Oficiální Web města Jihlavy

Klášter minoritů v Jihlavě...CWBC: Country music of Highland...

čtvrtek Zpět na hlavní stránku... 4.6 2020


(pokud chcete vložit svůj inzerát, přečtěte si zde jak na to...):

Dům, zahrada
Reklama v Regionalistu...
Nový fotografický web Tomáše Blažka
6.9.2011 (13:20) - Právě spuštěn na adrese www.fotospoj.cz
Alba, fotografie, reportáže, sloupky - www.fotospoj.cz

• zde si v naší reklamní samoobsluze můžete přidat sem na tyto stránky svojí vlastní reklamu či inzerát!

Reklama v Regionalistu...Reklama v Regionalistu...
Revue Regionalistu:

Zemětřesení roku 1328: Zánik Staré Jihlavy
Ačkoli přímý popis zatím největšího zemětřesení v historii našeho města roku 1328 nikde v archivech prakticky neexistuje, jeho následky byly v Jihlavě patrny po mnoho dalších století.
celý článek...


Výročí: Do naší doby se vrátili mučedníci...
„Bože pospěš mi na pomoc - slyš naše volání“ šeptají rozpraskané rty kněží... Do slov tiché modlitby skřípot železných vrat a dupot těžkých bot dozorů po chodbách v ranní tmě. Tak počíná ve tři hodiny ráno „hodinka Laudes“, ranních chval breviáře, v podzemí jihlavské věznice. Poslední ranní chvály na tomto světě, které se ve svém pozemském životě modlí kněží František Pařil a Václav Drbola.
celý článek...


Tajemná zahrada a její zakladatel
V místech budovy bývalého okresního úřadu v Jihlavě v Tolstého ulici vedle dnešního kina Sokol se ještě v 30. letech 20. století nacházela zahrada obehnaná zdí. Tajemný kout v centru Jihlavy, do jehož útrob se jen málokomu podařilo proniknout. Zahrada lidumila a osvíceného jihlavského lékaře, doktora Leopolda Fritze.
celý článek...


Most v Údolí mordů
Na území dnešního Rantířova u Jihlavy byl původně pouze brod. Ve 13. století však začali přicházet z Německa kolonisté a tak okolo brodu vyrostla ves Rantířov, německy Fussdorf. Obě jména - české i německé - si tato obec nad brodem přes řeku Jihlavu podržela až do roku 1945, kdy došlo k odsunu velké části původního obyvatelstva Jihlavska.
celý článek...


Proč dávný jihlavský adventní věnec měl svíček šest?
Můj dědeček vždy vyprávěl, že z dětství prý pamatoval, jak mnohé jihlavské adventní věnce měly - kdovíproč? - namísto čtyř dokonce šest svíček... Nikdy jsem to nechápal. A až v posledních létech tuším, že mohl mít pravdu.
celý článek...


Z jihlavských popravišť
Jedno z mnoha jihlavských popravišť. Dnes lokalita určená ke stavbě rodinných domků, popraviště na Krkavčím vrchu. Tento zdaleka viditelný jihlavský kopec nad Telečskou ulicí nad Skalkou se proměnil v popravčí vrch v roce 1582. A dodnes jsou zde uprostřed pole umístěny železné kříže. Toto výjimečné jihlavské popraviště na Krkavčím vrchu se specialisovalo zejména na popravy příslušnic něžného pohlaví.
celý článek...


Říjen 1918 v Jihlavě...
Když před 100 lety, v říjnu roku 1918, bylo po tisíciletí své existence zrušeno Království české a Markrabství moravské - a v Praze byla vyhlášena československá republika - v Jihlavě se nedělo vůbec nic. Město si dál žilo svým ustaraným životem na konci války a prakticky nikdo se zde o události ve vzdálené Praze příliš nestaral.
celý článek...


Svatý Václav mistra Šlezingera u Minoritů...
Doslova v poslední chvíli zachráněné dílo sochaře Jaroslava Šlezingera je dodnes k vidění v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v ulici Matky Boží v Jihlavě. Je jím svatý Václav, poslední mistrovo dílo...
celý článek...


Láska, která přežila smrt o 13 let
Na počátku 16. století byl majitelem pernštejnského panství Jan z Pernštejna. Když tento šlechtic kolem roku 1526 ovdověl, oženil se podruhé s urozenou paní, Hedvikou se Šelmberka. Tato druhá láska pana Jana a jeho ženy Hedviky nakonec byla natolik silná, že přežila i jejich smrt...
celý článek...


Zpět nahoru na obsah...

