Oficiální Web města Jihlavy

Klášter minoritů v Jihlavě...CWBC: Country music of Highland...

pátek Zpět na hlavní stránku... 7.2 2020


(pokud chcete vložit svůj inzerát, přečtěte si zde jak na to...):

Dům, zahrada
Reklama v Regionalistu...
Nový fotografický web Tomáše Blažka
6.9.2011 (13:20) - Právě spuštěn na adrese www.fotospoj.cz
Alba, fotografie, reportáže, sloupky - www.fotospoj.cz

• zde si v naší reklamní samoobsluze můžete přidat sem na tyto stránky svojí vlastní reklamu či inzerát!

Reklama v Regionalistu...Reklama v Regionalistu...
Revue Regionalistu:

Zemětřesení roku 1328: Zánik Staré Jihlavy
Ačkoli přímý popis zatím největšího zemětřesení v historii našeho města roku 1328 nikde v archivech prakticky neexistuje, jeho následky byly v Jihlavě patrny po mnoho dalších století.
celý článek...


Výročí: Do naší doby se vrátili mučedníci...
„Bože pospěš mi na pomoc - slyš naše volání“ šeptají rozpraskané rty kněží... Do slov tiché modlitby skřípot železných vrat a dupot těžkých bot dozorů po chodbách v ranní tmě. Tak počíná ve tři hodiny ráno „hodinka Laudes“, ranních chval breviáře, v podzemí jihlavské věznice. Poslední ranní chvály na tomto světě, které se ve svém pozemském životě modlí kněží František Pařil a Václav Drbola.
celý článek...


Tajemná zahrada a její zakladatel
V místech budovy bývalého okresního úřadu v Jihlavě v Tolstého ulici vedle dnešního kina Sokol se ještě v 30. letech 20. století nacházela zahrada obehnaná zdí. Tajemný kout v centru Jihlavy, do jehož útrob se jen málokomu podařilo proniknout. Zahrada lidumila a osvíceného jihlavského lékaře, doktora Leopolda Fritze.
celý článek...


Most v Údolí mordů
Na území dnešního Rantířova u Jihlavy byl původně pouze brod. Ve 13. století však začali přicházet z Německa kolonisté a tak okolo brodu vyrostla ves Rantířov, německy Fussdorf. Obě jména - české i německé - si tato obec nad brodem přes řeku Jihlavu podržela až do roku 1945, kdy došlo k odsunu velké části původního obyvatelstva Jihlavska.
celý článek...


Proč dávný jihlavský adventní věnec měl svíček šest?
Můj dědeček vždy vyprávěl, že z dětství prý pamatoval, jak mnohé jihlavské adventní věnce měly - kdovíproč? - namísto čtyř dokonce šest svíček... Nikdy jsem to nechápal. A až v posledních létech tuším, že mohl mít pravdu.
celý článek...


Z jihlavských popravišť
Jedno z mnoha jihlavských popravišť. Dnes lokalita určená ke stavbě rodinných domků, popraviště na Krkavčím vrchu. Tento zdaleka viditelný jihlavský kopec nad Telečskou ulicí nad Skalkou se proměnil v popravčí vrch v roce 1582. A dodnes jsou zde uprostřed pole umístěny železné kříže. Toto výjimečné jihlavské popraviště na Krkavčím vrchu se specialisovalo zejména na popravy příslušnic něžného pohlaví.
celý článek...


Říjen 1918 v Jihlavě...
Když před 100 lety, v říjnu roku 1918, bylo po tisíciletí své existence zrušeno Království české a Markrabství moravské - a v Praze byla vyhlášena československá republika - v Jihlavě se nedělo vůbec nic. Město si dál žilo svým ustaraným životem na konci války a prakticky nikdo se zde o události ve vzdálené Praze příliš nestaral.
celý článek...


Svatý Václav mistra Šlezingera u Minoritů...
Doslova v poslední chvíli zachráněné dílo sochaře Jaroslava Šlezingera je dodnes k vidění v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v ulici Matky Boží v Jihlavě. Je jím svatý Václav, poslední mistrovo dílo...
celý článek...


Láska, která přežila smrt o 13 let
Na počátku 16. století byl majitelem pernštejnského panství Jan z Pernštejna. Když tento šlechtic kolem roku 1526 ovdověl, oženil se podruhé s urozenou paní, Hedvikou se Šelmberka. Tato druhá láska pana Jana a jeho ženy Hedviky nakonec byla natolik silná, že přežila i jejich smrt...
celý článek...


Zpět nahoru na obsah...

Přednáška Zlaty Vobinuškové o životě ptáků na našich zahradách v Pelhřimově
Přednáška Ptáci našich zahrad v podání Zlaty Vobinuškové se bude konat v úterý 11. února od 17 hodin ve freskovém sále na zámku pánů z Říčan v Pelhřimově.
Ptáci nás lidi od nepaměti fascinovali a zajímali. Okouzluje nás jejich pestrobarevné peří, rozmanitý zpěv i letecké umění. Pozorovat ptáky navíc není složité a právě na naší zahradě k tomu máme nejlepší příležitost.

Pokud chceme zahradu plnou života a ptačího zpěvu, pouze trávník však nestačí. Je třeba ji vhodně upravit a zajistit tím pestrou nabídku mnoha druhům. Odměnou nám bude možnost sledovat tyto zajímavé živočichy z bezprostřední blízkosti, poslouchat jejich čiřikání, pozorovat je při krmení, stavbě hnízda či vyvádění mláďat.

