Oficiální Web města Jihlavy

Klášter minoritů v Jihlavě...CWBC: Country music of Highland...

úterý Zpět na hlavní stránku... 29.9 2020


(pokud chcete vložit svůj inzerát, přečtěte si zde jak na to...):

Dům, zahrada
Reklama v Regionalistu...
Nový fotografický web Tomáše Blažka
6.9.2011 (13:20) - Právě spuštěn na adrese www.fotospoj.cz
Alba, fotografie, reportáže, sloupky - www.fotospoj.cz

• zde si v naší reklamní samoobsluze můžete přidat sem na tyto stránky svojí vlastní reklamu či inzerát!

Reklama v Regionalistu...Reklama v Regionalistu...
Revue Regionalistu:

Zemětřesení roku 1328: Zánik Staré Jihlavy
Ačkoli přímý popis zatím největšího zemětřesení v historii našeho města roku 1328 nikde v archivech prakticky neexistuje, jeho následky byly v Jihlavě patrny po mnoho dalších století.
celý článek...


Výročí: Do naší doby se vrátili mučedníci...
„Bože pospěš mi na pomoc - slyš naše volání“ šeptají rozpraskané rty kněží... Do slov tiché modlitby skřípot železných vrat a dupot těžkých bot dozorů po chodbách v ranní tmě. Tak počíná ve tři hodiny ráno „hodinka Laudes“, ranních chval breviáře, v podzemí jihlavské věznice. Poslední ranní chvály na tomto světě, které se ve svém pozemském životě modlí kněží František Pařil a Václav Drbola.
celý článek...


Tajemná zahrada a její zakladatel
V místech budovy bývalého okresního úřadu v Jihlavě v Tolstého ulici vedle dnešního kina Sokol se ještě v 30. letech 20. století nacházela zahrada obehnaná zdí. Tajemný kout v centru Jihlavy, do jehož útrob se jen málokomu podařilo proniknout. Zahrada lidumila a osvíceného jihlavského lékaře, doktora Leopolda Fritze.
celý článek...


Most v Údolí mordů
Na území dnešního Rantířova u Jihlavy byl původně pouze brod. Ve 13. století však začali přicházet z Německa kolonisté a tak okolo brodu vyrostla ves Rantířov, německy Fussdorf. Obě jména - české i německé - si tato obec nad brodem přes řeku Jihlavu podržela až do roku 1945, kdy došlo k odsunu velké části původního obyvatelstva Jihlavska.
celý článek...


Proč dávný jihlavský adventní věnec měl svíček šest?
Můj dědeček vždy vyprávěl, že z dětství prý pamatoval, jak mnohé jihlavské adventní věnce měly - kdovíproč? - namísto čtyř dokonce šest svíček... Nikdy jsem to nechápal. A až v posledních létech tuším, že mohl mít pravdu.
celý článek...


Z jihlavských popravišť
Jedno z mnoha jihlavských popravišť. Dnes lokalita určená ke stavbě rodinných domků, popraviště na Krkavčím vrchu. Tento zdaleka viditelný jihlavský kopec nad Telečskou ulicí nad Skalkou se proměnil v popravčí vrch v roce 1582. A dodnes jsou zde uprostřed pole umístěny železné kříže. Toto výjimečné jihlavské popraviště na Krkavčím vrchu se specialisovalo zejména na popravy příslušnic něžného pohlaví.
celý článek...


Říjen 1918 v Jihlavě...
Když před 100 lety, v říjnu roku 1918, bylo po tisíciletí své existence zrušeno Království české a Markrabství moravské - a v Praze byla vyhlášena československá republika - v Jihlavě se nedělo vůbec nic. Město si dál žilo svým ustaraným životem na konci války a prakticky nikdo se zde o události ve vzdálené Praze příliš nestaral.
celý článek...


Svatý Václav mistra Šlezingera u Minoritů...
Doslova v poslední chvíli zachráněné dílo sochaře Jaroslava Šlezingera je dodnes k vidění v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v ulici Matky Boží v Jihlavě. Je jím svatý Václav, poslední mistrovo dílo...
celý článek...


Láska, která přežila smrt o 13 let
Na počátku 16. století byl majitelem pernštejnského panství Jan z Pernštejna. Když tento šlechtic kolem roku 1526 ovdověl, oženil se podruhé s urozenou paní, Hedvikou se Šelmberka. Tato druhá láska pana Jana a jeho ženy Hedviky nakonec byla natolik silná, že přežila i jejich smrt...
celý článek...


Zpět nahoru na obsah...