V Jihlavě začala oprava další části hlediště v amfiteátru Březinovy Sady
Práce budou probíhat od 4. června do konce srpna. Za 2,3 milionu korun dělníci opraví střední část hlediště, která je umístěna mezi dvěma stávajícími kamennými schodišti v areálu. Ta se celkově opravovala už v roce 2016. V průběhu stavebních prací dojde kvůli požadavkům na bezpečnost k omezení provozu stávajících schodišť v areálu. „Vždy ale zůstane alespoň polovina každého schodišťového ramene v užívání tak, abychom návštěvníky areálu stavbou co nejméně obtěžovali,“ uvedl náměstek primátorky Martin Laštovička.
Jedná se podle jeho slov o opravu střední části stávajícího diváckého hlediště spočívající v odstranění pohnutých a rozpraskaných betonových prvků vč. nedostatečných základů. Provedení nového hlediště vč. založení do dostatečné hloubky na stupňovitý obvodový základ dělený příčnými základy na jednotlivé dilatační úseky. Položení nové železobetonové desky se zapuštěnými ocelovými kotevními prvky pro jednotlivé stupně hlediště, které budou následně vyzděné z lomového kamene do betonu.

Akce je financována výhradně ze schváleného provozního rozpočtu města Jihlavy pro letošní rok a zajišťuje ji majetkový odbor města. Celková cena díla je 2.284.000 Kč bez DPH.

„Velký festival Vysočina Fest 2020 musel být pro letošek kvůli čínskému viru bohužel zrušen a uskuteční se až příští rok. Areál ale chceme nechat na celé léto otevřený a oživovat ho různými menšími akcemi včetně například promítání filmů v letním kině. Ta část areálu, kterou nebude možné použít, bude zřetelně ohraničena staveništním oplocením,“ řekl mluvčí jihlavské radnice Radovan Daněk s tím, že hlavní spodní komunikace procházející areálem tj. zpevněná plocha mezi jevištěm a hledištěm nebude stavbou omezena, popř. bude omezení pouze krátkodobé např. pro přesun mechanizace. Přeprava materiálu z a na stavbu bude probíhat mimo tuto plochu.

„I přesto žádáme všechny návštěvníky areálu o ohleduplnost a shovívavost během stavebních prací. Rodiče, kteří sem chodí s malými dětmi, prosíme o zvýšený dozor,“ doplnil Ondřej Stránský z majetkového odboru města. Dětské hřiště a WC v areálu budou podle jeho slov i během této akce standardně provozována v rozsahu dle platného návštěvního a provozního řádu a tyto části areálu nebudou akcí jakkoliv dotčeny.
Radovan DANĚKZpět nahoru na obsah...

Práce na obchvatech Nového Veselí a Velkého Beranova směřují k podzimnímu dokončení
Zhruba půl roku před dokončením dvou největších současných silničních staveb Kraje Vysočina vše nasvědčuje tomu, že obchvaty Velkého Beranova i Nového Veselí budou dokončeny v souladu s plánovaným harmonogramem. Od začátku listopadu by tak po nich měla projet první auta. Práce na obchvatu Velkého Beranova jsou sice nyní v časovém skluzu cca 10 dní způsobeném omezeními v době nouzového stavu, zhotovitel stavby se však intenzivně snaží toto zpoždění eliminovat, případně zcela dohnat.
II/353 Velký Beranov – obchvat
Stavba zahrnuje:
úpravu silnice II/353, která přivádí na trasu obchvatu dopravu z dálnice D1
napojení na silnic II/602 a II/353, je řešeno okružní křižovatkou
5 nových mostních objektů a 1 rekonstruovaný, opěrnou zeď, protihlukovou stěnu
další vyvolané úpravy místních komunikací a přemístění 3 autobusových zastávek MHD
nové napojení místní části Nové Domky zahrnující i úpravu hráze s vypouštěcím zařízením obecního rybníka
Celková délka obchvatu činí 4,245 km.
Zahájení stavby: březen 2019
Zprovoznění obchvatu: listopad 2020
Celkové náklady díla: cca 800 miliónů korun, z toho 535 miliónů korun činí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
Zhotovitelem stavby je Společnost Velký Beranov ECS + COLAS (EUROVIA CS a COLAS CZ)
Aktuálně jsou zhotoveny mostovky (betonáž, předepnutí a zainjektování) dvou největších mostů v trase, prakticky dokončen je most přes obchvat ve směru z Velkého Beranova na Kozlov. Intenzivně se pracuje na mostním objektu přes místní komunikaci do Henčova v místě mostního provizoria, po kterém je veden provoz kyvadlově na semafory, a na rekonstrukci mostu v části Hůlová, který převádí místní komunikaci do Henčova. Okružní křižovatka na křížení obchvatu se stávající silnicí II/353 za Velkým Beranovem je od začátku června zprovozněna v přímém směru silnice II/353 v režimu „projíždíte stavbou“. Spolu s novým napojením místní části Nové Domky začaly související práce také na tělese hráze a vypouštěcím zařízení rybníka. „Během letních měsíců budou stavební práce intenzivně pokračovat zejména na mostu v prostoru mostního provizoria, dále pak v úseku od tohoto mostu až po křižovatku na skládku včetně a v místě napojení obchvatu na stávající II/602 u Trucny za Velkým Beranovem. Na podzim proběhne demontáž mostního provizoria po převedení dopravy na čerstvě vybudovaný souběžný most v trase obchvatu a provizorním napojení na stávající II/602 v kopci před Novými Domky. Následovat budou dokončovací práce pro bezpečný provoz a na podzim uvedení obchvatu do předčasného užívání. Veškeré ostatní dokončující práce celé stavby budou pokračovat až do června následujícího roku, přesně podle plánovaného harmonogramu,“ popsal práce Martin Kukla, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku.

