Oficiální Web města Jihlavy

Klášter minoritů v Jihlavě...CWBC: Country music of Highland...

středa Zpět na hlavní stránku... 17.6 2020


(pokud chcete vložit svůj inzerát, přečtěte si zde jak na to...):

Dům, zahrada
Reklama v Regionalistu...
Nový fotografický web Tomáše Blažka
6.9.2011 (13:20) - Právě spuštěn na adrese www.fotospoj.cz
Alba, fotografie, reportáže, sloupky - www.fotospoj.cz

• zde si v naší reklamní samoobsluze můžete přidat sem na tyto stránky svojí vlastní reklamu či inzerát!

Reklama v Regionalistu...Reklama v Regionalistu...
Revue Regionalistu:

Zemětřesení roku 1328: Zánik Staré Jihlavy
Ačkoli přímý popis zatím největšího zemětřesení v historii našeho města roku 1328 nikde v archivech prakticky neexistuje, jeho následky byly v Jihlavě patrny po mnoho dalších století.
celý článek...


Výročí: Do naší doby se vrátili mučedníci...
„Bože pospěš mi na pomoc - slyš naše volání“ šeptají rozpraskané rty kněží... Do slov tiché modlitby skřípot železných vrat a dupot těžkých bot dozorů po chodbách v ranní tmě. Tak počíná ve tři hodiny ráno „hodinka Laudes“, ranních chval breviáře, v podzemí jihlavské věznice. Poslední ranní chvály na tomto světě, které se ve svém pozemském životě modlí kněží František Pařil a Václav Drbola.
celý článek...


Tajemná zahrada a její zakladatel
V místech budovy bývalého okresního úřadu v Jihlavě v Tolstého ulici vedle dnešního kina Sokol se ještě v 30. letech 20. století nacházela zahrada obehnaná zdí. Tajemný kout v centru Jihlavy, do jehož útrob se jen málokomu podařilo proniknout. Zahrada lidumila a osvíceného jihlavského lékaře, doktora Leopolda Fritze.
celý článek...


Most v Údolí mordů
Na území dnešního Rantířova u Jihlavy byl původně pouze brod. Ve 13. století však začali přicházet z Německa kolonisté a tak okolo brodu vyrostla ves Rantířov, německy Fussdorf. Obě jména - české i německé - si tato obec nad brodem přes řeku Jihlavu podržela až do roku 1945, kdy došlo k odsunu velké části původního obyvatelstva Jihlavska.
celý článek...


Proč dávný jihlavský adventní věnec měl svíček šest?
Můj dědeček vždy vyprávěl, že z dětství prý pamatoval, jak mnohé jihlavské adventní věnce měly - kdovíproč? - namísto čtyř dokonce šest svíček... Nikdy jsem to nechápal. A až v posledních létech tuším, že mohl mít pravdu.
celý článek...


Z jihlavských popravišť
Jedno z mnoha jihlavských popravišť. Dnes lokalita určená ke stavbě rodinných domků, popraviště na Krkavčím vrchu. Tento zdaleka viditelný jihlavský kopec nad Telečskou ulicí nad Skalkou se proměnil v popravčí vrch v roce 1582. A dodnes jsou zde uprostřed pole umístěny železné kříže. Toto výjimečné jihlavské popraviště na Krkavčím vrchu se specialisovalo zejména na popravy příslušnic něžného pohlaví.
celý článek...


Říjen 1918 v Jihlavě...
Když před 100 lety, v říjnu roku 1918, bylo po tisíciletí své existence zrušeno Království české a Markrabství moravské - a v Praze byla vyhlášena československá republika - v Jihlavě se nedělo vůbec nic. Město si dál žilo svým ustaraným životem na konci války a prakticky nikdo se zde o události ve vzdálené Praze příliš nestaral.
celý článek...


