Oficiální Web města Jihlavy

Klášter minoritů v Jihlavě...CWBC: Country music of Highland...

pátek Zpět na hlavní stránku... 7.2 2020


(pokud chcete vložit svůj inzerát, přečtěte si zde jak na to...):

Dům, zahrada
Reklama v Regionalistu...
Nový fotografický web Tomáše Blažka
6.9.2011 (13:20) - Právě spuštěn na adrese www.fotospoj.cz
Alba, fotografie, reportáže, sloupky - www.fotospoj.cz

• zde si v naší reklamní samoobsluze můžete přidat sem na tyto stránky svojí vlastní reklamu či inzerát!

Reklama v Regionalistu...Reklama v Regionalistu...
Revue Regionalistu:

Zemětřesení roku 1328: Zánik Staré Jihlavy
Ačkoli přímý popis zatím největšího zemětřesení v historii našeho města roku 1328 nikde v archivech prakticky neexistuje, jeho následky byly v Jihlavě patrny po mnoho dalších století.
celý článek...


Výročí: Do naší doby se vrátili mučedníci...
„Bože pospěš mi na pomoc - slyš naše volání“ šeptají rozpraskané rty kněží... Do slov tiché modlitby skřípot železných vrat a dupot těžkých bot dozorů po chodbách v ranní tmě. Tak počíná ve tři hodiny ráno „hodinka Laudes“, ranních chval breviáře, v podzemí jihlavské věznice. Poslední ranní chvály na tomto světě, které se ve svém pozemském životě modlí kněží František Pařil a Václav Drbola.
celý článek...


Tajemná zahrada a její zakladatel
V místech budovy bývalého okresního úřadu v Jihlavě v Tolstého ulici vedle dnešního kina Sokol se ještě v 30. letech 20. století nacházela zahrada obehnaná zdí. Tajemný kout v centru Jihlavy, do jehož útrob se jen málokomu podařilo proniknout. Zahrada lidumila a osvíceného jihlavského lékaře, doktora Leopolda Fritze.
celý článek...


Most v Údolí mordů
Na území dnešního Rantířova u Jihlavy byl původně pouze brod. Ve 13. století však začali přicházet z Německa kolonisté a tak okolo brodu vyrostla ves Rantířov, německy Fussdorf. Obě jména - české i německé - si tato obec nad brodem přes řeku Jihlavu podržela až do roku 1945, kdy došlo k odsunu velké části původního obyvatelstva Jihlavska.
celý článek...


Proč dávný jihlavský adventní věnec měl svíček šest?
Můj dědeček vždy vyprávěl, že z dětství prý pamatoval, jak mnohé jihlavské adventní věnce měly - kdovíproč? - namísto čtyř dokonce šest svíček... Nikdy jsem to nechápal. A až v posledních létech tuším, že mohl mít pravdu.
celý článek...


Z jihlavských popravišť
Jedno z mnoha jihlavských popravišť. Dnes lokalita určená ke stavbě rodinných domků, popraviště na Krkavčím vrchu. Tento zdaleka viditelný jihlavský kopec nad Telečskou ulicí nad Skalkou se proměnil v popravčí vrch v roce 1582. A dodnes jsou zde uprostřed pole umístěny železné kříže. Toto výjimečné jihlavské popraviště na Krkavčím vrchu se specialisovalo zejména na popravy příslušnic něžného pohlaví.
celý článek...


Říjen 1918 v Jihlavě...
Když před 100 lety, v říjnu roku 1918, bylo po tisíciletí své existence zrušeno Království české a Markrabství moravské - a v Praze byla vyhlášena československá republika - v Jihlavě se nedělo vůbec nic. Město si dál žilo svým ustaraným životem na konci války a prakticky nikdo se zde o události ve vzdálené Praze příliš nestaral.
celý článek...


Svatý Václav mistra Šlezingera u Minoritů...
Doslova v poslední chvíli zachráněné dílo sochaře Jaroslava Šlezingera je dodnes k vidění v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v ulici Matky Boží v Jihlavě. Je jím svatý Václav, poslední mistrovo dílo...
celý článek...


Láska, která přežila smrt o 13 let
Na počátku 16. století byl majitelem pernštejnského panství Jan z Pernštejna. Když tento šlechtic kolem roku 1526 ovdověl, oženil se podruhé s urozenou paní, Hedvikou se Šelmberka. Tato druhá láska pana Jana a jeho ženy Hedviky nakonec byla natolik silná, že přežila i jejich smrt...
celý článek...


Zpět nahoru na obsah...

Přednáška Zlaty Vobinuškové o životě ptáků na našich zahradách v Pelhřimově
Přednáška Ptáci našich zahrad v podání Zlaty Vobinuškové se bude konat v úterý 11. února od 17 hodin ve freskovém sále na zámku pánů z Říčan v Pelhřimově.
Ptáci nás lidi od nepaměti fascinovali a zajímali. Okouzluje nás jejich pestrobarevné peří, rozmanitý zpěv i letecké umění. Pozorovat ptáky navíc není složité a právě na naší zahradě k tomu máme nejlepší příležitost.

Pokud chceme zahradu plnou života a ptačího zpěvu, pouze trávník však nestačí. Je třeba ji vhodně upravit a zajistit tím pestrou nabídku mnoha druhům. Odměnou nám bude možnost sledovat tyto zajímavé živočichy z bezprostřední blízkosti, poslouchat jejich čiřikání, pozorovat je při krmení, stavbě hnízda či vyvádění mláďat.

