Oficiální Web města Jihlavy

Klášter minoritů v Jihlavě...CWBC: Country music of Highland...

pátek Zpět na hlavní stránku... 16.6 2017


(pokud chcete vložit svůj inzerát, přečtěte si zde jak na to...):

Dům, zahrada
Reklama v Regionalistu...
Nový fotografický web Tomáše Blažka
6.9.2011 (13:20) - Právě spuštěn na adrese www.fotospoj.cz
Alba, fotografie, reportáže, sloupky - www.fotospoj.cz

• zde si v naší reklamní samoobsluze můžete přidat sem na tyto stránky svojí vlastní reklamu či inzerát!

Reklama v Regionalistu...Reklama v Regionalistu...
Revue Regionalistu:

Krátké ohlédnutí za Augustem Prokopem
Čas neúprosně utíká a tak až nyní, více jak s měsíčním zpožděním, můžeme si připomenout 170. výročí narození významného jihlavského rodáka, Augusta Prokopa. Narodil se 15. srpna 1838 v Jihlavě na dnešním Masarykově náměstí čís.54.
celý článek...


Historický kalendář Jihlavy a okolí roku 1938
1.1.: Závěr roku 1937 provázely sněhové přeháňky, obleva a mrazy. Nový rok započal sněhovou vánicí. Kronikář ve Dvorcích poznamenal : První čas po Novém roce byl v obci zdánlivý klid v soužití obou národností. Jenom zdánlivý, neboť i zdejší Němce zachvacovala vlna nacismu, především mládež. Tak bylo až do března.
celý článek...


Jihlavské hřbitovy...
Jihlavské hřbitovy. Dodnes většina z nás chodí uličkami a náměstími, aniž bychom tušili, že mnohdy vstupujeme na místa posledního odpočinku mnoha generací našich předků. A tak je dodnes dávno zapomenutý hřbitov skryt na Jánském kopci - v okolí nejstaršího jihlavského kostela Jana Křtitele - ve Smetanových sadech, kolem kostelíka sv. Ducha a nebo kolem chrámu sv. Jakuba. Stejně tak, jako na Minoritském náměstí u kostela Nanebevzetí Panny Marie.
celý článek...


Posvícení - po jihlavsku Kirmes
Podle Ottova slovníku naučného z r. 1903 je posvícení výroční podzimní slavnost, která se koná na památku posvěcení chrámu. Posvícení se podle tohoto zdroje vyvinulo z pohanského obyčeje oslavovat šťastnou sklizeň a příchod zimy. Na Vysočině bylo posvícení nazýváno místy hody, v jihlavském jazykovém ostrově pak Kirmes...
celý článek...


Největší povodeň v dějinách Jihlavy
Oteplování planety, blížící se soudný den či změna klimatu. Tak to jsou pouze jedny z mála oblíbených vysvětlení nejrůznějších klimatických katastrof. Toto řádění živlů se nám, lidem moderního věku, jeví občas svým rozsahem nebývalé. Zřejmě je tomu tak i proto, že lidský život je krátký a málokdo tak může pamatovat, že k podobným událostem docházelo v průběhu dějin vždy a čas od času dokonce i opakovaně.
celý článek...


Překročili jsme hranice nám neznámého světa a života...
V době doznívajícího léta uplývá 40 let od skonu mimořádně disponované osobnosti a výjimečného zjevu moderně se již rozvíjející "nové vědy parapsychologie" Břetislava Kafky (14. května 1891 - 27. srpna 1967). "Jako badatel v oboru dosud neznámých jevů hypnosy, telepatie, jasnovidnosti apod. po více jak čtyřicet let jsem se zabýval touto disciplinou...", píše svým brilantním intelektem s pojmovou pregnantností "vidění geniova" (A. Schopenhauer) - Břetislav Kafka ve své knize PARAPSYCHOLOGIE, která vychází až v roce 1992 v pozoruhodně objevitelském nakladatelství ROAD Praha.
celý článek...


Historie jihlavských plováren
Kam asi jinam chodívali lidé v létě z rozpáleného města, než k vodě. Osvěžit se a zaplavat si do blízké řeky Jihlavy, říčky Jihlávky nebo se vydat k nedalekým rybníkům. Mezi nejpopulárnější patřil a doposud bezesporu patří Okrouhlík a Pávovský, německy Scheibenteich a Krummteich. Jejich věhlas se šířil už od poloviny 19. století.
celý článek...


