Oficiální Web města Jihlavy

Klášter minoritů v Jihlavě...CWBC: Country music of Highland...

pátek Zpět na hlavní stránku... 24.7 2020


(pokud chcete vložit svůj inzerát, přečtěte si zde jak na to...):

Dům, zahrada
Reklama v Regionalistu...
Nový fotografický web Tomáše Blažka
6.9.2011 (13:20) - Právě spuštěn na adrese www.fotospoj.cz
Alba, fotografie, reportáže, sloupky - www.fotospoj.cz

• zde si v naší reklamní samoobsluze můžete přidat sem na tyto stránky svojí vlastní reklamu či inzerát!

Reklama v Regionalistu...Reklama v Regionalistu...
Revue Regionalistu:

Zemětřesení roku 1328: Zánik Staré Jihlavy
Ačkoli přímý popis zatím největšího zemětřesení v historii našeho města roku 1328 nikde v archivech prakticky neexistuje, jeho následky byly v Jihlavě patrny po mnoho dalších století.
celý článek...


Výročí: Do naší doby se vrátili mučedníci...
„Bože pospěš mi na pomoc - slyš naše volání“ šeptají rozpraskané rty kněží... Do slov tiché modlitby skřípot železných vrat a dupot těžkých bot dozorů po chodbách v ranní tmě. Tak počíná ve tři hodiny ráno „hodinka Laudes“, ranních chval breviáře, v podzemí jihlavské věznice. Poslední ranní chvály na tomto světě, které se ve svém pozemském životě modlí kněží František Pařil a Václav Drbola.
celý článek...


Tajemná zahrada a její zakladatel
V místech budovy bývalého okresního úřadu v Jihlavě v Tolstého ulici vedle dnešního kina Sokol se ještě v 30. letech 20. století nacházela zahrada obehnaná zdí. Tajemný kout v centru Jihlavy, do jehož útrob se jen málokomu podařilo proniknout. Zahrada lidumila a osvíceného jihlavského lékaře, doktora Leopolda Fritze.
celý článek...


Most v Údolí mordů
Na území dnešního Rantířova u Jihlavy byl původně pouze brod. Ve 13. století však začali přicházet z Německa kolonisté a tak okolo brodu vyrostla ves Rantířov, německy Fussdorf. Obě jména - české i německé - si tato obec nad brodem přes řeku Jihlavu podržela až do roku 1945, kdy došlo k odsunu velké části původního obyvatelstva Jihlavska.
celý článek...


Proč dávný jihlavský adventní věnec měl svíček šest?
Můj dědeček vždy vyprávěl, že z dětství prý pamatoval, jak mnohé jihlavské adventní věnce měly - kdovíproč? - namísto čtyř dokonce šest svíček... Nikdy jsem to nechápal. A až v posledních létech tuším, že mohl mít pravdu.
celý článek...


Z jihlavských popravišť
Jedno z mnoha jihlavských popravišť. Dnes lokalita určená ke stavbě rodinných domků, popraviště na Krkavčím vrchu. Tento zdaleka viditelný jihlavský kopec nad Telečskou ulicí nad Skalkou se proměnil v popravčí vrch v roce 1582. A dodnes jsou zde uprostřed pole umístěny železné kříže. Toto výjimečné jihlavské popraviště na Krkavčím vrchu se specialisovalo zejména na popravy příslušnic něžného pohlaví.
celý článek...


Říjen 1918 v Jihlavě...
Když před 100 lety, v říjnu roku 1918, bylo po tisíciletí své existence zrušeno Království české a Markrabství moravské - a v Praze byla vyhlášena československá republika - v Jihlavě se nedělo vůbec nic. Město si dál žilo svým ustaraným životem na konci války a prakticky nikdo se zde o události ve vzdálené Praze příliš nestaral.
celý článek...


Svatý Václav mistra Šlezingera u Minoritů...
Doslova v poslední chvíli zachráněné dílo sochaře Jaroslava Šlezingera je dodnes k vidění v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v ulici Matky Boží v Jihlavě. Je jím svatý Václav, poslední mistrovo dílo...
celý článek...


Láska, která přežila smrt o 13 let
Na počátku 16. století byl majitelem pernštejnského panství Jan z Pernštejna. Když tento šlechtic kolem roku 1526 ovdověl, oženil se podruhé s urozenou paní, Hedvikou se Šelmberka. Tato druhá láska pana Jana a jeho ženy Hedviky nakonec byla natolik silná, že přežila i jejich smrt...
celý článek...


Zpět nahoru na obsah...

Policisté na Vysočině kontrolovali nákladní auta se dřevem a ukládali pokuty, třeba za přeloženou výšku či jízdu na cizí kartu
Více než padesát policejních hlídek v rámci Krajského ředitelství policie kraje Vysočina se dnes od časných ranních hodin zapojilo do speciální dopravně bezpečnostní akce, při níž se policisté zaměřili především na kontroly dodržování všech právních předpisů ze strany řidičů nákladních vozidel převážejících dřevní kulatinu. Do akce se zapojili nejen policisté zařazeni ve speciálním týmu „Kamion“ – tedy policisté z dálničního oddělení ve Velkém Beranově, oddělení silničního dohledu a z dopravních inspektorátů ze všech pěti územních odborů, ale také policisté pořádkové policie z jednotlivých obvodních oddělení a služby kriminální policie a vyšetřování.
Hlavním důvodem této mimořádné akce byla skutečnost, že na území našeho kraje dochází v poslední době ke zvýšení počtu protiprávních deliktů, které souvisejí s těžbou, manipulací a přepravou dřevní hmoty. Nejde tedy pouze o problémy, které souvisejí se způsobem přepravy dřevní hmoty, ale také s krádežemi dřeva přímo ze skládek. Od začátku letošního roku jsme v našem kraji zadokumentovali a prověřujeme celkem 46 případů krádeží dřeva ze skládek v lese nebo v těsné blízkosti lesa. Pachatelé způsobili majitelům škodu v celkové výši téměř 2,5 milionů korun. Objasnit tento druh trestné činnosti je pro policisty poměrně obtížné, a to především s ohledem na současnou situaci, kdy došlo vlivem kůrovcové kalamity k velmi výraznému nárůstů těžby dřeva v lese a tím také k velice vysoké frekvenci vozidel, která dřevo odvážejí k dalšímu zpracování.