Lidé, kteří mají nařízenou karanténu, mohou volit na Vysočině z auta na parkovištích v okresních městech ve středu 30. září
Ve všech pěti okresních městech na Vysočině – v Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Pelhřimově, Třebíči i Žďáru nad Sázavou budou moci pouze ti lidé, kteří mají potvrzenou karanténu ve středu 30. září odvolit na tzv. drive-in stanovištích. Hlasovat mohou přijet autem od 7 do 15 hodin a to jenom v tento den. Kde bude probíhat druhé kolo senátních voleb, což je možné na Pelhřimovsku a Žďársku, tak budou moci volit ještě ve středu 7. října.
„Počet osob na Vysočině s nařízenou karanténou neznáme a ani znát nebudeme, a to z důvodu zajištění ochrany osobních údajů. Počet nařízených karantén z rozhodnutí Krajské hygienické stanice je v jednotkách, aktuálně asi čtyři. Počet karantén nařízených praktickými lékaři neznáme, ale z dostupných zdrojů usuzujeme, že jde v regionu o stovky osob, pravděpodobně pod hranicí 1000. Protože může jít i o nezletilé, je počet voličů s karanténou z důvodu epidemie COVID-19 pravděpodobně nižší, předpokládáme v rozmezí 500 – 1000 osob", informoval ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.

„V současnosti nemáme v kraji žádné zařízení lůžkového, pobytového charakteru, které by bylo celkově uzavřeno z důvodu nařízení celkové karantény. V mnohých zařízeních jsou však jednotlivé osoby v izolaci tedy s prokázanou infekcí COVID-19 a osoby v karanténě z důvodu příznaků odpovídajících onemocnění COVID-19 nebo z důvodu bližšího kontaktu s nakaženou osobou. Tyto osoby mohou volit buď v režimu drive-in, to by bylo spíše ojedinělým jevem, anebo se mohou hlásit na zvláštní linku a objednat si zvláštní způsob volby do přenosné volební schránky s návštěvou volební komisí v místě pobytu", popsal situaci Z. Kadlec.

Stany na parkoviších již dnes do 18 hodin postaví Armáda ČR a předá je ke střežení městským policiím nebo státní policii. Ve středu 30. září k nim volič s potvrzením o karanténě přijede autem, z něho nebude vystupovat. Musí se však kromě dokladu o karanténě prokázat platným občanským průkazem. Příjezd jednotlivých aut k volebním stanům bude v případě velkého zájmu regulovat policie.

Hlasování do zvláštní přenosné schránky je určeno voličům, kteří jsou doma v karanténě a nemohou využít drive-in volebních stanů. Ti se museli předem nahlásit na speciálním telefonním čísle.
Více informací na: https://www.kr-vysocina.cz/k…
Podle dosavadních informací o tuto možnost hlasování na Vysočině nikdo nepožádal.

Krajský úřad vyšle zítra ráno ke stanům deset svých zapisovatelů. Pokud jde o logistiku středečního drive-in hlasování: Poté, co bude stan uzavřen, bude schránka s hlasovacími lístky zapečetěna, umístěna v zapečetěné místnosti v sídle Kraje Vysočina, hlasy budou sečteny až v okamžiku ukončení termínu voleb v sobotu 3. října po 14. hodině.

Stanoviště v jednotlivých městech - informace na:
m.kr-vysocina.cz/vis…

- red -Zpět nahoru na obsah...

Jihlava jako jedno z nejzdravějších měst v republice
Podle analýzy dat starých patnáct let se zdravotní stav obyvatel Jihlavy zlepšil. Problémem však stále zůstává neustálé stárnutí obyvatel, které je trendem ve všech českých městech. Statutární město Jihlava pravidelně zadává zpracování Analýzy zdravotního stavu obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou působností Jihlava. Analýza byla dosud zpracována v letech 2010, 2014, 2016 a v letošním roce, kdy se analyzují data sesbíraná do konce roku 2019.
„Analýza slouží jako podklad a její existence je současně i podmínkou pro zpracování kapitoly Zdraví Auditu udržitelného rozvoje, který Jihlava v letošním roce zpracovává s cílem obhájit nejvyšší kategorii A. Výsledky analýzy jsou současně důležitým podkladem pro zpracování Zdravotního plánu města, jehož aktualizace v letošním roce také probíhá,“ uvedla primátorka města Karolína Koubová, která je zároveň političkou Projektu Zdravé město Jihlava.