Deo gratias...
Nové Motu proprio „Summorum pontificum“ o římské liturgii, které vydal Benedikt XVI. v sobotu 8. července, je - troufám si říci - tou nejlepší zprávou v oblasti katolické liturgiky za poslední léta. Už nebude kacířstvím slavit mši tak, jak ji neměnně slavily nesčíslné generace našich předků po moho staletí!
celý článek...


Jan Hus...
Nejznámějším českým církevním reformátorem je bezesporu někdejší mistr pražské university, kněz Jan Hus.
celý článek...


Zpět nahoru na obsah...

Centrum pro ženu z Třebíče podpořilo Domácí hospic sv. Zdislavy
Domácí hospic sv. Zdislavy Oblastní charity Třebíč dostal finanční dar od Centra pro ženu s.r.o. ve výši 78.000 Kč. Částka je složena z finančních bonusů vyplácených zdravotními pojišťovnami za preventivní vyšetření gynekologickému centru. Klientky ambulance pamatující na svou prevenci tak pomáhají nevyléčitelně nemocným lidem v důstojném odchodu. Péče o pacienty v terminálním stadiu nemoci v domácím prostředí není dosud standardně hrazena ze zdravotního pojištění. Dar vedoucí hospice Mgr. Evě Vráblové předal MUDr. Karel Janíček.
Ze strany Centra pro ženu se přitom jedná o opakovaný dar v řádech desítek tisíc korun. MUDr. Karel Janíček při předání uvedl, že má velice dobrou zpětnou vazbu od kolegů i klientek. Ty s tímto směřováním daru souzní, některé si velmi pochvalovaly činnost hospice a odkazovaly se na osobní zkušenost.

Předání byli účastni mimo jiné i ředitel Oblastní charity Třebíč Petr Jašek a primář hospice MUDr. Pavel Svoboda.

Domácí hospic sv. Zdislavy Oblastní charity Třebíč je jediným z Kraje Vysočina zapojeným do Pilotního projektu MZ ČR, VZP a ČSPM JEP, který ověřuje možnost financování domácí hospicové péče ze zdravotního pojištění. Třebíčský hospic nabízí klientům a jejich rodinám pomoc lékařů, zdravotních sester, pečovatelek i psychoterapeuta 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Vizitka partnera:

Centrum péče o ženu s.r.o. sídlí v Třebíči, ulice Soukopova 16. Pětičlenný lékařský tým nabízí kompletní gynekologicko-porodnickou péči, včetně ultrazvuková diagnostika a vyšetření prsů.
Marie PALOČKOVÁZpět nahoru na obsah...

V Jemnici vrcholí přípravy na Běh o Barchan
Víkend po 15. červnu, svátku sv. Víta, patří v Jemnici jedné z nejstarších historických slavností v Čechách a na Moravě – slavnosti Barchan. Písemné prameny sahají do roku 1713, historie Barchanu je však mnohem starší. Běh o Barchan byl jako významný regionální jev zapsán na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina i České republiky.
Konáním Barchanu Jemnice vzpomíná na svůj rozkvět ve středověku a pobyt Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského ve městě. Průběh oslav byl různý, Běh o Barchan a pouť ke sv. Vítu však byla po staletí neměnná. Jádro slavnosti se váže k pověsti o čtyřech poslích, kteří přináší královně zprávy z boje. Eliška Přemyslovna, čekající na chotě v jemnickém hradě, je odměňuje prostými dary. První běžec dostává barchetový náprsník (od něj je odvozen název slavnosti), druhý a třetí královnin šátek a punčochy, čtvrtý pak věnec, který uvila.

Informace o podobě běhu jsou pečlivě předávány z generace na generaci. Pro svoji unikátnost byl Běh o Barchan na konci roku 2013 přijat pod číslem 9/2013 na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky a stal se prvním nemateriálním statkem z Kraje Vysočina zapsaným na tento prestižní národní seznam. Po zřízení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina byl Běh o Barchan přijat pod číslem 1/2014 jako první nemateriální statek krajského seznamu.