Kontroly nákladních vozidel přepracujících dřevní kulatinu jsou také reakcí na neustálé se opakující stížnosti na chování řidičů převážejících dřevní kulatinu, kdy zejména ostatní řidiči upozorňují na zjevně přeložené náklady. Dvě vážné dopravní nehody se staly v našem kraji v květnu. Při nich řidiči nákladních vozidel naložených kládami havarovali, tahač s návěsem se převrátil a klády se vysypaly na silnici. V jednom případě klády těžce zranily dva seniory, kteří se v době nehody pohybovali na chodníku. Další nehody, kdy se z převráceného návěsu vysypaly klády na louku vedle silnice, se staly v našem kraji i v červenci. Na řidiče nákladních vozidel, která převážejí na návěsu dřevo, si často stěžují řidiči především osobních vozidel. Na lince tísňového volání přijímáme oznámení, že z těchto vozidel odlétávají kusy kůry, že jsou tato vozidla „viditelně“ přeložena, mají náklad vysoko nad klanice a náklad je špatně zajištěn a tato vozidla tak mohou ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu.

„Každý motorista i běžný občan asi vnímá, že se v Kraji Vysočina na silnicích všech typů poslední měsíce výrazně zvýšil počet nákladních vozidel, která převážejí dřevní kulatinu z lesů, kde probíhala nebo stále probíhá těžba – likvidace porostů, které byly napadeny kůrovcem. Vozidla, která dřevo vozí, jsou s českými registračními značkami, ale také se zahraničními registračními značkami. Z našeho běžného výkonu služby, z nárůstu počtu volání lidí na linku 158, kteří si stěžují na chování těchto řidičů, víme, že se poměrně často dopouštějí přestupků a svoji jízdou ohrožují plynulost a bezpečnost silničního provozu,“ uvedl plk. Mgr. David Jirák, vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Při letošních kontrolách vozidel převážejících dřevní hmotu jsme se setkali také s několika případy, kdy řidič odmítl při kontrole najet na nízko rychlostní kontrolní váhy, což mu ukládá zákon. Za odmítnutí – neuposlechnutí výzvy podrobit se nízko rychlostnímu vážení - „nechat zvážit náklad“ policisté ukládají řidiči pokutu ve výši 30 000 korun v příkazním řízení. Řidič je povinen v souladu s příslušným ustanovením zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích na výzvu policisty podrobit vozidlo nízko rychlostnímu kontrolnímu vážení, kdy zajížďka, včetně cesty zpět, nesmí být delší než 16 kilometrů.

Dnešní dopravně bezpečnostní akce probíhala na několika desítkách stanovišť v celém našem kraji, kde se policisté zaměřili na kontroly nákladních vozidel, která převážela právě dřevní kulatinu. Zaměřili jsme se na kontrolu dokladů k vozidlu a převáženému náladu, kontrolu nejvyšší povolené hmotnosti silničního vozidla, kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu a na skupinu náprav silničního vozidla, další hmotnostní poměry vozidla a kontrolu největších povolených rozměrů vozidla a jízdních souprav – zejména výšku a délku soupravy a nákladu. Policisty zajímal také technický stav vozidel, stejně jako zdali je dobře a dostatečně upevněný a uložený převážený náklad.

Zatím máme k dispozici pouze průběžné výsledky – u několika kontrolovaných vozidel policisté zjistili nějaké porušení zákona. Za zjištěná porušení jsme řidičům uložili pokuty v příkazním řízení a porušení ze strany přepravců jsme oznámili k řešení do správního řízení. V jednom případě se jednalo o překročení hmotnosti převáženého nákladu o 600 kilogramů.

Všechna zjištěná pochybení policisté řešili nekompromisně uložením pokut v příkazním řízení, případně zahraničním řidičům uložili kauci a zjištěná porušení dopravců jsme zadokumentovali a oznámíme k řešení do správního řízení.
mjr. JUDr. Dana ČÍRTKOVÁZpět nahoru na obsah...

Vycházka ke studánkám a pouť u kapličky svaté Anny na Humpolecku o víkendu
O víkendu se zájemci mohou vydat na procházku ke studánkám i k zapomenuté kapli. V sobotu 25. července pořádá Muzeum Dr. A. Hrdličky v Humpolci další ze svých Muzejních vycházek tentokrát ke studánkám v okolí Mladých Bříšť. Studánek je zde několik a pečuje o ně sdružení Zelené srdce.
„Studánky jsou nejen zdrojem pitné vody, ale jsou to i místa opředená mnoha pověstmi a příběhy a právě o nich si budeme v sobotu u studánek povídat,“ vysvětluje Pavel Koubek, který bude průvodcem vycházky. Řeč určitě dojde i na to, proč a jak studánky obnovovat.
Procházka začíná ve 13 hodin u kostela v Mladých Bříštích u Humpolce na Pelhřimovsku a kromě studánek povede třeba i po naučné stezce Křížek v polích, která představuje osudy drobných památek v krajině.
Obnova drobných památek je další z činností Zeleného srdce a i letos se již podařilo obnovit další tři zapomenuté kříže a na obnově dalších se pracuje i v těchto dnech.

