Oficiální Web města Jihlavy

Klášter minoritů v Jihlavě...CWBC: Country music of Highland...

středa Zpět na hlavní stránku... 27.1 2021


(pokud chcete vložit svůj inzerát, přečtěte si zde jak na to...):

Dům, zahrada
Reklama v Regionalistu...
Nový fotografický web Tomáše Blažka
6.9.2011 (13:20) - Právě spuštěn na adrese www.fotospoj.cz
Alba, fotografie, reportáže, sloupky - www.fotospoj.cz

• zde si v naší reklamní samoobsluze můžete přidat sem na tyto stránky svojí vlastní reklamu či inzerát!

Reklama v Regionalistu...Reklama v Regionalistu...
Revue Regionalistu:

Zemětřesení roku 1328: Zánik Staré Jihlavy
Ačkoli přímý popis zatím největšího zemětřesení v historii našeho města roku 1328 nikde v archivech prakticky neexistuje, jeho následky byly v Jihlavě patrny po mnoho dalších století.
celý článek...


Výročí: Do naší doby se vrátili mučedníci...
„Bože pospěš mi na pomoc - slyš naše volání“ šeptají rozpraskané rty kněží... Do slov tiché modlitby skřípot železných vrat a dupot těžkých bot dozorů po chodbách v ranní tmě. Tak počíná ve tři hodiny ráno „hodinka Laudes“, ranních chval breviáře, v podzemí jihlavské věznice. Poslední ranní chvály na tomto světě, které se ve svém pozemském životě modlí kněží František Pařil a Václav Drbola.
celý článek...


Tajemná zahrada a její zakladatel
V místech budovy bývalého okresního úřadu v Jihlavě v Tolstého ulici vedle dnešního kina Sokol se ještě v 30. letech 20. století nacházela zahrada obehnaná zdí. Tajemný kout v centru Jihlavy, do jehož útrob se jen málokomu podařilo proniknout. Zahrada lidumila a osvíceného jihlavského lékaře, doktora Leopolda Fritze.
celý článek...


Most v Údolí mordů
Na území dnešního Rantířova u Jihlavy byl původně pouze brod. Ve 13. století však začali přicházet z Německa kolonisté a tak okolo brodu vyrostla ves Rantířov, německy Fussdorf. Obě jména - české i německé - si tato obec nad brodem přes řeku Jihlavu podržela až do roku 1945, kdy došlo k odsunu velké části původního obyvatelstva Jihlavska.
celý článek...


Proč dávný jihlavský adventní věnec měl svíček šest?
Můj dědeček vždy vyprávěl, že z dětství prý pamatoval, jak mnohé jihlavské adventní věnce měly - kdovíproč? - namísto čtyř dokonce šest svíček... Nikdy jsem to nechápal. A až v posledních létech tuším, že mohl mít pravdu.
celý článek...


Z jihlavských popravišť
Jedno z mnoha jihlavských popravišť. Dnes lokalita určená ke stavbě rodinných domků, popraviště na Krkavčím vrchu. Tento zdaleka viditelný jihlavský kopec nad Telečskou ulicí nad Skalkou se proměnil v popravčí vrch v roce 1582. A dodnes jsou zde uprostřed pole umístěny železné kříže. Toto výjimečné jihlavské popraviště na Krkavčím vrchu se specialisovalo zejména na popravy příslušnic něžného pohlaví.
celý článek...


Říjen 1918 v Jihlavě...
Když před 100 lety, v říjnu roku 1918, bylo po tisíciletí své existence zrušeno Království české a Markrabství moravské - a v Praze byla vyhlášena československá republika - v Jihlavě se nedělo vůbec nic. Město si dál žilo svým ustaraným životem na konci války a prakticky nikdo se zde o události ve vzdálené Praze příliš nestaral.
celý článek...


Svatý Václav mistra Šlezingera u Minoritů...
Doslova v poslední chvíli zachráněné dílo sochaře Jaroslava Šlezingera je dodnes k vidění v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v ulici Matky Boží v Jihlavě. Je jím svatý Václav, poslední mistrovo dílo...
celý článek...


Láska, která přežila smrt o 13 let
Na počátku 16. století byl majitelem pernštejnského panství Jan z Pernštejna. Když tento šlechtic kolem roku 1526 ovdověl, oženil se podruhé s urozenou paní, Hedvikou se Šelmberka. Tato druhá láska pana Jana a jeho ženy Hedviky nakonec byla natolik silná, že přežila i jejich smrt...
celý článek...