Kteří ptáci se však na našich zahradách zdržují nejčastěji? Čím a jak ptactvo v zimě přikrmovat? Jaký ptačí druh snáší vajíčka třeba i do květináče? Bolí strakapouda při bubnování do kmenů hlava?

Odpovědi na tyto a další otázky se posluchači dozvědí na přednášce o opeřených návštěvnících a obyvatelích našich zahrad.
- red -Zpět nahoru na obsah...

Policie stále přijímá nové policisty; mladým lidem nabízí stabilní a perspektivní povolání
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina stále přijímá do svých řad nové policisty. V průběhu loňského roku nastoupilo v našem kraji do služebního poměru celkem 65 nových policistů. Policisté nastupovali na pořádkovou, dopravní a cizineckou policii a naší snahou je bylo zařadit na základní útvary do míst blízkých jejich trvalému bydlišti. Nové policisty a policistky budeme do našich řad přijímat i v letošním roce. V současné době je v rámci Krajského ředitelství policie kraje Vysočina služebně zařazeno celkem 1 354 policistů.
Nástupní výše služebního příjmu policisty, včetně zvláštního příplatku, činí 25 720 korun. Výše služebního příjmu se zvyšuje po jednom roce, tedy po absolvování základní odborné přípravy. Kromě toho může nově přijatý policista získat náborový příspěvek ve výši 75 000 korun.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina stále nabízí mladým lidem, kteří mají minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, jsou fyzicky i psychicky zdatní a odvážní, možnost stát se příslušníkem Policie České republiky. Na Krajském ředitelství policie kraje Vysočina je k 1. lednu letošního roku ve služebním poměru 1 354 policistů a policistek. Z tohoto počtu je celkem 195 žen - policistek. Věkový průměr u policistů na vysočinském policejním ředitelství činí necelých 38,5 roků.

V současné době přijímáme do služebního poměru nové policisty a policistky, kteří mohou být služebně zařazeni v rámci služby pořádkové, dopravní nebo cizinecké policie. Nově přijatí policisté budou působit v rámci útvarů krajského ředitelství a to na pohotovostním a eskortním oddělení, dálničním oddělení ve Velkém Beranově a na obvodních odděleních nebo dopravních inspektorátech v našem kraji.

V našich řadách uvítáme uchazeče, kteří trvale žijí v Kraji Vysočina a kteří budou vnímat práci policisty jako své budoucí celoživotní poslání. Policistou by se měl stát takový člověk, který chce ve svém životě zastávat a ctít zákon, přistupovat individuálně a spravedlivě ke každému občanovi a soustavně prohlubovat své znalosti a odbornou kvalifikaci. Hledáme nové kolegy a kolegyně, kteří by se chtěli podílet na zlepšování bezpečnostní situace a veřejného pořádku v našem kraji, dohlíželi by na bezpečnost na silnicích a bojovali by společně s námi proti kriminalitě. Uchazečům nabízíme stabilní finanční ohodnocení, příspěvky na dovolenou, šest týdnů řádné dovolené, odchodné, výslužné a řadu dalších výhod.

Každý zájemce o přijetí do služebního poměru musí splňovat základní předpoklady – musí být starší 18 let, bezúhonný a především být zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu náročné služby. Uchazeč nesmí být členem politické strany nebo politického hnutí a nemůže vykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost. Přijímací řízení je zahájeno doručením písemné žádosti občana o přijetí do služebního poměru k bezpečnostnímu sboru. Při osobním pohovoru s personalistou předkládá uchazeč občanský průkaz, životopis, vyplněný osobní dotazník, rodný list, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání a doklad o dosavadní praxi. Nezbytný je i jeho souhlas s poskytováním a zpracováváním osobních údajů. Přijímací řízení obvykle trvá dva měsíce a v jeho průběhu uchazeč absolvuje psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti, a také zdravotní prohlídku.

Při přijetí do služebního poměru je příslušník ustanoven na služební místo, pro které je stanovena služební hodnost vrchní referent se zařazením na příslušný základní útvar. První rok služby se všichni noví policisté řádně připravují pro výkon svého budoucího povolání ve středních policejních školách a absolvují řízenou praxi na mateřských odděleních. V případě uchazečů, kteří mají kompletní právnické vzdělání a úspěšně absolvují přijímací řízení je možnost realizace tzv. bočního vstupu přímo na službu kriminální policie a vyšetřování.

Pro bližší informace k možnostem uplatnění v rámci Krajského ředitelství policie kraje Vysočina nebo k podrobnostem přijímacího řízení se mohou zájemci obrátit přímo na konkrétní personalistky krajského ředitelství, na které naleznou kontakty a další podrobnější informace na webové stránce www.policie.cz

Kontakty:

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Vrchlického 46
587 24 Jihlava

Personalistky:

Lenka Kvášová
Tel.: 974 261 407,
Mobil: 725 661 028 Email: krpj.nabor@pcr.cz lenka.kvasova@pcr.cz

Kamila Škrháková
Tel: 974 261 406,
Mobil: 727 914 663 Email: kamila.skrhakova@pcr.cz
mjr. JUDr. Dana ČÍRTKOVÁZpět nahoru na obsah...