Svatý Václav mistra Šlezingera u Minoritů...
Doslova v poslední chvíli zachráněné dílo sochaře Jaroslava Šlezingera je dodnes k vidění v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v ulici Matky Boží v Jihlavě. Je jím svatý Václav, poslední mistrovo dílo...
celý článek...


Láska, která přežila smrt o 13 let
Na počátku 16. století byl majitelem pernštejnského panství Jan z Pernštejna. Když tento šlechtic kolem roku 1526 ovdověl, oženil se podruhé s urozenou paní, Hedvikou se Šelmberka. Tato druhá láska pana Jana a jeho ženy Hedviky nakonec byla natolik silná, že přežila i jejich smrt...
celý článek...


Zpět nahoru na obsah...

Zoologická zahrada v Táboře chová vzácné papoušky kakadu molucké
Jedna z nejkrásnějších atrakcí zoologické zahrady v Táboře – unikátní kolekce papoušků, z nichž mnozí jsou na mezinárodním seznamu chráněných druhů – už nedočkavě čeká na návštěvníky zahrady.
V úterý 16. června bylo několik desítek papoušků natrvalo přestěhováno ze svého zimoviště do venkovních voliér v zoo, a tak se mohou vyznavači pestrobarevných krasavců těšit nejen na neúnavného „šášulu“ kakadu moluckého, který se před návštěvníky rád předvádí.

Velký zájem ale i respekt u příchozích vzbuzují obrovské ary zelenokřídlé, ary ararauny a ary arakangy.
Letošní expozici výjimečně doplní i zhruba dvacetihlavé hejno papoušků vlnkovaných.

Foto: Jiří Mikoláš
Kakadu molucký v táborské zoo patří k nejvzácnějším papouškům na světě.

Filip SUŠANKAZpět nahoru na obsah...

Policisté rozdávali kamionům se dřevem pokuty
Jedenáct policejních hlídek Krajského ředitelství policie kraje Vysočina se dnes zapojilo do speciální dopravně bezpečnostní akci, při níž se policisté zaměřili na kontroly dodržování všech právních předpisů ze strany řidičů nákladních vozidel převážejících dřevní kulatinu. Do akce se zapojili policisté zařazeni ve speciálním týmu „Kamion“. Jednalo se o policisty z dálničního oddělení ve Velkém Beranově, oddělení silničního dohledu a z dopravních inspektorátů ze všech pěti územních odborů.
Kontroly byly reakcí na neustálé se opakující stížnosti na chování řidičů převážejících dřevní kulatinu, kdy zejména ostatní řidiči upozorňují na zjevně přeložené náklady. Jde ale také o reakci na dvě vážné květnové dopravní nehody, při kterých řidiči nákladních vozidel naložených kládami havarovali, tahač s návěsem se převrátil a klády se vysypaly na silnici. V jednom případě klády těžce zranily dva seniory, kteří se v době nehody pohybovali na chodníku. Obě nehody se staly v květnu - první 7. května v Želetavě a druhá 18. května na dálničním přivaděči v Jihlavě.

Na řidiče nákladních vozidel, která převážejí na návěsu dřevo, si často stěžují řidiči především osobních vozidel. Na lince tísňového volání 158 přijímáme oznámení, že z těchto vozidel odlétávají kusy kůry, že jsou tato vozidla „viditelně“ přeložena, mají náklad vysoko nad klanice a náklad je špatně zajištěn, proto tato vozidla tak mohou ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu.

Dnešní akce probíhala na několika kontrolních stanovištích v našem kraji, kde se policisté zaměřili na důkladné kontroly nákladních vozidel, která převážela právě dřevní kulatinu. Zaměřili jsme se na kontrolu nejvyšší povolené hmotnosti silničního vozidla, kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu a na skupinu náprav silničního vozidla, další hmotnostní poměry vozidla a kontrolu největších povolených rozměrů vozidla a jízdních souprav – zejména výšku a délku soupravy a nákladu. Policisty zajímal také technický stav vozidel, stejně jako zdali je dobře a dostatečně upevněný a uložený převážený náklad. Téměř u každého kontrolovaného vozidla policisté zjistili nějaké porušení zákona. Za zjištěná porušení jsme řidičům uložili pokuty v příkazním řízení a porušení ze strany přepravců jsme oznámili k řešení do správního řízení.

