátká.

Sestry Floriánovy ze Staré Říše vydávají od roku 1997 vlastní poesii a grafiku pod názvem Protiklady. Tímto obnovily novou řadu staroříšských tisků, inspirovány svým dědečkem Josefem Florianem, vydavatelem Dobrého díla. Výstava potrvá do 12. srpna.

Eva ŠINKOVSKÁ


Zpět na obsah


Anenská pouť s bohatým programem

Anenská pouť v Náměšti nad Oslavou potrvá od pátku 24. do neděle 26. července.

V pátek ji v 16 hodin zahájí soutěžní odpoledne pro děti s opékáním buřtů, v sobotu se pak bude konat velké zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiče, kde se vystoupí BUBU divadlo, proběhne diskotéka, soutěže, pohádky či hry. Koncertovat bude kapela Pastelky.
V neděli pak si mohou zájemci od 15 hodin poslechnout promenádní koncert dechové hudby Polužanka, děti si mohou hrát ve skákacím hradu či jezdit na ponících.

Eva ŠINKOVSKÁZpět na obsah


zasláno redakci:

Povodňová situace ve východočeském regionu

V noci ze středy na čtvrtek bylo zasaženo území východočeského regionu četnými srážkami. Z tohoto důvodu došlo v některých částech k povodňovým situacím.

Nejhorší situace je zmapována na Rychnovsku v oblasti obcí Dobruška až Pohoří. Z důvodů strženého mostu v obci Chábory (koryto vody zde dosahuje v průměru 30 metrů) je neprůjezdná silnice I/14 mezi Dobruškou a Rychnovem. Voda dosahuje výšky až 3 metry a v těchto místech je vyhlášen III. stupeň povodňové aktivity. V průběhu noci byly v této oblasti evakuovány čtyři dětské letní tábory a všechny děti jsou v pořádku. V noci byly také evakuováni obyvatelé ze střech jejich domů. Z oblasti postižené povodní je hlášen jeden mrtvý muž, který utonul ve svém domě.
Na záchranných pracích se aktivně podílí Policie České republiky, jmenovitě - pořádková policie, skupina silničního dohledu Správy Východočeského kraje Policie ČR, zásahová jednotka se čluny a dalším vybavením a policie z doprovodu vlaků. Na místě zasahují i vrtulníky Letecké služby Policie ČR a Armády ČR. Situaci pomáhají zvládat hasičské záchranné sbory z celého okolí. V Hradci Králové a Rychnově nad Kněžnou zasedá nepřetržitě povodňová komise.
Dopravní omezení ve Východočeském kraji jsou v okrese Hradec Králové. Povodňová vlna zasáhla obec Běleč nad Orlicí, kde byl mimo jiné vyklizen i letní dětský tábor.
Záplavami jsou také zasaženy okraje okresu Náchod a voda sahá až do Polska. Na hraničním přechodu v Náchodě - Bělovsi se tvoří dlouhé kolony vozidel. Východočeská policie proto žádá řidiče, aby použili hraniční přechod Harrachov.
Povodeň také znemožnila průjezd silnice III/29821 v úseku Chvojenec - Rokytná v okrese Pardubice.

za tiskovou skupinu Policie ČR:

nstržm. Lenka KLOUZOVÁZpět na obsahZ novin Vysočina:

Umělci z Vysočiny přispěli k velkorysému daru

V prostorách staroslavného Karolina v Praze na Ovocném trhu je přístupná do konce letošního října výstava výtvarných děl, která umělci věnovali Universitě Karlově v roce jejího 650. výročí založení.