Filmový klub v Jihlavě uvede dokument Sólo o problematickém a složitém vývoji psychicky nemocného hudebního génia
Filmový klub v Jihlavě uvede v pondělí 10. února od 19.30 hodin v kině Dukla dokument Sólo, výjimečný příběh o posedlosti tvorbou a dokonalostí, popisující problematický a složitý vývoj psychicky nemocného hudebního génia, která čerpá svou sílu ze své citlivosti. Po projekci bude následovat beseda s psychiatrem MUDr. Jurajem Tkáčem.
Hlavní postava argentinský pianista a skladatel Martín Aníbal Perino byl odmalička talentovaným géniem a jeho nevídané schopnosti v oblasti komponování i hráčské virtuozity ho předurčovaly k veleúspěšné kariéře. Zasáhl však osud a Perino strávil poslední čtyři roky života v psychiatrické léčebně El Borda v Buenos Aires s diagnózou schizofrenie. Na léčení odešel zcela dobrovolně. S projevy této celoživotní choroby lze bojovat jen omezeně, ale režisér Artemio Benki napříč několik let natáčeným dokumentem ukazuje, že tito lidé rozhodně nejsou žádní vraždící šílenci, jak se je média někdy snaží vykreslit. Naopak je jasně patrné, že Perino je citlivý a úzkostmi překypující umělec, který v obdobích většího vnitřního klidu a vhodně nastavené medikace dokáže bez větších obtíží fungovat ve společnosti; zároveň mu však jeho stav brání být zcela zodpovědným a neustále produktivním článkem v náročném hudebním byznysu.

Benkiho filmový styl není ani trochu polopatický - divákům se nesnaží něco vysvětlovat, faktograficky objasňovat, a tak se většinu informací o minulosti jeho hrdiny dozvídáme jen mimoděk. Namísto toho se Benki snaží zachytit daný moment, prožít každou vykouřenou cigaretu a nahlédnout pod povrch Perinovy komplikované osobnosti - bez zbytečného patosu. O to více tak vyzní životní úděl talentovaného hudebníka, který nemůže veřejně hrát; těžko zaměstnatelného nemocného člověka, v němž se obrovská vnitřní síla snoubí se stejným množstvím démonů.

Sólo
(Solo)
Česká republika/Francie/Argentina/Rakousko, 2019, DCP, dok., barevný, španělsky, české titulky, 84 minut
Režie, scénář: Artemio Benki
Kamera: Diego Mendizabal
Hudba: Martín Perino
Produkce: Petra Oplatková, Artemio Benki
Hrají: Martín Perino, Soledad Madarieta, Federico Daniel Bustos

- red -Zpět nahoru na obsah...

Zájem o služby Domácího hospice Vysočina stále roste
Novoměstský Domácí hospic Vysočina v roce 2019 doprovázel v okrese Žďár nad Sázavou 141 pacientů v závěru života. To je o padesát více než v roce 2018.
„Jsme rádi, že se na nás rodiny s důvěrou obracejí. Myslím, že se tak postupně zúročuje naše dvacetileté úsilí o poskytování kvalitní a bezpečné domácí hospicové péče, “ uvádí ředitel hospice Petr Hladík.

Odbornou zástupkyní hospice je nově MUDr. Veronika Chroustovská

Prioritou pro tento rok je další personální personální posílení „Nyní ve spolupráci s novoměstskou nemocnicí hledáme další lékaře a lékařky se zájmem o paliativní medicínu. Vidíme, že zájem o naše služby každoročně stoupá a tak chceme udržet kvalitu a standard našich služeb,“ uvádí ředitel hospice. Novou odbornou zástupkyní pro paliativní medicínu Domácího hospice Vysočina se od 1. února 2020 stala dlouholetá spolupracovnice MUDr. Veronika Chroustovská.

Více je sester, rozšiřuje se nabídka půjčovny pomůcek
Hospic loni posílil tým dvě zdravotní sestry, aktuálně jich má osm na hlavní pracovní poměr a stejný počet na částečný úvazek. Od února rozšiřuje také nabídku půjčovny zdravotnických pomůcek v Novém Městě. Tým hospice se dále připravuje formou vzdělávání na poskytování dětské domácí paliativy. Garantem této oblasti je MUDr. Ivana Ryglová, ředitelka Dětského centra v Jihlavě a spolupracovnice hospice.

Domácí hospic Vysočina o.p.s. je registrovaným zdravotnickým zařízením, které se zaměřuje především na poskytování péče o nevyléčitelné nemocné a umírající pacienty v domácím prostředí. Zároveň poskytuje odbornou podporu jejich rodinám v průběhu péče i po úmrtí. V našem týmu jsou lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, pečovatelé, psychologové a kaplanka.
- tz -Zpět nahoru na obsah...

Kraj Vysočina vydal brožuru zaměřenou na bezpečnost seniorů
Jednou z důležitých oblastí, které se věnuje seniorská politika Kraje Vysočina je bezpečnost seniorů.
„Prostřednictvím aktivit určených seniorům usilujeme o vytváření vhodných podmínek pro jejich aktivní a bezpečný život. Zaměřujeme se na akce, které mají podpůrný a preventivní charakter a brání tomu, aby se senioři ocitali v ohrožení a nebezpečných situacích. Pomocníkem nám bude i naše nová brožura Informovaný senior – Jak se nestát obětí trestného činu, kterou jsme pro seniory připravili ve spolupráci s Policií České republiky,“ představil publikaci náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

Kraj Vysočina se dlouhodobě řadí k nejbezpečnějším regionům v celé České republice. Přesto případy trestné činnosti páchané na seniorech stále plní policejní statistiky. „Právě k vyšší informovanosti o aktuálním nebezpečí, které může seniorům hrozit a jak se proti němu bránit, by měla tato brožura sloužit,“ uvedl ředitel Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina Miloš Trojánek. Brožura se zaměřuje na rizika spojená s užíváním sociálních sítí a eshopů, na rizika v silničním provozu, při výletech, na ulici i v bezpečí domova nebo rekreačních objektů a vozidla. Jsou zde uvedeny příběhy, které se skutečně staly lidem žijícím na Vysočině. Na ně navazují preventivní doporučení, jak těmto situacím předcházet a jak se nekalým praktikám podvodníků bránit.