Zpět nahoru na obsah...

Loni policisté na Vysočině zahájili 238 správních vyhoštění cizinců
Policisté z odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina zaměřovali loni svoji činnost v rámci běžného výkonu služby a při mimořádných bezpečnostních opatřeních zejména na problematiku odhalování nelegální migrace. Jejich každodenní služba se orientovala také na oblast nelegálního zaměstnávání cizinců a v souvislosti s opakovaně vyhlašovaným nouzovým stavem se kontroly dotýkaly porušování krizových a mimořádných opatření ze strany cizích státních příslušníků. Právě proto vyžadoval výkon služby cizinecké striktní dodržování velice přísných hygienických opatření v souvislosti s ochranou před rozšířením nákazy COVID-19.
Na základě vyhodnocených poznatků a vývoje tranzitní nelegální migrace jsou na teritoriu Krajského ředitelství policie kraje Vysočina vyhodnoceny dlouhodobě jako rizikové lokality dálnice D1 (Brno - Praha) a silnice I/38 (Znojmo – Jihlava – Havlíčkův Brod). Obě komunikace byly v minulých letech využívány k transportu migrantů ze třetích zemí do cílových destinací, zejména do SRN a skandinávských zemí. K přepravě migrantů byla využívána i nadále mezinárodní autobusová doprava, dále osobní a dodávková motorová vozidla. Pozornost při každodenním výkonu služby byla věnována především těmto vozidlům, a také mezinárodním autobusovým linkám projíždějícím Krajem Vysočina.

Uplynulý rok byl výkon služby cizinecké policie zaměřený na kontrolu dodržování krizových a mimořádných opatření souvisejících s pandemií COVID-19. Konkrétněji se jednalo především o kontrolu nařízení vlády spojené s dodržováním zákazu vstupu na území České republiky pro všechny občany třetích zemí, pokud se na ně nevztahovaly výjimky uvedené v platném ochranném opatření. Policisté odboru cizinecké policie se podíleli na realizaci jednotlivých opatření zaváděných v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19, včetně opatření při znovuzavedení kontrol na státních hranicích s Rakouskou republikou v jarních měsících loňského roku.

V roce 2020 došlo v našem kraji ve 29 případech k záchytům migrantů v úkrytu, což bylo o 11 případů více než v roce 2019. V drtivé většině se jednalo o záchyty cizinců ze třetích zemí, k jejichž přepravě byla využívána osobní, dodávková a nákladní motorová vozidla, případně mezinárodní autobusové linky.

„Zvýšený migrační tlak jsme zaznamenali na teritoriu Kraje Vysočina zejména ve druhé polovině roku, kdy se podařilo ve čtyřech případech v rámci tranzitní nelegální migrace odhalit větší počet zachycených migrantů,“ doplnil plk. Mgr. Oldřich Chaloupka, vedoucí odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Jednalo se o 21 tureckých občanů cestujících autobusem, 33 albánských občanů převážených v autobusu, 24 syrských a iráckých státních příslušníků v dodávce, 8 iráckých státních příslušníků v osobním automobilu. V ostatních případech šlo o jednotlivce nebo menší skupiny migrantů. V závěru roku pak docházelo k záchytům zejména státních příslušníků Maroka, kteří cestovali ukrytí na nápravě kamionů, konkrétně šlo o jedenáct případů. Migranti cestovali většinou bez cestovního dokladu a patřičného oprávnění k pobytu na území členských států EU. Na území České republiky byli dopraveni z území Rakouské a Slovenské republiky. Co se týká státní příslušnosti, nejčastěji se jednalo o migranty pocházející z Iráku, Sýrie, Indie, Afghánistánu, Turecka, Vietnamu a Maroka.

I přes zavedená opatření a omezení v souvislosti s pandemií COVID-19 jsme v rámci kraje Vysočina v roce 2020 celkem ve 238 případech zahájili na odboru cizinecké policie správní řízení ve věci správního vyhoštění z území členských států, což je ve srovnání s předloňským rokem o 22 případů více. Jednalo se o cizince, kteří na našem území pobývali nelegálně, tedy bez patřičného víza či povolení k pobytu nebo procházeli evidencí nežádoucích osob anebo vykonávali pracovní činnost, pro kterou neměli povolení. Z hlediska státní příslušnosti bylo nejvíce případů správních řízení vedeno s občany Ukrajiny a Moldavska. Cizinci byli ve 37 případech zaměstnáni bez povolení k zaměstnání, ačkoliv je toto podmínkou výkonu zaměstnání. Nejčastěji se jednalo o pracovníky z Ukrajiny a Moldavska, kteří pobývali na území České republiky v rámci bezvízového styku s Ukrajinou a Moldavskem na biometrické cestovní pasy.