Kteří ptáci se však na našich zahradách zdržují nejčastěji? Čím a jak ptactvo v zimě přikrmovat? Jaký ptačí druh snáší vajíčka třeba i do květináče? Bolí strakapouda při bubnování do kmenů hlava?

Odpovědi na tyto a další otázky se posluchači dozvědí na přednášce o opeřených návštěvnících a obyvatelích našich zahrad.
- red -Zpět nahoru na obsah...

Policie stále přijímá nové policisty; mladým lidem nabízí stabilní a perspektivní povolání
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina stále přijímá do svých řad nové policisty. V průběhu loňského roku nastoupilo v našem kraji do služebního poměru celkem 65 nových policistů. Policisté nastupovali na pořádkovou, dopravní a cizineckou policii a naší snahou je bylo zařadit na základní útvary do míst blízkých jejich trvalému bydlišti. Nové policisty a policistky budeme do našich řad přijímat i v letošním roce. V současné době je v rámci Krajského ředitelství policie kraje Vysočina služebně zařazeno celkem 1 354 policistů.
Nástupní výše služebního příjmu policisty, včetně zvláštního příplatku, činí 25 720 korun. Výše služebního příjmu se zvyšuje po jednom roce, tedy po absolvování základní odborné přípravy. Kromě toho může nově přijatý policista získat náborový příspěvek ve výši 75 000 korun.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina stále nabízí mladým lidem, kteří mají minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, jsou fyzicky i psychicky zdatní a odvážní, možnost stát se příslušníkem Policie České republiky. Na Krajském ředitelství policie kraje Vysočina je k 1. lednu letošního roku ve služebním poměru 1 354 policistů a policistek. Z tohoto počtu je celkem 195 žen - policistek. Věkový průměr u policistů na vysočinském policejním ředitelství činí necelých 38,5 roků.

V současné době přijímáme do služebního poměru nové policisty a policistky, kteří mohou být služebně zařazeni v rámci služby pořádkové, dopravní nebo cizinecké policie. Nově přijatí policisté budou působit v rámci útvarů krajského ředitelství a to na pohotovostním a eskortním oddělení, dálničním oddělení ve Velkém Beranově a na obvodních odděleních nebo dopravních inspektorátech v našem kraji.

V našich řadách uvítáme uchazeče, kteří trvale žijí v Kraji Vysočina a kteří budou vnímat práci policisty jako své budoucí celoživotní poslání. Policistou by se měl stát takový člověk, který chce ve svém životě zastávat a ctít zákon, přistupovat individuálně a spravedlivě ke každému občanovi a soustavně prohlubovat své znalosti a odbornou kvalifikaci. Hledáme nové kolegy a kolegyně, kteří by se chtěli podílet na zlepšování bezpečnostní situace a veřejného pořádku v našem kraji, dohlíželi by na bezpečnost na silnicích a bojovali by společně s námi proti kriminalitě. Uchazečům nabízíme stabilní finanční ohodnocení, příspěvky na dovolenou, šest týdnů řádné dovolené, odchodné, výslužné a řadu dalších výhod.

Každý zájemce o přijetí do služebního poměru musí splňovat základní předpoklady – musí být starší 18 let, bezúhonný a především být zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu náročné služby. Uchazeč nesmí být členem politické strany nebo politického hnutí a nemůže vykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost. Přijímací řízení je zahájeno doručením písemné žádosti občana o přijetí do služebního poměru k bezpečnostnímu sboru. Při osobním pohovoru s personalistou předkládá uchazeč občanský průkaz, životopis, vyplněný osobní dotazník, rodný list, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání a doklad o dosavadní praxi. Nezbytný je i jeho souhlas s poskytováním a zpracováváním osobních údajů. Přijímací řízení obvykle trvá dva měsíce a v jeho průběhu uchazeč absolvuje psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti, a také zdravotní prohlídku.

Při přijetí do služebního poměru je příslušník ustanoven na služební místo, pro které je stanovena služební hodnost vrchní referent se zařazením na příslušný základní útvar. První rok služby se všichni noví policisté řádně připravují pro výkon svého budoucího povolání ve středních policejních školách a absolvují řízenou praxi na mateřských odděleních. V případě uchazečů, kteří mají kompletní právnické vzdělání a úspěšně absolvují přijímací řízení je možnost realizace tzv. bočního vstupu přímo na službu kriminální policie a vyšetřování.

Pro bližší informace k možnostem uplatnění v rámci Krajského ředitelství policie kraje Vysočina nebo k podrobnostem přijímacího řízení se mohou zájemci obrátit přímo na konkrétní personalistky krajského ředitelství, na které naleznou kontakty a další podrobnější informace na webové stránce www.policie.cz

Kontakty:

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Vrchlického 46
587 24 Jihlava

Personalistky:

Lenka Kvášová
Tel.: 974 261 407,
Mobil: 725 661 028 Email: krpj.nabor@pcr.cz lenka.kvasova@pcr.cz

Kamila Škrháková
Tel: 974 261 406,
Mobil: 727 914 663 Email: kamila.skrhakova@pcr.cz
mjr. JUDr. Dana ČÍRTKOVÁZpět nahoru na obsah...