Přímo na svátek sv. Anny v neděli 26. července se letos uskuteční další Den pro kapli sv. Anny u Pelhřimova. I o obnovu této stavby sdružení Zelené srdce dlouhodobě usiluje. Pro všechny, kterým není osud této památky lhostejný, bude od 14 hodin připraven zajímavý program.
„Kromě prohlédnutí samotné kaple bude k vidění výstava fotografií Probuzení kaple sv. Anny a výstava Křížek v polích,“ představuje část programu Pavel Koubek. Hudebními hosty bude tentokrát folkové duo TyaMy z Humpolce a připraveno je i divadlo v podobě dramatizace rozhlasové reportáže z Pelhřimova z roku 1939.
Pouze na této akci budou moct návštěvníci získat originální keramické cihličky z chráněné dílny FOKUS Vysočina a podpořit tak obnovu kaple.

Tato akce je součástí Festivalu řemesel a vyznání, který se koná od Pelhřimova směrem na západ a propojuje zajímavá místa. Ke kapli se dostanete polní cestou kolem zahrádkářské kolonie cca 200 za městem od silnice ve směru na Humpolec.
- zs -Zpět nahoru na obsah...

Na muže v Březí nad Oslavou spadl při práci v lese strom, na místě zemřel
U obce Březí nad Oslavou na Žďársku se ve čtvrtek 23. července v 18.15 hodin stalo tragické neštěstí. V lese zavalil při práci muže strom tak, že zranění na místě podlehl.
Na místo mezi Žďárem nad Sázavou a Ostrovem nad Oslavou vyjeli profesionální hasiči ze Žďáru nad Sázavou, dělníka již nalezli bez známek života. Na místě navíc zasahovaly všechny složky záchranného integrovaného systému.

Policisté prvotním šetřením nezjistili okolnosti, které by nasvědčovaly cizímu zavinění, případ nadále prověřují.
- red -Zpět nahoru na obsah...

Řidiči pod vlivem drog, alkoholu a bez řidičských průkazů
Třiadvacetiletého muže, který usedl za volant auta Škoda bez řidičského oprávnění, odhalili ve čtvrtek 23. července okolo půl desáté dopoledne havlíčkobrodští policisté na silnici první třídy u obce Skála. Provedená lustrace ukázala, že muž příslušné řidičské oprávnění vůbec nevlastní. Dále užil k jízdě vozidlo, které mělo poškozené čelní sklo. Policisté muži další jízdu zakázali a vše zadokumentovali. Třiadvacetiletý muž se bude před příslušným správním orgánem zodpovídat z přestupků na úseku dopravy.
Opilá řidička v Pelhřimově
Opilou, pětapadesátiletou řidičku, odhalili pelhřimovští policisté ve čtvrtek 23. července v Pelhřimově. Žena jela vozidlem Volkswagen po ulici Pražská, kde ji krátce před třetí hodinou kontrolovala policejní hlídka. Dechová zkouška vykázala pozitivní výsledek s naměřenou hodnotou 1,82 promile alkoholu. Výsledky opakovaných měření byly 1,82 a 2,04 promile. Policisté ženě na místě zakázali další jízdu a zadrželi řidičský průkaz. V případu zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což lze uložit trest odnětí svobody až na jeden rok a zákaz řízení motorových vozidel.

Alkohol za volantem
Policisté z obvodního oddělení v Novém Městě na Moravě zastavili ve čtvrtek 23. července kolem půl desáté večer v katastru obce Řečice vozidlo Land Rover, jehož řidičem byl třiačtyřicetiletý muž. V rámci silniční kontroly se řidič podrobil dechové zkoušce. Výsledek byl pozitivní a naměřená hodnota činila 1,26 promile alkoholu. Výsledek opakovaného měření byl 1,35 promile. V další jízdě muž pokračovat nesměl a policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz. Svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok a zákaz řízení motorových vozidel.

Řidič ovlivněn alkoholem na Jihlavsku
Ze spáchání trestného činu je podezřelý šestapadesátiletý muž, který řídil vozidlo opilý. Ve středu 23. července jel před čtvrtou hodinou odpolední s automobilem Peugeot 307 v Krahulčí, kde ho zastavila policejní hlídka z obvodního oddělení Telč. Součástí silniční kontroly byla provedena dechová zkouška, která měla pozitivní výsledek. Při prvotním měření bylo řidiči naměřeno 4,21 promile alkoholu v dechu. Řidič přiznal požití alkoholického nápoje bezprostředně před jízdou. Opakované měření mělo také pozitivní hodnoty s výsledkem 2,35 a 2,31 promile alkoholu v dechu. Policejní hlídkou byl řidiči zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda. Případ policisté prověřují pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Drogy za volantem v Třebíči
Dnes, 24. července zastavili policisté z obvodního oddělení okolo půl páté hodiny ráno na ulici Brněnská v Třebíči osobní automobil Škoda Felicia. Řidičem byl dvacetiletý muž z Brněnska. Při silniční kontrole nepředložil dvacetiletý muž řidičský průkaz. Součástí silniční kontroly bylo provedení testu na přítomnost omamných a psychotropních látek, které mělo pozitivní výsledek. Dvacetiletý muž byl pozitivní na cannabis a opiáty. Muž hlídce doznal, že užil tyto látky již předchozí den. Následně byl řidič policejní hlídkou vyzván, aby se podrobil lékařskému vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu v nemocničním zařízení, což odmítl. Další jízdu mu policisté zakázali. Muž je podezřelý ze spáchání závažných přestupků na úseku dopravy, které policisté šetří.

Maření výkonu úředního rozhodnutí
Pelhřimovští policisté zastavili ve středu 22. července kolem desáté hodiny dopoledne v katastru obce Červená Řečice osobní automobil Škoda, jehož řidičem byl sedmapadesátiletý muž. Provedenou lustrací policisté zjistili, že muž má městským úřadem od května letošního roku vyslovený zákaz řízení, a to na dobu šesti měsíců. V další jízdě již pokračovat nesměl. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, za což lze uložit až tříletý trest odnětí svobody.