Brožuru v elektronické podobě na:
https://www.kr-vysocina.cz/a…

Brožura v tištěné podobě je k dostání na všech Senior Pointech v Kraji Vysočina.
Eva NEUWIRTHOVÁZpět nahoru na obsah...

Školačka z Kamenice nad Lipou získala ocenění v celostátní soutěži finanční gramotnosti
Veronika Veselá, žačka 8. třídy v ZŠ Kamenice nad Lipou, si jako jedna z nejlepších v celé zemi poradila se soutěží, jež prověřovala finanční gramotnost teenagerů. V detektivní hře Tajuplná cesta porazila přes 5000 svých vrstevníků a obsadila stříbrnou příčku. Pomyslné zlato si odnesl Aleš Bařtipán z Bíliny, bronz pak Jan Urban z Benešova. Bílinští školáci také ovládli týmovou soutěž a za odměnu je čeká cesta do britské metropole.
Napínavá počítačová hra Tajuplná cesta pomáhá školákům osvojit si všechny klíčové znalosti o světě peněz. V prvním pololetí se do tohoto unikátního projektu na podporu finanční gramotnosti zapojilo 5122 náctiletých. Ti nejlepší si odnesli vedle zážitku a nových znalostí i zajímavé ceny. „Hra se mi moc líbila a zároveň jsem se i něco nového naučila,“ ohodnotila Veronika Veselá. „Tajuplná cesta byla skvělá! Moc mě bavila a, co je důležité, spoustu toho naučila. Líbí se mi, že se touto formou snažíte děti naučit, jak zacházet s penězi. Je to určitě lepší, než to pouze vysvětlovat. Tímto způsobem to bylo poutavé a zábavné,“ chválila si další z hráček, Simona ze Žďáru nad Sázavou.

„Tajuplnou cestu jsme vytvořili speciálně pro věkovou skupinu 14-18 let. Svým obsahem odpovídá tomu, co by mladí lidé měli o světě financí vědět. Učí je se v něm pohybovat, vysvětluje pojmy a upozorňuje na nástrahy, s nimiž se mohou setkat,“ popisuje David Hubáček z České spořitelny, která program vyvinula. Fakt, že jde o počítačovou hru, je podle něj velmi důležitý. „Nestojíme u tabule a nevysvětlujeme mladým lidem nudné pojmy. Ale v napínavé hře jim umožňujeme prožít všechny možné situace. Od hráčů i jejich učitelů máme skvělé odezvy,“ doplňuje

„Tato soutěž je velice přínosná pro žáky a hlavně ve výuce dobře aplikovaná pro podporu strategického a exekutivního myšlení. Jedná se o spojení zábavy a výuky. Určitě ji doporučuji pro školy, které chtějí mít finančně gramotné žáky,“ souhlasí učitelka vítězného bílinského týmu Jarmila Kabourková.

Nové kolo soutěže běží v rámci Tajuplné cesty od 3. února. Zapojit se mohou žáci 8. – 9. tříd a studenti 1. – 2. ročníků středních škol a učilišť. Nesoutěžně si však hru může zahrát kdokoliv, a to i opakovaně.

Vítězové soutěže Tajuplné cesty v 1. pololetí:

Týmová soutěž

„Ajťáci“ z 9. třídy ZŠ Lidická v Bílině (Zájezd do Londýna včetně návštěvy The City, finančního srdce města.)

Individuální soutěž

1. Aleš Bařtipán z 9. třídy ZŠ Lidická v Bílině (iPhone XR)

2. Veronika Veselá z 8. třídy ZŠ Kamenice nad Lipou (iPad Air)

3. Jan Urban z 1. ročníku Gymnázia Benešov (iPod)

Počítačová hra Tajuplná cesta je jedním z řady projektů Abecedy peněz, aktuálně největšího programu finančního vzdělávání v ČR. Jeho cílem je zvýšit finanční gramotnost žáků základních škol. Program je metodicky připraven profesionálními pedagogy a pod záštitou Ministerstva financí jej realizuje Česká spořitelna pro žáky 2,4 a 9 tříd již na vice než 380 školách po celé ČR.

Abeceda peněz je postavena na principu zážitkového učení, přizpůsobeného pro jednotlivé věkové skupiny. Druháci se učí hospodařit jako táta s mámou v rodině, čtvrťáci staví vlastní firmy a teenageři v devátých třídách ve strategické PC hře Tajuplná cesta zkouší přežít jako cizinci v Londýně.

Účast v Abecedě peněz je pro školy i žáky zcela dobrovolná a zdarma. Samotný program na jednotlivých školách realizují profesionální pedagogičtí lektoři s podporou více než 230 dobrovolníků z řad zaměstnanců regionálních poboček České spořitelny.

Letošní novinkou je rozšíření Abecedy peněz o kurzy pro seniory. V nich se učí ovládat chytré mobily a tablety a bezpečně se pohybovat v online prostředí.
Marta VOKURKOVÁZpět nahoru na obsah...