Filmový klub v Jihlavě uvede dokument Sólo o problematickém a složitém vývoji psychicky nemocného hudebního génia
Filmový klub v Jihlavě uvede v pondělí 10. února od 19.30 hodin v kině Dukla dokument Sólo, výjimečný příběh o posedlosti tvorbou a dokonalostí, popisující problematický a složitý vývoj psychicky nemocného hudebního génia, která čerpá svou sílu ze své citlivosti. Po projekci bude následovat beseda s psychiatrem MUDr. Jurajem Tkáčem.
Hlavní postava argentinský pianista a skladatel Martín Aníbal Perino byl odmalička talentovaným géniem a jeho nevídané schopnosti v oblasti komponování i hráčské virtuozity ho předurčovaly k veleúspěšné kariéře. Zasáhl však osud a Perino strávil poslední čtyři roky života v psychiatrické léčebně El Borda v Buenos Aires s diagnózou schizofrenie. Na léčení odešel zcela dobrovolně. S projevy této celoživotní choroby lze bojovat jen omezeně, ale režisér Artemio Benki napříč několik let natáčeným dokumentem ukazuje, že tito lidé rozhodně nejsou žádní vraždící šílenci, jak se je média někdy snaží vykreslit. Naopak je jasně patrné, že Perino je citlivý a úzkostmi překypující umělec, který v obdobích většího vnitřního klidu a vhodně nastavené medikace dokáže bez větších obtíží fungovat ve společnosti; zároveň mu však jeho stav brání být zcela zodpovědným a neustále produktivním článkem v náročném hudebním byznysu.

Benkiho filmový styl není ani trochu polopatický - divákům se nesnaží něco vysvětlovat, faktograficky objasňovat, a tak se většinu informací o minulosti jeho hrdiny dozvídáme jen mimoděk. Namísto toho se Benki snaží zachytit daný moment, prožít každou vykouřenou cigaretu a nahlédnout pod povrch Perinovy komplikované osobnosti - bez zbytečného patosu. O to více tak vyzní životní úděl talentovaného hudebníka, který nemůže veřejně hrát; těžko zaměstnatelného nemocného člověka, v němž se obrovská vnitřní síla snoubí se stejným množstvím démonů.

Sólo
(Solo)
Česká republika/Francie/Argentina/Rakousko, 2019, DCP, dok., barevný, španělsky, české titulky, 84 minut
Režie, scénář: Artemio Benki
Kamera: Diego Mendizabal
Hudba: Martín Perino
Produkce: Petra Oplatková, Artemio Benki
Hrají: Martín Perino, Soledad Madarieta, Federico Daniel Bustos

- red -Zpět nahoru na obsah...

Zájem o služby Domácího hospice Vysočina stále roste
Novoměstský Domácí hospic Vysočina v roce 2019 doprovázel v okrese Žďár nad Sázavou 141 pacientů v závěru života. To je o padesát více než v roce 2018.
„Jsme rádi, že se na nás rodiny s důvěrou obracejí. Myslím, že se tak postupně zúročuje naše dvacetileté úsilí o poskytování kvalitní a bezpečné domácí hospicové péče, “ uvádí ředitel hospice Petr Hladík.

Odbornou zástupkyní hospice je nově MUDr. Veronika Chroustovská

Prioritou pro tento rok je další personální personální posílení „Nyní ve spolupráci s novoměstskou nemocnicí hledáme další lékaře a lékařky se zájmem o paliativní medicínu. Vidíme, že zájem o naše služby každoročně stoupá a tak chceme udržet kvalitu a standard našich služeb,“ uvádí ředitel hospice. Novou odbornou zástupkyní pro paliativní medicínu Domácího hospice Vysočina se od 1. února 2020 stala dlouholetá spolupracovnice MUDr. Veronika Chroustovská.

Více je sester, rozšiřuje se nabídka půjčovny pomůcek
Hospic loni posílil tým dvě zdravotní sestry, aktuálně jich má osm na hlavní pracovní poměr a stejný počet na částečný úvazek. Od února rozšiřuje také nabídku půjčovny zdravotnických pomůcek v Novém Městě. Tým hospice se dále připravuje formou vzdělávání na poskytování dětské domácí paliativy. Garantem této oblasti je MUDr. Ivana Ryglová, ředitelka Dětského centra v Jihlavě a spolupracovnice hospice.

Domácí hospic Vysočina o.p.s. je registrovaným zdravotnickým zařízením, které se zaměřuje především na poskytování péče o nevyléčitelné nemocné a umírající pacienty v domácím prostředí. Zároveň poskytuje odbornou podporu jejich rodinám v průběhu péče i po úmrtí. V našem týmu jsou lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, pečovatelé, psychologové a kaplanka.
- tz -Zpět nahoru na obsah...