II/353 Nové Veselí – obchvat
Stavba obchvatu na silnici II/353 mezi Jihlavou a Žďárem nad Sázavou probíhá tzv. na zelené louce. Nová trasa hlavní silnice II. třídy převede rostoucí dopravní zatížení z průtahu městyse Nové Veselí a uleví i vedlejší obci Budeč. V květnu dokončená okružní křižovatka navíc na nový obchvat napojuje i silnici III. třídy směrem na Březí nad Oslavou. Nyní probíhá v části trasy pokládka asfaltových vrstev a betonových žlabů pro odvodnění komunikace, od poloviny července pak budou zahájeny stavební práce na obou napojeních obchvatu. Zatímco na začátku úseku před obcí Budeč (směr Žďár nad Sázavou) bude provoz zachován po obousměrné provizorní panelové komunikaci, na konci úseku (směr Bohdalov) dojde k úplné uzavírce silnice II/353 s objízdnou trasou přes Březí nad Oslavou a Pokojov. Jediným mostním objektem na stavbě, budovaným v režii kraje, je most přes řeku Oslavu v blízkosti okružní křižovatky. Dokončena je nosná konstrukce mostu, nyní probíhá betonáž přechodové desky.
Celková délka obchvatu činí 5,1 km.
Zahájení stavby: jaro 2019
Zprovoznění obchvatu: listopad 2020
Celkové náklady díla: cca 351 miliónů korun, z toho 270 miliónů korun činí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
Zhotovitelem stavby je společnost Skanska, a.s.

Foto: Stavba obchvatu Velký Beranov
Jitka SVATOŠOVÁZpět nahoru na obsah...

V Třebíči jsou nové hmyzí hotely
V loňském roce začalo město Třebíč zavádět do praxe systém optimalizace sečení trávníků. To znamená, že na vybraných plochách s vyšší druhovou pestrostí neprobíhá sečení jednorázově, ale mozaikově, s postupným střídáním sečených ploch v závislosti na vývoji vegetace.
„Pro aplikaci této metody jsme přednostně vybrali plochy, kde je přirozeně vyšší druhová pestrost, na základě předchozího biologického hodnocení,“ popsal místostarosta města Pavel Janata.

Součástí tohoto záměru je také instalace takzvaných hmyzích hotelů. To je zařízení, které skýtá úkryt užitečným druhům hmyzu, žijícím v daném prostředí. Jako první byly vybrány lokality Strážná hora - Kostelíček, Obránců Míru a Rafaelova.

Umístění hmyzích hotelů proběhlo koncem května. Protože se jedná o novinku, zadní strana každého hotelu je doplněna informační tabulí. Tematicky jsou tabule přizpůsobeny charakteru jednotlivých stanovišť a jsou doplněny ilustračními fotografiemi.

Výrobu a instalaci hotelů, konstrukčně přizpůsobených pro umístění na veřejném prostranství, zajišťovala firma EKOVYSOČINA s.r.o., autorem textů a fotografií na informačních panelech je Ing. Václav Křivan.
- zprav -Zpět nahoru na obsah...

Ve věži kostela ve Velkém Meziříčí byla nalezena nebezpečná munice, pyrotechnik ji odpálil v Martinicích
Ve věži kostela ve Velkém Meziříčí byly ve středu 3. června kolem půl osmé večer podle policejního pyrotechnika nalezeny tři kusy tří kilových náložek Geballte Ladung, tři svitky zápalnice a 41 kusů průmyslové náložky Dynamon 1 (4,1 kg).
"Vzhledem k tomu, že část nalezené munice nebyla schopna delšího transportu, rozhodl pyrotechnik o jejím zlikvidování na bezpečném místě v okolí. Průmyslovou trhavinu a zápalnici převezl na bezpečné místo k nedaleké obci Martinice, kde bylo možné provést řízený odstřel munice. Dnes, ve čtvrtek 4. června ráno kolem osmé hodiny pyrotechnik nebezpečnou munici na tomto určeném místě odborně zlikvidoval. Tři kusy náložek pyrotechnik zajistil a převezl k dalšímu opatření a následné likvidaci", informovala policejní mluvčí Stanislava Rázlová.