Obřadní síň na jihlavské radnici se opravuje
Velká obřadní síň v historické budově jihlavské radnice se naposledy obnovovala při velké rekonstrukci v letech 2004 až 2006. Současná rekonstrukce začala krátce po Novém roce a potrvá do konce letošního března. O restaurátorské práce se stará akademický malíř Pavel Procházka, který v minulém roce šetrně zrestauroval také malou obřadní síň v přízemí radnice. Kromě zlacení a oprav stěn a stropu se ve velké obřadní síni vymění i poškrábané a místy rozestoupené parkety.
Obřadní síň je místností barokního původu, je součástí reprezentativních prostor vedle Velké gotické síně. Stěny a strop barokní síně jsou členěny do polí pozlacenou štukovou výzdobou a jsou lokálně poškozeny destrukcí a rýhami v omítce. Místy chybí štuková výzdoba včetně zlacení, které má zvýrazňovat hloubku a profilaci. Povrch stěn a stropu, včetně štuku je pokryt prachem. Strop má světle okrovou barvu, stěny jsou šedé. Barevnost a zlacení vychází z průzkumu v roce 2006. Už tehdy se čistily ornamenty štukové výzdoby a zbavovaly se silných vrstev vápenných a hlinkových nánosů. Ze stěn byly snímány hlinkové barevné nánosy. Zlacení na štukové výzdobě se také obnovovalo.

Nyní se stěny a strop čistily mechanicky, zbavily se prachu a jiných nečistot. Čištění bude probíhat i na zlacení. Barva na stěnách a stropě bude částečně snímána mokrým procesem. Destrukce v omítce, včetně prasklin na fabioně a stropě se musí vytmelit vápenným tmelem, směsí vápna a mramorové moučky. Doplní se chybějící štuková výzdoba a zlacení. Barevnost stěn byla po dohodě s památkáři a architektem upravena do jemných odstínů šedé, která dá lépe vyniknout štukové výzdobě.

Opravy a restaurování provádí akad. mal. Pavel Procházka za cenu 258.700,- bez DPH. Ve čtvrtek 6. února schválili radní města Jihlavy zadání veřejné zakázky malého rozsahu také na opravu podlahy ve velké obřadní síni. Půjde o dubovou kazetovou parketovou podlahu, která bude muset vyrovnat nerovnosti podlahy, kde je místy výškový rozdíl 9 cm. Kazety budou mít vzor „Vídeňský kříž“.
Radovan DANĚKZpět nahoru na obsah...

Na Vysočinu a prakticky celé Česko se žene velmi silný vítr
Velmi silný vítr bude foukat na Vysočině a v prakticky celém Česku od neděle 9. února od 18 do úterý 11. února do 18 hodin. Výstrahu vydal Český hydrometeorologický ústav.
Jihozápadní až západní vítr by měl podle informací meteorologů dosáhnout rychlosti až 90 km za hodinu. Podle meterologů počasí ovlivní tlaková níže, která postupuje z Islandu nad Skandinávii.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Jsou očekávána poškození stromů a lesních porostů, škody na majetku a některých budovách. Možné přerušení elektrického vedení. Ztížená chůze, nebezpečí úrazů a ohrožení životů uvolněnými předměty, zlomenými větvemi nebo vyvracenými stromy. Komplikace v dopravě z důvodu silných poryvů větru a popadaných stromů, neprůjezdnost komunikací, možnost převrácení prázdného nákladního automobilu. Doporučuje se sledovat vývoj situace na internetu ČHMÚ www.chmi.cz a ve sdělovacích prostředcích, sledovat dopravní zpravodajství. Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Omezit pohyb venku i jízdy autem. Nezdržovat se a neparkovat zejména v okolí starších budov, v blízkosti větších stromů a vysokých stožárů. Nechodit do lesa a nepřibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení. V případě nutnosti jízdy jet maximálně opatrně a pomalu. Na horách omezit vycházení a nevydávat se na túry. Dodržovat pokyny Horské služby.

Odborníci proto vydali výstrahu, od neděle platí vysoký stupeň nebezpečí - zejména pro Prahu a Středočeský kraj. Opatrní by měli být také obyvatelé Jihočeského, Pardubického, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Libereckého a Královéhradeckého kraje.

Vysoký stupeň nebezpečí se týká i okresu Jeseník a Šumperska v Olomouckém kraji a celého Moravskoslezského kraje.

O něco mírnější by poryvy větru měly být v jižní části Moravy. Nízký stupeň nebezpečí, varující před větrem o síle 70 km/h, se týká Jihomoravského a Zlínského kraje. V Olomouckém kraji bude na místě opatrnost v Hranici, Konicích, Lipníku nad Bečvou, Litovli, Mohelnici, Olomouci, Prostějově, Přerově, Šternberku, Uničově a Zábřehu.


Eva ŠINKOVSKÁZpět nahoru na obsah...

V havlíčkobrodské nemocnici jsou kvůli chřipkové epidemii zakázány návštěvy
S účinností od pátku 7. února až do odvolání platí v nemocnici v Havlíčkově Brodě zákaz návštěv. Uvedla to mluvčí nemocnice Petra Černo.
O zákazu návštěv rozhodlo vedení nemocnice na základě doporučení Krajské hygienické stanice a po konzultaci s nemocničním epidemiologem. Důvodem tohoto opatření je aktuální vzestup respiračních onemocnění ve spádové oblasti nemocnice.