Zmíněná analýza sleduje patnáctileté období na Jihlavsku, během kterého vzrostl počet obyvatel o 4 073 osob. V samotné Jihlavě přibylo 1 351 osob, což je podle shrnutí analýzy přirozený přírůstek obyvatel srovnatelný s ostatními českými městy.

Dále v Jihlavě, podobně jako ve většině ostatních měst republiky, vzrůstá počet seniorů nad 65 let věku. Dochází v ní také k mírnému nárůstu počtu obyvatel a pozitivním jevem je také zvyšování počtu narozených dětí. Standardizovaná hospitalizace je v nemocnicích na Jihlavsku trvale vyšší, snižuje se však rychleji než celorepublikový průměr.

Na Jihlavsku lze za celé patnáctileté období sledovat také pomalu se zvyšující trend počtu sňatků. Bohužel s tím rostou i počty rozvodů – nejvíce jich bylo v roce 2018, kdy se konalo 516 sňatků a 288 rozvodů. Do roku 2015 na Jihlavsku mírně vzrůstal i počet narozených dětí, v roce 2016 se však tento trend zastavil a každým rokem jejich počet ubýval. Polovina dětí se nyní navíc narodí mimo manželství.

Příznivý je také vývoj celkové úmrtnosti na Jihlavsku, který má v průběhu posledních 15 let klesající tendenci. Zároveň je již dlouhodobě vyšší úmrtnost u mužů než u žen, a to v poměru 70 ku 30 procentům. Klesající tendenci mají i předčasná úmrtí, mezi která jsou zahrnuty osoby, jež zemřely před dožitím seniorského věku, tedy 65 let. Nejčastější příčinou smrti zůstávají nemoci srdce a cév (41 procent) a nádory (27 procent).

Ve vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavska se lze dále dočíst o potratovosti, vrozených vadách, zhoubných nádorech i nemocnosti, a to včetně infekcí a virů, mezi nimiž ale ještě není evidována nemoc Covid-19, která se na území České republiky objevila až v roce 2020. Zároveň zde vyčíst i srovnání České republiky s ostatními státy Evropské Unie. Analýzu najde na stránkách města Jihlavy:
https://www.jihlava.cz/analy…

Tvoří se Zdravotní plán - ZAPOJTE SE!

Jedním ze strategických dokumentů Projektu Zdravé město a místní Agenda 21, který statutární město Jihlava realizuje od roku 2007, je také Zdravotní plán. Vyhodnocování stávajícího Zdravotního plánu na období 2018 – 2020 bylo zahájeno v součinnosti se zapojenými odbory magistrátu v červnu tohoto roku.

Následně se také sešla pracovní skupina složená z odborníků z oblasti zdravotnictví, školství, neziskového sektoru a dalších oborů. Cílem bylo zhodnocení stávajícího stavu a pojmenování oblastí a aktivit, které by bylo vhodné zahrnout do Zdravotního plánu na období 2021 – 2023.

Do aktualizace Zdravotního plánu se může zapojit také veřejnost a to vyplněním ankety, která je uveřejněna na webu extranet.jihlava-cit…
Aneta HRDLIČKOVÁZpět nahoru na obsah...

Do jihlavské zoo za exotikou do Ladakhu a na oslavu dne zvířat
Do země vysokých sedel na pomezí Indie, Pakistánu a Číny – Tibetu, do Ladakhu zavede zájemce jihlavská cestovatelka Katarína Ruschková. Beseda se bude konat v Jihlavě ve čtvrtek 1. října od 17 hodin v budově vzdělávacího centra zoologické zahrady PodpoVRCH. V sobotu 3. října se pak milovníci zvířátek mohou těšit na program v jihlavské zoo u příležitosti mezinárodního dne zvířat.
"Pokud máte rádi cestování do neznámých končin a vyprávění o něm, zavítejte na čtvrteční klubový večer, kde bude jihlavská cestovatelka Katarína Ruschková povídat o Lakdahu. Dozvíte se, jak se žije lidem ve vysokých nadmořských výškách, jak vypadá vysokohorská poušť i o pokoře a úctě k drsné přírodě", uvedl mluvčí jihlavské zoo Martin Maláč.

Mezinárodní den zvířat, který bude probíhat v zoologické zahradě Jihlava v sobotu 3. října od 10 do 15 hodin v celém areálu zoo v rámci běžného vstupného, nabídne například mimořádná komentovaná krmení zvířat. V 11 hodin u žiraf, ve 12 hodin u lam guanako, ve 13 hodin u medvědů malajských a nakonec ve 14 hodin u tapírů jihoamerických.
"Dospělí i děti se dozví zajímavosti o zvířecích domečcích ukázkami zvířecích obydlí, výtvarnými i hravými aktivitami pro děti a dospělé, nebo možností postavit si hmyzí domeček", informoval mluvčí.