Nebezpečná výbušnina byla ve věži kostela nalezena během rekonstrukčních prací.
Eva ŠINKOVSKÁZpět nahoru na obsah...

Kriminalisté dopadli v Jihlavě muže, který pěstoval konopí a distribuoval marihuanu
Jihlavští kriminalisté dopadli muže, který si ve sklepních prostorách domu zřídil pěstírnu konopí. Získanou marihuanu využíval sám a část dále distribuoval. Při domovní prohlídce kriminalisté kromě kompletní pěstírny zajistili také rostliny konopí a marihuanu. Jednatřicetiletý muž skončil v policejní cele a byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu, za který mu hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.
Odhalování drogové trestné činnosti patří mezi priority jihlavských kriminalistů a pátrání po pachatelích, kteří se jí dopouštějí, věnují maximální úsilí. Také v tomto případě přivedlo kriminalisty na stopu pěstitele konopí jejich výborné operativní šetření. Muže důvodně podezřelého ze spáchání trestného činu kriminalisté zadrželi na začátku tohoto týdne v Jihlavě. Zákrok proběhl v rodinném domě v ranních hodinách. Zadrženého muže kriminalisté odvezli na oddělení policie a umístili ho do policejní cely.

V domě, kde zadržený muž bydlí, provedli kriminalisté domovní prohlídku. V prostoru sklepa měl muž zřízenou pěstírnu konopí. „Místnost byla k tomuto účelu speciálně stavebně upravena a předměty určené k urychlení růstu rostlin byly sestaveny do plně funkční sestavy tzv. pěstírny,“ přiblížil por. Mgr. Radim Novák, DiS., komisař oddělení obecné kriminality. Kriminalisté zajistily předměty i rostliny konopí, které muž v pěstírně měl. Další rostliny konopí nalezli ve skleníku na zahradě. V domě kriminalisté zajistili také usušenou marihuanu.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání jednatřicetiletého muže z Jihlavska. „Muž byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy,“ řekl npor. Ing. Radomír Němec, vedoucí oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti již opakovaně soudně trestán, a to i za drogovou trestnou činnost. Za spáchaný drogový delikt byl odsouzen vloni v létě a už na podzim se ocitl před soudem kvůli dalšímu jinému trestnému činu.

Muž je obviněn z toho, že si ve sklepě rodinného domu v Jihlavě zřídil pěstírnu konopí, získanou marihuanu částečně sám spotřeboval a část prodával dalším lidem na různých místech Jihlavy. Nejprve si nastudoval postup pěstování, opatřil si předměty sloužící k urychlenému pěstování rostlin a sestavil je do plně funkční sestavy. Vypěstoval konopí, ze kterého získal marihuanu, a cyklus opakoval. Naposledy muž zasadil rostliny ve své pěstírně v květnu a získal by přibližně kilogram marihuany, což se mu ale již nepodařilo z důvodu policejního zákroku, který drogovou trestnou činnost ukončil.

Případ kriminalisté dále vyšetřují. „Za spáchaný trestný čin hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na deset let,“ zakončil vedoucí jihlavských kriminalistů.
por. Bc. Jana KROUTILOVÁZpět nahoru na obsah...

Na Vysočinu se ženou bouřky s přívalovým deštěm, následně se ochladí
Meteorologové vydali výstrahu s nízkou pravděpodobností silných bouřek na větší části Vysočiny na čtvrtek 4. června od 15 hodin do páteční půlnoci.
Ojediněle by se měly bouřky doprovázené přívalovým deštěm vyskytovat v regionech v Třebíči, Moravských Budějovicích, Telči, Žďáře nad Sázavou, Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Světlé nad Sázavou, Chotěboři, Pelhřimově, Humpolci a Pacově.

Výstraha také platí pro část Jihočeského, Středočeského, včetně Prahy a Pardubického kraje.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

Frontální systém, který se bude jen velmi zvolna posouvat k východu, bude ovlivňovat počasí v Česku i v následujících dnech a díky jemuž poklesnou teploty.
Eva ŠINKOVSKÁZpět nahoru na obsah...