"Epidemické zvýšení výskytu chřipkových onemocnění pro hospitalizované pacienty představuje zvýšené zdravotní riziko. Toto opatření je tedy přijímáno jako vhodný preventivní prostředek. Omlouváme se touto cestou všem blízkým osobám našich klientů za způsobené omezení styku s pacienty a děkujeme za pochopení", uvedla mluvčí.

Rady, jak chránit sebe i své okolí před chřipkou:
www.mzcr.cz/Files/pl…
Eva ŠINKOVSKÁZpět nahoru na obsah...

Havlíčkobrodská nemocnice získala ocenění Bezpečná nemocnice s projektem Ochrana před závažným násilným útokem
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, získala ve čtvrtek 6. února ocenění Bezpečná nemocnice. Do soutěže se přihlásila projektem Ochrana před závažným násilným útokem, který realizovala v průběhu roku 2019. Jak se následně na konci roku ukázalo, zamýšlet se nad různými druhy opatření v rámci bezpečí pacientů i zdravotníků je nutné pro zajištění bezpečí ve zdravotnických zařízeních.
S projektem Ochrana před závažným násilným útokem jsme ve čtvrtek 6. února 2020 vyhráli dvanáctý ročník soutěže Bezpečná nemocnice. Autorkami projektu jsou náměstkyně pro ošetřovatelskou péči PhDr. Lada Nováková, PhD. a náměstkyně pro kvalitu péče doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD.

Kraj Vysočina pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka vyhlašuje každoročně celostátní soutěž "Bezpečná nemocnice", která je určena pro poskytovatele zdravotních služeb akutní, následné i dlouhodobé péče. Tématem dvanáctého ročníku soutěže bylo „Kontinuální zvyšování kvality a efektivity zdravotní péče“. V návaznosti na soutěž se koná i konference Dny bezpečí, kde jsou přihlášené projekty prezentovány. V letošním roce rozhodovala o vítězi jak odborná komise složená ze zástupců Kraje Vysočina, SAK o.p.s., České asociace sester, Ministerstva zdravotnictví ČR a společnosti Johnson & Johnson, s.r.o., tak odborná veřejnost účastnící se přímo konference.

Projekt naší nemocnice byl oceněn 1. místem v obou případech. "Moc si ocenění vážíme. Je pro nás motivací do další práce. Kvalita námi poskytované péče a bezpečí našich pacientů a zaměstnanců jsou pro nás nesmírně důležité. Zvyšování kvality a efektivity je nikdy nekončící proces, a tak stále máme co zlepšovat a vymýšlet," poděkoval za cenu ředitel nemocnice Mgr. David Rezničenko, MHA. Z našeho pohledu však patří ocenění a poděkování všem projektům a všem nemocnicím, které se do soutěže pravidelně přihlašují! Gratulujeme všem kolegům k získání ocenění v soutěži! https://www.kr-vysocina.cz/t…

Nemocnice projektem navázala na reálnou skutečnost, kdy jsme v roce 2014 byli vystaveni hrozbě bombovým útokem a evakuovali jsme hlavní lůžkovou budovu, v níž se nacházely stovky pacientů a zdravotníků. Následně jsme v různých oblastech a ve spolupráci s HZS a Policií ČR začali rozvíjet plán ochrany před závažnými násilnými útoky. Na jaře 2019 byl střední management nemocnice proškolen profesionálem na danou problematiku a zástupcem Krajského ředitelství Policie ČR - koordinátorem antikonfliktního týmu. Následně v průběhu roku došlo k vytipování míst v areálu nemocnice s nízkou úrovní zabezpečení, která jsou právě vybírána jako cíl násilných útoků. Proškolen byl i veškerý personál vybraných oddělení, a to formou nácviku modelových situací včetně workshopů. Nemocnice přijala a nastavila vhodná bezpečnostní opatření z kategorie technických a mechanických prostředků, fyzické ochrany a režimová opatření. Jak se na konci roku 2019 ukázalo, zamýšlet se nad tímto druhem opatření je nutné pro zajištění bezpečí ve zdravotnických zařízeních.
Petra ČERNOZpět nahoru na obsah...


                  Města a obce online - portál územní samosprávy

Sobota   28. 3. 2020

• Jsem „kačena“. Nevěříte? Tak jo, správně se to píše „cachena“
• V domově pro seniory v Břevnici u Havlíčkova Brodu je na covid pozitivních 12 lidí, dvě klientky budou hospitalizovány
• Provoz Urgentního příjmu v nemocnici v Novém Městě na Moravě částečně vrácen k původnímu režimu
• Na Vysočině stoupl počet nakažených koronavirem na 76; na Havlíčkobrodsku onemocnělo deset lidí v domově seniorů
• Požár v Enviropolu v Jihlavě je již zažehnán, jedovaté látky by již do ovzduší unikat neměly
• Uzavřená obec Kynice na Havlíčkobrodsku kvůli koronaviru se otevře ve středu 1. dubna, některé rodiny ještě zůstanou v karanténě
• Blokové čištění v Jihlavě v nouzovém stavu: Odtahovat se nebude, ale pokud můžete, přeparkujte

Pátek   27. 3. 2020

• Na Vysočině je nemocných koronavirem 70 lidí, nejvíce na Havlíčkobrodsku
• V Jihlavě - Hruškových Dvorech hoří elektroodpad, do ovzduší unikají nebezpečné toxické látky
• Nově narozené jehně bretaňského skřítka hned ráno uvítalo ošetřovatele
• U Rokytna na Žďársku se těžce zranil řidič, přiletěl pro něj vrtulník
• Charita v Třebíči poskytuje všechny služby, které umožnila vláda
• Město Jihlava ukončilo spolupráci s advokátní kanceláří Bánský
• Ze soboty na neděli začne platit úřednický, tzv. letní čas
• Na železničním přejezdu ve Ždírci nad Doubravou se střetl kamion s osobním vlakem
• Tržnice na Masarykově náměstí v Jihlavě od 1. dubna letos nebude

