Oficiální Web města Jihlavy

Klášter minoritů v Jihlavě...CWBC: Country music of Highland...

sobota Zpět na hlavní stránku... 4.11 2017


(pokud chcete vložit svůj inzerát, přečtěte si zde jak na to...):

Dům, zahrada
Reklama v Regionalistu...
Nový fotografický web Tomáše Blažka
6.9.2011 (13:20) - Právě spuštěn na adrese www.fotospoj.cz
Alba, fotografie, reportáže, sloupky - www.fotospoj.cz

• zde si v naší reklamní samoobsluze můžete přidat sem na tyto stránky svojí vlastní reklamu či inzerát!

Reklama v Regionalistu...Reklama v Regionalistu...
Revue Regionalistu:

Krátké ohlédnutí za Augustem Prokopem
Čas neúprosně utíká a tak až nyní, více jak s měsíčním zpožděním, můžeme si připomenout 170. výročí narození významného jihlavského rodáka, Augusta Prokopa. Narodil se 15. srpna 1838 v Jihlavě na dnešním Masarykově náměstí čís.54.
celý článek...


Historický kalendář Jihlavy a okolí roku 1938
1.1.: Závěr roku 1937 provázely sněhové přeháňky, obleva a mrazy. Nový rok započal sněhovou vánicí. Kronikář ve Dvorcích poznamenal : První čas po Novém roce byl v obci zdánlivý klid v soužití obou národností. Jenom zdánlivý, neboť i zdejší Němce zachvacovala vlna nacismu, především mládež. Tak bylo až do března.
celý článek...


Jihlavské hřbitovy...
Jihlavské hřbitovy. Dodnes většina z nás chodí uličkami a náměstími, aniž bychom tušili, že mnohdy vstupujeme na místa posledního odpočinku mnoha generací našich předků. A tak je dodnes dávno zapomenutý hřbitov skryt na Jánském kopci - v okolí nejstaršího jihlavského kostela Jana Křtitele - ve Smetanových sadech, kolem kostelíka sv. Ducha a nebo kolem chrámu sv. Jakuba. Stejně tak, jako na Minoritském náměstí u kostela Nanebevzetí Panny Marie.
celý článek...


Posvícení - po jihlavsku Kirmes
Podle Ottova slovníku naučného z r. 1903 je posvícení výroční podzimní slavnost, která se koná na památku posvěcení chrámu. Posvícení se podle tohoto zdroje vyvinulo z pohanského obyčeje oslavovat šťastnou sklizeň a příchod zimy. Na Vysočině bylo posvícení nazýváno místy hody, v jihlavském jazykovém ostrově pak Kirmes...
celý článek...


Největší povodeň v dějinách Jihlavy
Oteplování planety, blížící se soudný den či změna klimatu. Tak to jsou pouze jedny z mála oblíbených vysvětlení nejrůznějších klimatických katastrof. Toto řádění živlů se nám, lidem moderního věku, jeví občas svým rozsahem nebývalé. Zřejmě je tomu tak i proto, že lidský život je krátký a málokdo tak může pamatovat, že k podobným událostem docházelo v průběhu dějin vždy a čas od času dokonce i opakovaně.
celý článek...


Překročili jsme hranice nám neznámého světa a života...
V době doznívajícího léta uplývá 40 let od skonu mimořádně disponované osobnosti a výjimečného zjevu moderně se již rozvíjející "nové vědy parapsychologie" Břetislava Kafky (14. května 1891 - 27. srpna 1967). "Jako badatel v oboru dosud neznámých jevů hypnosy, telepatie, jasnovidnosti apod. po více jak čtyřicet let jsem se zabýval touto disciplinou...", píše svým brilantním intelektem s pojmovou pregnantností "vidění geniova" (A. Schopenhauer) - Břetislav Kafka ve své knize PARAPSYCHOLOGIE, která vychází až v roce 1992 v pozoruhodně objevitelském nakladatelství ROAD Praha.
celý článek...