Výstava obsahuje téměř tři sta maleb, kreseb, koláží, grafických listů, bibliofilských tisků, fotografií a soch od více než 180 současných výtvarných umělců z Čech, Moravy a Slezska. Representativní výstavní katalog má 136 stran s kvalitními barevnými reprodukcemi všech darovaných a nyní vystavených děl. Prorektor University Karlovy, profesor MUDr. Josef Koutecký, DrSc. píše v úvodu mj.:
"Kdo jiný než čeští výtvarníci by měli při příležitosti tak významné dokázat smysl krásy pro lidské bytí. S touto ideou v mysli a v srdci jsem vyzval české výtvarníky, aby podpořili můj záměr a projevili svůj vztah ke vzdělanosti a k Universitě Karlově, která je jejím základem a věnovali jí některé ze svých děl. Jejich reakce, plná pochopení, ochoty a vstřícnosti, dokázaná skutkem, předčila mé doufající očekávání, vzrušuje mě a fascinuje".
Organisátory akce záměrně nebyl námět výtvarných děl podmiňován universitním výročím. Považovali naopak za přínosné získat a ukázat to, čím naše rozkolísaná doba výtvarné umělce oslovuje a čím oni oslovují společnost. Výsledkem je podle prof. Kouteckého "oslava české vědy adorované a prosvětlené uměním".
Ve výčtu téměř dvou set výtvarníků podílejících se na velkorysém daru jubilující universitě a nyní vystavujících v Karolinu jsou jm. Adriena Šimotová, Jiří Anderle, Adolf Born, Jiří Bouda, Jiří Kolář, Oldřich Kulhánek, Aleš Lamr, Josef Liesler, Karel Malich, Emanuel Ranný st., Jan Relich, Jaroslav Šerých, Olbram Zoubek. A také tři umělci z Vysočiny - Božena Kjulleněnová, Boris Kjulleněn a Jaroslav Dajč.
Božena Kjulleněnová je zastoupena čtyřmi díly z rozsáhlého volného cyklu, ve kterém osobitě reflektuje podněty z hudby. Jedná se o voskovou malbu a dvě monochronní kresby na hudbu světově proslulé britské skupiny Queen a o malbu inspirovanou symfonickými básněmi Má vlast od Bedřicha Smetany. Z Kjulleněnovy tvorby je trojice figurálních linorytů s dynamickými liniemi z konce 80. let. Mají názvy Koupání I, Koupání II a V křesle. Jaroslav Dajč přispěl do souboru uměleckých darů pěti figurálními, expresivně pojatými listy v hlubotiskové technice suché jehly. Jsou z jeho nové tvorby, mají označení Stín, Pozdravení J.J., Studánka, Cesta a Zmoudření.

Jan DOČEKAL


Zpět na obsah


O každé vesnici

Pavel Svoboda a Hynek Jurman připravili pro tišnovské nakladatelství Sursum dostupné podklady pro vydání turisticko-vlastivědných průvodců obcemi a městečky moravské strany Českomoravské vysočiny.

V roce 1996 vyšel první díl, který zasahuje oblast Novoměstska zhruba v rozsahu bývalého soudního okresu Nové Město na Moravě, který existoval v letech 1850 až 1949. V abecedním pořadí je seřazeno 51 obcí včetně jejich centra se základními charakteristikami a zákresem polohy v názorné orientační mapce oblasti.
Z historie jsou uváděny letopočty prvních písemných záznamů o vzniku sídla, jeho zakladatelích a následných majetnících, dále hospodářský a kulturní vývoj obce, popis pečeti a znaku i výklad vzniku názvu. Nechybí zprávy o rodácích a významných osobnostech, přírodních zvláštnostech, kulturních památkách a možnostech současné turistiky.
V závěru 200 stránkového knižního průvodce kapesního formátu je seznam vlastivědné literatury, která zájemcům poskytne bližší informace. Ve shodném provedení jako Novoměstsko vyšly letos další dva díly průvodců pro Bystřicko a Žďársko. Slavnostní křest nových publikací se konal počátkem července ve žďárské staré radnici za přítomnosti autorů, nakladatelů a starosty města Žďáru nad Sázavou. Vzhledem k úplnosti místopisných hesel vznikl soubor základních informací, kterým by měly být vybaveny školní a obecní knihovny, všechna střediska cestovního ruchu, informační centra, hotely a ubytovny a také domácnosti, které poskytují na Vysočině pobyt městským hostům pro výběr vhodných námětů na vycházky do okolí.