Dechová zkouška byla u řidiče pozitivní
Žďárští policisté zastavili ve středu 22. července kolem desáté hodiny večer na ulici Jamská osobní automobil Škoda. Šestačtyřicetiletý řidič se v rámci silniční kontroly podrobil dechové zkoušce, jejíž výsledek byl pozitivní. Naměřená hodnota činila 0,29 promile alkoholu. Také opakované měření vykázalo pozitivní hodnotu. Policisté muži zakázali další jízdu a případ zadokumentovali jako přestupek na úseku dopravy.

Řidiči pod vlivem alkoholu
Policisté z obvodního oddělení Třešť zastavili dnes 23. července před šestou hodinou ráno v obci Hodice osobní automobil Škoda Felicia. Řidičem byl jednašedesátiletý muž z Jihlavska. V rámci silniční kontroly policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku, jejíž výsledek byl pozitivní. Naměřená hodnota činila 0,56 promile alkoholu v dechu. Výsledek opakovaných měření měl obdobnou hodnotu. Policisté muži zakázali další jízdu a vše zadokumentovali. Jednašedesátiletý muž se bude před příslušným správním orgánem zodpovídat z přestupku na úseku dopravy.

K dalšímu případu jízdy pod vlivem alkoholu došlo včera 22. července kolem půl desáté hodiny ranní. Devětačtyřicetiletý řidič osobního automobilu Škoda Octavia jel ve směru od obce Bezděčín k obci Batelov, kde byl na ulici Rácovská zastaven policejní hlídkou z obvodního oddělení Třešť. Součástí silniční kontroly byla provedena dechová zkouška, která měla pozitivní výsledek. Naměřená hodnota činila 0,46 promile alkoholu v dechu. Opakované zkoušky měly obdobný výsledek. Policisté muži zakázali další jízdu a vše zadokumentovali. Muž je podezřelý se spáchání přestupku na úseku dopravy, za který mu hrozí trest zákazu činnosti.

Třebíčští policisté kontrolovali ve středu 22. července vozidlo, jehož řidič byl pod vlivem alkoholu. Osobní automobil Peugeot 407 zastavila policejní hlídka po deváté hodině večer na Komenského náměstí v Třebíči. Jednatřicetiletého řidiče policisté v rámci kontroly vyzvali k podrobení se dechové zkoušce, s čímž souhlasil. Naměřená hodnota činila 0,82 promile alkoholu v dechu. Také opakované měření bylo pozitivní s hodnotou 0,84 promile alkoholu v dechu. Policisté muži na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Případ zadokumentovali jako přestupek, kterým se dále bude zabývat příslušný správní orgán.

Řidič nadýchal přes jedno promile
Policisté z policejní stanice ve Velké Bíteši zastavili v úterý 21. července kolem půl deváté večer na náměstí Osvobození osobní automobil Honda, jehož řidičem byl jednapadesátiletý muž. V rámci silniční kontroly policisté u muže provedli dechovou zkoušku. Výsledek byl pozitivní a naměřená hodnota činila 1,16 promile alkoholu. Výsledek opakovaných měření byl 1,23 promile. Policisté muži na místě zakázali další jízdu a zadrželi řidičský průkaz. Vše zadokumentovali a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což lze uložit trest odnětí svobody až na jeden rok a zákaz řízení motorových vozidel.

Řidič pod vlivem alkoholu
Policisté z pohotovostního a eskortního oddělení zastavili v úterý 21. července okolo půl desáté večer na ulici Horní Město v Brtnici osobní automobil Ford Fiesta. Řidičem byl pětačtyřicetiletý muž z Jihlavska. V rámci silniční kontroly policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku, jejíž výsledek byl pozitivní. Naměřená hodnota činila 0,85 promile alkoholu v dechu. Výsledek opakovaného měření byl totožný. Policisté muži zakázali další jízdu a vše zadokumentovali. Pětačtyřicetiletý muž se bude před příslušným správním orgánem zodpovídat z přestupku na úseku dopravy.

Jízda pod vlivem drog
V neděli 19. července, krátce po třetí hodině odpoledne kontrolovali havlíčkobrodští policisté vozidlo, jehož řidič byl pod vlivem drog. Osobní automobil Citroen Picasso zastavila policejní hlídka na ulici Masarykova v Havlíčkově Brodě. Řidičem vozidla byl šestatřicetiletý muž z Havlíčkobrodska. Součástí silniční kontroly bylo odborné měření na zjištění přítomnosti alkoholu v dechu a test na zjištění ovlivnění omamnými a psychotropními látkami. Test na drogy byl u řidiče pozitivní, a to na amfetamin/metamfetamin. Policisté muže vyzvali k podrobení se lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu, s čímž souhlasil. Další jízdu mu policisté zakázali a vše zadokumentovali. Výsledek znaleckého zkoumání z oboru lékařství odvětví toxikologie ukáže, zda se bude muž zodpovídat z přestupku na úseku dopravy nebo z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

V pondělí 20. července zastavili dopravní policisté kolem čtvrté hodiny odpoledne na ulici Bezručova vozidlo Škoda Octavia. U dvaadvacetiletého řidiče provedli test na zjištění ovlivnění návykovou látkou, který byl pozitivní. Dechová zkouška byla u muže negativní. Dále se řidič podrobil lékařskému vyšetření, při kterém mu byl odebrán biologický materiál. Muž je podezřelý ze spáchání přestupku na úseku dopravy, který policisté šetří.

Řidič pod vlivem kokainu
V neděli 19. července zastavili třešťští policisté v Prostředkovicích kolem deváté hodiny večer vozidlo VW Golf, které jelo po silnici první třídy číslo 38. Řidičem automobilu byl dvaatřicetiletý muž z Jihlavska. Dechová zkouška u něho byla negativní, test na zjištění ovlivnění návykovou látkou ale ne. Provedený test byl u řidiče pozitivní na kokain. Policisté mu zakázali pokračovat v další jízdě. Muž se podrobil lékařskému vyšetření, při kterém mu byl odebrán biologický materiál. Je podezřelý ze spáchání přestupku na úseku dopravy, který policisté dále šetří.

