Oficiální Web města Jihlavy

Klášter minoritů v Jihlavě...CWBC: Country music of Highland...

čtvrtek Zpět na hlavní stránku... 10.8 2017


(pokud chcete vložit svůj inzerát, přečtěte si zde jak na to...):

Dům, zahrada
Reklama v Regionalistu...
Nový fotografický web Tomáše Blažka
6.9.2011 (13:20) - Právě spuštěn na adrese www.fotospoj.cz
Alba, fotografie, reportáže, sloupky - www.fotospoj.cz

• zde si v naší reklamní samoobsluze můžete přidat sem na tyto stránky svojí vlastní reklamu či inzerát!

Reklama v Regionalistu...Reklama v Regionalistu...
Revue Regionalistu:

Krátké ohlédnutí za Augustem Prokopem
Čas neúprosně utíká a tak až nyní, více jak s měsíčním zpožděním, můžeme si připomenout 170. výročí narození významného jihlavského rodáka, Augusta Prokopa. Narodil se 15. srpna 1838 v Jihlavě na dnešním Masarykově náměstí čís.54.
celý článek...


Historický kalendář Jihlavy a okolí roku 1938
1.1.: Závěr roku 1937 provázely sněhové přeháňky, obleva a mrazy. Nový rok započal sněhovou vánicí. Kronikář ve Dvorcích poznamenal : První čas po Novém roce byl v obci zdánlivý klid v soužití obou národností. Jenom zdánlivý, neboť i zdejší Němce zachvacovala vlna nacismu, především mládež. Tak bylo až do března.
celý článek...


Jihlavské hřbitovy...
Jihlavské hřbitovy. Dodnes většina z nás chodí uličkami a náměstími, aniž bychom tušili, že mnohdy vstupujeme na místa posledního odpočinku mnoha generací našich předků. A tak je dodnes dávno zapomenutý hřbitov skryt na Jánském kopci - v okolí nejstaršího jihlavského kostela Jana Křtitele - ve Smetanových sadech, kolem kostelíka sv. Ducha a nebo kolem chrámu sv. Jakuba. Stejně tak, jako na Minoritském náměstí u kostela Nanebevzetí Panny Marie.
celý článek...


Posvícení - po jihlavsku Kirmes
Podle Ottova slovníku naučného z r. 1903 je posvícení výroční podzimní slavnost, která se koná na památku posvěcení chrámu. Posvícení se podle tohoto zdroje vyvinulo z pohanského obyčeje oslavovat šťastnou sklizeň a příchod zimy. Na Vysočině bylo posvícení nazýváno místy hody, v jihlavském jazykovém ostrově pak Kirmes...
celý článek...


Největší povodeň v dějinách Jihlavy
Oteplování planety, blížící se soudný den či změna klimatu. Tak to jsou pouze jedny z mála oblíbených vysvětlení nejrůznějších klimatických katastrof. Toto řádění živlů se nám, lidem moderního věku, jeví občas svým rozsahem nebývalé. Zřejmě je tomu tak i proto, že lidský život je krátký a málokdo tak může pamatovat, že k podobným událostem docházelo v průběhu dějin vždy a čas od času dokonce i opakovaně.
celý článek...


Překročili jsme hranice nám neznámého světa a života...
V době doznívajícího léta uplývá 40 let od skonu mimořádně disponované osobnosti a výjimečného zjevu moderně se již rozvíjející "nové vědy parapsychologie" Břetislava Kafky (14. května 1891 - 27. srpna 1967). "Jako badatel v oboru dosud neznámých jevů hypnosy, telepatie, jasnovidnosti apod. po více jak čtyřicet let jsem se zabýval touto disciplinou...", píše svým brilantním intelektem s pojmovou pregnantností "vidění geniova" (A. Schopenhauer) - Břetislav Kafka ve své knize PARAPSYCHOLOGIE, která vychází až v roce 1992 v pozoruhodně objevitelském nakladatelství ROAD Praha.
celý článek...