U kontrolovaných vozidel jsme v několika případech zjistili překročení nejvyšší povolené výšky. V jednom případě téměř o 20 centimetrů a navíc náklad nebezpečně převyšoval klanice (viz foto). V dalších několika případech se jednalo o překročení hmotnosti převáženého nákladu nebo jeho špatné a nedostatečné upevnění. V jednom případě jsme kontrolou zjistili překročení hmotnosti motorového vozidla i přívěsu a překročení zatížení na nápravy vozidla

i přívěsu, navíc jsme při této kontrole zjistili, že šlo o překročení hmotnosti celé jízdní soupravy o téměř 3 000 kilogramů. Všechna zjištěná pochybení policisté řešili nekompromisně uložením pokut v příkazním řízení, případně zahraničním řidičům uložili kaucí a zjištěná porušení dopravců jsme zadokumentovali a oznámíme k řešení do správního řízení. Celkové výsledky, stejně jako počty zkontrolovaných vozidel, budou známy až po skončení akce.
mjr. JUDr. Dana ČÍRTKOVÁZpět nahoru na obsah...

Skládky dřeva v blízkosti vodních toků vytváří při bleskových povodních nepropustné překážky
Na několika místech na Vysočině, především na Žďársku a Novoměstsku, se v posledních dnech vyskytly přívalové srážky a následné bleskové povodně. Lokálně se jednalo o srážkové úhrny i přes 80 mm, tj. 80 litrů vody na m2. Došlo k výraznému zvýšení průtoků ve vodních tocích včetně dosažení stupňů povodňové aktivity a zatopení přilehlých pozemků a nemovitostí. Bleskové povodně se v našem kraji vyskytnou prakticky každoročně. Lze je jen velmi těžko předvídat, trvají krátce, ale téměř vždy přinášejí větší či menší škody na majetku. Situaci na mnoha místech zhoršovalo zejména volně uložené dřevo v blízkosti vodních toků.
V době intenzivní těžby v lesích z důvodu kůrovcové kalamity je dřevo v různých délkách takto uskladněno poměrně často. V záplavovém území vodního toku a obecně v blízkosti koryta toku by se však neměl nacházet materiál, který by mohl zhoršit odtokové poměry, a to nejen palivové dřevo, ale i stavební řezivo, komposty, sláma, případně jiný lehce odplavitelný materiál. Tyto materiály je nutné uložit mimo aktivní zónu záplavového území.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství proto vyzývá povodňové orgány obcí k provádění povodňových prohlídek se zaměřením se na volně uskladněný odplavitelný materiál v blízkosti vodních toků. Povodňový orgán obce může následně vyzvat vlastníky pozemků v záplavovém území k odstranění takových skládek, které mohou zhoršit odtokové poměry nebo ucpat koryto níže po toku. Obec se také může obrátit s žádostí o pomoc v této věci na nadřízený povodňový orgán, kterým je příslušný městský úřad jako obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Foto: Příklad špatně uskladněného materiálu v blízkosti vodních toků
Eva NEUWIRTHOVÁZpět nahoru na obsah...

Tatra v hasičském muzeu v Přibyslavi slaví sto let
Nejstarší požární automobil v hasičském muzeu v Přibyslavi pochází z legendární automobilky Tatra Kopřivnice, kde byl vyroben v roce 1920.
Stoletý exponát má zajímavou historii. Sbor dobrovolných hasičů města Šlapanice (okres Brno-venkov) tento vůz koupil v civilním provedení a již poněkud ojetý, byl jedenáct let starý.