Policisté odboru cizinecké policie na Vysočině zjistili loni 247 případů, kdy cizinci porušovali pobytový režim a neoprávněně pobývali na území České republiky, což je ve srovnání s rokem 2019 o 135 případů více. Postupem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 (tzv. Dublinské řízení) jsme v roce 2020 zahájili řízení v pěti případech. V rámci „readmisních dohod“ se sousedními zeměmi bylo v uplynulém roce v rámci mezinárodní spolupráce předáno na území Rakouska a Slovenska celkem 45 migrantů. V 61 případech byli cizinci umístěni do Zařízení pro zajištěné cizince k realizaci správního vyhoštění z území ČR.

Pokud se týká dalších činností, policisté odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina se zaměřili na padělky veřejných listin a cestovních dokladů, a také na odhalování pachatelů trestné činnosti souvisejících s převaděčstvím migrantů. Policisté z oddělení dokladů a specializovaných činností odboru cizinecké policie prováděli loni specifické činnosti zaměřené na zkoumání pravosti cestovních dokladů, řidičských průkazů, ale i dokladů předkládaných cizinci při žádostech o pobyt na území České republiky.

Během výkonu služby, zejména při pobytových a silničních kontrolách, bylo v loňském roce zjištěno 16 neregulérních dokladů. Jednalo se především o padělky dokladů ze států Evropské Unie, kterými si cizinci ze třetích zemí legalizovali pobyt na území České republiky. Padělané doklady byly zneužívány i pro výkon pracovní činnosti, pro kterou cizinci nemají povolení. V 65 případech byla zpracována dokumentace pro Národní centrum pro kontrolu dokladů Ředitelství služby cizinecké policie v souvislosti s nalezenými, zaslanými nebo postoupenými doklady a neregulérními doklady.

Během roku 2020 bylo jednotlivými odděleními odboru cizinecké policie provedeno celkem 10 996 pobytových kontrol, z čehož 625 pobytových kontrol bylo provedeno v zařízeních poskytujících ubytovací služby, 851 kontrol v objektech pro výdělečnou činnost a 9 520 ostatních kontrol. V rámci všech pobytových kontrol bylo zkontrolováno bezmála 30 000 cizinců.

Součinnostní akce zaměřené na potírání nelegální migrace, nelegální práce a dodržování jednotlivých ustanovení zákona o pobytu cizinců na území České republiky byly prováděny ve spolupráci s pracovníky oblastního inspektorátu práce, živnostenského úřadu, celního úřadu a dalšími složkami policie.
mjr. JUDr. Dana ČÍRTKOVÁZpět nahoru na obsah...

Pojmenujte zubří mláďata z táborské zoo, autoři vybraných jmen je nakrmí
V pořadí už páté a šesté mládě zubra evropského se podařilo odchovat v táborské zoologické zahradě, která se zaměřuje na návrat tohoto majestátního tvora do přírodních rezervací v Česku i v Evropě. Malý sameček a samička zatím nemají své jméno, což je příležitost pro soutěživé příznivce ZOO Tábor. Na jejím facebookovém profilu mohou psát své návrhy pro pojmenování zubrů s jedinou zásadní podmínkou: jméno musí začínat na slabiku „TA“.
„V Evropské plemenné knize máme přidělenu právě tuto slabiku odkazující na město, kde sídlíme. Ostatně první odchovaný sameček, kterého jsme loni převezli do nově zřízené velkoplošné rezervace u Rokycan, hrdě nese jméno Tábor. Další mláďata se jmenují Tara, Taran a Taura,“ vysvětluje mluvčí ZOO Tábor Filip Sušanka a láká na zajímavé ceny.

„Autory vybraných jmen pozveme k nám do zoologické zahrady, kde budou mít unikátní možnost nakrmit si ´své´ zubry osobně. Kromě toho dostanou také některou z našich knih. Drobný dárek ale čeká na všechny, kdo nám svůj smysluplný návrh pošle,“ dodává Sušanka.

