Oficiální Web města Jihlavy

Klášter minoritů v Jihlavě...CWBC: Country music of Highland...

neděle Zpět na hlavní stránku... 18.7 2021


(pokud chcete vložit svůj inzerát, přečtěte si zde jak na to...):

Dům, zahrada
Reklama v Regionalistu...
Nový fotografický web Tomáše Blažka
6.9.2011 (13:20) - Právě spuštěn na adrese www.fotospoj.cz
Alba, fotografie, reportáže, sloupky - www.fotospoj.cz

• zde si v naší reklamní samoobsluze můžete přidat sem na tyto stránky svojí vlastní reklamu či inzerát!

Reklama v Regionalistu...Reklama v Regionalistu...
Revue Regionalistu:

Zemětřesení roku 1328: Zánik Staré Jihlavy
Ačkoli přímý popis zatím největšího zemětřesení v historii našeho města roku 1328 nikde v archivech prakticky neexistuje, jeho následky byly v Jihlavě patrny po mnoho dalších století.
celý článek...


Výročí: Do naší doby se vrátili mučedníci...
„Bože pospěš mi na pomoc - slyš naše volání“ šeptají rozpraskané rty kněží... Do slov tiché modlitby skřípot železných vrat a dupot těžkých bot dozorů po chodbách v ranní tmě. Tak počíná ve tři hodiny ráno „hodinka Laudes“, ranních chval breviáře, v podzemí jihlavské věznice. Poslední ranní chvály na tomto světě, které se ve svém pozemském životě modlí kněží František Pařil a Václav Drbola.
celý článek...


Tajemná zahrada a její zakladatel
V místech budovy bývalého okresního úřadu v Jihlavě v Tolstého ulici vedle dnešního kina Sokol se ještě v 30. letech 20. století nacházela zahrada obehnaná zdí. Tajemný kout v centru Jihlavy, do jehož útrob se jen málokomu podařilo proniknout. Zahrada lidumila a osvíceného jihlavského lékaře, doktora Leopolda Fritze.
celý článek...


Most v Údolí mordů
Na území dnešního Rantířova u Jihlavy byl původně pouze brod. Ve 13. století však začali přicházet z Německa kolonisté a tak okolo brodu vyrostla ves Rantířov, německy Fussdorf. Obě jména - české i německé - si tato obec nad brodem přes řeku Jihlavu podržela až do roku 1945, kdy došlo k odsunu velké části původního obyvatelstva Jihlavska.
celý článek...


Proč dávný jihlavský adventní věnec měl svíček šest?
Můj dědeček vždy vyprávěl, že z dětství prý pamatoval, jak mnohé jihlavské adventní věnce měly - kdovíproč? - namísto čtyř dokonce šest svíček... Nikdy jsem to nechápal. A až v posledních létech tuším, že mohl mít pravdu.
celý článek...


Z jihlavských popravišť
Jedno z mnoha jihlavských popravišť. Dnes lokalita určená ke stavbě rodinných domků, popraviště na Krkavčím vrchu. Tento zdaleka viditelný jihlavský kopec nad Telečskou ulicí nad Skalkou se proměnil v popravčí vrch v roce 1582. A dodnes jsou zde uprostřed pole umístěny železné kříže. Toto výjimečné jihlavské popraviště na Krkavčím vrchu se specialisovalo zejména na popravy příslušnic něžného pohlaví.
celý článek...


Říjen 1918 v Jihlavě...
Když před 100 lety, v říjnu roku 1918, bylo po tisíciletí své existence zrušeno Království české a Markrabství moravské - a v Praze byla vyhlášena československá republika - v Jihlavě se nedělo vůbec nic. Město si dál žilo svým ustaraným životem na konci války a prakticky nikdo se zde o události ve vzdálené Praze příliš nestaral.
celý článek...


Svatý Václav mistra Šlezingera u Minoritů...
Doslova v poslední chvíli zachráněné dílo sochaře Jaroslava Šlezingera je dodnes k vidění v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v ulici Matky Boží v Jihlavě. Je jím svatý Václav, poslední mistrovo dílo...
celý článek...