Kraj Vysočina vydal brožuru zaměřenou na bezpečnost seniorů
Jednou z důležitých oblastí, které se věnuje seniorská politika Kraje Vysočina je bezpečnost seniorů.
„Prostřednictvím aktivit určených seniorům usilujeme o vytváření vhodných podmínek pro jejich aktivní a bezpečný život. Zaměřujeme se na akce, které mají podpůrný a preventivní charakter a brání tomu, aby se senioři ocitali v ohrožení a nebezpečných situacích. Pomocníkem nám bude i naše nová brožura Informovaný senior – Jak se nestát obětí trestného činu, kterou jsme pro seniory připravili ve spolupráci s Policií České republiky,“ představil publikaci náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

Kraj Vysočina se dlouhodobě řadí k nejbezpečnějším regionům v celé České republice. Přesto případy trestné činnosti páchané na seniorech stále plní policejní statistiky. „Právě k vyšší informovanosti o aktuálním nebezpečí, které může seniorům hrozit a jak se proti němu bránit, by měla tato brožura sloužit,“ uvedl ředitel Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina Miloš Trojánek. Brožura se zaměřuje na rizika spojená s užíváním sociálních sítí a eshopů, na rizika v silničním provozu, při výletech, na ulici i v bezpečí domova nebo rekreačních objektů a vozidla. Jsou zde uvedeny příběhy, které se skutečně staly lidem žijícím na Vysočině. Na ně navazují preventivní doporučení, jak těmto situacím předcházet a jak se nekalým praktikám podvodníků bránit.

Brožuru v elektronické podobě na:
https://www.kr-vysocina.cz/a…

Brožura v tištěné podobě je k dostání na všech Senior Pointech v Kraji Vysočina.
Eva NEUWIRTHOVÁZpět nahoru na obsah...

Školačka z Kamenice nad Lipou získala ocenění v celostátní soutěži finanční gramotnosti
Veronika Veselá, žačka 8. třídy v ZŠ Kamenice nad Lipou, si jako jedna z nejlepších v celé zemi poradila se soutěží, jež prověřovala finanční gramotnost teenagerů. V detektivní hře Tajuplná cesta porazila přes 5000 svých vrstevníků a obsadila stříbrnou příčku. Pomyslné zlato si odnesl Aleš Bařtipán z Bíliny, bronz pak Jan Urban z Benešova. Bílinští školáci také ovládli týmovou soutěž a za odměnu je čeká cesta do britské metropole.
Napínavá počítačová hra Tajuplná cesta pomáhá školákům osvojit si všechny klíčové znalosti o světě peněz. V prvním pololetí se do tohoto unikátního projektu na podporu finanční gramotnosti zapojilo 5122 náctiletých. Ti nejlepší si odnesli vedle zážitku a nových znalostí i zajímavé ceny. „Hra se mi moc líbila a zároveň jsem se i něco nového naučila,“ ohodnotila Veronika Veselá. „Tajuplná cesta byla skvělá! Moc mě bavila a, co je důležité, spoustu toho naučila. Líbí se mi, že se touto formou snažíte děti naučit, jak zacházet s penězi. Je to určitě lepší, než to pouze vysvětlovat. Tímto způsobem to bylo poutavé a zábavné,“ chválila si další z hráček, Simona ze Žďáru nad Sázavou.

„Tajuplnou cestu jsme vytvořili speciálně pro věkovou skupinu 14-18 let. Svým obsahem odpovídá tomu, co by mladí lidé měli o světě financí vědět. Učí je se v něm pohybovat, vysvětluje pojmy a upozorňuje na nástrahy, s nimiž se mohou setkat,“ popisuje David Hubáček z České spořitelny, která program vyvinula. Fakt, že jde o počítačovou hru, je podle něj velmi důležitý. „Nestojíme u tabule a nevysvětlujeme mladým lidem nudné pojmy. Ale v napínavé hře jim umožňujeme prožít všechny možné situace. Od hráčů i jejich učitelů máme skvělé odezvy,“ doplňuje

„Tato soutěž je velice přínosná pro žáky a hlavně ve výuce dobře aplikovaná pro podporu strategického a exekutivního myšlení. Jedná se o spojení zábavy a výuky. Určitě ji doporučuji pro školy, které chtějí mít finančně gramotné žáky,“ souhlasí učitelka vítězného bílinského týmu Jarmila Kabourková.

Nové kolo soutěže běží v rámci Tajuplné cesty od 3. února. Zapojit se mohou žáci 8. – 9. tříd a studenti 1. – 2. ročníků středních škol a učilišť. Nesoutěžně si však hru může zahrát kdokoliv, a to i opakovaně.

Vítězové soutěže Tajuplné cesty v 1. pololetí:

Týmová soutěž

„Ajťáci“ z 9. třídy ZŠ Lidická v Bílině (Zájezd do Londýna včetně návštěvy The City, finančního srdce města.)

Individuální soutěž

1. Aleš Bařtipán z 9. třídy ZŠ Lidická v Bílině (iPhone XR)

2. Veronika Veselá z 8. třídy ZŠ Kamenice nad Lipou (iPad Air)

3. Jan Urban z 1. ročníku Gymnázia Benešov (iPod)

Počítačová hra Tajuplná cesta je jedním z řady projektů Abecedy peněz, aktuálně největšího programu finančního vzdělávání v ČR. Jeho cílem je zvýšit finanční gramotnost žáků základních škol. Program je metodicky připraven profesionálními pedagogy a pod záštitou Ministerstva financí jej realizuje Česká spořitelna pro žáky 2,4 a 9 tříd již na vice než 380 školách po celé ČR.

Abeceda peněz je postavena na principu zážitkového učení, přizpůsobeného pro jednotlivé věkové skupiny. Druháci se učí hospodařit jako táta s mámou v rodině, čtvrťáci staví vlastní firmy a teenageři v devátých třídách ve strategické PC hře Tajuplná cesta zkouší přežít jako cizinci v Londýně.