Vladimír NOVOTNÝ


Zpět na obsah


Přijít (nejen) za Janem Štursou

Návštěvník Nového Města na Moravě nemá obtížný úkol, chce-li poznat charakter místa. Při zastávce v městském centru si okamžitě uvědomí, že přišel do vysočinského střediska umění.

V bývalém zámku na Vratislavově náměstí má od roku 1964 sídlo Horácká galerie. Jejím prvním ředitelem byl žďárský malíř Jindřich Zezulao, dnes nejznámější vysočinský krajinář.
V galerii je stálá exposice věnována životu a dílu předního českého sochaře první čtvrtiny 20. století Jana Štursy, který se v Novém Městě narodil v roce 1880 (zemřel v Praze 1925). Na protilehlé straně náměstí stojí Štursův rodný dům s pamětní deskou. Před ním se tyčí do výšky téměř čtyř metrů jedna z nejpůsobivějších Štursových bronzových figurálních plastik, nazvaná Raněný. Vznikla kolem roku 1920 z umělcových tísnivých zážitků ze světové války. Na Vratislavově náměstí jsou ještě další dvě Štursovy plastiky - Pohřeb v Karpatech a reliéf Salvátor. A na sousedním Palackého náměstí stojí Štursův pomník Františka Palackého a kašna s kopií rané Štursovy sochy Píseň hor, známé pod názvem Pasáček. Originál, poničený vlivy počasí, byl dávno přemístěn do vstupní chodby Horáckého musea.
Nové Město na Moravě je spjato ještě s dalšími osobnostmi českého výtvarného umění. Narodili se tu sochař Vincenc Makovský a grafik Karel Němec. Pobývali zde malíři Oldřich Blažíček, rodák z nedalekých Slavkovic, Josef Jambor, který žil v Blatinách a Bohdan Lacina, pocházející z blízkého Sněžného. Jejich četná díla jsou v majetku Horácké galerie. Součástí výzdoby interiérů Kulturního domu je monumentální gobelín s vysočinskou tématikou, dosud největší dílo výtvarníka z Třebíče Karla Lázničky.

Jan DOČEKAL


Zpět na obsah


Pavel Nejezchleb ve výběru ALL-NAHL teamu!

V těchto dnech můžete na žďárských ulicích potkat sympatického vysokého blonďáka atletické postavy (188 cm, 83,5 kg), na kterého se uctivě a s obdivem dívají všichni mladí, kteří na žďárském ledě obouvají hokejové brusle, protože právě on je pro ně naplněním nejtajnějších klukovských snů. Tímto idolem je Pavel Nejezchleb, bývalý hráč amerického Danvillu, nyní hráč americké university Miami, který je na několik týdnů na dovolené v České republice. Protože i on udělal první hokejové krůčky pod dohledem svého otce právě na Zimním stadionu ve Žďáře nad Sázavou na Bouchalkách, položili jsme mu několik otázek. Vítáme tě doma, co všechno se změnilo od našeho posledního setkání?

Je toho hodně, především jsem ukončil středoškolské studium a po úspěšné maturitě jsem byl přijat na universitu v Miami, kde bych vedle studia mezinárodního obchodu měl hrát nejvyšší universitní hokejovou soutěž CCHA.

Znamená to, že odcházíš z Danvillu? Z Danvillu odcházím proto, že jdu studovat vysokou školu a také proto, že přecházím do juniorské kategorie. Loučení v Danvillu bylo velmi dojemné, rád se budu do tohoto města vracet, protože jsem tam našel druhý domov a spoustu přátel. Jaká byla letošní hokejová sezona?

Hodnotil bych uplynulou sezonu jako úspěšnou. Skončili jsme v základní části na prvním místě, hráli jsme play off, ale tam jsme se umístili třetí a do vlastního finále národní soutěže jsme už nepostoupili.

Přesto, že jste nehráli národní finále, byli jste tři hráči vybrání do ALL STARS TEAMU NAHL. Tys byl mezi nimi. Je to významné uznání tvých hokejových dovedností. Co to pro tebe znamená?