Zologická zahrada v Táboře se reintrodukci zubra evropského, tedy jeho návratu do přírody, věnuje od roku 2016, kdy nejprve v květnu přivezla čtyři samice takzvané nížinné linie zubra evropského. Do nového výběhu v táborské zoo byly na začátku května roku 2016 vypuštěny dvě zubří samice, tehdy téměř dvouletá Usjana a čtyřletá Uselina, které byly přivezeny z německého soukromého chovu v Usedomu. Krátce poté byly do zoo transportovány další dvě mladé samice narozené v roce 2015 – Norisa a Norma – z norimberské zoo. Tyto samice na konci téhož roku doplnil chovný samec Poczekaj, který 22. listopadu přicestoval z polských Niepolomic.

„Program reintrodukce, tedy zpětného návratu, zubra evropského do české přírody je jedním z klíčových programů zoologické zahrady Tábor, jejímž hlavním posláním je ochrana ohrožených druhů zvířat. Chceme u nás pravidelně odchovávat mláďata, která budou vhodná k vypouštění do přírodních rezervací, jak u nás v Česku, tak i v Evropě. K dnešnímu dni jsme už odchovali celkem šest mláďat,“ říká ředitel ZOO Tábor Evžen Korec.

První zvířata by měla z Tábora odjet také letos. Zubřice Tara a Norisa rozšíří stádo v přírodní rezervaci u středočeských Milovic. To samice Karla zamíří výrazně dále. Nový domov nalezne v rozsáhlé přírodní rezervaci Valle del Bisonte ve Španělsku.

Zubr evropský, jedno z největších zvířat, která kdy žila na našem území, je o něco menším příbuzným severoamerického bizona. Zubr býval po staletí přirozeným vládcem lesů na území českých zemí, dokud ho v raném novověku člověk nevyhubil. Jen díky systematické mezinárodní spolupráci soukromých chovatelů a zoologických zahrad se podařilo největší suchozemské obratlovce Evropy zachránit. Na přítomnost zubrů na našem území dodnes upomínají i místní názvy některých českých obcí i erby šlechtických rodů.

Nová mláďata zubra evropského, stejně jako jakékoliv jiné zvíře z táborské zoo, může každý podpořit jejich adopcí. Kromě volného vstupu získají adoptivní rodiče a sponzoři spoustu dalších dárků a benefitů. Stačí se podívat na web ZOO Tábor www.zootabor.eu, kde zájemci naleznou všechny potřebné informace. Už nyní lze také pořizovat poukazy na některý ze zážitkových programů, například Nocování v zoo nebo Den ošetřovatelem. Přes e-shop zoo lze koupit i její suvenýry či některou ze zajímavých knih.
Filip SUŠANKAZpět nahoru na obsah...

Z policejního deníku: opilá agresivní žena se zranila, opilec seděl na chodníku, šestnáctiletý hoch usedl opilý za volant
U silně opilé agresivní ženy zasahovala v úterý 26. ledna po sedmé hodině večer v bytovém domě v Jihlavě policisté a záchranáři. Pětadvacetiletá žena si způsobila povrchová řezná poranění, chovala se značně agresivně. Při dechové zkoušce jí policisté naměřili hodnotu 2,7 promile alkoholu. Po ošetření byla převezena na záchytku k vystřízlivění. Uvedla to policejní mluvčí Jana Kroutilová.
Na ulici seděl opilý muž
Policisté přijali v úterý 26. ledna kolem šesté hodiny večer na linku tísňového volání oznámení o opilém muži, který seděl na chodníku v obci Nové Dvory na Žďársku. "Policisté na místě nalezli devětapadesátiletého muže, který nebyl schopen samostatné chůze a neorientoval se v času ani prostoru. Dechové zkoušky muž také nebyl schopen. Vzhledem k tomu, že svým jednáním ohrožoval svůj život a zdraví, policisté ho zajistili a eskortovali na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění", uvedla mluvčí policistů Stanislava Rázlová.

Opilý muž byl hrubý, ničil věci, blábolil, tak skončil na záchytce
Policisté integrovaného operačního střediska přijali v pondělí 25. ledna kolem půl dvanácté v noci na linku tísňového volání oznámení o opilém muži, který se nacházel v jednom z domů v Pelhřimově, slovně napadal svoji známou a poškodil dveře v domě. "Policisté na místě zjistili, že se jedná o osmatřicetiletého muže, který vykazoval známky značné opilosti a nesrozumitelně komunikoval. Policisté u muže provedli dechovou zkoušku. Výsledek byl pozitivní a naměřená hodnota činila 2,57 promile alkoholu. Vzhledem k tomu, že vznikla důvodná obava, že muž bude ve svém jednání nadále pokračovat, policisté ho zajistili a eskortovali na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění", informovala mluvčí policistů Stanislava Rázlová. Dále je podezřelý z přestupkového jednání proti občanskému soužití a proti majetku.