Řidič pod vlivem drog
V neděli 19. července zastavili policisté před jednou hodinou ranní v Jihlavě na ulici Romana Havelky vozidlo VW Multivan. U pětatřicetiletého řidiče provedli test na zjištění ovlivnění návykovou látkou, který byl pozitivní na kokain a opiáty. Dechová zkouška byla s negativním výsledkem. Následně se řidič podrobil lékařskému vyšetření, při kterém mu byl odebrán biologický materiál v nemocničním zařízení. Muž je podezřelý ze spáchání přestupku na úseku dopravy, za který mu hrozí trest zákazu činnosti až na dvě léta.

Jízda pod vlivem alkoholu
Náměšťští policisté zastavili v neděli 19. července kolem třetí hodiny odpoledne na silnici I. třídy číslo 23 v katastrálním území obce Vícenice u Náměště nad Oslavou osobní automobil Alfa Romeo. Řidičem vozidla byl sedmadvacetiletý muž ze Znojemska. Součástí silniční kontroly byla dechová zkouška, která vykázala pozitivní hodnotu. Naměřená hodnota činila 0,39 promile alkoholu v dechu. Opakované zkoušky byly obdobné hodnoty. Policisté muži na místě zakázali další jízdu a zadrželi řidičský průkaz. Sedmadvacetiletý muž se bude před příslušným správním orgánem zodpovídat z přestupku na úseku dopravy.

Alkohol za volantem
V sobotu 18. července zastavili policisté kolem páté hodiny ráno na ulici Okružní v Pelhřimově vozidlo Volkswagen. Řidičem byl šestadvacetiletý muž, který se v rámci silniční kontroly podrobil dechové zkoušce. Výsledek byl 0,83 promile alkoholu. Naměřená hodnota opakovaného měření činila 0,75 promile. V další jízdě již muž pokračovat nesměl. Z přestupkového jednání na úseku dopravy se dále bude zodpovídat před příslušným správním orgánem.

Řidička nadýchala dvě promile
Řidičku, která za volant vozidla usedla pod vlivem alkoholu, odhalili v pátek17. července žďárští policisté. Osobní automobil Chrysler kontrolovala policejní hlídka kolem půl jedenácté dopoledne v katastru obce Škrdlovice. Jednačtyřicetiletá žena se podrobila dechové zkoušce a výsledek byl pozitivní. Naměřená hodnota činila 1,86 promile alkoholu a výsledek opakovaného měření byl 2,03 promile. Policisté ženě další jízdu zakázali a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Případ řeší ve zkráceném přípravném řízení.

Dopravní nehoda s lehkým zraněním v Dešově na Třebíčsku
Policisté integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina přijali oznámení o dopravní nehodě, která se stala v úterý 21. července kolem půl čtvrté odpoledne na silnici II/411 v katastru obce Dešov. Jednadvacetiletý řidič jedoucí na motocyklu tovární značky Kawasaki nedodržel dostatečnou bezpečnostní vzdálenost za před ním jedoucím osobním vozidlem Škoda Octavia. Ve snaze vyhnout se střetu s vozidlem strhl řízení motocyklu a následně havaroval. Při dopravní nehodě si řidič motocyklu způsobil lehké zranění, se kterým byl rychlou zdravotnickou službou převezen do nemocnice v Třebíči. Dechová zkouška byla provedena místě události s negativním výsledkem. Při dopravní nehodě vznikla hmotná škoda v celkové výší 25 000 korun.

por. Mgr. Stanislava MILÁČKOVÁ; nprap. Bc. Martin HRONZpět nahoru na obsah...

O víkendu bude na dálnici D1 v úseku Koberovice - Humpolec svedena doprava do pásu směrem na Brno
Na dálnici D1 v úseku Koberovice (EXIT 81) – Humpolec (EXIT 90) bude o víkendu zahájena modernizace levého jízdního pásu (směr Praha).
Veškerá doprava bude převedena na pravý jízdní pás (směr Brno), kde bude vedena v provizorních jízdních pruzích v režimu 2+2.

Instalace dopravních omezení (počet jízdních pruhů směr Praha/směr Brno):

- 1/2 (sobota 25. 7., 06:00 hodin – 25. 7., 12:00 hodin)

- 1/1 (25. 7., 12:00 hodin – 26. 7., 13:00 hodin)
Martin BUČEKZpět nahoru na obsah...

Výzva primátorky Jihlavy v souvislosti s koronavirem
Výzva primátorky Jihlavy k obyvatelům a návštěvníkům regionu v souvislosti s výskytem nemoci Covid-19: Moc prosím, dodržujte pravidla hygieniků!
Pravidelně dostávám informace od Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina o vývoji počtu nemocných s Covid-19. Je patrný nárůst onemocnění především u nás na Jihlavsku. Pravidelně informace od hygieniků vyhodnocuje i naše pracovní skupina krizového štábu města Jihlavy. Musím konstatovat, že jsem ráda, že epidemiologové mimořádným opatřením nařídili roušky na Jihlavsku už před dvěma týdny. Výrazně to pomohlo i ke zklidnění situace ve Větrném Jeníkově.

Situace se na Jihlavsku ale dál zhoršuje přesně tak, jak předpokládali hygienici. Naštěstí ale počet nemocných nestoupá raketovým způsobem. To by se mohlo stát, pokud bychom nebyli včas obezřetní. Mrzí nás, že nemoc zasáhla nejohroženější skupinu lidí v Alzheimer centru a držíme palce, aby se s tím zařízení dokázalo bez vážnějších následků a rychle vypořádat.