Účast v Abecedě peněz je pro školy i žáky zcela dobrovolná a zdarma. Samotný program na jednotlivých školách realizují profesionální pedagogičtí lektoři s podporou více než 230 dobrovolníků z řad zaměstnanců regionálních poboček České spořitelny.

Letošní novinkou je rozšíření Abecedy peněz o kurzy pro seniory. V nich se učí ovládat chytré mobily a tablety a bezpečně se pohybovat v online prostředí.
Marta VOKURKOVÁZpět nahoru na obsah...

Obřadní síň na jihlavské radnici se opravuje
Velká obřadní síň v historické budově jihlavské radnice se naposledy obnovovala při velké rekonstrukci v letech 2004 až 2006. Současná rekonstrukce začala krátce po Novém roce a potrvá do konce letošního března. O restaurátorské práce se stará akademický malíř Pavel Procházka, který v minulém roce šetrně zrestauroval také malou obřadní síň v přízemí radnice. Kromě zlacení a oprav stěn a stropu se ve velké obřadní síni vymění i poškrábané a místy rozestoupené parkety.
Obřadní síň je místností barokního původu, je součástí reprezentativních prostor vedle Velké gotické síně. Stěny a strop barokní síně jsou členěny do polí pozlacenou štukovou výzdobou a jsou lokálně poškozeny destrukcí a rýhami v omítce. Místy chybí štuková výzdoba včetně zlacení, které má zvýrazňovat hloubku a profilaci. Povrch stěn a stropu, včetně štuku je pokryt prachem. Strop má světle okrovou barvu, stěny jsou šedé. Barevnost a zlacení vychází z průzkumu v roce 2006. Už tehdy se čistily ornamenty štukové výzdoby a zbavovaly se silných vrstev vápenných a hlinkových nánosů. Ze stěn byly snímány hlinkové barevné nánosy. Zlacení na štukové výzdobě se také obnovovalo.

Nyní se stěny a strop čistily mechanicky, zbavily se prachu a jiných nečistot. Čištění bude probíhat i na zlacení. Barva na stěnách a stropě bude částečně snímána mokrým procesem. Destrukce v omítce, včetně prasklin na fabioně a stropě se musí vytmelit vápenným tmelem, směsí vápna a mramorové moučky. Doplní se chybějící štuková výzdoba a zlacení. Barevnost stěn byla po dohodě s památkáři a architektem upravena do jemných odstínů šedé, která dá lépe vyniknout štukové výzdobě.

Opravy a restaurování provádí akad. mal. Pavel Procházka za cenu 258.700,- bez DPH. Ve čtvrtek 6. února schválili radní města Jihlavy zadání veřejné zakázky malého rozsahu také na opravu podlahy ve velké obřadní síni. Půjde o dubovou kazetovou parketovou podlahu, která bude muset vyrovnat nerovnosti podlahy, kde je místy výškový rozdíl 9 cm. Kazety budou mít vzor „Vídeňský kříž“.
Radovan DANĚKZpět nahoru na obsah...

Na Vysočinu a prakticky celé Česko se žene velmi silný vítr
Velmi silný vítr bude foukat na Vysočině a v prakticky celém Česku od neděle 9. února od 18 do úterý 11. února do 18 hodin. Výstrahu vydal Český hydrometeorologický ústav.
Jihozápadní až západní vítr by měl podle informací meteorologů dosáhnout rychlosti až 90 km za hodinu. Podle meterologů počasí ovlivní tlaková níže, která postupuje z Islandu nad Skandinávii.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Jsou očekávána poškození stromů a lesních porostů, škody na majetku a některých budovách. Možné přerušení elektrického vedení. Ztížená chůze, nebezpečí úrazů a ohrožení životů uvolněnými předměty, zlomenými větvemi nebo vyvracenými stromy. Komplikace v dopravě z důvodu silných poryvů větru a popadaných stromů, neprůjezdnost komunikací, možnost převrácení prázdného nákladního automobilu. Doporučuje se sledovat vývoj situace na internetu ČHMÚ www.chmi.cz a ve sdělovacích prostředcích, sledovat dopravní zpravodajství. Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Omezit pohyb venku i jízdy autem. Nezdržovat se a neparkovat zejména v okolí starších budov, v blízkosti větších stromů a vysokých stožárů. Nechodit do lesa a nepřibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení. V případě nutnosti jízdy jet maximálně opatrně a pomalu. Na horách omezit vycházení a nevydávat se na túry. Dodržovat pokyny Horské služby.

Odborníci proto vydali výstrahu, od neděle platí vysoký stupeň nebezpečí - zejména pro Prahu a Středočeský kraj. Opatrní by měli být také obyvatelé Jihočeského, Pardubického, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Libereckého a Královéhradeckého kraje.

Vysoký stupeň nebezpečí se týká i okresu Jeseník a Šumperska v Olomouckém kraji a celého Moravskoslezského kraje.

O něco mírnější by poryvy větru měly být v jižní části Moravy. Nízký stupeň nebezpečí, varující před větrem o síle 70 km/h, se týká Jihomoravského a Zlínského kraje. V Olomouckém kraji bude na místě opatrnost v Hranici, Konicích, Lipníku nad Bečvou, Litovli, Mohelnici, Olomouci, Prostějově, Přerově, Šternberku, Uničově a Zábřehu.