V současnosti je Barchan zahajován v pátek v podvečer průvodem měšťanů a vyvěšením barchanického a městského praporu na radnici. Purkmistr pak otevírá tržnici a mazhauzy k pořádání slavnosti. Po tři dny město ožívá průvody, jarmarkem a pouťovými atrakcemi. Samotný Běh o Barchan se koná v sobotu odpoledne. „Čtyři předem pečlivě vybraní mladí muži v historických kostýmech startují od středověkého milníku - svatých muk. Cíl je před hlavní městskou branou v místě dnešního kulturního domu. Trasa je dlouhá cca 220 metrů. Celý běh má neměnný průběh, účast v něm je prestiží a bývala dokonce i předmětem sporu. Startující dává pokyn střelci (dříve hmoždíř), ten vystřelí, první běžec, barchaník, vyběhne z místa soustředění na startovní čáru, zde se postaví, ozve se druhá, třetí, čtvrtá rána a děj se postupně opakuje. Jakmile jsou všichni čtyři běžci na startovní čáře, dá startující pokyn k poslední střelbě, ráně, po které běžci odstartují. V cíli se musejí dotknout barchanického praporu. V pořadí v němž doběhli, jsou zapsáni do pamětní knihy a oceněni královnou symbolickými dary dle pověsti", popisuje podrobně statek etnografka Mgr. Jana Lochmanová z Muzea Vysočiny Třebíč.

Nositelem nemateriálního statku Běh o Barchan je město Jemnice. Běh o Barchan pravidelně dokumentuje Regionální pracoviště tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci zřizované Krajem Vysočina, které je pověřenou organizací k zajištění péče o tradiční lidovou kulturu na celém území kraje.

Letošní slavnost Barchan začíná v pátek 16. června a program je zveřejněn na barchan.cz/. Podrobné informace o Běhu o barchan jsou k dispozici na webových stránkách Národního ústavu lidové kultury a Muzea Vysočiny Třebíč.

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina má v současné době 5 položek: Běh o Barchan, Skřipácká muzika na Jihlavsku, Betlémská cesta v Třešti, Obchůzka královniček na Velkobítešsku a Historický morový průvod v Brtnici. Tři z nich - Běh o Barchan, Skřipácká muzika na Jihlavsku a Betlémská cesta v Třešti - jsou součástí Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.
Eva NEUWIRTHOVÁZpět nahoru na obsah...

Klíč k památkám získáte už i na Hradě Kámen
Od konce minulého týdne je Hrad Kámen připojen do projektu Klíč k památkám. „Kraj Vysočina, jako vlastník objektu, jednoznačně vítá všechny možnosti, jak zlepšit komfort pro návštěvníky a ulehčit jim přístup k informacím, navíc s možností zasoutěžit si o pěkné ceny,“ uvedla náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová s tím, že od zapojení do věrnostního programu se očekává zvýšení návštěvnosti tohoto krajského hradu.
V současnosti je do programu pro věrné návštěvníky zapojeno na sto třicet hradů, zámků, klášterů a dalších zajímavých míst, a to bez ohledu na jejich vlastnictví, které může být například státní, krajské i soukromé. Záměrem projektu Ministerstva kultury, Národního památkového ústavu, Asociace majitelů hradů a zámků a dalších partnerů je poskytnout návštěvníkům všechny užitečné a obsáhlé informace o památkách včetně fotogalerie a popisu daného místa i s uvedením dostupných prohlídkových okruhů, dále o zde konaných akcích, zajímavostech a tipech na výlety. A nechybí ani informace o možnosti bezbariérového přístupu. Nespornou ekonomickou výhodou je nárok na šestý vstup zdarma, a to při získání pěti klíčů v průběhu po sobě jdoucích dvanácti měsíců. A v případě štěstí při účasti v slosovací soutěži je možné vyhrát věcné i zážitkové ceny.

Klíč k památkám lze sbírat dvěma způsoby. Formou papírového pasu, který na požádání obdržíte na pokladně ve všech do projektu zapojených objektech, a následně po jeho aktivaci při zakoupení vstupenky do něho získáte razítko. Nebo formou moderní aplikace, kterou si uživatelé chytrých telefonů mohou stáhnout do svého mobilního telefonu a tak budou mít mobilní pas s unikátním QR kódem na svých cestách stále při sobě. Po uživatelské stránce je aplikace velmi přehledná a snadno se v ní orientuje. Její výhodou je i možnost sledování stavu svého věrnostního konta.