Podporujeme také opatření přijatá největšími zaměstnavateli ve městě. Nyní se s výzvou k městu Jihlava přidal také Kraj Vysočina. Hejtman Jiří Běhounek vyzval obyvatele i návštěvníky Vysočiny, aby důsledně a uvědoměle dodržovali všechna hygienickou stanicí nařízená nebo doporučená opatření.

Prosíme vás, především nošení roušek, důsledná dezinfekce rukou, udržování rozestupů v obchodech nebo na zastávkách a minimalizace shromažďování v uzavřených objektech je teď moc potřeba. Dodržujme tato pravidla. Jedině zodpovědným chováním se nám totiž podaří udržet čísla pozitivně testovaných na únosné míře tak, aby se nemusela v našem regionu opatření dál zpřísňovat.

Zatím jsou nařízení hygieniků v našem regionu relativně mírná a nechceme iniciovat jejich zpřísňování. Všichni bezpochyby sledujeme celorepublikový vývoj a opatření přijímaná centrálními orgány. Věřme, že pomohou a situaci zvládneme stejně tak dobře jako na jaře.

Moc Vám děkuji!
Karolína KOUBOVÁZpět nahoru na obsah...

Na Vysočině je devět tisíc hektarů vodní plochy, nejvíce chovaná ryba je kapr
První rybníky se na území Vysočiny objevily již ve středověku, zejména s rozvojem hornictví a okolo klášterů. Vlivem konfigurace terénu zde nebyly žádné významnější vodní toky, rybníky proto vznikaly na drobných vodotečích vhodně zakomponované do vrchovinné krajiny. Rybníků, nádrží a dalších vodních ploch se na Vysočině nachází na devět tisíc. V rámci České republiky plocha rybníků dosahuje 41 tisíc hektarů. I když se to číslo může zdát vysoké, koncem 16. století to bylo asi 180 tisíc hektarů, tedy více než trojnásobek současného stavu. Údajně se tehdy během padesáti let postavilo 25 tisíc rybníků a právem tak mluvíme o zlatém věku rybníkářství.
Rybníky byly pokládány za velmi výnosné investice, a proto se v jejich budování angažovala nejen šlechta, ale i svobodná města a jednotliví měšťané. Namísto jednotlivých rybníků se v té době v našich zemích začaly stavět celé rybniční soustavy. Ty byly poměrně rozsáhlé, ale zároveň i územně izolované. Nejvýznamnější takovéto rybniční soustavy Českomoravské vrchoviny byly na Telčsku a v okolí Jihlavy, na Bohdalovsku, Křižanovsku či Žďársku.
Žďársko je vůbec silně spojené s vodou. Je pramennou oblastí několika významných řek, jako jsou např. Sázava, Svratka či Oslava a jeho část je také chráněnou oblastí přirozené akumulace vod. Nachází se zde nejvíce rybníků z celé Vysočiny a zároveň také rybníky největší co do plochy. Třemi největšími jsou Velké Dářko s rozlohou 206 hektarů, Veselský rybník s 87 hektary a Matějovský s 69 hektary. Žďársko je neodmyslitelně spojeno nejen s rybníky, ale samozřejmě i s rybníkářstvím a to ponejvíc s kaprem. Toto spojení se datuje již více než pět století.

V současnosti se v rybnících na Žďársku můžeme obvykle setkat s kaprem obecným, resp. jeho plemeny Žďárský šupinatý, Žďárský lysý a jejich kříženci. Plemeno Žďárský kapr se chová převážně v rybnících na pramenech řek s čistou vodou, ve většině případů na území Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Chov tak probíhá za přísnějších podmínek, což zajišťuje kvalitní maso této ryby. Vlivem chladnějšího počasí Vysočiny a menší úživnosti zdejších rybníků dorůstá do tržní velikosti ve čtyřech letech, tedy o rok déle než v teplejších oblastech. Je vlastně ukazatelem zdravého ekosystému a udržitelného hospodaření s vodou. Žďárský kapr má pro svoji lepší propagaci zaregistrovánu ochrannou známku. Dohodu o spoluvlastnictví a podmínkách jejího užívání podepsalo město Žďár nad Sázavou, KINSKÝ Žďár, a. s., Lesní družstvo obcí Přibyslav.

„Devět z deseti ryb vyprodukovaných v rybnících na Vysočině tvoří kapr, který neodmyslitelně patří do vod našich rybníků, ale zejména na náš stůl a to nejen o Vánocích. Jeho maso je velmi dobře stravitelné, má vysoký obsah bílkovin a minerálních látek a má nízký podíl tuku. Žďárský kapr je zajímavý svým genofondem a chutí, která je ovlivněná čistou vodou v čistém prostředí,“ uvedl krajský radní Martin Hyský.

- zprav -Zpět nahoru na obsah...


                  Města a obce online - portál územní samosprávy

Neděle   27. 9. 2020

• V Rouchovanech krátce po poledni utonul starší muž
• Z policejního deníku: bouračka u Žatce; zaplacená kabelka nepřišla; krádež nářadí
• Mezi Světnovem a Škrdlovicemi vyroste ovocná alej

Sobota   26. 9. 2020

• České domácnosti významně ušetří za energie; ČEZ od října zlevňuje elektřinu i plyn
• Kdy by důchodci neměli používat poštou zaslané roušky?
• V Pelhřimově zřejmě vznikne Národní basketbalové muzeum
• Filmový klub v Jihlavě uvede v pondělí polský film Corpus Christi

Pátek   25. 9. 2020

• Z policejního deníku: recidivista sebral mobil či muž, který téměř rok neplatí alimenty na ročního syna
• Veřejná beseda o revitalizaci starších jihlavských sídlišť
• Začíná výměna paliva v druhém bloku Dukovan, odstávka potrvá do poloviny listopadu
• Nová publikace přiblíží historii starého hřbitova v Nové Cerekvi
• Policie na Vysočině se rozroste o padesát policistů