Rašeliniště u Jihlávky dodnes nesou svědectví doby ledové
Více než 40 hektarů zvláště chráněných rašelinišť a mokřadů u obce Jihlávka na rozhraní okresů Jihlava a Pelhřimov nesou prokazatelnou vegetační stopu období doby ledové. Především přírodní rezervace Rašeliniště Kaliště v těsném sousedství Bělohradského rybníka v údolní nivě Hamerského potoka je jednou z nejcennějších botanických lokalit Kraje Vysočina. Díky vhodným terénním podmínkám a množství pramenů zde vzniklo rašelinné ložisko o mocnosti až dva metry. Lokalita je pozoruhodná bohatstvím mokřadní a rašelinné vegetace co do počtu druhů i jejich početnosti.
V těchto dnech určitě nepřehlédnete výrazná růžovo – fialová květenství chráněné orchideje prstnatce májového, i bílé květy vachty trojlisté. Pečlivý pozorovatel zahlédne nenápadnou, přesto početnou klikvu bahenní s jejími drobnými růžovými kvítky, i masožravou rosnatku okrouhlolistou. Suchopýrek alpský byť vzrůstem malý, je dobře patrný, protože nyní v době květu tvoří téměř souvislé bílé plošky. Očím běžného návštěvníka pravděpodobně uniknou nenápadné mechorosty poparka třířadá a bařinatka obrovská. Tyto druhy mechorostů i některé vyšší rostliny jsou pozůstatkem dřívějšího velkého rozšíření z doby ledové, tzv. glaciální relikty.

„Této i sousední lokalitě V Lisovech musí být tedy věnována výjimečná ochrana a péče. Ohleduplné hospodaření na chráněném území má např. podobu fázového kosení. Při seči jsou ponechány nedosečky kvůli hmyzu, aby mohl dokončit svůj vývoj,“ popisuje radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.

Sousední přírodní rezervace a zároveň evropsky významná lokality V Lisovech je pramennou údolní nivou Doubravského potoka. Vyvinula se zde vegetace nevápnitých mechových slatinišť a přechodových rašelinišť, na ně navazují vlhké pcháčové louky a podhorské smilkové trávníky. Vrstva rašeliny dosahuje mocnosti až 160 cm.

Na této lokalitě přežívá populace perleťovce severního, motýlka, jehož vývoj je vázán na výskyt vzácné klikvy bahenní. Patrně nejpozoruhodnější rostlinou je třtina přehlížená, u které se jedná o jednu ze dvou lokalit výskytu v ČR. Za pozornost stojí také prosperující populace všivce bahenního.

Na obou těchto lokalitách byly za přispění evropských dotací a pod ochranářským managementem Kraje Vysočina provedeny zásahy na podporu mechorostů, které jsou konkurenčně slabé a neobstojí pod tlakem ostatních rostlinných druhů. Jejich spóry i semínka dalších rostlin jsou uloženy pod svrchní vrstvou zeminy v tzv. semenné bance a v okamžiku příznivých podmínek obnoví svůj vegetační cyklus. „Z toho důvodů jsou prováděny zásahy jako stržení drnu, kácení nežádoucích dřevin. Dále se provádějí drobné úpravy vodotečí a obnovují se tůně, aby vzniklo vhodné prostředí pro vývoj chráněných obojživelníků“, uvedl Martin Hyský.

Na území Kraje Vysočina je nyní 203 maloplošných chráněných území. Kraj Vysočina ročně vynakládá 7 miliónů na péči o lokality ve své kompetenci.

Foto: Všivec bahenní
Jitka SVATOŠOVÁZpět nahoru na obsah...

KDU-ČSL povede na Vysočině do voleb lékař Vít Kaňkovský
Lídrem kandidátky KDU-ČSL na Vysočině pro podzimní krajské volby bude lékař a poslanec Vít Kaňkovský, který je v současné době členem Ústředního krizového štábu. Do krajského zastupitelstva budou za křesťanské demokraty kandidovat lidé s letitými zkušenostmi v komunální politice, ale i nováčci přinášející do regionální politiky svěží vítr. Lidovecká kandidátka jde do voleb s heslem RECEPT PRO ZDRAVOU VYSOČINU.
„Při sestavování kandidátky jsme se snažili, aby byly rovnoměrně zastoupeny nejen všechny okresy Kraje Vysočina, ale také aby složení kandidátů bylo co nejpestřejší profesně a věkově,“ popisuje lídr kandidátky Vít Kaňkovský. Ten se v politice pohybuje od roku 1998, kdy byl zvolený zastupitelem města Třešti. Členem Zastupitelstva Kraje Vysočina je od roku 2012, poslancem druhé volební období. Kromě politické práce nadále pracuje jako ortoped a primář Centrálních operačních sálů Nemocnice Havlíčkův Brod.