Historie jihlavských plováren
Kam asi jinam chodívali lidé v létě z rozpáleného města, než k vodě. Osvěžit se a zaplavat si do blízké řeky Jihlavy, říčky Jihlávky nebo se vydat k nedalekým rybníkům. Mezi nejpopulárnější patřil a doposud bezesporu patří Okrouhlík a Pávovský, německy Scheibenteich a Krummteich. Jejich věhlas se šířil už od poloviny 19. století.
celý článek...


Deo gratias...
Nové Motu proprio „Summorum pontificum“ o římské liturgii, které vydal Benedikt XVI. v sobotu 8. července, je - troufám si říci - tou nejlepší zprávou v oblasti katolické liturgiky za poslední léta. Už nebude kacířstvím slavit mši tak, jak ji neměnně slavily nesčíslné generace našich předků po moho staletí!
celý článek...


Jan Hus...
Nejznámějším českým církevním reformátorem je bezesporu někdejší mistr pražské university, kněz Jan Hus.
celý článek...


Zpět nahoru na obsah...

Festival Moravský Múzokraj v Novém Městě na Moravě prozáří sychravý podzimní dny
Koncert základních uměleckých škol se uskuteční ve čtvrtek 9. listopadu 2017 v 18 hodin. Vystoupení je prvním z koncertů festivalu Moravský Múzokraj, který pořádá Horácká galerie v Novém Městě na Moravě. Vystoupí žáci základních uměleckých škol z Bystřice nad Pernštejnem, Nového Města na Moravě a Žďáru nad Sázavou.
Festival, v rámci kterého se představí školy napříč všemi stupni uměleckého vzdělávání. Během tří listopadových koncertů se předvedou žáci základních uměleckých škol z našeho regionu i blízkého okolí, studenti konzervatoře, ale také posluchači, či absolventi akademie múzických umění. Hlavním cílem projektu „Moravský múzokraj“ je prezentace nadaných začínajících umělců. Chceme podpořit žáky základních uměleckých škol v jejich osobním rozvoji. Skrze vystoupení studentů konzervatoře a JAMU jim ukázat směr, kterým mohou jít při cestě za profesionálním uměním. Širokou veřejnost pak jistě zaujme pestrý program koncertů, zajímavá vystoupení a v neposlední řadě krásná hudba, jež prozáří sychravé podzimní dny.

čtvrtek 9. listopadu 2017 v 18 hodin
Koncert Základních uměleckých škol
První koncert v rámci festivalu uměleckých škol. Na akci vystoupí žáci ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem, ZUŠ Jana Štursy a ZUŠ Františka Drdly.

úterý 21. listopadu 2017 v 18 hodin
Koncert Moravského komorního orchestru
Druhý koncert v rámci festivalu uměleckých škol. Na akci vystoupí komorní orchestr Konzervatoře Brno pod vedením R. Kružíka. V rámci akce bude také zahájena výstava sochařských aktů Jana Štursy.

čtvrtek 30. listopadu 2017 v 18 hodin
Koncert absolventů akademie
Třetí koncert v rámci festivalu uměleckých škol. Vystoupení studentů a absolventů vysokých uměleckých škol.
Pavel HALUZAZpět nahoru na obsah...

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě vystaví díla jihlavského rodáka Gustava Kruma
Slavnostní vernisáží bude ve čtvrtek 9. listopadu v 17 hodin v Oblastní galerii Vysočiny na Masarykově náměstí 24 v Jihlavě zahájena výstava děl akademického malíře Gustava Kruma (1924 - 2011). Kurátorkou expozice je Jana Bojanovská,
Do historických prostor Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě se po 38 letech vrací historie v díle akademického malíře Gustava Kruma, jednoho z nejvýznamnějších jihlavských rodáků. Krum zcela nepochybně patří mezi přední české ilustrátory, s jeho knižními ilustracemi se v průběhu života setkal snad každý z nás. Svými kresbami doprovodil téměř stovku historických a dobrodružných knih s širokým tematickým záběrem od antických námětů a až po české dějiny a archeologii. Proslul především ilustracemi knih Karla Maye, Jaroslava Foglara, Jacka Londona, ale i kreslenými seriály – komiksy.

