Oficiální Web města Jihlavy

Klášter minoritů v Jihlavě...CWBC: Country music of Highland...

sobota Zpět na hlavní stránku... 23.1 2021


(pokud chcete vložit svůj inzerát, přečtěte si zde jak na to...):

Dům, zahrada
Reklama v Regionalistu...
Nový fotografický web Tomáše Blažka
6.9.2011 (13:20) - Právě spuštěn na adrese www.fotospoj.cz
Alba, fotografie, reportáže, sloupky - www.fotospoj.cz

• zde si v naší reklamní samoobsluze můžete přidat sem na tyto stránky svojí vlastní reklamu či inzerát!

Reklama v Regionalistu...Reklama v Regionalistu...
Revue Regionalistu:

Zemětřesení roku 1328: Zánik Staré Jihlavy
Ačkoli přímý popis zatím největšího zemětřesení v historii našeho města roku 1328 nikde v archivech prakticky neexistuje, jeho následky byly v Jihlavě patrny po mnoho dalších století.
celý článek...


Výročí: Do naší doby se vrátili mučedníci...
„Bože pospěš mi na pomoc - slyš naše volání“ šeptají rozpraskané rty kněží... Do slov tiché modlitby skřípot železných vrat a dupot těžkých bot dozorů po chodbách v ranní tmě. Tak počíná ve tři hodiny ráno „hodinka Laudes“, ranních chval breviáře, v podzemí jihlavské věznice. Poslední ranní chvály na tomto světě, které se ve svém pozemském životě modlí kněží František Pařil a Václav Drbola.
celý článek...


Tajemná zahrada a její zakladatel
V místech budovy bývalého okresního úřadu v Jihlavě v Tolstého ulici vedle dnešního kina Sokol se ještě v 30. letech 20. století nacházela zahrada obehnaná zdí. Tajemný kout v centru Jihlavy, do jehož útrob se jen málokomu podařilo proniknout. Zahrada lidumila a osvíceného jihlavského lékaře, doktora Leopolda Fritze.
celý článek...


Most v Údolí mordů
Na území dnešního Rantířova u Jihlavy byl původně pouze brod. Ve 13. století však začali přicházet z Německa kolonisté a tak okolo brodu vyrostla ves Rantířov, německy Fussdorf. Obě jména - české i německé - si tato obec nad brodem přes řeku Jihlavu podržela až do roku 1945, kdy došlo k odsunu velké části původního obyvatelstva Jihlavska.
celý článek...


Proč dávný jihlavský adventní věnec měl svíček šest?
Můj dědeček vždy vyprávěl, že z dětství prý pamatoval, jak mnohé jihlavské adventní věnce měly - kdovíproč? - namísto čtyř dokonce šest svíček... Nikdy jsem to nechápal. A až v posledních létech tuším, že mohl mít pravdu.
celý článek...


Z jihlavských popravišť
Jedno z mnoha jihlavských popravišť. Dnes lokalita určená ke stavbě rodinných domků, popraviště na Krkavčím vrchu. Tento zdaleka viditelný jihlavský kopec nad Telečskou ulicí nad Skalkou se proměnil v popravčí vrch v roce 1582. A dodnes jsou zde uprostřed pole umístěny železné kříže. Toto výjimečné jihlavské popraviště na Krkavčím vrchu se specialisovalo zejména na popravy příslušnic něžného pohlaví.
celý článek...


Říjen 1918 v Jihlavě...
Když před 100 lety, v říjnu roku 1918, bylo po tisíciletí své existence zrušeno Království české a Markrabství moravské - a v Praze byla vyhlášena československá republika - v Jihlavě se nedělo vůbec nic. Město si dál žilo svým ustaraným životem na konci války a prakticky nikdo se zde o události ve vzdálené Praze příliš nestaral.
celý článek...


Svatý Václav mistra Šlezingera u Minoritů...
Doslova v poslední chvíli zachráněné dílo sochaře Jaroslava Šlezingera je dodnes k vidění v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v ulici Matky Boží v Jihlavě. Je jím svatý Václav, poslední mistrovo dílo...
celý článek...