Na závěr programu v 15 hodin bude vyhlášení nejlepších fotografií velké letní fotosoutěže s Nikonem nazvané „Jak si kdo ustele, tak si lehne“ a hlasování o cenu návštěvníků zoo.

V případě vyhlášení mimořádných opatření v souvislosti s koronavirem si pořadatelé vyhrazují změnu programu a podmínek pro tyto akce. Děkují za pochopení.

Foto: Ladakh – země vysokých sedel, Katarína Ruschková
Eva ŠINKOVSKÁZpět nahoru na obsah...

Z policejního deníku: pokus o vloupání v Jihlavě do domu; opilci putovali na záchytku, drogy a alkohol za volantem
Policisté pátrají po pachateli, který se od čtvrtečního večera 24. září do sobotního odpoledne v Jihlavě pokusil vloupat do domu, kdy vnikl na oplocený pozemek objektu na ulici Na Člunku. Do domu se snažil vloupat dveřmi i oknem, která poškodil a způsobil tak škodu přibližně za pětadvacet tisíc korun. Dovnitř se pachatel nedostal. Případ policisté prověřují pro podezření ze spáchání trestných činů krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody, po pachateli pátrají. Uvedla to policejní mluvčí Jana Kroutilová.
Žena v Třebíči měla přes tři promile alkoholu
V neděli 27. září přijali policisté po desáté hodině večer volání od ženy, která byla značně opilá a byla ve velmi špatném psychickém stavu. "Z jejího sdělení vyplynulo podezření, že by si mohla ublížit. Policisté zjistili, že se nachází v Třebíči na ulici, kam vyjela policejní hlídka. Žena neměla viditelná zranění, při dechové zkoušce jí policisté naměřili hodnotu 3,29 promile alkoholu", uvedla J. Kroutilová s tím, že pětačtyřicetiletou ženu odvezli policisté po vyšetření lékařem na záchytku k vystřízlivění.

Opilý šestadvacetiletý muž putoval na záchytku
V sobotu 26. září krátce před třetí hodinou odpoledne přijali policisté oznámení o opilém muži, který se nacházel u čerpací stanice na ulici Průmyslová ve Ždírci nad Doubravou na Havlíčkobrodsku. "Šestadvacetiletý muž byl značně opilý, motal se, choval se agresivně a verbálně napadal jiné osoby. Vzhledem k tomu, že vznikla důvodná obava, že ve svém jednání bude nadále pokračovat, policisté ho zajistili a eskortovali na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Dechová zkouška vykázala naměřenou hodnotu 2,63 promile alkoholu", uvedla policejní mluvčí Stanislava Rázlová. Dále se muž bude zodpovídat z přestupkového jednání proti občanskému soužití.

Řidič byl pod vlivem alkoholu
Policisté odhalili čtyřiadvacetiletého řidiče, který usedl za volant pod vlivem alkoholu. V neděli 27. září jel po deváté hodině večer s automobilem Škoda Felicia v obci Hluboké v Třebíči. Vozidlo policisté zastavili a provedli kontrolu. "U řidiče při dechové zkoušce naměřili hodnotu 1,22 promile alkoholu a opakovaná zkouška u něho ukázala obdobnou hodnotu. Policisté muži zakázali další jízdu", informovala mluvčí s tím, že řidič je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, případ policisté prověřují.

Řidič v Třešti byl pod vlivem drog
Policisté odhalili v Třešti řidiče, který usedl za volant pod vlivem drog. Pětačtyřicetiletý muž jel v pondělí 28. září s vozidlem Alfa Romeo po ulici Komenského, kde ho po třetí hodině odpoledne zastavila hlídka. "Policisté zjistili, že řidič nevlastní řidičské oprávnění. Dále měl muž test na zjištění ovlivnění návykovou látkou pozitivní na amfetamin, lékařskému vyšetření se odmítl podrobit. Dechová zkouška u něho byla negativní", uvedla J. Kroutilová. Policisté muži zakázali pokračovat v další jízdě. Řidič je podezřelý ze spáchání přestupků na úseku dopravy, které policisté šetří.