V poměru k obrovskému rozsahu celoživotní tvorby Gustava Kruma představuje výstava pouze malý soubor prací, který výběrově ukazuje autorovo malířské a kreslířské mistrovství, vypravěčské schopnosti a nekonečnou fantazii. Jsou zde zastoupena Krumova díla ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě s náměty souvisejícími především s historií Jihlavy. Představeny jsou zde nejen kresby uhlem z obrazového cyklu „Sedm století Jihlavy“, který původně vznikl jako didaktická pomůcka na objednávku OGV, ale také ukázky z dalšího cyklu, „Lidé, doba, vojenství“, dále Krumovy ilustrace a volná tvorba s historickou tématikou. Další část expozice je pak věnována zejména dobrodružným námětům z majetku soukromých sběratelů. Jsou zde tedy k vidění předlohy ke knižním ilustracím románů Karla Maye a Jacka Londona, antické náměty, přípravné skicy a předlohy k obálkám knih o Jihlavě, některé nereprodukované kresby a v neposlední řadě také Krumova volná tvorba.

Gustav KRUM – životopisná data:

23. května 1924 – narozen v Jihlavě

1930-1939 – navštěvoval německou obecnou a měšťanskou školu v Jihlavě

1939 – absolvoval jihlavskou dvouletou obchodní školu

1942 – povolán do německé armády (otec byl Němec) a na východní frontu

1943 – dezertoval a následně vstoupil do čs. jednotky generála Svobody v Buzuluku

1945 – na udání označen jako Němec, zatčen a dva roky internován v několika sovětských zajateckých táborech v Polsku a na Ukrajině

1947 – po zásahu čs. konzula propuštěn a vrátil se do vlasti

1948-1949 – malíř porcelánu v závodě Gloria ve Staré Roli na Karlovarsku

1949-1954 – studium na AVU v Praze, figurální malba u prof. Holého (2 roky) a grafická speciálka u prof. Pukla (3 roky)

1951 – svatba s Liselotte Mages

1953 – narození dcery Dagmar

1953-1957 – spolupracoval s nakladatelstvím Naše vojsko, pro které ilustroval 17 knih s převážně vojenskou a historickou tématikou

1954 – hlavní cena AVU za cyklus litografických ilustrací k románu H. Sienkiewicze „Křižáci“

1956 – narození syna Petra

1957 – natrvalo se s rodinou usadil v Praze, začala dlouholetá spolupráce s dětskými časopisy (Pionýr, Ohníček, Pionýrská stezka, Skaut-Junák)

1959-1962 – pracoval na obrazovém cyklu 67 kreseb uhlem a křídou „Sedm století Jihlavy“ pro jihlavskou OGV

1961 – v Jihlavě se konala Krumova první samostatná výstava

1964-1985 – spolupráce s časopisem Zápisník (komiksy)

1966-1969 – podnikal pravidelné cesty do zahraničí (tehdejší vých. a záp. Německo, Rakousko a Benelux)

1970 – začala dlouholetá spolupráce s nakladatelstvím Olympia, pro které ilustroval romány Karla Maye

1974 – koupil chalupu v Branišově na Vysočině, kde vznikaly převážně přípravné skicy

1979 – souborná výstava v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě

1980 a 1981 – podnikal společně s manželkou letní poznávací cesty po Francii

1983-2003 – vznikal soubor 18 obrazů z dějin šlechtického rodu Bechinie z Lažan

1996-1999 – maloval pro jihlavský magistrát cyklus 25 obrazů z historie Jihlavy

2000 – udělení čestného občanství města Jihlavy za celoživotní výtvarnou činnost věnovanou městu

2002 – maloval několik obrazů z historie Prahy a 9 obrazů na motivy románů Karla Maye

2005 – ilustroval poslední knihu, J. Londona „Tulák David Grief“

2006 – reprezentativní výstava v Karl-May-Museum v německém Radebeulu u Drážďan

2007 – ze zdravotních důvodů musel definitivně ukončit svou uměleckou kariéru, v prostorách Brány Matky Boží v Jihlavě otevřena stálá expozice 25 reprodukcí Krumových obrazů z jihlavské historie

2008 – návrat do rodné Jihlavy

2009 – vydání monografie Vladimíra Prokopa „Gustav Krum - vypravěč dobrodružství a historie“

21. března 2011 – zemřel v Jihlavě
- ogv -Zpět nahoru na obsah...