Láska, která přežila smrt o 13 let
Na počátku 16. století byl majitelem pernštejnského panství Jan z Pernštejna. Když tento šlechtic kolem roku 1526 ovdověl, oženil se podruhé s urozenou paní, Hedvikou se Šelmberka. Tato druhá láska pana Jana a jeho ženy Hedviky nakonec byla natolik silná, že přežila i jejich smrt...
celý článek...


Zpět nahoru na obsah...

Vernisáže výstav Ester Knapová - Malí Indiáni a Petra Kapš alias OR poiesis - B PETRIFIED, Tidal Love v jihlavské galerii
Vernisáž výstavy s titulem Ester Knapová - Malí Indiáni, která představuje výběr autorčiných prací tematizujících fenomén dětské hry bude zahájena ve čtvrtek 22. července v 17 hodin v Oblastní galerii Vysočiny na Komenského ulici v Jihlavě v galerii Alternativa. O hodinu později pak bude ve zvukové galerii IGLOO následovat další vernisáž Petra Kapš alias OR poiesis - B PETRIFIED, Tidal Love. Tématem instalace je poetický, geologický mód dialogu člověka a místa; zvuková pozvánka do subsonického substrátu minerálů a tekutin. Představí tu Pohorský prales, řeka Lobnica, vodopád Šumik.
Malí Indiáni aneb Úkryt v metafoře
Malířské a kresebné dílo Ester Knapové (1993) charakterizuje křehkost a intimita výrazu stejně jako smysl pro snovou introspekci. Paměť a vzpomínky jsou probouzeny asociacemi proustovsky se ohlašujícími z konkrétních míst (souhra barev, světla, vůně, zvuků apod.), jež si říkají o nová stylistická ozvláštnění a malířské interpretace. Vrstvy paměti uložené jako „reálie“ ve fotografiích se tak potkávají s těmi vrstvami „atmosférických“ vzpomínek, které obsahují konkrétní fyzická místa, jež od dětství opakovaně navštěvujeme a do kterých se z nějakého důvodu vracíme. Táhne nás to tam. Cosi tam neustále přebývá a prostupuje časem.

Výstava Malí Indiáni je výběrem autorčiných prací tematizujících fenomén dětské hry. Rozhodující je tu reflexe „jiného pojetí času“. Čas a místo je především prostorem pro dobrodružství, otevřeným herním principem, který vše ostatní opomíjí, nebo naopak stravuje. Svět se tu jeví jako okamžitá narativní struktura, která roste a přeskupuje se v závislosti na přímé angažovanosti toho, kdo je uvnitř dění. Imaginace tu splývá s fikcí. Běžné reálie a atributy se operativně přetvářejí v magické nástroje, banální místa v exotické rámce pro osudové scény. Příroda je prožívána jakoby zevnitř. Vzrušení, emoce, extatické vytržení, ale také zasnění, soustředěnost či zamyšlení. To vše se zračí v tvářích dětí na obrazech Ester Knapové.

Dětská hra na indiány je spíše zobecňujícím rámcem pro zvláštní dočasné metamorfózy vědomí, kterých jsou děti, a pouze oni, schopné. Pro, svého druhu, intenzivní performativní procesy, jež proměňují viděné a spatřené v cosi nově a jinak prožívané. Tomu odpovídá u Ester Knapové i konstituce samotného obrazu. Tak, jako se děti při hře odosobňují, aby se mohly podle potřeby stylizovat do jiných rolí, převlékají se, maskují, používají mimikry, tak také malba Knapové je „převlékána“ do specifických atmosférických stavů. Ty jsou dosahovány převládající jemnou, sjednocenou barevností s občasnými barevnými kontrasty dramatizujícími jinak převážně zklidněné situace. Přesvědčivé narace autorka dosahuje kromě specifického „pastelového“, světelně rozptýleného koloritu také prostupováním vrstev malby, jež si tak výrazově podržuje vlastní „stopy paměti“ (palimpsest). Sen a jeho přízračnost. Snová logika. Jsou to právě tyto stavy, které umožnují návraty v čase. Do známých, ale polozapomenutých míst. Do dětství, do tajemství vztahů, které již minuly, ale jejichž rezonance si neseme v sobě. Návraty do časů, kdy den a hodina měly zcela jinou hodnotu. A kdy slovo „prázdniny“ otevíralo dveře do nekonečného času plného očekávání a příslibů velkých dobrodružství.
Petr Vaňous