Čtvrtek   24. 9. 2020

• Jihlava spouští od úterý 29. září dobrovolnické centrum, zájemci se již mohou hlásit
• Z policejního deníku: krádež elektrokol; hledaná žena putovala do vězení; opilá řidička otočila auto na střechu
• Pod třebíčským náměstím archeologové našli například středověký poutní odznak, hrací kostku či minci krále Václava II.
• Vyrážíte na houby? Nepřeceňujte své síly, radí záchranáři
• Kuchařka Z receptáře našich předků nabízí staré recepty z Vysočiny, jihu Čech a Moravy a Dolního Rakouska
• V Pelhřimově byla vystavena největší skleněná plastika na světě
• Jak vybrat elektrokolo a jak zvládnout jízdu bez úrazu?
• Okříšky zakoupily nové vratné kelímky na nápoje s kresbou Štěpána Mareše

Středa   23. 9. 2020

• Výstava Svět středověkých her získala Zlatého mamuta
• Z policejního deníku: nehoda u Velkého Beranova; auto se samo rozjelo; neznámý vandal poškrábal lak na autě
• Meteorologové varují před silnými bouřkami v jižní části Vysočiny
• Silnice I/19 u obce Simtany na Havlíčkobrodsku by mohla být na konci října průjezdná
• Muž našel v lese u obce Svatá Anna dělostřeleckou minu z druhé světové války
• Lidé si mohou ve středu 30. září nechat vyšetřit plíce
• Polojubilejní koncert v zámecké knihovně v Náměšti nad Oslavou věnovaný 270. výročí úmrtí J.S. Bacha
• Mezi Škrdlovicemi a Světnovem vyroste 760 metrů dlouhá ovocná alej

Úterý   22. 9. 2020

• Základní školy v Jihlavě budou mít v pátek 25. září volno
• Z policejního deníku: krádež nafty; u Cejle boural motorkář; alkohol a drogy za volantem
• Opona z roku 1855 ozdobí jeviště divadla v Havlíčkově Brodě
• Záchytka v Jihlavě je mimo provoz, opilce budou vozit jinam
• Třebíčská nemocnice dostala nástroje používané při laparoskopických operacích
• Pacienti, které čeká totální endoprotéza kolenního a kyčelního kloubu, se mohou lékařů v jihlavské nemocnici vyptat na cokoli
• Výstava dekorativního, užitkového a osvětlovacího skla ze sbírek jihlavského muzea
• Uplynulo padesát let od svěcení zvonů ve Velkém Meziříčí

Pondělí   21. 9. 2020

• U Mozerova na Havlíčkobrodsku boural cyklista, po nehodě zemřel
• Havlíčkobrodsko se zabarví do oranžova, na Vysočině se ruší některé akce, školy zatím plošně zavírány nebudou
• Ve Žďáře nad Sázavou u autobusového nádraží přibude do konce října sedmadvacet parkovacích míst
• U Vilémova na Havlíčkobrodsku hořela samochodná řezačka, škoda je 3,5 milionu korun
• Z policejního deníku: agresivní opilci, krádež motorky či řidič pod vlivem drog
• Opravovaný úsek silnice I/19 mezi Stříbrnými Horami a Keřkovem je částečně průjezdný, ovšem s omezenou rychlostí 50 km/hod
• Dopravní policisté budou soutěžit v řízení křižovatky

Neděle   20. 9. 2020

• Na hradě Pernštejně mohou návštěvníci obdivovat podzimní plody a květiny
• Z policejního deníku: bourající cyklisté, řidič nadýchal více jak dvě promile
• Výstava fotografií Jana Pikouse Neznámo kam v domě Gustava Mahlera v Jihlavě
• Po čelním nárazu auta do stromu u Police utrpěli zranění dva lidé

Sobota   19. 9. 2020

• Nehoda na Třebíčsku si vyžádala jeden lidský život a pět zraněných
• Povídání Zdeny Vaníčkové Od pramene Dyje do Znojma v Telči

Pátek   18. 9. 2020

• Na letišti v Jihlavě - Henčově prodáte kde co - a také kde co koupíte
• Filmový klub v Jihlavě uvede snímek Narušitel systému, po projekci bude následovat beseda s lékařkou dětské psychiatrie
• Archeologové odkryli v údolí Stříbrného potoka u Havlíčkova Brodu mlýn na rudu z poloviny 13. století
• Nemocnice v Novém Městě na Moravě zakázala návštěvy
• Faraonský běh na Zelenou horu ve Žďáře nad Sázavou
• Z policejního deníku: krádež nářadí z auta za 120 tisíc; zaplacený parfém ženě nikdo neposlal či krádež peněz a alkoholu
• Budkování na Orlíku nad Humpolcem v sobotu
• Jihlavští senioři se mohou zdarma zúčastnit kurzu, jak pracovat s chytrým telefonem
• Daňci i jeleni mají v zoologické zahradě v Táboře ideální podmínky
• O víkendu trolejbusem přes Benešovu ulici do psího útulku na Pístově linkou HaF
• Zemřela Irena Sedlecká, autorka sochy Mercuryho i památníku obětem velkomeziříčské tragedie

Čtvrtek   17. 9. 2020

• Ve Lhánicích u Mohelna narazila řidička autem do autobusové zastávky, na místě zemřela
• Zraněnou řidičku u Jimramova museli z auta vyprostit hasiči
• Zrekonstruované dopravní hřiště v Jihlavě se otevře dětem i veřejnosti
• Světská pouť v Černovicích na Pelhřimovsku o víkendu kvůli koronaviru nebude
• Zvířata v táborské zoo si náramně vychutnávají sluneční paprsky
• Zadní synagoga v Třebíči je zavřená, dny evropského dědictví zde v sobotu nebudou
• Pohřešovaného seniora ze Žďárska vypátral dobrovolník s belgickým ovčákem Duckem
• Z policejního deníku: řádění opilců či nález granátu
• Záchrana kolonie jiřiček na památkově chráněné budově v Havlíčkově Brodě se podařila
• Při nehodě osobního auta na dálnici D1 u Jáchymova utrpěli zranění dva lidé, přistál i vrtulník
• Ve Žďáře nad Sázavou představí své miláčky chovatelé hadů, agam, varanů, pavouků či švábů
• V nemocničním parku v Jihlavě stojí nová knihobudka vyrobená ze starých školních lavic