Historie jihlavských plováren
Kam asi jinam chodívali lidé v létě z rozpáleného města, než k vodě. Osvěžit se a zaplavat si do blízké řeky Jihlavy, říčky Jihlávky nebo se vydat k nedalekým rybníkům. Mezi nejpopulárnější patřil a doposud bezesporu patří Okrouhlík a Pávovský, německy Scheibenteich a Krummteich. Jejich věhlas se šířil už od poloviny 19. století.
celý článek...


Deo gratias...
Nové Motu proprio „Summorum pontificum“ o římské liturgii, které vydal Benedikt XVI. v sobotu 8. července, je - troufám si říci - tou nejlepší zprávou v oblasti katolické liturgiky za poslední léta. Už nebude kacířstvím slavit mši tak, jak ji neměnně slavily nesčíslné generace našich předků po moho staletí!
celý článek...


Jan Hus...
Nejznámějším českým církevním reformátorem je bezesporu někdejší mistr pražské university, kněz Jan Hus.
celý článek...


Zpět nahoru na obsah...

V Poušově opraví silnice a odstraní skalní výběžek
Od poloviny srpna nastanou v Třebíči další dopravní omezení a to v Poušově a v ulicích C. Boudy a Modřínová. Informuje o tom odbor dopravy a komunálních služeb třebíčské radnice.
Odstranění skalního výběžku a úpravy silnice v Poušově

Od 14. srpna do 10. září bude uzavřena silnice v Poušově od konce zahrádkářské kolonie Pod Kuchyňkou po křižovatku ke kolonii Poušov, kvůli odstranění skalního výběžku a úpravám silnice. Délka uzavřeného úseku je přibližně 350 metrů. Objízdná trasa povede ulicemi Račerovická, 9. Května, Žerotínovo náměstí, Sucheniova, Pražská.

Umístění stavebního jeřábu omezí dopravu

V ulici Cyrila Boudy bude od 14. do 31. srpna úplná uzavírka před domem č. 988, z důvodu umístění stavebního jeřábu při výstavbě lodžií při revitalizaci bytového domu. Délka uzavírky bude zhruba 80 metrů a objížďka povede ulicemi Velkomeziříčská, Míčova a Dukovanská.

Dopravní omezení v Modřínové ulici

Od 14. srpna do 10. září potrvá dopravní omezení v Modřínové ulici, u domů č. 316/2 a 317/4, kvůli umístění skládky stavebního materiálu a stání pracovních vozidel při výstavbě lodžií.
- rd -Zpět nahoru na obsah...

Péče o parky ve vlastnictví Kraje Vysočina
Kraj Vysočina připravuje další projekty na revitalizaci parků a zahrad, které užívají příspěvkové organizace kraje - zejména dětské domovy, domovy pro seniory, ústavy sociální péče či nemocnice ad. Tento týden Rada Kraje Vysočina schválila projektový záměr na přípravu projektů na revitalizaci parků u objektů SUPŠ Helenín, Dětský domov Rovečné, Nemocnice Pelhřimov a VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou.
Zároveň Rada Kraje Vysočina rozhodla o přípravě a podání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí v rámci aktuálně otevřené výzvy Operačního programu Životní prostředí na finanční podporu na revitalizací parků u objektů Hotelové školy Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, Ústavu sociální péče Nové Syrovice, Gymnázium Havlíčkův Brod a v nově získané části parku u Dětského domova Nová Ves u Chotěboře.