Kronika o tom praví: “V roce 1931 postihla Šlapanice velká povodeň, která tak jen uspíšila rozhodnutí zakoupit novou, výkonnější autostříkačku. Byl tedy zakoupen starší podvozek Tatra, zrenovován v Kopřivnici a upraven na hasičské vozidlo firmou Hrček & Neugebauer. Předání nové autostříkačky bylo velmi slavnostní a při této příležitosti konalo se na náměstí cvičení, jehož se i tento stroj zúčastnil.”

Mezi válkami originální požární Tatra se šlapanickými hasiči asistovala při motoristických závodech na Masarykově okruhu.

Vůz, o jehož údržbu v přibyslavském muzeu dbá starosta sboru dobrovolných hasičů obce Žižkovo Pole Milan Pátek, je i po 100 letech schopen jízdy. Občas po svatebním obřadu na přibyslavském zámku sveze novomanžele, v roce 2018 na Pyrocar přivezl z Velehradu prapor propagační jízdy historických automobilů a letos se objevil v pořadu České televize Toulavá kamera.

Foto: archiv
Ivo HAVLÍKZpět nahoru na obsah...

Třiaosmdesátiletý řidič přehlédl na přechodu v Pacově čtyři chodkyně, jedna utrpěla vážné zranění
Čtyři chodkyně přehlédl řidič osobního auta na přechodu pro chodce v Pacově na náměstí Svobody ve středu 17. června v 10.45 hodin. Všechny utrpěly zranění.
"Řidič osobního vozidla z dosud nezjištěných příčin zřejmě přehlédl čtyři chodkyně, které přecházely vozovku po vyznačeném přechodu pro chodce. Ty utrpěly zranění, na místě zasahují posádky zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. Dechová zkouška u třiaosmdesátiletého řidiče osobního vozidla byla negativní", informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

"Dvě chodkyně vyvázly z nehody bez zranění a jednu převezli zdravotníci k dovyšetření na chirurgickou ambulanci do nemocnice v Pelhřimově. Další osoba byla s těžkým zraněním letecky transportována do traumacentra v Českých Budějovicích", doplnil mluvčí krajských záchranářů Petr Janáček.

Na místě události zasahovaly celkem tři posádky ZZS KV z Pacova a Pelhřimova v součinnosti s leteckou záchrannou službou jihočeského kraje.

Další okolnosti nehody a míra zavinění jsou předmětem policejního šetření.
Eva ŠINKOVSKÁZpět nahoru na obsah...

Muzeum v Třebíči vystaví v zámeckých konírnách Majklova autíčka; představí více jak dva tisíce modelů
Výstava Majklova autíčka bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 25. června v 17 hodin v konírně zámku v Třebíči; vernisáž pro děti pak v úterý 30. června v 15.30 hodin. Kochat se autíčky, vrátit se do dětství či jen tak obdivovat modely autíček budou moci návštěvníci expozice až do 11. října.
Výstava Majklova autíčka představí sbírku malých autíček Michala Cakla z Lesonic (*1985). Sbírka začala vznikat v říjnu 2014 po návštěvě lednického Muzea hraček. Na výstavě najdete více než 2020 modelů osobních i nákladních autíček, ať už z novodobé produkce (značka Matchbox patří od roku 1997 firmě Mattel) nebo modely ze starších sérií. Několik exponátů je zapůjčeno z výstavy Klukovský sen v Rokytné.