Láska, která přežila smrt o 13 let
Na počátku 16. století byl majitelem pernštejnského panství Jan z Pernštejna. Když tento šlechtic kolem roku 1526 ovdověl, oženil se podruhé s urozenou paní, Hedvikou se Šelmberka. Tato druhá láska pana Jana a jeho ženy Hedviky nakonec byla natolik silná, že přežila i jejich smrt...
celý článek...


Zpět nahoru na obsah...

Umělá ledová stěna v údolí Svratky ve Víru na Žďársku je již otevřena
Již tradiční umělá ledová stěna na skále ve Víru na Žďársku letos vstoupila do zvláštní sezony. Spolek Ledová stěna Vír omezuje vstup na svůj pozemek pro více jak 20 osob. Zaledovaná plocha skal bude rozdělena na celkem sedm sportovišť, lezeckých cest. Každá cesta) může být obsazena pouze dvěma osobami, nebo více členy jedné rodiny. Shlukování osob je zakázáno.
Každá osoba musí mít pro vstup potvrzenou online rezervaci, aby nedošlo k překročení kapacity a je povina zahlásit se při příchodu u obsluhy půjčovny. Všichni sportující musí mít po celou dobu ústa zakrytá respirátorem, rouškou, šátkem, nebo obdobnou tkaninou. Chata Krabička je uzavřena, přístupné jsou pouze toalety. Vyzvednutí rezervovaného vybavení je možné pouze přes výdejní okénko. Lezení při těchto mimořádných pravidlech je doporučeno zkušenějším ledolezcům, kteří jsou zcela soběstační vědomostmi, znalostmi i materiálním vybavením a dokáží bezpečně lézt ve dvojici lanového družstva bez cizí kontroly a pomoci.

Tolik prozatím "úřední řečí". V této situaci berme led ve Víru podobně, jako neprovozovanou zasněženou sjezdovku, ke které přijde skiaplinista, nasadí pásy, naskočí do lyží a sám si vyběhne nahoru, aby si svah i sjel. Očekáváme, že budete opravdu schopni fungovat stejně. Led je Vám k dispozici. Nezbytná je ovšem rezervace, jinak by nebylo možné udržet pravidlo dvou osob na sportoviště. Letos jsme po loňském nezdaru konečně s velkou námahou naledovali a nechceme, aby led zmizel bez jediného záseku cepínu.
S jakýmikoliv případnými dotazy mohou zájemci volat na tel. číslo +420 732 732 751.

Ledová stěna je uměle vytvořený ledopád, uznaný jako cvičný terén ČHS, sloužící k nácviku ledového lezení. Nachází se v obci Vír na Českomoravské vrchovině v hlubokém údolí řeky Svratky, které poskytlo ideální podmínky k vytvoření tohoto projektu.
- zprav -Zpět nahoru na obsah...

Kulturní dům v Mnichu z poloviny minulého století byl prohlášen za kulturní památku
Kulturní dům v Mnichu na Pelhřimovsku byl prohlášen za kulturní památku. Dům je zasazen do mírně svažitého terénu při severním okraji obce asi sto metrů od Památníku slovanského bratrství, který upomíná na střet místního obyvatelstva a partyzánů s ustupující německou armádou v závěru 2. světové války. Vystavěn byl mezi léty 1948 –1950 na základě projektu Jiřího Krohy. Budova si do dnešní doby uchovala svoji neporušenou hmotu. Svérázná architektura s atypickou strukturovanou fasádou a pečlivě komponovaným parkově upraveným okolím vytváří důstojné prostředí v kontextu nedalekého pietního místa.
Hodnota stavby netkví pouze v jejím samotném architektonickém ztvárnění, ale v celkové urbanistické koncepci vyplývající z tamějších historických a kulturních událostí. Autor návrhu vybral pro novostavbu kulturního domu přesně takový pozemek, aby její umístění bylo podřízeno ose výhledu z památníku na obec, rodné domy a dějiště válečné tragédie čp. 23, se kterými byly osudy zdejších odbojářů spjaty. Autor návrhu byl významný československý architekt, malíř, scénograf a vysokoškolský pedagog, který v roce 1948 získal titul národního umělce. Zakázka na návrh kulturního domu v Mnichu byla poptána přímo od komunistického ministra zemědělství Julia Ďuriše. Samotné stavební práce pak probíhaly v rámci brigád místního obyvatelstva ve dvouletém plánu.