Martin Hyský, radní pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí, spolu s úředníky odboru životního prostředí a zemědělství situaci monitoroval v revitalizovaném parku Dětského domova Budkov. Za finanční pomoci z Operačního programu Životní prostředí Kraj Vysočina v minulosti (v letech 2012 až 2015) revitalizoval řadu parků, které užívají příspěvkové organizace.
Nyní zajišťuje Kraj Vysočina minimálně desetiletou udržitelnost projektů revitalizace parků, za tím účelem je alokována v rozpočtu kraje částka 450 tisíc korun, ze které kraj řeší odborně náročnější práce při péči o revitalizované parky tak, aby pomohl příspěvkovým organizacím zajistit podmínky udržitelnosti projektů. Jedná se zejména o bezpečnostní řezy, protože stromy i po komplexním ošetření v rámci revitalizace dále žijí a dochází k závažným defektům v jejich korunách způsobených počasím, a protože se jedná o velmi velké a letité stromy, také postupně některé větve přirozeně odumírají, a je nutné je z bezpečnostních důvodů včas a odborně odstranit.
Dále je nutné řešit výchovné řezy, a to zejména u nových výsadeb, kdy se jedná o velmi odborné zásahy, které jsou nutné pro zdárný vývoj, a tím méně údržby v dospělém věku dřevin. V neposlední řadě pak také o doplnění výsadeb dřevin, protože vnějšími vlivy tedy následky nepříznivých klimatických podmínek jako např. extrémní sucho, námraza apod., následky působení volně žijících živočichů jako např. vyhrabání, okus, ohlodání kořenů hraboši, někdy i vandalismem návštěvníků dochází k úhynu některých sazenic, a to zejména v prvních letech po výsadbě.


Jitka SVATOŠOVÁZpět nahoru na obsah...

S čarodějovým učněm dobrodružnou stezkou
Dva pětidenní běhy příměstských táborů pro lidi se zdravotním znevýhodněním se konaly v ekocentru Chaloupky Baliny u Velkého Meziříčí. Vždy od rána do odpoledních hodin se skupina zkušených sociálních pracovníků věnovala skupince táborníků a připravovala jim pestrý program na zahradě, u řeky i v pracovně ekocentra.
S čarodějovým učněm dobrodružnou stezkou

Letní tábory jsou tu proto, aby si děti odpočinuly, vyřádily, něco nového se naučily, zažily dobrodružství, potkaly nové kamarády a naučily se vyrovnávat s nečekanými situacemi. Zcela jistě to není kompletní výčet přínosu táborů. Jisté však je, že toto všechno se netýká jen zdravých dětí, ale také těch, které měly smůlu, a něčeho jim bylo ubráno. Buď hned na počátku, nebo v průběhu života. Bohužel, táborů pro tyto děti není mnoho.

Ale nemusí to být jen děti v pravém slova smyslu. Někdo zůstává dítětem napořád. A právě pro osoby s tělesným či mentálním znevýhodněním připravilo dva pětidenní běhy příměstských táborů ekocentrum Chaloupky Baliny u Velkého Meziříčí.

První tábor se jmenoval Čarodějův učeň, druhý Dobrodružnou stezkou. Oba dva tábory využívaly rozlehlou přírodní zahradu a překrásné údolí říčky Balinky. Čarodějem nebo spíš čarodějkou byla samozřejmě myšlena příroda – naše učitelka. Táborníci připravovali kouzelné lektvary (bylinkové limonády), vyráběli masky a čarovali s barvami, poznávali bylinky i život hmyzu. Dobrodružná stezka zase vedla táborníky po stopách přírodních národů. Vyrobili si například lapač snů ozdobený různými přírodninami, bylinkový herbář nebo ochranný amulet. Sami si také zkusili rozdělat oheň a připravit čaj z nasbíraných bylinek. Léto na táboře mezi kamarády tak bylo přesně takové, jaké má být.
Jan UHERZpět nahoru na obsah...