„Program Klíč k památkám oslovuje všechny milovníky hradů a zámků, kteří rádi cestují napříč Českou republikou. A díky jeho jazykovým mutacím je užitečný i pro zahraniční turisty. A proto budeme rádi, pokud se v příští sezóně do něho zapojí i hrad Roštejn, který by v té době měl mít otevřenou novou část expozice,“ doplnila náměstkyně Jana Fischerová.

Bližší informace k věrnostnímu programu najdete přímo na webových stránkách www.klickpamatkam.cz
Eva NEUWIRTHOVÁZpět nahoru na obsah...

Výstava o barokních poutních místech nejen na Třebíčsku
Vernisáž výstavy KLOBOUK,HŮL A RŮŽENEC aneb Barokní zbožnost a poutní místa (nejen) na Třebíčsku se uskuteční ve čtvrtek 29. června v 17 hodin v prostorách zámecké konírny v Třebíči. Výstava potrvá do 15. října 2017.
Putování na posvátná místa spojená s událostmi zvláštního významu je jev společný všem náboženským tradicím. Křesťanství provází od samého počátku, předobrazem poutníka je sám Ježíš Kristus, který během svého pozemské ho působení procházel Svatou zemí a podle židovských zvyků navštěvoval chrám v Jeruzalémě.
Během středověku se poutní tradice stala pevnou složkou evropské kultury, zlatého věku dosáhla v 17. a 18. století. Lidové poutě v období baroka představovaly jednu z misijních možností, jejichž prostřednictvím katolická církev v Čechách a na Moravě cíleně obnovovala své pozice. Poutě lidem přinášely silný duchovní prožitek, kultivovaly lidskou duši, směřovaly k poznání Boha skrze krásu tohoto světa.
Velkolepá barokní chrámová architektura proslulých stavitelů převzala obraz nebeského Jeruzaléma, dokázala harmonicky propojit duchovní a hmotnou stránku života. Barokní krajina ožila drobnými sakrálními stavbami, kapličkami, Božími muky, ale i hostinci, v nichž poutníci odpočívali.
Současně dosáhl svého vrcholu mariánský kult, putování na místa spjatá s Matkou Boží se stala hlavním pilířem lidové zbožnosti. Vzácné mariánské sošky či milostné obrazy tvořily středobod barokních svatyň. Zvláštní pozornosti se těšily i prameny a studánky opředené pověstmi o zázračných uzdraveních nebo posvěcené zjevením Panny Marie. Mapa poutních míst a tras se zaplnila vyhlášenými chrámy, na Třebíčsku například kostel Narození Panny Marie v Přibyslavicích nebo mariazellská bazilika v nedalekém Rakousku, ale i menšími kostely a kaplemi, poskytujícími duchovní zázemí domácím věřícím.
Naše výstava, na níž spolupracujeme s Biskupstvím brněnským, chce prostřednictvím fotografií a vystavených sakrálních předmětů, soch světců, korouhví, lidových plastik, modlitebních knih či kněžských ornátů, přiblížit fenomén poutních míst a některých barokních staveb na Třebíčsku. Skutečnou duchovní pouť však musí vykonat každý sám.
Eva NOVOTNÁZpět nahoru na obsah...

Za vykácení dřevin, zničení mokřadu a poškození půdního povrchu v CHKO dostala firma AQUASYS pokutu 520 tisíc korun
Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě uložili pokutu 520 tisíc korun stavební společnosti AQUASYS spol. s r. o. ze Žďáru nad Sázavou. Je to už třetí pokuta, kterou firma od ČIŽP dostala v souvislosti s nelegální činností v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy u obce Škrdlovice. Pochybení se firma dopustila na jaře roku 2015. Sankci 520 tisíc korun firma dostala za porušení zákona o ochraně přírody a krajiny – konkrétně za vykácení nejméně 1400 metrů čtverečních dřevin bez povolení a dále za navezení a rozhrnování stavebních a demoličních odpadů, zemin i kamení v CHKO.
„Při terénních úpravách například došlo k zavezení mokřadu, nevratnému poškození původního půdního pokryvu a změně vodního režimu v CHKO. Vykácení rozsáhlé části břehového porostu Stržského potoka změnilo krajinný ráz lokality,“ popsal Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Havlíčkově Brodě.

Odpady pocházely z demolice polyfunkčního domu Duna ve Žďáru nad Sázavou, kamení a zemina z budování obchvatu v Mělkovicích.