Čtvrtek   26. 3. 2020

• Pomůžeme zemědělcům, ti ochrání stáda před vlky, a ti zase prospějí lesům. Jak jednoduché!
• Firma BOSCH diesel v Jihlavě má prvního nakaženého koronavirem
• Město Jihlava vyzývá k omezení návštěv sběrného dvora
• V novoměstské nemocnici mají dva zdravotníci pozitivní testy na COVID-19
• V gymnáziu ve Žďáře nad Sázavou tisknou štíty pro zdravotníky
• Návštěvy veterináře, které nejsou nezbytné, odložte; psa nechte naočkovat raději venku, přeplněným čekárnám se vyhněte
• Dopravní podnik města Jihlavy zahájil dezinfekci zastávek
• Na Vysočině je koronavirem nakaženo 44 osob
• Projev předsedy Senátu Miloše Vystrčila k otázce nouzového stavu v ČR (19.03.2020)

Středa   25. 3. 2020

• Sovice sněžní v táborské zoologické zahradě je rozená modelka
• Nakažených koronavirem na Vysočině je devětadvacet lidí
• ČEZ požádal o povolení umístění dvou nových bloků v Dukovanech
• Na Vysočině je v karanténě dvacet policistů; nejvíce práce mají v Kynicích
• Jihlava nebude udělovat sankce za pozdní zaplacení odpadů, složenku nečekejte
• Potýkáte se s gamblingem, sázením či závislostí na sociálních sítích? Od dubna bude na Vysočině poradna
• Opilá mladá žena na Telčsku si chtěla ublížit
• V jihlavské nemocnici dnes spustili testování
• Ošetřovné platí pro děti do 13. narozenin a po celou dobu uzavření škol
• Kdo rychle dává, dvakrát dává – 1000 roušek pro Charitu přišlo z Třeště

Úterý   24. 3. 2020

• Na Vysočině je nakažených 26 lidí, uzavřena je část interního oddělení novoměstské nemocnice
• Na tlačítka semaforů pouze loktem, ramenem nebo kolenem
• Tuzemské restaurace mají za sebou černý týden; jejich prodeje klesly o plné čtyři pětiny
• Počet smutečních hostů na pohřbech není vládou omezen
• Jihlavští policisté dopadli hledaného muže z Polenska v zahrádkářské kolonii
• Českým rozhlasem se rozezní píseň Není nutno
• Město Jihlava odpustí nájemné z nebytových prostor

Pondělí   23. 3. 2020

• V Pacově byla nalezena dělostřelecká protipancéřová střela
• Český rozhlas bude během mimořádných opatření bavit i vzdělávat
• Jihlava o víkendu přivítala stého dobrovolníka, dnes přišel sto sedmnáctý
• Propadlé občanky a řidičáky ve stavu nouze platí dál
• Mladík bez řidičského průkazu se projížděl Třebíčí a havaroval, naštěstí neutrpěl zranění
• V Jihlavě a Havlíčkově Brodě rozšířena možnost testování na onemocnění Covid-19, spuštěna je laboratoř Státního veterinárního ústavu
• Dukovany loni snížily spotřebu pitné vody o téměř čtyři procenta
• Jarní sběr diakonie Broumov v Jihlavě nebude

Neděle   22. 3. 2020

• Na Vysočině je pozitivně testováno již třiadvacet lidí
• Osmadvacetiletý motorkář utrpěl při nehodě u Dalešic zranění
• Ministerstvo zdravotnictví dodalo na Vysočinu respirátory, nano ústenky a dezinfekci
• Smrtelný úraz v areálu jihlavské firmy
• Město Žďár nad Sázavou shání zubaře; nabízí dotace

Sobota   21. 3. 2020

• Další, již patnáctý člověk, nemocný koronavirem na Vysočině, je z Jihlavska
• Za přibyslavskými humny: V Louvru visí obraz svaté Anny samotřetí; v kostele Dlouhé Vsi stojí její socha
• Zákaz vycházení? Připravte zahradu na jaro
• Statečný policista zachránil psa, ale málem sám utonul v bahně
• Do centrálního skladu v jihlavské nemocnici bylo doručeno 21 600 respirátorů
• Vysočina má čtrnáct nakažených koronavirem
• Česku kvůli koronaviru hrozí výrazné prodloužení insolvenčních procesů; kromě nárůstu počtu dlužníků se v krizi naplno projeví i nedostatečná elektronizace systému

Pátek   20. 3. 2020

• Hejtman Vysočiny vyzývá: Chataři a chalupáři odložte cesty na Vysočinu
• Při šití roušek se snoubí zlaté české ručičky s moderní technologií
• Za krádež muži z Jihlavy hrozí až osmiletý trest
• Město Havlíčkův Brod pomáhá obyvatelům distribuovat do domácností roušky
• Na Vysočině se koronavirem nakazilo již dvanáct lidí
• Nouzové hlášení v městském rozhlase v Jihlavě bude připomínat hygienická opatření