Autíčka Matchbox

Kovové modely autíček s názvem Matchbox začala v roce 1953 vyrábět anglická firma Lesney

Products Company. Duchovním otcem úspěšné hračky byl konstruktér a pozdější spolumajitel firmy Jack Odell. Ten si jednoho dne všiml, jak se jeho dcera Anne snaží do malé krabičky dostat model královského kočáru. V té době totiž platilo v Anglii nařízení, že si děti mohou do školy nosit pouze hračky, které se vydají do malé krabičky. Zhotovil jí model požadované velikosti a jelikož s ním mezi spolužáky sklidila velký úspěch, firma Lesney se rozhodla využít příležitosti. Při návrhu obalu a názvu se autoři inspirovali krabičkami od sirek, které do Anglie vyvážel československý podnik SOLO Sušice. Matchboxy se velmi brzy staly fenoménem. Autíčka za pár drobných si kupovaly samy děti, které byly nadšené z funkční hračky, co se vydá do kapsy u kalhot. K úspěchu napomohlo také vytvoření sběratelské série čítající 75 autíček nebo modelů historických aut zvaných Yesteryears. Češtině dala hračka slovo „angličák“. (S využitím publikace Velká kniha o modelech Matchbox.)

Muzeum je otevřeno od úterý do neděle a to 9 – 12 a 13–17 hodin (červenec a srpen každý den).
- red -Zpět nahoru na obsah...

Dvě noci za sebou bude probíhat montáž nosníků na mostech na modernizovaném úseku dálnice D1 Koberovice - Humpolec
Dvě víkendové noci 20. / 21. června a 21. / 22. června dojde k montáži nosníků na dvou mostech v rámci modernizace dálnice D1 v úseku D1 EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec. Tyto práce si vyžádají krátkodobé uzavírky dálnice v místě.
„Montáž nosníků na dvou nadjezdech v km 88 a 83 proběhne přes dvě po sobě jdoucí víkendové noci. Na mostě v km 88 bude usazeno 10ks nosníků (5ks a 5ks po polovinách dálnice) a na mostě v km 83 pak 6ks (3ks a 3ks po polovinách dálnice) nosníků. Vždy v době usazování nosníku bude dálnice na polovině, kde bude osazování probíhat, uzavřena. Poté bude provoz puštěn, než bude nachystaný další nosník,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.

V noci z 20. na 21. června bude probíhat montáž nosníků na mostě v km 88,400 dálnice D1. Na tento most bude usazeno celkem 10ks nosníků. Přes každou polovinu dálnice 5ks. Práce začnou ve 21hod, kdy dojde k usazení prvního nosníku. Dálnice ve své levé části (z Brna na Prahu) bude 20min uzavřena. Následně bude provoz puštěn po dobu přípravy dalšího nosníku, takto celkem 5x na levé části dálnice a poté 5x na pravé části dálnice. Usazování je naplánované do 10hod následujícího dne. Po dobu uzavření dálnice nebudou stanoveny objízdné trasy.

V noci z 21. na 22. června bude následovat montáž nosníků na mostě v km 83. Zde dojde k montáži 6ks nosníků. Akce se bude opakovat ve stejném režimu, jako u mostu v km 88, jen k přerušení provozu dojde 3x na pravé části dálnice (tj. z Prahy do Brna) a poté 3x na levé části. Tyto práce proběhnou v čase od 21hod 21. června do 7hod 22. června.

„Prosíme řidiče, aby si svou cestu v uvedených termínech naplánovali a počítali s případným zdržením, které mohou krátkodobé uzavírky dálnice způsobit,“ dodala Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.

Modernizace dálnice D1 v úseku D1 EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec v délce 8,820 km zahrnuje kompletní výměnu dvou mostů v km 83,84 a v km 88,39. Mosty byly odstraněny v březnu 2020. Hotové nové mosty budou na podzim 2020.

Další dva mosty přes trasu dálnice byly realizovány v roce 2018 v rámci samostatné zakázky. Součástí modernizace daného úseku je také oprava MÚK Speřice a Humpolec. Úsek dálnice bude rozšířen a stávající asfaltový povrch bude nahrazen novým cementobetonovým. Součástí prací jsou činnosti ve středním dělícím páse, na inženýrských sítích, odvodnění dálnice, vodorovném a svislém dopravním značení. Dokončení prací se plánuje na podzim 2021.