Šestnáctiletý chlapec bez řidičáku byl pod vlivem alkoholu
Ze spáchání trestného činu je podezřelý mladistvý hoch, kterého policisté přistihli při řízení vozidla. O uplynulém víkendu jel s automobilem VW Golf v Polné po Husově náměstí na Jihlavsku, kde ho po jedné hodině v noci zastavili policisté a provedli kontrolu. "Za volantem seděl teprve šestnáctiletý mladík, který ještě nemá řidičské oprávnění. Policisté u něho provedli dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 0,71 promile alkoholu a obdobnou hodnotu ukázala také opakovaná zkouška. Dále policisté zjistili, že mladík přijel z obce na Havlíčkobrodsku, kde získal vozidlo bez vědomí jeho majitele. V domě vzal klíče, s automobilem patřícím jeho blízké příbuzné odjel a následně ho v Polné zastavila hlídka. Policisté informovali rodiče, který si chlapce převzal", popsala celou událost policejní mluvčí Jana Kroutilová. Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného užívání cizí věci, případ prověřují. Mladík je také podezřelý ze spáchání přestupků, které policisté šetří. Zjišťují rovněž, za jakých okolností se osoba mladší osmnácti let dostala k alkoholu. Dále informovali odbor sociálně právní ochrany dětí. Vozidlo si převzal jeho majitel.

Řidič byl pod vlivem drog
V úterý 26. ledna odhalili policisté v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku řidiče, u kterého ukázal provedený test přítomnost drog. Před jedenáctou hodinou dopoledne jel osmatřicetiletý muž s vozem Škoda Felicia po ulici Brněnská. Automobil zastavili policisté a provedli kontrolu. "Dechová zkouška byla u řidiče negativní, test na zjištění ovlivnění návykovou látkou ale ne. Test u něho ukázal přítomnost amfetaminu. Policisté řidiči další jízdu zakázali, muž je podezřelý ze spáchání přestupku na úseku dopravy", uvedla Jana Kroutilová.

Test u řidiče vykázal přítomnost drog
V úterý 26. ledna krátce před třetí hodinou odpoledne zastavili policisté vozidlo na ulici Tylova v Pelhřimově osobní auto Volkswagen. "Čtyřicetiletý řidič se na výzvu policisté podrobil testu na zjištění ovlivnění omamnými a psychotropními látkami. Výsledek byl pozitivní a ukázal přítomnost amfetaminu. Policisté muže vyzvali k podrobení se lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu, s čímž souhlasil", informovala mluvčí policistů Stanislava Rázlová. V další jízdě již pokračovat nesměl. Muž je podezřelý ze spáchání přestupku na úseku dopravy.
Eva ŠINKOVSKÁZpět nahoru na obsah...

Auto, se kterým řidič ujížděl policistům, patři matce řidiče bez řidičáku, policistům se přihlásil důležitý svědek
Policistům se na základě zveřejněných výzev přihlásil řidič kamionu, kterého ohrozil řidič osobního auta ujíždějící policejní hlídce. Policisté v Třebíči v pondělí 25. ledna deset minut po půlnoci chtěli zkontrolovat osobní vůz, jeho řidič však nereagoval a začal ujíždět. Zastavila jej až nehoda na silnici I/23 směrem na Krahulčí asi ve tři čtvrtě na jednu v noci.
Podle informací policejní mluvčí Dany Čírtkové osobní auto Škoda Felicie řídil třiadvacetiletý muž a cestoval s ním ještě patnáctiletý spolujezdec. Řidič nereagoval na pokyny policejní hlídky v Třebíči, která chtěla vozidlo zastavit a provést silniční kontrolu. Na tyto výzvy reagoval tak, že začal ujíždět. Policisté vozidlo pronásledovali. Řidič ujížděl ulicemi Třebíče a poté po silnici I/23 do Předína. Tam odbočil na Želetavu. V Želetavě se vydal směrem na Jihlavu a na "kasárenské křižovatce" na kruhovém objezdu jel v protisměru a odbočil na Telč. I když se vozidlo před Telčí pokoušela zastavit další policejní hlídka, řidič nereagoval a pokračoval v jízdě směrem na Krahulčí. Řidičova jízda ve velmi vysoké rychlosti byla riskantní a bezprostředně ohrožovala ostatní účastníky silničního provozu. Za obcí Krahulčí směrem na Mrákotín ale řidič nezvládl řízení, vyjel s vozidlem do protisměru a skončil v příkopu, kde narazil do kamenného podstavce.

Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku i test na drogy. Výsledky dechové zkoušky i testu na drogy byly negativní. Lustrací v příslušných databázích policisté zjistili, že muž nevlastní a nikdy nevlastnil řidičský průkaz. Vozidlo, které řídil, patřilo jeho matce. Policisté se ale nyní důkladně zabývají všemi skutečnostmi, které se týkají riskantního způsobu jízdy řidiče, který ohrožoval nejen sebe a svého nezletilého spolujezdce, ale také ostatní účastníky silničního provozu.
- zprav -Zpět nahoru na obsah...

Zděděná sbírka obrazů Josefa Kosinky by mohla být instalována ve Staré radnici ve Žďáře nad Sázavou
Výstavní síň, kde budou vystaveny obrazy ze sbírky, kterou Žďár nad Sázavou před lety vedle finanční hotovosti zdědil po Jitce Bödefeldové, dceři žďárského malíře a patriota Josefa Kosinky (1908 – 1983), a po jejím manželovi, by měla vzniknout v jedné z místností žďárské Staré radnice. Kosinkova dcera Jitka Bödefeldová zemřela v roce 2003, dva roky po ní zesnul její německý manžel Albert.
V ojedinělé umělecké sbírce o 187 plátnech v ceně asi půldruhého milionu korun je přibližně polovina obrazů dílem právě Josefa Kosinky. Zbývající plátna pocházejí od různých malířů známých jmen, často s vazbou na Vysočinu. Kromě toho jsou ve sbírce obsaženy i dva originály od Josefa Lady; dále jde o obrazy od Františka Kavána, Oty Bubeníčka, Františka Emlera, Aloise Lukáška nebo Jindřicha Zezuly. Zděděná sbírka byla do Žďáru z Německa, kde manželé Bödefeldovi žili, převezena v květnu roku 2012 a v létě téhož roku se dočkala zatím jediné výstavy v kompletním stavu, a to v Domě kultury.

Podmínkou závěti je, že odkázané peníze ve výši zhruba pěti milionů korun budou použity v souvislosti s vystavením obrazů, což musí být provedeno do roku 2035. Vystavení dědictví se zatím jeví jako běh na dlouhou trať, protože Žďár nad Sázavou nemá na rozsáhlou expozici odpovídající prostory. Dříve se hovořilo například o zřízení galerie na dosud nevyužívané půdě Čechova domu, kde sídlí vedení knihovny, anebo i v bývalé I. základní škole, kterou však město posléze prodalo.

Josef Kosinka - malíř, grafik, ilustrátor a autor sgrafit - žil v letech 1908 až 1983 a patří mezi nejzajímavější žďárské osobnosti 20. století. Provozoval autodopravu, závodil na motocyklu na ploché dráze, patřil k nejlepším československým jezdcům, ve filmu Dědeček automobil dělal dubléra herci Svatopluku Benešovi. Šest let byl ředitelem okresního muzea a z jeho zápisků vznikla po jeho smrti Kosinkova žďárská kronika, která vyšla v roce 2007. Akademické vzdělání kvůli potížím s komunistickým režimem získal až po své rehabilitaci v roce 1968, když byl již v důchodovém věku.
- zprav -Zpět nahoru na obsah...

Registr vozidel v Jihlavě již funguje v běžném režimu, pracovníci se vrátili z karantény
Kvůli nemoci Covid-19 musel být v minulém týdnu omezen provoz registru vozidel na odboru dopravy u autobusového nádraží v Jihlavě. Nyní je však většina pracovníků zpět a registr již funguje v běžném režimu.
"Od pondělí 18. ledna muselo být částečně uzavřeno pracoviště registru vozidel odboru dopravy. Uzavření se týkalo všech úkonů, které jsou ve vyvolávacím systému odboru dopravy zařazeny pod REGISTR VOZIDEL I. Klienti, který byly na tyto úkony v elektronickém objednávkovém systému již zavedeni, byli i přesto odbaveni", informovala mluvčí jihlavského magistrátu Aneta Hrdličková.

Dnes, ve středu 27. ledna, se však většina pracovníků vrátila z karantény a registr funguje v běžném režimu. Lze ho navštívit na odboru dopravy, vedle autobusového nádraží, na Tyršově ulici v Jihlavě.

Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, úřední hodiny:
Pondělí 08:00 –17:00
Středa 08:00 –17:00
Pátek 08:00 –14:00
- red -Zpět nahoru na obsah...

Sněžení nejvíce komplikuje dopravu na Žďársku
Na silnicích Žďárska, kde stále sněží, se stalo dnes, ve středu 27. ledna ráno, několik nehod. Jedna nehoda se zraněním se stala před půl sedmou u obce Záseky, kde se střetlo osobní auto s nákladním vozem. Silnice mezi Netínem a obcí Záseky je neprůjezdná. Uvedla to policejní mluvčí Dana Čírtková.
Problémy s jízdou zejména na silnicích nižších tříd mají kamiony. Dálnice by měla být chemicky ošetřena a v současné době sjízdná. Silnice nižších tříd na Vysočině jsou většinou pokryté vrstvou sněhu a jsou sjízdné se zvýšenou opatrností.

"Apelujeme na řidiče, aby přizpůsobili rychlost jízdy a před jízdou si řádně očistili od sněhu své vozidlo, aby měli při jízdě z vozidla dobrý výhled", informovala Dana Čírtková.

Foto: HZS Kraje Vysočina
Eva ŠINKOVSKÁZpět nahoru na obsah...


                  Města a obce online - portál územní samosprávy

Středa   24. 2. 2021

• Pelhřimovské nemocnici pomohou hasiči na urgentním příjmu, ARO a oddělení tzv. červené COVID zóny
• Z policejního deníku: zraněného muže v lese policisté vypátrali; muž porušil domovní svobodu; opilý řidič boural

Úterý   23. 2. 2021

• O původu smírčích křížů a kamenů
• Táborská fosa si zvyká na neobvyklé zasněžené zimy
• Jihlavský magistrát bude za svatby v nestandardních dnech a časech vybírat peníze
• Na silnicích prvních tříd je letos více výtluků, nejvíce na Havlíčkobrodsku
• Z policejního deníku: zloděj se vloupal do náklaďáku; rvačka na jihlavském náměstí; poškození skleníků
• Barokní kaple v Jihlavě - Hosově bude osvětlená
• Při ranních nehodách na Vysočině utrpěli zranění čtyři lidé, zraněné dítě dostalo od hasičů dráčka Záchranáčka
• V Dešově shořela stodola, příčina požáru je v šetření

Pondělí   22. 2. 2021

• Karel Havlíček Borovský letos oslaví 200. výročí narození, město i další instituce připravují doprovodný program
• Manželé Medunovi oslavili na jihlavské radnici zlatou svatbu
• Z policejního deníku: vandal poškrábal auto; opilý řidič boural; opilec obtěžoval blízkou osobu, skončil na záchytce
• U Havlíčkova Brodu srazil rychlík muže, ten na místě zemřel

Neděle   21. 2. 2021

• Z policejního deníku: zatajení finanční hotovosti; krádež peněz na ubytovně; krádež kávy

Pátek   19. 2. 2021

• Parkoviště pro Karlovo náměstí v Třebíči bude od pondělí v bývalé Delvitě
• Dvaatřicetiletý distributor drog skončil za mřížemi, hrozí mu až deset let ve vězení
• Druhý blok v elektrárně Dukovany oslaví 35 let od prvního dosažení 100% výkonu
• Z policejního deníku: zloděj se vloupal do auta; krádež propanbutanových lahví; muž nesmí na Jihlavsko, přesto tu byl
• Na falešné recepty vyzvedávali léky, z nichž pak vyráběli heroin; pět pachatelů skončilo ve vazbě

Čtvrtek   18. 2. 2021

• Stanovisko Institutu Václava Klause k novému „pandemickému“ zákonu
• Den otevřených dveří na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě proběhne virtuálně; nabídne unikátní prohlídku budovy i chat se studenty
• Malpy z táborské zoo mrazy rády nemají, na sněhu dlouho nevydrží
• Na dálnici D1 v úseku Devět křížů - Ostrovačice začne v pátek modernizace, provoz bude omezen
• Předčasné narození a komplikace při porodu změnily život Adámkovi i celé jeho rodině; přesto se nevzdávají
• Osmnáctiletý mladík z Olomoucka posprejoval v Třebíči čtrnáct objektů
• Z policejního deníku: žena se po napadení agresorem léčila více než měsíc, krádež peněženky z auta, drogy za volantem
• Na Jihlavsku lidé darovali na tříkrálovou sbírku více jak jeden milion korun
• Návrh poslance Josefa Kotta (ANO) ohrožuje chráněné druhy rostlin a živočichů