Středa   16. 9. 2020

• Sněmovna zakázala slepičí koncentráky od roku 2027
• Pohřešovaný muž z Novoměstska byl nalezen v pořádku, policie odvolala pátrání
• Procházka havlíčkobrodským parkem Budoucnost s komentářem ředitele muzea Michala Kampa
• Muž obviněný ze zločinu loupeže skončil ve vazbě
• Z policejního deníku: zaplatil osm tisíc za dětský traktor, nedostal nic; opilec vykopl dveře na jihlavském nádraží či řidiči bez řidičáku
• V Havlíčkově Brodě bude o víkendu jezdit městská hromadná doprava zdarma
• Komentovaná prohlídka věže kostela sv. Prokopa ve Žďáře nad Sázavou v sobotu 19. září
• Výstava uměleckých fotografií Pavla Křečka v galerii Tympanon v Třebíči
• Na Vysočině se koronavirem nakazilo šestačtyřicet lidí, další tři zemřeli
• Nové fototerapeutické lampy v jihlavské nemocnici poslouží pro léčbu novorozenecké žloutenky
• Policisté prosí veřejnost o pomoc při hledání čtyřiasedmdesátiletého Josefa Kalouse ze Žďárska
• Letošní výroba bezemisní elektřiny v Dukovanech právě dosáhla 10,5 TWh

Úterý   15. 9. 2020

• Oslava mezinárodního dne pand červených v jihlavské zoologické zahradě
• Lidé v karanténě budou moci volit z auta ve středu 30. září; v každém okresním městě na Vysočině bude jedno stanoviště
• Z policejního deníku: krádež pily a křovinořezu, poškrábání auta, zdrogovaní řidiči
• Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Vrakbar Jihlava a ZASTÁVka Telč zvou veřejnost na návštěvu světa teenagerů
• Brněnskou ulici v Novém Městě na Moravě, Rokytno a Pohledec budou kvůli bezohledným řidičům hlídat radary
• Den tiskařů v památníku Bible kralické nabídne program pro děti i dospělé
• Po dálnici D1 se řítila rychle a nebezpečně škodovka s částečně zakrytým číslem

Pondělí   14. 9. 2020

• V jihlavské zoo se narodila mláďata křečků stromových, návštěvníci zahrady je ale neznají
• Hrad Kámen nabízí o víkendu speciální prohlídky pro děti a jejich doprovod
• Na Jihlavsku vrcholí přípravy na volby do zastupitelstev krajů, od úterý začne distribuce lístků do schránek
• Z policejního deníku: řidiči opilí, zdrogovaní a bez řidičáku
• Emu hnědý v táborské zoologické zahradě rád zlobí ošetřovatele
• Silnice I/38 u Rančířova na Jihlavsku bude kvůli tragické nehodě zcela neprůjezdná několik hodin
• Provoz na silnici I/19 u Hamrů nad Sázavou bude kvůli opravám až do poloviny listopadu řízen kyvadlově
• Havlíčkobrodská porodnice slaví tisící porod, jubilantem je malý František z Druhanova
• Matrika na jihlavském magistrátu již bez omezení, uzavřena jsou turistická infocentra
• Přednáška o cestě na Měsíc, která se nepovedla, v jihlavském muzeu

Neděle   13. 9. 2020

• Ve Studenci vypadl z jedoucího vlaku muž, nalezen byl bez známek života
• Při srážce auta a motorky v Moravci byli zraněni dva lidé, z toho jeden těžce
• Z policejního deníku: krádež nářadí za sto tisíc korun, poškrábání laku na autě či krádež 234 litrů nafty
• Vyšel stolní kalendář s architektonickými pamětihodnostmi Velkého Meziříčí
• Charitativní Bazárek v Havlíčkově Brodě vynesl pro Klárku krásných 30.704 korun

Sobota   12. 9. 2020

• Kino Dukla v Jihlavě má nové sedačky ozvučení
• U Hojovic na Pelhřimovsku zemřel po nehodě jeden člověk
• Hala autobusového nádraží v Třebíči je opravená
• Katapult přeložil turné kvůli covidu na příští rok, ve Velkém Meziříčí vystoupí 28. května

Pátek   11. 9. 2020

• Filmový klub v Jihlavě uvede Vizionář Modigliani; po projekci bude následovat beseda s akademickým malířem Vladimírem Netoličkou
• Zoologická zahrada v Táboře nabízí nejrozsáhlejší sérii komentovaných krmení
• Přibyslavské slavnosti letos bez ochutnávek ve sklepě
• Primátorka Jihlavy a její náměstci se kvůli koronaviru s občany Jihlavy v pondělí nesejdou
• Pokus o rekord co nejvíce retro kočárků na jednom místě v Mimoni, následovat bude spanilá jízda
• Z policejního deníku: krádež motocyklu, poškrábání auta či neplatič alimentů
• V Hejnickém potoce na Jihlavsku se vyskytla vzácná mihule potoční
• Havlíčkobrodská nemocnice navýší kapacity odběrů až na sto za den

Čtvrtek   10. 9. 2020
Nový fotografický web Tomáše Blažka
6.9.2011 (13:20) - Právě spuštěn na adrese www.fotospoj.cz
Alba, fotografie, reportáže, sloupky - www.fotospoj.cz