Samozřejmě, být vybrán hokejovými odborníky do ALL-NAHL teamu je pro každého hráče vysokým vyznamenáním. Člověk se tím dostává do velmi úzkého okruhu hráčů, kteří jsou v centru pozornosti pozorovatelů NHL. Je to i dobrý odrazový můstek pro hokejovou soutěž amerických universit, kde budu od nové sezony hrát.

Budeš hráčem jedné z nejprestižnějších universit v USA. Jaká je úroveň soutěže, kterou budete hrát?

Vlastní soutěž hrají americké universitní teamy. Jejich úroveň je skutečně vysoká. Přirovnal bych ji asi ke špičce naší dorostenecké extraligy. Ve srovnání se soutěžemi NHL je tam méně utkání, více osobního volna a času na studium, ale i tam je velmi náročné cestování - my máme v základní části nejvzdálenějšího soupeře až na Aljašce, to znamená, že k němu letíme přes celé USA i Kanadu.

Kdy se vracíš?

Musím být v tréninkovém táboře již 18. srpna. Tam začneme celým souborem fysických testů, všestrannou tělesnou přípravou pod dohledem týmu odborníků. Cílem je dosáhnout vysokou úroveň rychlosti, síly a vytrvalosti, ale i stmelit hráčský kolektiv, protože se vlastně vytváří nový team. Bude záležet na každém z nás, jak se nám to podaří.

Nejbližším teamem NHL je Florida Panthers. Máte s tímto teamem nějakou užší spolupráci?

Ne, jsme universitní team, jsme samozřejmě pozorováni odborníky z NHL, tedy i z Floridy, ale žádný hráč nesmí samostatně jednat se scouty těchto teamů, bylo by to porušení smlouvy, kterou máme s universitou. Každý hráč se již před podepsáním smlouvy s universitou musí rozhodnout, zda chce být hned profesionálním hokejistou, nebo chce napřed studovat, hrát kvalitní soutěž universitních teamů a pak po ukončení studia si může vybrat buď profesi, pro kterou se universitním studiem připravoval nebo dráhu profesionálního hráče NHL.

Ty sis na čtyři roky vybral. Co bude pak?

Čtyři roky je hrozně dlouhá doba, chtěl bych být úspěšným studentem i dobrým hokejistou. Pokud se mi bude vyhýbat zranění a bude se mi v teamu dařit, chtěl bych po dokončení universitních studií hrát v některém teamu NHL.

Děkujeme ti za rozhovor. Za celou redakci a za všechny naše čtenáře ti přejeme, aby se ti dařilo jak v universitních posluchárnách, tak i na americkém ledě.

-Sm-


Zpět na obsah

Copyright © RTA, 1996 - 1998

Upozornění:

Na obsah všech textů, včetně veškeré použité grafiky kdekoli v celé doméně regionalist.cz, jakož i na technické postupy a aplikace, vlastní výhradní práva vydavatelství RTA v Jihlavě!

V případě použití čehokoli z obsahu REGIONALISTU jinde v internetu je bezpodmínečně nutno uvést zdroj i s linkem (www.regionalist.cz) a nijak zásadně nezasahovat do textů či grafické úpravy!

K užití jakékoli slovní či obrazové informace z REGIONALISTU ostatními veřejnými sdělovacími prostředky ve smyslu platného Tiskového zákona je bezpodmínečně nutné předem získat souhlas redakce RTA v Jihlavě (tel/fax: 066-27 887)!

Neoprávněný přetisk či jiné veřejné užití čehokoli z obsahu v doméně regionalist.cz bude redakcí RTA považováno za hrubé porušení autorských práv. Pomocí všech dostupných prostředků pak bude redakcí vymáhána ochrana těchto práv v nejvyšší možné míře podle platných právních konvencí!


Internetový deník Regionalist
vydavatel: Regionální tisková agentura (RTA) v Jihlavě
pošta: Jihlava 1, P.O.Box 30
e-mail: regionalist@telecom.cz
telefon a fax: 066/27887

-->