Eva ŠINKOVSKÁZpět nahoru na obsah...

V havlíčkobrodské nemocnici jsou kvůli chřipkové epidemii zakázány návštěvy
S účinností od pátku 7. února až do odvolání platí v nemocnici v Havlíčkově Brodě zákaz návštěv. Uvedla to mluvčí nemocnice Petra Černo.
O zákazu návštěv rozhodlo vedení nemocnice na základě doporučení Krajské hygienické stanice a po konzultaci s nemocničním epidemiologem. Důvodem tohoto opatření je aktuální vzestup respiračních onemocnění ve spádové oblasti nemocnice.

"Epidemické zvýšení výskytu chřipkových onemocnění pro hospitalizované pacienty představuje zvýšené zdravotní riziko. Toto opatření je tedy přijímáno jako vhodný preventivní prostředek. Omlouváme se touto cestou všem blízkým osobám našich klientů za způsobené omezení styku s pacienty a děkujeme za pochopení", uvedla mluvčí.

Rady, jak chránit sebe i své okolí před chřipkou:
www.mzcr.cz/Files/pl…
Eva ŠINKOVSKÁZpět nahoru na obsah...

Havlíčkobrodská nemocnice získala ocenění Bezpečná nemocnice s projektem Ochrana před závažným násilným útokem
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, získala ve čtvrtek 6. února ocenění Bezpečná nemocnice. Do soutěže se přihlásila projektem Ochrana před závažným násilným útokem, který realizovala v průběhu roku 2019. Jak se následně na konci roku ukázalo, zamýšlet se nad různými druhy opatření v rámci bezpečí pacientů i zdravotníků je nutné pro zajištění bezpečí ve zdravotnických zařízeních.
S projektem Ochrana před závažným násilným útokem jsme ve čtvrtek 6. února 2020 vyhráli dvanáctý ročník soutěže Bezpečná nemocnice. Autorkami projektu jsou náměstkyně pro ošetřovatelskou péči PhDr. Lada Nováková, PhD. a náměstkyně pro kvalitu péče doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD.

Kraj Vysočina pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka vyhlašuje každoročně celostátní soutěž "Bezpečná nemocnice", která je určena pro poskytovatele zdravotních služeb akutní, následné i dlouhodobé péče. Tématem dvanáctého ročníku soutěže bylo „Kontinuální zvyšování kvality a efektivity zdravotní péče“. V návaznosti na soutěž se koná i konference Dny bezpečí, kde jsou přihlášené projekty prezentovány. V letošním roce rozhodovala o vítězi jak odborná komise složená ze zástupců Kraje Vysočina, SAK o.p.s., České asociace sester, Ministerstva zdravotnictví ČR a společnosti Johnson & Johnson, s.r.o., tak odborná veřejnost účastnící se přímo konference.

Projekt naší nemocnice byl oceněn 1. místem v obou případech. "Moc si ocenění vážíme. Je pro nás motivací do další práce. Kvalita námi poskytované péče a bezpečí našich pacientů a zaměstnanců jsou pro nás nesmírně důležité. Zvyšování kvality a efektivity je nikdy nekončící proces, a tak stále máme co zlepšovat a vymýšlet," poděkoval za cenu ředitel nemocnice Mgr. David Rezničenko, MHA. Z našeho pohledu však patří ocenění a poděkování všem projektům a všem nemocnicím, které se do soutěže pravidelně přihlašují! Gratulujeme všem kolegům k získání ocenění v soutěži! https://www.kr-vysocina.cz/t…

Nemocnice projektem navázala na reálnou skutečnost, kdy jsme v roce 2014 byli vystaveni hrozbě bombovým útokem a evakuovali jsme hlavní lůžkovou budovu, v níž se nacházely stovky pacientů a zdravotníků. Následně jsme v různých oblastech a ve spolupráci s HZS a Policií ČR začali rozvíjet plán ochrany před závažnými násilnými útoky. Na jaře 2019 byl střední management nemocnice proškolen profesionálem na danou problematiku a zástupcem Krajského ředitelství Policie ČR - koordinátorem antikonfliktního týmu. Následně v průběhu roku došlo k vytipování míst v areálu nemocnice s nízkou úrovní zabezpečení, která jsou právě vybírána jako cíl násilných útoků. Proškolen byl i veškerý personál vybraných oddělení, a to formou nácviku modelových situací včetně workshopů. Nemocnice přijala a nastavila vhodná bezpečnostní opatření z kategorie technických a mechanických prostředků, fyzické ochrany a režimová opatření. Jak se na konci roku 2019 ukázalo, zamýšlet se nad tímto druhem opatření je nutné pro zajištění bezpečí ve zdravotnických zařízeních.
Petra ČERNOZpět nahoru na obsah...