Opilá a ještě bez řidičáku
Policisté z obvodního oddělení v Novém Městě na Moravě odhalili v neděli 27. září řidičku, která za volant usedla v době zákazu a pod vlivem alkoholu. "Dvaačtyřicetiletá žena jela vozidlem Škoda, přičemž ji kolem půl druhé ráno u obce Herálec na Žďársku kontrolovala policejní hlídka. "Provedená lustrace ukázala, že má žena od září loňského roku vyslovený dvouletý zákaz řízení. Dále byla součástí kontroly dechová zkouška. Naměřená hodnota činila 2,05 promile alkoholu. Policisté ženě zakázali další jízdu a vše zadokumentovali. Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí", informovala policejní mluvčí Stanislava Rázlová s tím, že za uvedenou trestnou činnost ženě hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

Výsledek testu na drogy byl u řidičky pozitivní
Pětatřicetiletá řidička osobního auta Volkswagen, kterou v pondělí 28. září krátce před jednou hodinou odpoledne na ulici Hronova v Pacově zastavili policisté, měla pozitivní test na přítomnost amfetaminu a marihuany. "S výzvou k podrobení se lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu žena souhlasila. Policisté jí na místě zakázali další jízdu. Žena je podezřelá s přestupku na úseku dopravy", doplnila mluvčí.

Za volant muž usedl v době zákazu
V neděli 27. září odhalili policisté řidiče, který za volant usedl v době zákazu. Osobní automobil Volkswagen kontrolovala policejní hlídka v katastru obce Herálec na Havlíčkobrodsku kolem půl jedenácté dopoledne. "Provedená lustrace ukázala, že sedmatřicetiletý muž má od srpna letošního roku vyslovený zákaz řízení motorových vozidel, a to do července roku 2021. Policisté mu zakázali další jízdu a vše zadokumentovali", podotkla S. Rázlová. Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, za což lze uložit až dvouletý trest odnětí svobody.

Alkohol za volantem u Příseky na Havlíčkobrodsku
Policisté zastavili v neděli 27. září kolem jedenácté hodiny večer u obce Příseka u Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku osobní automobil Fiat, jehož řidičem byl osmačtyřicetiletý muž. Ten se v rámci kontroly podrobil dechové zkoušce. "Výsledek byl pozitivní a naměřená hodnota činila 1,34 promile alkoholu. Výsledky opakovaných měření byly 1,50 a 1,32 promile. V další jízdě již muž pokračovat nesměl a policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz", doplnila mluvčí. Svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což lze uložit trest odnětí svobody až na jeden rok a zákaz řízení motorových vozidel.Eva ŠINKOVSKÁZpět nahoru na obsah...

Policisté v Havlíčkově Brodě hledají svědka vandalova řádění
Havlíčkobrodští policisté prověřují případ poškození dvou vozidel, ke kterému došlo druhý zářijový víkend v Havlíčkově Brodě na ulicích Bělohradská a V Rámech. Pachatel zde stejným způsobem poškodil osobní automobily Škoda Octavia a Ford Focus, u kterých prošlápl střechu a poškrábal čelní sklo. Škoda se vyšplhala na částku přes dvacet tisíc korun.
Na místech policisté provedli ohledání, šetření a zadokumentování. Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, za což lze uložit trest odnětí svobody až na jeden rok.

Na základě získaných informací a poznatků v rámci prověřování policisté zjistili popis muže, který se pohyboval v lokalitě, kde došlo k poškození jednoho z vozidel, a mohl by tak poskytnout důležité informace pro trestní řízení. Policisté se proto obracejí na tohoto muže a na veřejnost s žádostí o spolupráci při zjištění jeho totožnosti. Jedná se o muže ve věku okolo dvaceti let, štíhlé postavy, vysokého přibližně 180 cm, se zrzavými vlasy a dioptrickými brýlemi. Muž měl na sobě modrou nebo zelenou mikinu a pohyboval se na ulici V Rámech v noci z pátku 11. září na sobotu 12. září. Tento muž navíc na místě ztratil svazek klíčů. Obracíme se na dotyčného muže, aby se policistům přihlásil na lince tísňového volání 158 nebo na služebně obvodního oddělení v Havlíčkově Brodě.

Dále žádáme svědky, kteří mohou znát muže uvedeného popisu nebo mají informace o tom, kde by se mohl pohybovat, aby se policistům přihlásili na lince tísňového volání 158. Rovněž uvítáme jakékoliv další informace vedoucí k odhalení pachatele poškození vozidel na uvedených místech.
por. Mgr. Stanislava RÁZLOVÁZpět nahoru na obsah...