                  Města a obce online - portál územní samosprávy

Pondělí   23. 7. 2018

• Vedení chotěbořské radnice navštívilo partnerské město v Maďarsku

Neděle   22. 7. 2018

• Svatoanenská pouť v Pohledu nabídne bohatý kulturní i duchovní program
• Ne/přítomnost úředníka už nebude veřejnou informací
• Úplné zatmění Měsíce mohou lidé pozorovat z brány Matky Boží v Jihlavě

Sobota   21. 7. 2018

• Katalog unikátní výstavy fotografií J. Haupta je ke koupi
• Poslední věci člověka aneb Jak lze naložit s popelem zemřelého?

Pátek   20. 7. 2018

• Strom roku 2018 možná roste v Kamenici nad Lipou
• Jihlava zahájila stavbu mateřské školy Na Dolech
• Do soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu v Třebíči se mohou lidé přihlásit do 13. srpna

Čtvrtek   19. 7. 2018

• Příjezd do Telče omezen, řidiči se musí připravit na nová dopravní omezení při cestě z Jihlavy do Telče
• Jarmark na Veselém kopci
• Domácí ošetřovatelská péče Sdílení
• Soubor lidových písní a tanců Trnávka reprezentoval Kraj Vysočina na Velehradě
• Pelhřimovské Muzeum rekordů má papírové plesovky

Středa   18. 7. 2018

• Finský hokejový výběr mladých talentů opět dorazí na Vysočinu
• Stovky lidí z Telče a okolí využil y služby Sdílení

Úterý   17. 7. 2018

• Nová budova Dětského oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě bude mít minimální nároky na spotřebu energie
• Česká inspekce životního prostředí provedla vloni téměř 15 900 kontrol a uložila pokuty za více než 113 milionů korun
• Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě povede Michal Kamp
• Charitativní koncert No name podpořil hospic
• Novinky z hradu Roštejna u Telče
• Studenti z Vysočiny budou stavět novou Tatru pro tamní silničáře
• Pro pacienty jsou připraveny vozíky na mince jako v supermarketu

Pondělí   16. 7. 2018

• Prohlášení Zoo Jihlava k příčinám úhynu žirafy núbijské
• Na ochranu kolonie ohrožených netopýrů nalezených při rekonstrukci budovy v Březejci budou dohlížet odborníci
• Město Třebíč přispělo na svozový automobil
• Dalších šest ulic bude mít úsporná LED svítidla

Neděle   15. 7. 2018

• XXIV. Francouzsko- česká hudební akademie Telč 2018 - VIP akce Kraje Vysočina
• Portréty z kavárny a odjinud, 2018
• CHARITNÍ ZÁCHRANNÁ SÍŤ

Sobota   14. 7. 2018

• Na Šiklově mlýně na Žďársku zemřel při srážce s turistickým vláčkem pětiletý chlapec

Pátek   13. 7. 2018

• První jihlavská Studánka Vysočiny je u Antonínova Dolu
• Žáci třebíčské hotelovky obsluhovali diplomaty v Praze
• Rybník Peklo přivítá v sobotu Dračí lodě
• Obrazy Valdštejnské noci na zámku v Telči

Čtvrtek   12. 7. 2018

• Proti výsledkům hodnocení písemné práce a ústní zkoušky se letos odvolalo 72 maturantů
• Závod Mezi dvěma branami 13. – 15. července v Telči

Středa   11. 7. 2018

• Hračky ve všech podobách v Kamenici nad Lipou
• Strašidlo cantervillské na nádvoří zámku v Telči
• První absolventi magisterského oboru Kvalita a bezpečná práce ve zdravotnictví opustili svou Alma Mater
• Po požáru skladu dřevní hmoty v Nové Cerekvi bylo odvezeno 130 tun kontaminovaného materiálu, následný odborný monitoring nepotvrdil přetrvávající znečištění
• Muže, který se ztratil známým na výletě, našli policisté mrtvého

Úterý   10. 7. 2018