Foto: ilustrační
Iveta ŠTOČKOVÁZpět nahoru na obsah...


                  Města a obce online - portál územní samosprávy

Úterý   4. 8. 2020

• Eduard Petiška, spisovatel, který nejvíc autorských knih oficiálně věnoval své ženě
• Filmaři hledají v Třebíči komparz pro film Slovo režisérky
• Dárci krve? V létě nedostatkové zboží
• Město Jihlava vydalo katalog k výstavě historických fotografií

Pondělí   3. 8. 2020

• Makak jávský z táborské zoo by jako nosič jídla rozhodně neuspěl
• Na dálnici D1 bouralo před polednem osobní auto a náklaďák, nyní už je dálnice průjezdná bez komplikací
• Komentovaná prohlídka výstavy Sochy mluví v jihlavské galerii
• Po čelním střetu dvou náklaďáků na Třebíčsku jeden řidič zemřel, druhý utrpěl vážná zranění

Neděle   2. 8. 2020

• Odešel Karel Křesadlo, emeritní ředitel okresního archivu v Jihlavě
• Sýčci letos vyvedli rekordních 95 mláďat
• Na jihlavském magistrátě je nově zřízený dětský koutek plný her a omalovánek
• Dvojčata Radek a Miloš Kolouchovi získali titul rekordmani roku za absolutně největší sbírku seker a hoblíků
• Chudobínská borovice u Vírské přehrady je zřejmě o 150 let starší, než se předpokládalo
• U Nového Rychnova zemřel při nehodě osmnáctiletý řidič osobního auta

Sobota   1. 8. 2020

• V jihlavské nemocnici je nově rouškomat
• Filmový klub v Jihlavě uvede maďarskou hravou absurdní pohádku pro dospělé Líza, liščí víla

Pátek   31. 7. 2020

• Jihlava uctí v neděli dopoledne politické vězně
• Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou se v sobotu 1. srpna otevře veřejnosti, v provozu bude i kladivo
• Nejvíce netopýrů na Vysočině je ve věži v Heřmani, Biskupicích a u Roštejna
• Dobrovolníci, věnujte seniorům v Telči hodinu týdně
• Dívejte se na svět s nadhledem a hoďte starosti za hlavu jako nosál
• Motorkář zemřel v Kameni po nárazu do betonového valu

Úterý   28. 7. 2020

• Zemřel další klient jihlavského Alzheimercentra, kraj poskytne zařízení ochranný materiál
• Jihlava se musí potýkat s vandalismem na městských sportovištích
• Na Vysočině podalo v řádném termínu kandidátní listiny do krajských voleb 16 politických stran, hnutí a koalic
• Neznámý pachatel vnikl v noci do domu a sebral šperky v hodnotě osm tisíc korun
• Individuální konzultace pro rodičky i jejich partnery ohledně vedení porodu v havlíčkobrodské porodnici
• O prázdninách roste počet úrazů dětí, prevence je nedostatečná

Pondělí   27. 7. 2020

• V jihlavské nemocnici zemřeli dva lidé nakaženi covidem-19
• Na silnicích Vysočiny bylo o víkendu rušno, zranilo se při nehodách šestnáct lidí
• Bratři Radek a Miloš Kolouchovi z Frankova Zhořce vlastní největší sbírku hoblíků a seker
• Dukla Jihlava snižuje cenu permanentních vstupenek

Neděle   26. 7. 2020

• Padající zeď ve Vladislavi jednoho člověka usmrtila, dalšího zranila
• Na Třebíčsku a Pelhřimovsku havarovali opilí řidiči
• Umýt doma člověka upoutaného na lůžko není snadné, pomoci může novinka havlíčkobrodské Domácí hospicové péče
• Pletařky z Nového Veselí sešijí šálu, která bude svojí délkou aspirovat na český rekord