Kraj připravuje projektovou dokumentaci na obchvaty Nového Veselí a Moravských Budějovic
Krajská rada dnes rozhodla o zahájení projektování dvou avizovaných a majetkově připravovaných obchvatů na páteřních krajských silnicích. Obchvat II/152 Moravských Budějovic má do budoucna zjednodušit sjezd z I/38 směr Jaroměřice. Dokumentace bude v následujících měsících připravována i pro akci II/353 obchvat Nového Veselí. „V případě získání evropské dotace a při bezproblémovém projektování je pravděpodobné, že se u Nového Veselí zahájíme stavbu do dvou let, protože jsou zde díky pomoci obce téměř dořešeny majetkoprávní vztahy,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy Jan Hyliš s tím, že obě stavby budou odhadem stát zhruba 370 miliónů korun.
II/353 Nové Veselí – obchvat

V současné době se zadává zpracování projektové dokumentace až po stavební povolení.

Obchvat II/353 městyse Nové Veselí a obce Budeč je projektován včetně navazujících úseků v celkové délce více než pět kilometrů. Součástí stavby bude také křižovatka se silnicí III/35311, napojení polních cest, propustků, dopravního značení a mostu přes řeku Oslavu. V případě, že bude hladce dořešena majetkoprávní příprava a Kraj Vysočina bude úspěšný při žádosti o EU dotace, je pravděpodobné, že stavba začne do dvou let.

II/152 Moravské Budějovice – obchvat

V současné době bylo zahájeno zpracovávají jednotlivých stupňů projektové dokumentace. Nově navržená trasa komunikace II/152 se nachází ve východní části Moravských Budějovic. Začátek úpravy je na komunikaci III/4118 ve směru na Vesce, konec úpravy je napojen na stávající komunikaci II/152 ve směru na Jaroměřice nad Rokytnou. Celková délka obchvatu je cca tři kilometry. Zahájení stavby se předpokládá za podmínky získání potřebných dokumentů a především pak evropské dotace ne dříve než za tři roky. Majetková příprava bude zahájena začátkem příštího roku.


Jitka SVATOŠOVÁZpět nahoru na obsah...


                  Města a obce online - portál územní samosprávy

Úterý   22. 8. 2017

• V Humpolci byl zavražděný pětačtyřicetiletý cizinec
• Kamenosochaři ze světelské akademie vytvořili kopii poškozené vázy
• Do Jihlavy se vrátili česko-slovenští studenti po téměř 40 letech. Vysokou školu polytechnickou Jihlava (VŠPJ) navštívili bývalí studenti z let 1978/1979

Sobota   19. 8. 2017

• Příběh pokračuje - Dopis s nejdelší dobou doručení - ozvala se příbuzná N. B. Pavlikovské
• Rozloučení s prázdninami v Třebíči
• Fernán Pablo Gonzalés ze Španělska si hostování v Muzeu Vysočiny Pelhřimov chválí

Pátek   18. 8. 2017

• V příštím týdnu začne demolice dětského oddělení novoměstské nemocnice

Čtvrtek   17. 8. 2017

• Setkání Rodinných a Senior pasů na Divokém Západě
• Oblastní charita Třebíč společně s firmou YASHICA s. r. o. vyhlásily SOUTĚŽ O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ FOTOGRAFII

Středa   16. 8. 2017

• Na dálnici D1 u Humpolce zemřel při nehodě řidič dodávky
• Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna v Telči
• Závody ve všestrannosti a spřežení Zlatá podkova v Humpolci
• Akce „Přijďte na koncert, pomůžete“ láká všechny věkové kategorie
• Péče o parky ve vlastnictví Kraje Vysočina

Úterý   15. 8. 2017

• Seznam politických stran a politických hnutí
• Na dálnici D1 nedaleko Velké Bíteše zemřel řidič osobního auta
• Množí se krádeže značek z objízdných tras
• Kraj ještě letos opraví průtah Sedlišti na Pelhřimovsku s napojením na dříve modernizované úseky silnice II/602

Pátek   11. 8. 2017

• U Čáslavi zemřely při dopravní nehodě dvě ženy
• Dokončování oprav silnice II/351 Třebíč – Valeč s úplnou uzavírkou

Čtvrtek   10. 8. 2017