Inspektoři ČIŽP už za tuto poměrně rozsáhlou nelegální činnost v CHKO Ždárské vrchy firmě AQUASYS uložili v prosinci 2016 dvě pokuty (za porušení zákona o odpadech a porušení zákona o vodách) v celkové výši 420 tisíc korun. „Sankcí 520 tisíc korun za porušení zákona o ochraně přírody a krajiny se nyní celá kauza uzavřela,“ doplnil Panský.

O přechozích pokutách pro společnost AQUASYS více zde www.cizp.cz/Firma-AQ…
Jana JANDOVÁZpět nahoru na obsah...


                  Města a obce online - portál územní samosprávy

Sobota   21. 4. 2018

• Město opět přispěje na památky: dotaci získaly zámek a Kohoutův dům
• Kolektor Tesla Jihlava se hýbe pro charitu
• Hvězdy EMY DESTINNOVÉ – aneb o Emě a pro Emu
• Z Telečské ulice v Jihlavě zmizí kamenné kostky, do půl roku se bude jezdit po asfaltu
• Vysoká škola polytechnická Jihlava podepsala smlouvu za více než 166 milionů Kč se stavebními firmami z regionu, stavět se začne v pondělí.

Pátek   20. 4. 2018

• Den Země v Zoo Jihlava
• Historický morový průvod v Brtnici byl povýšen na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky
• V Cityparku Jihlava oslaví Den Země výstavou živých soviček z Pavlova
• Začíná hlasování o největší byrokratickou absurditu

Čtvrtek   19. 4. 2018

• GLS ve spolupráci se Sdružením Krajina vypsala grant na podporu výsadby volně rostoucích stromů
• Přednáška Rodopis - koníček na celý život v Telči
• Protialkoholní stanici na Vysočině bude provozovat jihlavská nemocnice
• Tygr Dandys se vrací zpátky do Zoo Brno
• Kraj Vysočina přispěje na opravy hradu, zámků, soch i lunet
• Výstava Tradiční lidová kultura na Vysočině v Třebíči
• Čtení z knihy Neobyčejnosti lásky ve Služátkách

Středa   18. 4. 2018

• Zdeněk Laštovička obdrží čestné občanství
• Město Chotěboř začne s opravou komunikací poničených zimou
• Den Země nás nutí k zamyšlení i akci
• Obce by pro řešení sucha přivítaly dotace na obnovu lesů po kalamitách
• Jarní zámecká slavnost v Třebíči
• Ministr dopravy převzal usnesení žádající řešení obchvatu Vladislavi

Úterý   17. 4. 2018

• Chotěboř bude zářit barvami, město nechalo vysázet na sedm tisíc květů
• 110. výročí Lidové malírny v Telči
• V Kraji Vysočina startuje BATERKOMÁNIE, zapojuje se 20 měst
• VŠPJ pořádá první mezioborový projektový týden pro studenty ze zahraničí

Pondělí   16. 4. 2018

• Šestasedmdesátiletý řidič osobního auta zemřel při nehodě na Havlíčkobrodsku
• Pokračují přijímací zkoušky na střední školy
• Šance pro podnikatele a živnostníky, startuje 13. ročník podnikatelských soutěží

Pátek   13. 4. 2018

• Krajina v Nemocnici v Novém Městě na Moravě
• V Cityparku jsou vystavené desítky nablýskaných motorek včetně 5 Indianů

Čtvrtek   12. 4. 2018

• Výstava fotografií Polární světlo v jihlavské muzejní kavárně
• Zámek v Nových Syrovicích budou po rekonstrukci zdobit repliky původních oken a kamenné prvky fasády
• Výtěžek z plesu třebíčských farností pomůže Domácímu hospici sv. Zdislavy

Středa   11. 4. 2018

• Tygři sumaterští v Zoo Jihlava mají dvě mláďata
• Na Den zdraví poradíme jak bojovat s bolestmi zad
• Dnes začínají maturity, na Vysočině se týkají téměř čtyř tisíc žáků
• Živá Amazonie

Úterý   10. 4. 2018

• Máte doma muzejní kousek?
• Ušatá Balynka pokračuje ve svém divadelním turné

Pondělí   9. 4. 2018

• Koncert duchovní hudby v Jaroměřicích a Moravských Budějovicích

Neděle   8. 4. 2018