„Architektonicky hodnotný a do detailu propracovaný reprezentativní objekt vesnického kulturního domu je vývojově, ideově i funkčně spjatý s nedalekým Památníkem slovanského bratrství, díky němuž je většina obce se svým stavebním fondem zahrnuta do ochranného pásma památníku“, konstatuje ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Pavel Macků.

Stavba, která se do dnešních dnů zachovala prakticky v intaktním stavu, navíc představuje snad jedinou Krohovu realizovanou práci podbarvenou surrealismem a oživenou výtvarnými prvky jeho vlastní produkce.
- red -Zpět nahoru na obsah...

Dobrovolní hasiči z Velkého Meziříčí si letos připomenou 150. výročí od založení sboru
Už je tomu 150 let od vzniku první hasičské jednoty. Velkomeziříčští hasiči toto výročí mají v plánu oslavit několika různými akcemi.
K výročí založení sboru vydají hasiči publikaci o historii i současnosti. Součástí oslav bude odložený 50. ročník Memoriálu Jaroslava Vaňka a soutěž mladých hasičů Regional cup. V předsálí kina hasiči připraví výstavu se svou tématikou. Na náměstí proběhnou ukázky techniky Integrovaného záchranného systému. Členové sboru se zúčastní uctění památky Tita Kršky a položení věnce u jeho pomníku na starém hřbitově. Slavnosti uzavře Memoriál zasloužilých funkcionářů, který se letos poprvé bude konat v zámeckém parku.

V rámci oslav sboru také vzniklo nové logo, které zdobí vratné eko kelímky na nápoje. Tyto kelímky se využijí na hasičských akcích.

Prvním náčelníkem byl Titus Krška, rodák z Třebíče. Do Velkého Meziříčí se přestěhoval v roce 1870, poté, co v rodném městě učinil první, ale neúspěšný pokus založit sbor jednoty hasičské.
Po několika poradách svolal dne 8. června 1871 schůzi příznivců a předních občanů města do hostince U Zlatého lva na náměstí, který vlastnil Eduard Krška, Titův starší bratr. Schůze se zúčastnili, kromě bratrů Krškových, tehdejší starosta města Antonín Jelínek – majitel koželužny Jelínek a syn (dnešní Nový Svit), dále Emanuel Nestrašil – kupec v Panské ulici, podhradský mlynář Jan Čermák mladší a mlynář ve sladovém mlýně Jan Čermák. Shromáždění jmenovaných se usneslo založit český dobrovolný sbor hasičský a vypracováním stanov pověřili Tita Kršku. Podepsali je 10. července a 19. července 1871 je odeslali. Následovalo schválení stanov, které proběhlo 21. července 1871 a tím vznikla Dobrovolná jednota hasičská.
Jedním z úkolů sboru bylo nakoupit a doplnit nejnutnější výstroj a výzbroj. Zakoupili ruční stříkačku, kterou pojmenovali Floriánka, podle patrona hasičů. Ta se plně osvědčila při vůbec prvním požáru kostelní věže, který vznikl 6. července roku 1872. Úspěšným zásahem proti požáru si hasičský sbor získal i přízeň městské rady, která nebyla do té doby sboru nakloněna. Za zmínku jistě stojí, že veškeré nářadí, techniku, výstroj a výzbroj nakupoval sbor na dluh, který potom dlouho splácel svými aktivitami, jako je pořádání plesů, výletů či dokonce divadelním představením, které psal sám Titus Krška. Obec začala přispívat požárnímu sboru až po sedmi letech od založení.

A když jsme tu zmínili první požár Dobrovolné jednoty hasičské, je třeba vzpomenout na poslední požár Tita Kršky. Stalo se tak v říjnu 1900, kdy hořelo několik domů na horní straně náměstí, mezi kterými byl i hostinec U Zlatého lva. Hašení požáru bylo velice namáhavé a vyčerpávající, ale úspěšné. Hasební zásah řídil Titus Krška, což se projevilo na jeho zdraví. Zatímco se vyhořelé domy podařilo zachránit, zdraví náčelníka se zregenerovat nepodařilo. Krátce po požáru onemocněl a na následky vyčerpání ve věku 58 let dne 24. října 1900 zemřel. „Pozornějším občanům je třeba dát za pravdu, že na pomníku je chybně uvedeno datum úmrtí (25. 10.). Asi došlo k chybné komunikaci při zadání zakázky. Je to detail, ale když se o tom ví, není to chybou," uvedl Lubomír Chadim, člen SDH.