Čtvrtek   19. 3. 2020

• Zachovejte klid, radí lvice Luena ze zoologické zahrady v Táboře
• Čápi se vrátili z teplých krajin; v Tasově a v Novém Veselí mohou jejich život sledovat lidé on-line
• Kraj Vysočina vyzývá veřejnost: Zrušte návštěvy bledulišť!
• Před jihlavskou nemocnicí bylo zřízeno odběrné místo pro testování koronaviru
• Dopravní podnik města Jihlavy ruší noční spoje; každou noc procházejí všechny vozy důkladnou očistou
• Na Vysočině loni klesl počet lidí s tuberou
• Muži, který kradl v drogerii v Pelhřimově v době nouze, hrozí až osmiletý trest
• V obci Štěměchy byly nalezeny nebezpečné dělostřelecké střely z konce druhé světové války
• Diabetici jsou koronavirem ohroženi více – na Vysočině jich je přes 51 tisíc
• Na Vysočině se koronavirem nakazilo deset lidí
• Česká pošta od čtvrtka 19. března přepravuje roušky zdarma

Středa   18. 3. 2020

• Čistá Vysočina se letos konat nebude, kraj dobrovolnickou akci zrušil
• Advokátní kancelář zřídila v souvislosti s covidem bezplatné právní poradenství pro občany, podnikatele i samosprávy
• V Předboři na Jihlavsku hoří truhlárna; škoda se vyšplhala na pět milionů korun
• Jihlavská nemocnice má kritický nedostatek ochranných pomůcek a prosí o pomoc české firmy

Úterý   17. 3. 2020

• Ve Světlé nad Sázavou je první potvrzený případ koronaviru, oznámil to starosta města
• Evropským stromem roku je Chudobínská borovice z Vysočiny
• Pro zvířata v ZOO Tábor se jejích denní režim nezměnil
• Na Vysočině je osm lidí nakažených koronavirem, noví dva jsou opět z uzavřených Kynic na Havlíčkobrodsku
• Do trolejbusu v Jihlavě ode dneška nelze nastoupit bez roušky!
• Požár seníku na Jihlavsku za sebou zanechal škodu téměř šest milionů korun
• FN Brno: Stěr z nosohltanu provádíme lidem s horečkou nad 38 stupňů Celsia

Pondělí   16. 3. 2020

• Krajské autobusy na Vysočině budou jezdit zdarma
• Druhé odběrové vozidlo určené k domácímu testování na COVID-19 od zítřka v Havlíčkově Brodě
• V Havlíčkově Brodě nebude zítra jezdit městská hromadná doprava a zavřou se školky
• Deset doporučení, když máte karanténu a musíte venčit psa
• Nemocnice v Jihlavě omezuje plánované výkony a ambulance
• Rozvoz Dáme jídlo nepřerušen
• Jihlava se potýká s přetíženými telefonními linkami; největší problémy jsou s voláním z mobilů na pevná čísla
• Město Jihlava nechává otevřené mateřské školy i družiny ve výrazně omezeném režimu
• Krajští záchranáři: Prosíme, nezatěžujte linku 155 dotazy ohledně koronaviru
• Úřední hodiny na policii od 9 do 12 hodin
• Hasiči na Vysočině prosí občany, aby nepálili klestí a trávu
• Na Vysočině je nakažených koronavirem šest lidí
• Ve Velkém Meziříčí hořelo osobní auto
• Jihlavský magistrát přistupuje k výraznému omezení úředních hodin; dnes je otevřeno od 8 do 11 hodin

Neděle   15. 3. 2020

• V rybníku Drátovec na Havlíčkobrodsku byla nalezena německá protipancéřová střela
• Nouzový stav v Jihlavě – sledujte unikátní mapu změn
• Jaro ožívá s návratem čápů; zapojte se do sledování hnízd
• V Pelhřimově od pondělí 16. března dočasně zavírají mateřskou školu, uměleckou školu i dům dětí
• Dopravní podnik města Jihlavy zavádí další zpřísněná hygienická opatření

Sobota   14. 3. 2020

• Dejte žábě šance
• U Nových Dvorů na Žďársku zavalila kláda člověka, ten zemřel
• Pokračuje modernizace úseku silnice II/130 mezi obcí Hradec a Ledčí nad Sázavou
• Lidé, kteří byli v zahraničí, by měli omezit návštěvy u prarodičů
• Kraj Vysočina během víkendu rozdělí první dodávku respirátorů, věznici ve Světlé žádá o pomoc s výrobou provizorních roušek
• Vláda rozhodla o uzavření všech obchodů kromě prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších

Pátek   13. 3. 2020

• Havlíčkobrodská nemocnice přijala další omezení v rámci Covid-19
• Město Jihlava zvažuje úplné uzavření mateřských škol
• Třebíč nabízí pomoc osamoceným seniorům; současně vyzývá dobrovolníky pro pomoc seniorům
• Na Vysočině, konkrétně ve Žďáře nad Sázavou je druhý případ koronaviru
• Nejezděte dnes a ani v příštích dnech do Fakultní nemocnice Brno - největší nemocnice na Moravě čelí útoku hackerů a odvolává všechna vyšetření i operace!
• !NUTNÉ! Pokyny k povinné karanténě pro občany vracející se ze zahraničí !NUTNÉ!
• Jihlavská nemocnice kupuje plicní ventilátory, pomoci může i veřejnost

Čtvrtek   12. 3. 2020
Nový fotografický web Tomáše Blažka
6.9.2011 (13:20) - Právě spuštěn na adrese www.fotospoj.cz
Alba, fotografie, reportáže, sloupky - www.fotospoj.cz