Dvojkou na seznamu kandidátů křesťanských demokratů do zastupitelstva je bývalá vedoucí odběrového střediska v Třebíči Marie Dudíková, která je velmi aktivní v oblasti dárcovství krve i jako třebíčská zastupitelka. Další dvě pozice patří starostům: třetí pozici má starosta obce Oslavice Pavel Janoušek, čtyřku dlouholetý starosta Světlé nad Sázavou Jan Tourek. První pětici uzavírá ekonom Miroslav Houška, který je v Zastupitelstvu Kraje Vysočina už páté volební období, v letech 2005-2008 byl radním Kraje Vysočina po ekonomiku.

Na dalších místech kandidátky jsou zastoupeny nejrůznější profese. Vedle starostů a místostarostů nechybí učitelé, manažeři, lékaři, vysokoškolští pedagogové, podnikatelé, zemědělci, pracovníci v sociálních službách či ve zdravotnictví a lidé z řady dalších oborů.

Ve stávajícím krajském zastupitelstvu má KDU-ČSL sedm mandátů. Vedle senátora Františka Bradáče a poslance Víta Kaňkovského stranu reprezentuje Josef Herbrych, Miroslav Houška, Pavel Janoušek, Čeněk Jůzl a Jaromír Kalina.

„Kandidáti KDU-ČSL do krajských voleb budou prosazovat komplexní program rozvoje našeho kraje. Důraz klademe zejména na dostupnost zdravotní a sociální péče ve všech částech kraje, na zlepšení stavu silnic 2. a 3. tříd a kvalitní veřejnou dopravu. Jako zcela zásadní pro další budoucnost Vysočiny vidíme obnovu lesů po kůrovcové kalamitě společně s komplexem opatření proti suchu, ať už se jedná o ochranu stávajících a hledání nových vodních zdrojů, propojování vodovodních sítí atd. Rozhodně nezapomínáme také na podporu zaměstnanosti a podnikání, což bude vzhledem k ekonomickým dopadům pandemie koronaviru pro obyvatele Vysočiny opravdu zásadní“ řekl k volebnímu programu KDU-ČSL lídr Vít Kaňkovský. Ten také zdůraznil téma, na které mj. také ukázala pandemie koronaviru a tím je nutnost zkvalitnění internetového připojení ve všech obcích Vysočiny.
Josef HERBRYCHZpět nahoru na obsah...

Rychta v Krátké u Sněžného se přeměnila v dům přírody
Dům přírody v Krátké u Sněžného na Žďársku bude uveden do provozu v pondělí 22. června. Zrekonstruovaný historický statek u kapličky zasvěcené sv. Cyrilu a Metodějovi ve vesnické památkové rezervaci za třicet milionů korun si Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy nadělila k padesátému výročí vyhlášení.
Návštěvníci v něm dostanou kompletní informace týkající se CHKO Žďárské vrchy včetně tipů na výlety, budou se tam konat ekologické vzdělávací aktivity a k vidění centrum nabídne řadu expozic včetně 3D filmu. Chybět nemohou ani oblíbené interaktivní prvky pro malé i velké. V objektu najde zázemí také obecně prospěšná společnost Chaloupky, která má v Krátké své terénní pracoviště.

Přestavbou kromě statku prošla také stodola u někdejší rychty, kde jsou naplánovány sezonní výstavy. Objekt bývalé rychty, který od roku 2003 sloužil jako ekologické informační centrum Správy CHKO Žďárské vrchy, nyní turistům nabídne možnost občerstvení. Vzhledem k umístění návštěvnického střediska jsou vítáni především turisté, kteří se na místo dopraví pěšky, případně na kole, neboť v Krátké jsou velmi omezené možnosti parkování.

V obci Krátká, o které pochází první písemná zmínka z roku 1727, se dochoval jeden z nejhodnotnějších celků lidové horské architektury v oblasti Vysočiny. Památková rezervace sdružuje zděná i roubená stavení, rozlehlé bohaté usedlosti i chudší chalupy. Nejvýznamnějšími stavbami jsou rychta č. 12 a stavení č. 4 a 31. Jedná se o roubené stavby s lomenicí ukončenou kabřincem. U silnice směrem na Sněžné byla v roce 1902 postavena kaplička zasvěcená sv. Cyrilu a Metoději. V roce 1993 byla renovována.

Eva ŠINKOVSKÁZpět nahoru na obsah...