                  Města a obce online - portál územní samosprávy

Úterý   2. 6. 2020

• Pár vzácných jeřábů popelavých přilákal k hnízdění opravený rybník v Černíči poblíž Telče
• Na silnicích Vysočiny zemřelo od začátku roku sedmnáct osob; nehod bylo 1676

Pondělí   1. 6. 2020

• Návštěvníci Autokina pod chladicími věžemi zažili o víkendu živý přenos startu raketoplánu Crew Dragon i premiéru krátkého filmu k 35. výročí JE Dukovany
• Ve Vílanci na Jihlavsku zemřela při požáru kuchyně jedna osoba
• Všech dvanáct domácností z projektu Housing First v Jihlavě je již ubytováno
• V domově pro seniory v Břevnici jsou všichni zdraví, těší se na návštěvy
• Vycházka k Chotárům, tůním a rybníkům ve Žďárských vrších v sobotu
• Ve sklepení zámku v Přibyslavi v noci hořelo

Neděle   31. 5. 2020

• Na Žďársku boural opilý cyklista
• Návštěvy v jihlavské nemocnici jsou povolené v neděli a ve středu na třicet minut
• Zámecký sklářský den ve Světlé nad Sázavou představí umění sklářů
• Kulturní léto v univerzitním centru v Telči odstartuje vernisáží a koncertem mužského pěveckého sboru
• Nejstarší muž, který pokořil oba póly byl zapsán v Pelhřimově do České databanky rekordů

Sobota   30. 5. 2020

• Věž kostela svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí se od pondělí otevře pro veřejnost
• V novoměstském Horáckém muzeu probíhá výstava Život v přírodě
• Filmový klub v Jihlavě uvede finský snímek Neznámý voják
• Studie revitalizace jihlavského náměstí posbírala přes 80 podnětů
• Na Vysočině na Žďársku přibyl jeden nový případ nemoci covid-19

Pátek   29. 5. 2020

• Magdalena Křenková představí ve Staré Říši svou sbírku básní
• V pondělí začínají maturity, na Vysočině bude skládat zkoušku z dospělosti 3801 studentů
• Opilý řidič ve Žďáře nad Sázavou boural
• Patronka hospice v Třebíči svatá Zdislava slaví 800 let od narození a 25 let od svatořečení
• Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy slaví jubileum, lidé mohou jít na vycházku
• Unikátní kufry doktora Stingla jsou novými exponáty Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově

Čtvrtek   28. 5. 2020

• Přetížený náklad museli přeložit; přísné pokuty pro řidiče a sankce ve správním řízení čeká také dopravce
• Jihlavští zdravotníci pomáhají ve školách, rozvážejí dezinfekce a ukazují správné mytí rukou
• Kino ve Velkém Meziříčí bude po koronavirové pauze promítat na novém plátně
• Rušení nočního klidu v Pelhřimově skončilo napadením policisty
• Nemocnice v Třebíči bude mít opravené operační sály
• Kompenzace pro OSVČ připraví Jihlavu o dalších asi 50 milionů korun

Středa   27. 5. 2020

• V Jihlavě vyletěly z okna na osobní auto pivní lahve
• Zoologická zahrada v Táboře se vzpamatovává ze ztrát kvůli svému nucenému uzavření
• Jihlavská radnice ukončila provoz Mapy nouzového stavu
• Dva muži zaplatili za věci, které si objednali, nedostali nic
• Na základní škole Štáflova v Havlíčkově Brodě přibude jazyková učebna, škola se navíc stane bezbariérovou

Úterý   26. 5. 2020

• Na střeše hejtmanství v Jihlavě se zabydlely včeličky
• Tvůrci a výrobci betlémů mohou letos svá díla vystavit na vánoční expozici v muzeu v Třebíči
• Od krajských nemocnic na Vysočině začnou mizet triážní stany, první v Pelhřimově
• Třem bráškům z vlčí smečky v táborské zoologické zahradě je tento měsíc přesně pět let
• Přípravy na 24. Ji.hlavu jsou v plném proudu!
• Nová hra Vysočinou za skleněnkou představí dětem kouzlo i tajemství sklářského řemesla
• Muzeum představí osud jedné třešťské rodiny na výstavě Zůstal nám po nich jen název ulice
• Kriminalisté v Třebíči dopadli muže, který vyráběl a distribuoval pervitin
• Dvůr historického Kurfürstova domu v Přibyslavi rozkvetl

Pondělí   25. 5. 2020

• U Sejřku na Bystřicku narazil vlak do stromu, nikdo se nezranil
• Bazén E. Rošického v Jihlavě se otevře až na podzim; Vodní ráj se chystá na Beachvolejbalové léto
• Chcete jít do ZOO Tábor i se psem? Žádný problém, pokud ho ovládáte
• Energetické aukce mohou spotřebitele vyjít draho kvůli smluvním pokutám nebo nevýhodným cenám elektřiny či plynu. Spotřebitelé, mějte se na pozoru před pochybnými aukcionáři
• Muž z Třebíčska se pohyboval v Jihlavě, přestože ji má zakázanou
• Hrad Roštejn se pro veřejnost otevře v úterý 2. června

Neděle   24. 5. 2020

• Nešťastník se zřítil ze skály na Žďársku, letěl pro něj vrtulník
• Řidiči usedají za volant opilí, zdrogovaní i bez řidičáků
• Lenka Klofáčová představí svá díla pro děti v jihlavské muzejní kavárně
• Kvůli bateriím ve firmě Enviropol v Jihlavě požáry neustanou