Středa   17. 2. 2021

• Kvůli ledovce se na Vysočině dopoledne stalo dvaadvacet dopravních nehod, jedna osoba utrpěla zranění
• Kriminalisté dopadli tři zloděje, kteří v restauraci v Havlíčkově Brodě sebrali elektroniku, potraviny i alkohol
• Z policejního deníku: poškození aut, úvěrový podvod, střet auta s chodkyní
• Kaplička svaté Anny u Pelhřimova z let 1699 - 1700 se oprav asi nedočká
• Letošní zima je bohatá na čížky lesní
• Turisty Na konci světa ve Šlakhamrech vítají cedule království i markrabství
• V Kojetíně na Havlíčkobrodsku shořela stodola, škoda je asi milion korun

Úterý   16. 2. 2021

• Táborská zoo vypustí do přírodních rezervací trojici zubrů, na novém webu zazubra.cz najdete podstatné informace o záchraně tohoto druhu
• Řidiči by měli být opatrní kvůli hrozící ledovce a také by si měli dávat pozor před výtlukami na silnicích
• Na Vysočině hrozí ledovka, zejména na východě velmi silná
• Z policejního deníku: opilý agresor skončil na záchytce, policisté vypátrali celostátně hledaného muže
• Ptačí ráj v Brně má zaniknout; kvůli rozšíření průmyslové zóny

Pondělí   15. 2. 2021

• Tříkrálová sbírka do pokladniček skončila, pokračuje však on-line
• Práce na obchvatu Havlíčkova Brodu pokračují, bude tam jedenáct mostů
• Z policejního deníku: opilec bil svoji partnerku; krádež elektroniky, dlužníci alimentů
• Telčské SeniorCentrum nabízí ve městě jako první důležitou odlehčovací službu
• U Zajíčkova se srazil vlak s osobním vozem, po příjezdu hasičů u auta nikdo nebyl
• U Radešínské Svratky bouralo osobní auto, jedna osoba utrpěla zranění

Neděle   14. 2. 2021

• V jaderné elektrárně v Dukovanech začala výměna u čtvrtého výrobního bloku
• Z policejního deníku: zloděj si z chat odnesl elektroniku a kuchyňské vybavení, vandal poškodil karavan
• Vysočina požádá o vyhlášení nouzového stavu; pouze na dva týdny a za jasných podmínek
• V Jihlavě - Horním Kosově shořela zahradní chatka
• Požár rodinného domu v Jihlavě - Sasově napáchal škody za 1,5 milionu korun

Sobota   13. 2. 2021

• Ve Žďáře nad Sázavou a v Jihlavě se prolomil led pod lidmi, v Polné pod čtyřkolkou
• V Jihlavě na Pančavě byla ve shořelé chatce nalezena mrtvá osoba

Pátek   12. 2. 2021

• Tygr Rocky si současné mrazy užívá, na sněhu dovádí i obědvá
• Po dobu mrazů do městské hromadné dopravy v Jihlavě pouze s tlačítkem
• Z policejního deníku: žena odjela s autem známého, ten o ničem nevěděl; žena neplatí alimenty
• U Radějova se srazila dodávka s terénním autem, jedna osoba utrpěla zranění
• Šest mužů z Afghánistánu přijelo na Vysočinu v úkrytu neznámého kamionu

Čtvrtek   11. 2. 2021

• Ve sklepení hradu v Lipnici nad Sázavou přezimují čtyři druhy netopýrů
• Jen pár metrů dělilo rychlík Rožmberk od tragédie
• Zoologické zahrady žádají vládu o finanční pomoc na svůj provoz
• Z policejního deníku: vandal počmáral vagon, opilci skončili na záchytce
• ElementSklo – v Jihlavě se chystá výstava Matérie fantazie, na hradě v Ledči nad Sázavou Historie za sklem
• Pylon nad Hesovem u Přibyslavi "švédský" zřejmě není

Středa   10. 2. 2021

• Tatranka a Tajfun, seznamte se - zubří mláďata z táborské zoo mají jména, navrhli je příznivci zahrady
• Z policejního deníku: šoféři bez řidičáku a pod vlivem alkoholu a drog
• Ve věku 76 let zemřel Ivan Lysa, ikona jihlavského volejbalu

Úterý   9. 2. 2021