                  Města a obce online - portál územní samosprávy

Pondělí   13. 7. 2020

• Jiří Suchý: Často jsem své texty napsal ve svých snech
• Krajské nemocnice na Vysočině jsou připraveny operativně navýšit kapacity odběrových míst
• V Jihlavě od úterý roušky v MHD, ve službách, v sociálních službách i ve velkých obchodech
• V Brtnici nadýchal šestnáctiletý chlapec přes dvě promile alkoholu
• Registrace na Jihlavský půlmaraton je otevřena!
• Letní promoce absolventů Vysoké školy polytechnické Jihlava se ruší

Neděle   12. 7. 2020

• Přibyslav zakoupila novou techniku na úklid města a okolí
• Vlak u Pacova srazil ženu, vrtulník ji transportoval do nemocnice
• Opilá řidička zavinila na Třebíčsku nehodu
• Naučné stezky v Balinském a Nesměřském údolí budou obnoveny
• Prior je jako brambora ve šperkovnici, řekl Jiří Bartoška při návštěvě Jihlavy

Sobota   11. 7. 2020

• Den pro kapli sv. Anny u Pelhřimova v neděli 26. července
• Před jihlavskou nemocnicí opět stojí kvůli koronaviru červený stan, od pondělního rána se v něm začne testovat
• Jihlavský magistrát od pondělí 13. července zavádí povinné roušky na úřadě
• Na Vysočině řádila bouřka, u Rantířova najel vlak do padlého stromu v kolejišti

Pátek   10. 7. 2020

• Filmový klub v Jihlavě uvede finský snímek Psi nenosí kalhoty
• Na Jihlavsku má dalších devět lidí pozitivní testy na covid-19
• Policisté pátrají po zlodějích, kteří se pohybovali kolem Luk nad Jihlavou a Poděšínem, veřejnost prosí o pomoc
• Na přejezdu v Lukách uvízl dálkový autobus a jen o vlásek nedošlo k tragedii!
• Mezi Golčovým Jeníkovem a osadou Frýdnava probíhá rekonstrukce silnice I/38, doprava je řízena kyvadlově
• V Jihlavě platí od dnešního dne zákaz návštěv v nemocnici a v domově seniorů na Lesnově
• Policisté pátrají po zlodějích betonových svodidel v Jihlavě - Pávově, veřejnost prosí o pomoc
• V Pacově hořel objekt na výrobu nábytku, škoda je asi dva miliony korun
• Trasa budoucího obchvatu Salačovy Lhoty na Pelhřimovsku už je v terénu jasně viditelná

Čtvrtek   9. 7. 2020

• Na dálnici D1 bouraly kamiony, kvůli zácpě uvízl dálkový autobus v Lukách nad Jihlavou na přejezdu
• Město Třebíč vyhlašuje další soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu
• Policisté prosí svědky nehody v Třebíči, při které se zranil devatenáctiletý motorkář, o pomoc
• Zoologická zahrada v Táboře oslaví 5. narozeniny komentovaným krmením sedmi druhů zvířat; pro děti uspořádá Velkou vědomostní hru
• V Ledči nad Sázavou se střetlo auto s osobním vlakem, nikdo nebyl zraněn
• Prázdniny v Telči hlásí první vyprodané večery; na řadu dalších výjimečných koncertů vstupenky rychle ubývají
• V pelhřimovském Muzeu rekordů mají obraz z motýlích křídel, představuje Madonu s Jezulátkem

Středa   8. 7. 2020

• Nenechávejte psy zavřené v autě. Nikdy! Z pouhých pár minut nepřítomnosti se může stát utrpení a mučivá smrt
• Promoce na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě budou poprvé v nové aule
• Policisté pátrají po Janu Myslivcovi z Brna, naposledy byl viděn u elektrárny v Dukovanech
• Na Moravskobudějovicku se pobili opilí muži, jeden utrpěl vážné zranění
• Počet insolvenčních návrhů v červnu vzrostl o čtvrtinu, skutečný náraz krize se však teprve projeví
• Policisté na Vysočině zjistili o víkendu 413 přestupků v dopravě

Úterý   7. 7. 2020

• Ve Větrném Jeníkově je čtrnáct lidí pozitivně testováno na covid-19
• Hrob významných starostů v Bystřici nad Pernštejnem prohlášen čestným nebude, jejich potomci by v něm nemohli být pohřbeni
• Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě bude od podzimu otevřená pro veřejnost
• Muž v Jihlavě skončil po brutálním útoku opilého cizince v nemocnici; agresora policisté dopadli
• Havlíčkobrodská nemocnice si připomíná jubilea primářů otce a syna Pavla Trnky staršího a mladšího
• Stavba lůžkového hospice pro Vysočinu v Havlíčkově Brodě je zase o krok blíž

Pondělí   6. 7. 2020

• Na Vysočině začalo opatření Bezpečně u vody; policejní kontroly na Dalešické přehradě a v jejím okolí potrvají celé léto
• V klášteře v Nové Říši byl otevřen třetí prohlídkový okruh, ukazuje klášterní klenoty i unikátní předměty z hrobů měšťanů
• V Třebíči v rybníce Kuchyňka utonul osmnáctiletý mladík