Sobota   25. 7. 2020

• Na Jihlavsku se za posledních čtyřiadvacet hodin nakazilo 33 lidí, nejvíce v alzheimercentru
• Filmový klub v Jihlavě uvede snímek To musí být nebe aneb pohled palestinského režiséra na kulturní odlišnosti arabského a západního světa
• Po devíti letech v Jihlavě opět první nový trolejbus.
• Tragická nehoda u Rudy na Žďársku; zemřel šestačtyřicetiletý řidič osobního auta

Pátek   24. 7. 2020

• Policisté na Vysočině kontrolovali nákladní auta se dřevem a ukládali pokuty, třeba za přeloženou výšku či jízdu na cizí kartu
• Vycházka ke studánkám a pouť u kapličky svaté Anny na Humpolecku o víkendu
• Na muže v Březí nad Oslavou spadl při práci v lese strom, na místě zemřel
• Řidiči pod vlivem drog, alkoholu a bez řidičských průkazů
• O víkendu bude na dálnici D1 v úseku Koberovice - Humpolec svedena doprava do pásu směrem na Brno
• Výzva primátorky Jihlavy v souvislosti s koronavirem
• Na Vysočině je devět tisíc hektarů vodní plochy, nejvíce chovaná ryba je kapr

Čtvrtek   23. 7. 2020

• Sokolovská ulice v Jihlavě už je opravená
• V Havlíčkově Brodě skončí několik dopravních omezení, MHD se vrátí na původní zastávky
• Ochrana hnízdících čejek na Vysočině před zemědělskými stroji
• Rekordní noc na Protialkoholní záchytné stanici v Jihlavě; všech devět lůžek bylo obsazených
• Jak se v deštivém roce seče v zelené Jihlavě?

Středa   22. 7. 2020

• Zájemci si již mohou zakoupit vstupenky na Jazz na Roštejně
• Na Jihlavsku přibylo za středu dalších deset lidí nakažených covidem-19, přibývají preventivní opatření
• Táborští znovu obnovují oblíbená dobrodružství při večerních prohlídkách zoo
• Policisté prováděli kontroly na vodní nádrži Švihov
• Výstava koláží Jana Dočekala v galerii Tympanon v Třebíči
• Policie pátrá po sprejerovi, který na jihlavském náměstí načmáral pětimetrový nápis
• Svatojánská pouť ve Žďáře nad Sázavou nebude ani v náhradním termínu, rozhodla o tom rada města
• Už nyní mohou majitelé své miláčky přihlásit do soutěže Velkomeziříčský voříšek
• Třebíč si znovu zahraje ve filmu

Úterý   21. 7. 2020

• Návštěvy v havlíčkobrodské nemocnici jsou od 22. července zakázány, povolena je přítomnost otců u porodu
• Osobnosti Nového Města na Moravě mají u Milovského rybníka pamětní strom
• Na silnici I/34 mezi Pravíkovem a Božejovem na Pelhřimovsku probíhá oprava, provoz je řízen kyvadlově
• Muž nalezený bez známek života na Staré plovárně v Jihlavě byl zavražděn, policie prosí o pomoc svědky

Pondělí   20. 7. 2020

• Hygienici ve Větrném Jeníkově zrušili přísná opatření; počet testovaných lidí na Vysočině stoupl
• Zemřela ředitelka Psychiatrické léčebny v Jihlavě Zdeňka Drlíková
• Na vysokou školu do Jihlavy zavítají mladí vědci z Vysočiny
• V opravené ulici Nádražní ve Žďáře nad Sázavou bude odhaleno osmnáct kamenů zmizelých
• Cizinec jel po dálnici v silně podnapilém stavu; všímavá řidička včas upozornila na nebezpečně jedoucí kamion
• Výstavu Bejvávalo, bejvávalo dobře v havlíčkobrodském muzeu provoní květiny z českých zahrádek
• Senzací pro návštěvníky táborské zoo je mládě klokana, které matka nosí v kapse!

Neděle   19. 7. 2020