Sobota   23. 5. 2020

• Bouře nad Vysočinou: spadl s autem do rybníka, jeho štěstí, že byl vypuštěn
• Památky UNESCO v Třebíči se otevřou v pondělí 25. května, věž u kostela sv. Martina a Vodojem Kostelíček pak od 1. června
• Rybníčky u Moravských Budějovic překvapily výskytem ohroženého karase obecného
• Pod Zelenou horou se pasou ovečky, na svahu bude vysázen i Černý les
• Filmový klub v Jihlavě uvede korejský černobílý snímek Parazit
• Při požáru bytovky ve Žďáře nad Sázavou se jedna osoba zranila, 72 lidí hasiči evakuovali

Pátek   22. 5. 2020

• Nemocnice pro návštěvy se otevřou v pondělí 25. května, platit budou přísná omezení
• Policisté pátrají po muži, který se v obci na Bystřicku vloupal do budovy a sebral vruty
• V pondělí se otevírají brány Jihlavského podzemí
• Při hubení hrabošů přípravkem Stutox je nutné mít povolení orgánu ochrany přírody
• Na Vysočině bude v sobotu foukat silný severozápadní vítr, hrozí také silné bouřky
• Roční vstupenka do zoologické zahrady v Táboře se vyplatí už při druhé návštěvě
• Překračování povolené rychlosti a zbytečné nehody jsou na dálnici D1 na denním pořádku
• Cyklostezka v centru Havlíčkova Brodu podél Sázavy poslouží od června pěším i cyklistům
• V Telči v pondělí otevřou univerzitní knihovnu a připravuje se výstava Telč a jezuité

Čtvrtek   21. 5. 2020

• Více pestré krajiny, méně intenzivního zemědělství; Evropská komise vydala strategii k záchraně planety
• Hygienici odhalili ve čtvrtek na Jihlavsku jednu osobu nakaženou koronavirem
• Záchranáři na Vysočině obnovují vozový park; letos pořídili sedm nových sanitek, příští rok chystají nákup dalších osmi vozů
• Policisté pátrají po motorkářích, kteří jezdili přírodní rezervací v lokalitě Divoká Oslava a Vlčí kopec na Třebíčsku
• Ze žďárského náměstí zmizelo téměř sto betonových květináčů
• V Kamenici nad Lipou utrpělo při nehodě zranění pět lidí
• Mimořádná služba nákupů seniorům skončila, přinesla nové zkušenosti, zážitky a poznání nelehkých osudů lidí
• Krytá část Vodního ráje v Jihlavě by se mohla veřejnosti otevřít 30. května; venkovní část pak 6. června
• Výstava ilustrací Renáty Fučíkové v havlíčkobrodské galerii
• V Třebíči se srazila tři auta, nikdo neutrpěl zranění
• Při nehodě dvou aut v Blatnici na Třebíčsku se zranila jedna osoba

Středa   20. 5. 2020

• Klient z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč zpíval pro seniory v Telči
• V průmyslové zóně v Hruškových Dvorech hoří přístřešek
• Zubří dorostenec už opustil Tábor a u Rokycan okukuje tři zubří slečny
• U Bransouz boural pětapadesátiletý cyklista, skončil v nemocnici
• Město Počátky dostalo pokutu 108 tisíc korun za nedostatečná opatření proti kůrovci
• Do jihlavských škol se 25. května vrátí polovina žáků, otevřou se i mateřské školy
• Do Muzea rekordů v Pelhřimově dorazil „poCoronavirový“ senior!
• Zodpovědný chovatel množí zvířata jen tehdy, pokud pro ně má zajištěné umístění
• „Prázdniny v Telči letos budou!“ Festival spouští předprodej a láká na české hudební hvězdy
• V Jaderné elektrárně Dukovany rozšířili službu lékařské pohotovosti

Úterý   19. 5. 2020

• Magdalena Křenková uvede sbírku básní Měsíc nad Kladinou pod pamětní deskou Josefa Floriana ve Staré Říši
• Rekonstrukce mostu u Dvorců u Jihlavy se odkládá; kraj zrušil veřejnou zakázku
• U Vílance na silnici I/38 se čelně srazila dvě auta, zasahoval i vrtulník
• Hasiči v Dobroníně vyprostili čápa, který propadl komínem
• Kriticky ohrožení vodouši rudonozí zahnízdili na polních mokřadech na jižní Moravě
• Na budovu městského úřadu v Pacově na Pelhřimovsku se po téměř 100 letech navrátil nápis RADNICE
• V Chotěboři staví nový domov pro seniory; přibude tak 122 nových míst
• MHD v Jihlavě se vrátí do letního režimu
• Zoo Tábor posílá svého prvního zubřího odchovance samce Tábora do nové rezervace u Rokycan, kde založí vlastní stádo
• Polensko-přibyslavský panovník Viktorin je pohřben v Kladsku

Pondělí   18. 5. 2020

• Město Třebíč má druhý nejlepší facebook v republice
• Tygřice Mau z Jihlavy našla nový domov v německé zoologické zahradě Krefeld
• V Jihlavě začala oprava mostu přes Koželužský potok
• Na silnici I/38 v Jihlavě se převrátil na bok kamion plný klád, řidič utrpěl zranění
• Havlíčkobrodští kriminalisté dopadli pachatele vloupání
• Dopravní nehoda na dálničním přivaděči u Jihlavy si vyžádala tři zraněné osoby
• Jihlavská nemocnice má nový přístroj, který pomůže odhalit nádory na slinivce
• Regionální stanice Českého rozhlasu oslaví 20. narozeniny krajů České republiky

Neděle   17. 5. 2020