Na střeše žďárské polikliniky pokvete mateřídouška, kostřava či rozchodník
Na střeše krčku polikliniky, který spojuje městskou a soukromou část budovy, budou vysazeny rozchodníky, pažitka, mateřídouška či kostřava. Ozeleněno tak bude asi 360 metrů čtverečních plochy. Práce na úpravě střechy by měly trvat od 5. do 9. října.
Podle žďárského starosty Martina Mrkose bude nejdříve odvezen kačírek, který rovnou střechu krčku pokrývá, poté dojde k položení ochranné separační vrstvy, desky ze speciální hmoty a nakonec substrátu, jenž bude následně oset vegetací.
Finanční náklady jsou vyčísleny na 240 tisíc korun, z toho sty tisíci městu přispěje jedna z místních firem. „Projekt byl připraven na základě statického posouzení,“ připomněl starosta s tím, že střecha disponuje omezenou únosností, jde o zhruba padesát kilogramů na metr čtvereční, z čehož bylo nutné vycházet.

V budoucnu by se zelená střecha krčku polikliniky měla dočkat také intenzivního monitoringu. O tom nyní město jedná se zástupci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. „Pokud se jim podaří získat grant, chtěli by střechu osadit čidly a sledovat, jak se vegetace chová v závislosti na klimatických změnách a podobně. Zda se tato spolupráce uskuteční, to bychom měli vědět do konce roku,“ doplnil starosta.
- red -Zpět nahoru na obsah...


                  Města a obce online - portál územní samosprávy

Pátek   30. 10. 2020

• V Třebíči otevřou okruh Zámiš - Bažantnice, poslouží běžcům, pěším, cyklistům i lyžařům na běžkách
• Motorkář, který boural u Domamile na Třebíčsku, skončil zraněný v nemocnici
• Osobní auto po nehodě u Lidmaně na Pelhřimovsku začalo hořet
• Nechte se oslovit jihlavskou kulturou online
• V souvislosti s dušičkovým obdobím buďte obezřetní nejen na silnici, ale i při návštěvách hřbitovů
• Přes facebook nesdělujte nikomu údaje ke svému účtu; kriminalisté z Vysočiny se zabývají podvodným vylákáním peněz na sociálních sítích
• Silnice u Simtan bude od neděle plně průjezdná, zatím tam bude omezená rychlost 70 km/hod
• Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě se stěhuje do nových prostor
• Muž na Třebíčsku použil cizí platební kartu, pátrá po něm policie
• Z policejního deníku: vloupání do auta; obtěžující opilci či opilí řidiči

Čtvrtek   29. 10. 2020

• U Chotěboře při nehodě zemřel motorkář
• Obchvat Velkého Beranova na Jihlavsku bude v pátek 30. října předán řidičům
• Táborskému nosálovi chutná, nejvíce si pochutná na vejcích
• Řidič kamionu se chtěl v koloně otočit, utrhl se pod ním mostek a zatarasil silnici
• Požár kamionu v Kralicích nad Oslavou přesáhl škodu jeden milion korun
• Na Vysočině za posledních sedm dní hygienici zaznamenali přes čtyři tisíce pozitivních osob
• Dobrovolníci mohou pomoci nejen v Jihlavě
• Z policejního deníku: policisté zjistili 145 vládních porušení, postřelený myslivec či navrtaná lípa
• Lékaři na Vysočině vyšetřili plíce čtyřiatřiceti lidem, plicní fibrózu neměl nikdo
• V pelhřimovských ulicích již dělníci instalují vánoční výzdobu

Středa   28. 10. 2020

• Cestáři na Vysočině mají na zimu dostatek posypového materiálu i připravenou techniku
• Rektor Vysoké školy polytechnické v Jihlavě uctil památku 28. října
• Nenechme zvítězit strach nad našimi životy
• Prymulovo drzé a arogantní chování je skandální
• Sdružení Krajina z Počítek zrušilo podzimní výsadbu stromů

Úterý   27. 10. 2020

• Mobilní odběrový tým vysočinských hasičů odebral v domově pro seniory v Telči 43 vzorků na covid
• Udělejte z podzimní zahrady ráj pro ptáky
• Z policejního deníku: z chaty u hřiště zmizela kasička; opilec budil pohoršení či srážka se zvěří
• Časové kupóny a elektronickou peněženku do Jihlavské MHD lze již zaplatit i kartou
• Návštěvníci hřbitovů by měli o Dušičkách dodržovat vládní pravidla a nařízení
• Na dálnici D1 boural kamion, směr na Brno je neprůjezdný
• Neznámý zloděj sebral v Brtnici autobus a havaroval, policie žádá o pomoc svědky
• Prasata divoká z táborské zoo děkují za lesní plody