Rok 1871 jako počáteční letopočet existence sboru dobrovolných hasičů je nejdůležitějším rokem v historii velkomeziříčského hasičstva, nejstaršího českého dobrovolného sboru na Moravě, který přetrval doby dobré i zlé a dovrší v letošním roce 150 let od založení.

Žaneta MIKIŠKOVÁZpět nahoru na obsah...


                  Města a obce online - portál územní samosprávy

Pondělí   1. 3. 2021

• Policisté na Vysočině hlídají hranice okresů a krajů, pro lidi mají k dispozici i formuláře
• Z policejního deníku: opilý muž bil dalšího pěstí do hlavy; muž dluží na alimentech 90 tisíc; vážná nehoda na Žďársku
• Darujte plazmu, vyzývají odborníci; mnoho z nás ji někdy v životě bude potřebovat
• O víkendu se stalo na Vysočině několik vážných nehod, při jedné zemřel člověk
• V jihlavské nemocnici opravují srdce kuchyně
• Odborníci budou diskutovat dopady pandemie na cestovní ruch v regionech
• V Jihlavě při procházkách opatrně - stačí krok vedle a jste jiné v obci i v jiném okrese
• Provoz z části silnice I/38 v ulici Jihlavská v Havlíčkově Brodě bude zčásti převeden na provizorní silnici

Neděle   28. 2. 2021

• Řidič po havárce u Jersína zemřel ve vrtulníku záchranářů
• Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se omezení volného pohybu osob od půlnoci 1. března
• Z policejního deníku: krádež přední kapoty masky z náklaďáku na dálnici; opilý muž napadl ženu i její nezletilou dcerku; motorkář utrpěl při nehodě těžké zranění

Pátek   26. 2. 2021

• Z policejního deníku: vloupání do auta; dvě ženy se popraly; opilý cyklista
• V Havlíčkově Brodě se objevila vzácná sova pálená, bohužel se otrávila jedem na myši
• Ve Sněžném se chystají opravit věž evangelického kostela z devatenáctého století

Čtvrtek   25. 2. 2021

• Generační obměna Dukovan končí, jaderná elektrárna ale bude přesto dál přijímat nové zaměstnance
• Policisté hledají zloděje, který v Jihlavě ženě ukradl peněženku a následně použil její platební kartu
• Hravé surikaty z táborské zoo si užívaly sněhové hrátky
• Z policejního deníku: krádež věcí za více jak 20 tisíc; muži přišli o peníze, které poslali na účet; vloupání do auta
• Záchranáři řidičku po nehodě u Cetorazu transportovali letecky do Českých Budějovic

Středa   24. 2. 2021

• Pelhřimovské nemocnici pomohou hasiči na urgentním příjmu, ARO a oddělení tzv. červené COVID zóny
• Z policejního deníku: zraněného muže v lese policisté vypátrali; muž porušil domovní svobodu; opilý řidič boural

Úterý   23. 2. 2021

• O původu smírčích křížů a kamenů
• Táborská fosa si zvyká na neobvyklé zasněžené zimy
• Jihlavský magistrát bude za svatby v nestandardních dnech a časech vybírat peníze
• Na silnicích prvních tříd je letos více výtluků, nejvíce na Havlíčkobrodsku
• Z policejního deníku: zloděj se vloupal do náklaďáku; rvačka na jihlavském náměstí; poškození skleníků
• Barokní kaple v Jihlavě - Hosově bude osvětlená
• Při ranních nehodách na Vysočině utrpěli zranění čtyři lidé, zraněné dítě dostalo od hasičů dráčka Záchranáčka
• V Dešově shořela stodola, příčina požáru je v šetření