Neděle   5. 7. 2020

• Ve Větrném Jeníkově onemocněl muž koronavirem, další lidé mají příznaky nemoci
• Opilý cyklista musel dojít domů po svých, hrozí mu pokuta až 50 tisíc korun
• V Jihlavě u Lyžaře boural motocyklista na Simsonu, utrpěl lehké zranění
• Život jedné louky ve fotografiích Karly Nixové v Bítově - Kopaninkách

Sobota   4. 7. 2020

• Třicetiletému muži z Třebíčska hrozí za krádež horského kola až osm let vězení
• Portréty zvířat v jihlavské muzejní kavárně
• Kostel svatého Jakuba Většího v Jihlavě bojuje o cenu Patrimonium
• Hrníčky z terapeutické dílny rozšiřují sortiment dárkových předmětů v turistickém informačním centru v Ledči nad Sázavou

Pátek   3. 7. 2020

• Třináctiletá dívka, která vylezla jihlavském nádraží na vagon, zemřela
• Kadeřnický kurs pro odsouzené ve věznici ve Světlé nad Sázavou pokračuje, závěrečné zkoušky je čekají v září
• Jiří Suchý bude v Pelhřimově uveden do Rekordmanské síně slávy
• Recidivistka si v obchodě schovala do kapsy kosmetiku a nezaplatila

Čtvrtek   2. 7. 2020

• Nervovým jedem otrávil kriticky ohroženého luňáka; přispějí pozorní lidé k odhalení nebezpečného traviče?
• Odbor dopravy na jihlavském magistrátu bude v pondělí 10. srpna do 11 hodin zavřený, klienti se musí přeobjednat
• Pokud naleznete mládě poštolky, které má více chmýří jak peří, kontaktujte záchrannou stanici
• V jaderné elektrárně Dukovany platí přísná hygienická pravidla, v karanténě je dvacet zaměstnanců
• Prázdniny na Roštejně plné divadel, navíc prohlídky hradu za snížené vstupné
• Napadený muž v Třebíči utrpěl vážné zranění, se kterým skončil v nemocnici
• Léto ve znamení filmu; Jihlavu navštíví i Jiří Bartoška
• Festivalová přehlídka filmů TADY VARY v jihlavském kině Dukla
• Výstava věnovaná československým letcům RAF na zámku ve Větrném Jeníkově
• Na silnicích Vysočiny zemřelo letos za půl roku při nehodách dvacet osob

Středa   1. 7. 2020

• Jóga na Skalce v Jihlavě každou neděli po celé prázdniny zdarma
• Jedničkáři, hurá za zvířaty do táborské zoo zcela zdarma!
• Na infekčním oddělení v nemocnici v Třebíči jsou zakázány návštěvy, je tam nemocný s covidem z Dukovan
• Turisté, kteří se na Vysočině zdrží aspoň tři noci, získají od kraje slevu tisíc korun
• Mladý opilý muž kopal do dveří a sprostě nadával, skončil na záchytce
• Některé ambulance v jihlavské nemocnici budou zavřené, odběrové místo na covid-19 je v ambulanci infekčního oddělení
• Svatoprokopská pouť zahájí kulturní léto v Třebíči
• Rozhledna na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí oslavila páté narozeniny
• Na chladící věž elektrárny v Dukovanech bude promítnut film Bobule

Úterý   30. 6. 2020

• Gustav Mahler (1860 – 1911) a Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) připomínají svá jubilea
• Podpořte jihlavské podniky a sbírejte Účty s gustem!
• Samice rysa karpatského v táborské zoo se mazaně schovává a z výšin ráda pozoruje návštěvníky
• Sázení slunečnic v Jihlavě upozornilo na roztroušenou sklerózu

Pondělí   29. 6. 2020

• Policisté na Vysočině zjistili o víkendu 483 přestupků v dopravě
• S prázdninami obnovují provoz Infocentra elektrárny Dukovany a přečerpávací vodní elektrárny Dalešice; připraveny mají novinky
• V infocentru ve Žďáře nad Sázavou mají igráčky, k vidění je i stavitel Santini a opat Vejmluva
• V Kněži na Havlíčkobrodsku hořel náklaďák
• Při nehodě u Polesí na Pelhřimovsku se zranil řidič
• Odběrový stan před nemocnicí v Havlíčkově Brodě bude fungovat i v červenci
• V jihlavské zoologické zahradě o prázdninách komentované krmení, fotosoutěž či letové ukázky dravců a sov
• Na Vysočině stále hodně prší, řeka Svratka je na prvním povodňovém stupni, jsou nehody
• Ve Velkém Meziříčí zemřel po srážce dodávky a osobního auta jednapadesátiletý muž

Neděle   28. 6. 2020