Pondělí   26. 10. 2020

• Tragický požár sudu na palivo v Moravci
• Lavičku Václava Havla v Jihlavě poškodil neznámý vandal; město podává trestní oznámení
• Primátorka Jihlavy Karolína Koubová musí do karantény
• Stavba na obchvatu Osové Bítýšky pokračuje i přes to, že osm dělníků je v karanténě
• Domov pro seniory v Reynkově ulici v Havlíčkově Brodě zasáhl Covid 19, potřebuje doplnit zdravotnický personál
• Z policejního deníku: dělostřelecký granát v nákladu dřeva; opilý řidič havaroval či opilec, který chtěl skočit z okna
• Na sociální sítě s jihlavským muzeem
• Nová naučná stezka provede zájemce Ranským polesím ve Žďárských vrších
• Dvaadvacetiletý muž z Pelhřimovska se v Jihlavě vloupal do čerpací stanice
• Řidič osobního auta se v Jihlavě zřítil s autem z mostu na cyklostezku

Neděle   25. 10. 2020

• Rozšířené návštěvní hodiny v období dušičkových svátků u urnového háje a rozptylové loučky u jihlavského krematoria
• Jihlavskou zoologickou zahradu nově obývá čája obojková
• Alej u Tří křížů v Novém Městě na Moravě bude připomínat Domácí hospic Vysočina
• Odběrové místo u jihlavské nemocnice bude přestěhováno do průjezdu mezi nemocnicí a Domem zdraví
• Z policejního deníku: krádež peněženky na ubytovně; krádež dřeva za 112 tisíc korun či silně opilý řidič v Třebíči

Sobota   24. 10. 2020

• Při nehodě traktoru na poli na Humpolecku zemřel muž
• Knihovna ve Velkém Meziříčí zavedla okénkovou půjčovnu
• Žďár nad Sázavou má babybox, již je plně funkční, slavnostně bude otevřen 6. listoapadu
• U silnice od Pelhřimova na Řemenov bylo vysazeno devětačtyřicet švestek
• Při zámeckých inventurách se počítaly peřiny i motyky

Pátek   23. 10. 2020

• Knižní veletrh v Havlíčkově Brodě se nekoná, tak vzal na sebe podobu knihy Země skrytých úsměvů
• Václav Klaus ke skandálu ministra Prymuly
• Nadělte si pod vánoční stromek tygra, lva nebo třeba medvěda
• Charita v Třebíči zahájila službu Nákupy ohroženým, volat můžou na číslo 603 499 850
• Z policejního deníku: policisté chytili zloděje při činu; krádež platebních karet či řidič s třemi promile alkoholu
• Provoz na silnici I/37 od Ořechova na Křižanov bude řízen po dobu oprav kyvadlově

Čtvrtek   22. 10. 2020

• V trolejbusech a autobusech městské dopravy v Jihlavě začnou od pátku platit nová opatření
• Do židovské čtvrti v Třebíči budou moci vjet pouze její obyvatelé a podnikatelé
• V Dukovanech provádí mimořádnou údržbu hlavních cirkulačních čerpadel
• Tržnice na Masarykově náměstí v Jihlavě v pátek končí
• Víte, že když jde o život přeparkovat nestihnete?
• Z policejního deníku: muž v Telči okradl svého známého či muž, který fyzicky napadl ženu
• Medvědi v táborské zoo marně vyhlíží návštěvníky
• Výzva praktických lékařů z Vysočiny: nepodceňujte náhlé změny svého zdraví
• Propadlé řidičské průkazy už ministerstva částečně tolerují; nejen jihlavskému odboru dopravy se tak ulevilo; v Jihlavě ve středu dokonce obsloužili všechny klienty
• V oblasti zabezpečení chat a chalup je stále co zlepšovat; letos policisté na Vysočině řešili 33 případů vloupání
• Na Staroměstském náměstí probíhal hlavně občanský protest proti vládě

Středa   21. 10. 2020

• Dětská hřiště a sportoviště nechá město Jihlava od čtvrtka 22. října otevřené
• Nevstupujte do nemocnice, pokud nemusíte
• Z policejního deníku: rvačka v Jihlavě; krádež čerpadla či hledaný muž skončil ve vězení
• V Prostředkovicích na silnici I/38 silničáři potrvá do pátku reklamační oprava, dopravu řídí semafory
• V Urbanově bouraly dva traktory, jeden řidič byl opilý
• Silnice I/38 mezi lokalitou u Vránů a křižovatkou Svatý Kříž na Havlíčkobrodsku se opravuje, provoz řídí semafory