Pondělí   22. 2. 2021

• Karel Havlíček Borovský letos oslaví 200. výročí narození, město i další instituce připravují doprovodný program
• Manželé Medunovi oslavili na jihlavské radnici zlatou svatbu
• Z policejního deníku: vandal poškrábal auto; opilý řidič boural; opilec obtěžoval blízkou osobu, skončil na záchytce
• U Havlíčkova Brodu srazil rychlík muže, ten na místě zemřel

Neděle   21. 2. 2021

• Z policejního deníku: zatajení finanční hotovosti; krádež peněz na ubytovně; krádež kávy

Pátek   19. 2. 2021

• Parkoviště pro Karlovo náměstí v Třebíči bude od pondělí v bývalé Delvitě
• Dvaatřicetiletý distributor drog skončil za mřížemi, hrozí mu až deset let ve vězení
• Druhý blok v elektrárně Dukovany oslaví 35 let od prvního dosažení 100% výkonu
• Z policejního deníku: zloděj se vloupal do auta; krádež propanbutanových lahví; muž nesmí na Jihlavsko, přesto tu byl
• Na falešné recepty vyzvedávali léky, z nichž pak vyráběli heroin; pět pachatelů skončilo ve vazbě

Čtvrtek   18. 2. 2021

• Stanovisko Institutu Václava Klause k novému „pandemickému“ zákonu
• Den otevřených dveří na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě proběhne virtuálně; nabídne unikátní prohlídku budovy i chat se studenty
• Malpy z táborské zoo mrazy rády nemají, na sněhu dlouho nevydrží
• Na dálnici D1 v úseku Devět křížů - Ostrovačice začne v pátek modernizace, provoz bude omezen
• Předčasné narození a komplikace při porodu změnily život Adámkovi i celé jeho rodině; přesto se nevzdávají
• Osmnáctiletý mladík z Olomoucka posprejoval v Třebíči čtrnáct objektů
• Z policejního deníku: žena se po napadení agresorem léčila více než měsíc, krádež peněženky z auta, drogy za volantem
• Na Jihlavsku lidé darovali na tříkrálovou sbírku více jak jeden milion korun
• Návrh poslance Josefa Kotta (ANO) ohrožuje chráněné druhy rostlin a živočichů

Středa   17. 2. 2021

• Kvůli ledovce se na Vysočině dopoledne stalo dvaadvacet dopravních nehod, jedna osoba utrpěla zranění
• Kriminalisté dopadli tři zloděje, kteří v restauraci v Havlíčkově Brodě sebrali elektroniku, potraviny i alkohol
• Z policejního deníku: poškození aut, úvěrový podvod, střet auta s chodkyní
• Kaplička svaté Anny u Pelhřimova z let 1699 - 1700 se oprav asi nedočká
• Letošní zima je bohatá na čížky lesní
• Turisty Na konci světa ve Šlakhamrech vítají cedule království i markrabství
• V Kojetíně na Havlíčkobrodsku shořela stodola, škoda je asi milion korun

Úterý   16. 2. 2021

• Táborská zoo vypustí do přírodních rezervací trojici zubrů, na novém webu zazubra.cz najdete podstatné informace o záchraně tohoto druhu
• Řidiči by měli být opatrní kvůli hrozící ledovce a také by si měli dávat pozor před výtlukami na silnicích
• Na Vysočině hrozí ledovka, zejména na východě velmi silná
• Z policejního deníku: opilý agresor skončil na záchytce, policisté vypátrali celostátně hledaného muže
• Ptačí ráj v Brně má zaniknout; kvůli rozšíření průmyslové zóny

Pondělí   15. 2. 2021

• Tříkrálová sbírka do pokladniček skončila, pokračuje však on-line
• Práce na obchvatu Havlíčkova Brodu pokračují, bude tam jedenáct mostů
• Z policejního deníku: opilec bil svoji partnerku; krádež elektroniky, dlužníci alimentů
• Telčské SeniorCentrum nabízí ve městě jako první důležitou odlehčovací službu
• U Zajíčkova se srazil vlak s osobním vozem, po příjezdu hasičů u auta nikdo nebyl
• U Radešínské Svratky bouralo osobní auto, jedna osoba utrpěla zranění

Neděle   14. 2. 2021