Úterý   20. 10. 2020

• Krajské ustavující zastupitelstvo na Vysočině se posouvá, důvodem je přezkum voleb, který podala strana Pro TOP Vysočinu
• Policisté dopadli distributora pervitinu ze Žďárska
• Jihlavský magistrát zatím i přes vysokou nemocnost stíhá zajišťovat většinu agend, platit za komunální odpad zatím nelze
• Věž chrámu svatého Václava v Novém Veselí má dva nové zvony
• Z policejního deníku: nález munice na Žďársku; krádež stavebního materiálu, vloupání do kůlny či opilci na ulici
• Omezení MHD v Jihlavě už od středy 21. října
• Vyvěsme vlajky! aneb Český den s českými vlajkami NADĚJE
• Soud uložil přísný trest a opilého řidiče kamionu na pět ket vyhostil z České republiky

Pondělí   19. 10. 2020

• Jihlavská nemocnice omezuje ambulantní péči
• Silnice I/19 u obce Simtany na Havlíčkobrodsku by měla od počátku listopadu sloužit řidičům
• Opilá řidička se při nehodě s autem několikrát přetočila přes střechu
• Z policejního deníku: pokus o vloupání do garáže, poškození auta či agresivní opilec

Neděle   18. 10. 2020

• Požár Okříšek v roce 1903 a sbírka na pomoc postiženým
• Na zachraňování ježků je stále ještě čas, pomůžete úkrytem i přikrmováním
• Z policejního deníku: krádež peněženky s více jak 50 tisíci korunami; vloupání do kůlny; drogy a alkohol za volantem
• Zemřel bývalý starosta Pelhřimova František Kučera
• Židovský dům v Třebíči byl prohlášen za kulturní památku
• Ministerstvo zdravotnictví vydalo grafickou tabulku, která napoví rozdíl mezi covidem a chřipkou

Sobota   17. 10. 2020

• Nezahrávejme si s výrazem „osobní lockdown“
• Dukovany v rámci odstávky kontrolují i významné bezpečnostní systémy
• Z náměstí v Přibyslavi zmizel vrak auta
• Škola měšť., ochranná hráz proti germanisaci Okříšek
• Na Havlíčkobrodsku zemřela při požáru chalupy žena

Pátek   16. 10. 2020

• Starosta Velkého Meziříčí Alex Kaminaras má covid, zatím je bez příznaků
• Řidič s kamionem vjel v Okříškách na červenou na přejezd, policisté jej vypátrali
• Koalice Pro TOP Vysočinu podala návrh na neplatnost volby do krajského zastupitelstva
• Trojice křížů v Hrotovicích byla prohlášena za kulturní památku
• Pět řidičů se dřevem odmítlo najet na kontrolní váhy – dostali pokutu 30 tisíc korun
• Z policejního deníku: muž se chtěl vloupat do domu; poškození auta či opilci na ulici
• V Popicích u Jihlavy způsobil požár víceúčelového objektu předběžnou škodu 1,5 milionu korun
• Policisté zachránili muže, který chtěl skočit z dálničního mostu
• Dálnice D1 mezi exity 112 Jihlava a 119 Velký Beranov bude o víkendu zdarma, povede tudy objížďka

Čtvrtek   15. 10. 2020

• Na Karlově náměstí v Třebíči pokračuje archeologický průzkum
• Devět tisíc pět set čtyřicet čtyři
• Na silnici I/19 na Žďársku řídí kvůli opravám vozovky dopravu semafory
• Hřbitov na Karlově ve Velkém Meziříčí bude rozšířen, hospodářskou budovu čeká oprava
• Kolem Orlíku u Humpolce je nová turistická trasa pro vozíčkáře
• Muže, kteří se pokusili vloupat do prodejny, policisté dopadli
• Z policejního deníku: hledaný muž skončil v cele; krádež peněženky; poškození aut
• V Pelhřimově si z nově vysazených stromků lidé sundají červené mašličky, připnou jméno dítěte a stromek bude jejich
• Policisté na Vysočině provedli ve středu 777 kontrol, zjistili 80 porušení mimořádných nebo krizových opatření
• Je tam práce jako na kostele...

Středa   14. 10. 2020
Nový fotografický web Tomáše Blažka
6.9.2011 (13:20) - Právě spuštěn na adrese www.fotospoj.cz
Alba, fotografie, reportáže, sloupky - www.fotospoj.cz