K výstavě Petra Kapšalias OR poiesis - B PETRIFIED, Tidal Love:
Proroctví o povaze budoucnosti je ukryto v podstatě: abychom mohli porozumět, předpovídat musíme naslouchat, uchýlit se hluboko do nitra. Zdánlivě netečná temnota podstaty je nabita vědomím.
K tomuto dílu mne inspirovalo záhadné, velice poetické místo - zvláštní skalní útvar uprostřed pralesa Pohorje ve Slovinsku. Můj intimní i kosmický dialog s touto skalou vznikl během několika výprav: prostor, atmosféra, řeka, kameny, stromy, mravenci, stíny, světlo a žena.

Podivné jiné prostřednictvím performativního zapojení se. Nehybné skalní bytosti s věčným setrváním v jediné pozici vyzařují přílivové pole a vytrvale přitahují různé pohyblivé formy života. Kamera (zvuk, video, fotografie) zaznamenává jemné vibrace mezi různými entitami žijícími v symbiotickém vztahu. Moje umělecká metoda je založena na dlouhotrvající performanci a důrazem na sestupné a rozšiřující se percepční pole. Radikální smyslová vnímavost a rozvíjení vědomí přítomnosti.
B PETRIFIED - přílivová láska nabízí ponořit a vcítit se. Zvuková pozvánka do subsonického substrátu minerálů a tekutin. Představovaná lokace: Pohorský prales, řeka Lobnica, vodopád Šumik.
Petra Kapš

Petra Kapš alias OR poiesis (1975 ve Slovinsku) je zvuková umělkyně a básnířka, žije v Mariboru. Kombinuje umění zvuku, rozhlasu, chrono-prostorové poezie, poetické performance, textu i reflexe. Vedle efemerity zvuku se zaměřuje také na tělesnost. Její hlavní výrazový prostředek je slovo, rozšířené do oblasti sonické poezie. Zajímá se o sluchovou paměť a o hluboký, fyzický čas. Užíváním (a)synchronické přítomnosti v digitální sféře rozevírá koncept intimního rozhlasu. Zabývá se také vyprázdněností sluchu internetového posluchače. Její zvuky/rozhlas/knihy a díla jsou lokalizované momenty samoty.

orpoiesis.blogspot.com/

O kamenech, balvanech a lesních bytostech
Nedaleko hranic Slovinska s Rakouskem protéká do údolí řeky Drávy pralesem Pohorje horská říčka Lobnica. Divoká a strmá soutěska v nadmořské výšce asi 1000 m n. m se skaliskami pokrytými mechem a dvěma vodopády není snadno přístupná. K jednomu z tamních skalních útvarů se básnířka OR poiesis vrací několik let a studuje jeho nekonečně pomalý metabolismus. Ve slovinštině té skoro nehybné lesní bytosti říká “kamen” a poetickou asociací ji spojuje s výrazem “kami” – což v sibiřských oblastech označuje šamana. V šintoismu znamená “kami” svatyni, obydlí duchů. V našich krajiných bychom takový skalní útvar označili možná jako balvan - což je pravděpodobně praslovanské slovo, jehož původ etymologové hledají kdesi daleko na Východě, nebo v dobách keltského osídlení střední Evropy. Výraz balvan má často ambivalentní význam, který je snad způsobený jeho nehybností, setrvalostí, věčností: balwan je v polštině balvan, ale také hlupák, kláda, mořská vlna, oblak dýmu a pohanský bůžek. V Rusku říkají bolván pařezu, v Bulharsku je balván velký kámen, ale i těžký trám. Kořen praslovanského blvan prozrazuje v polštině, ukrajinštině, srbštině, chorvatštině, slovinštině i ruštině vazby na pohanskou spiritualitu: v ukrajinštině, ruštině, srbštině i charvátštině říkali sošce nebo jiné podobě pohanského boha balvan.

Kameny a balvany zkrátka odedávna souvisí s čímsi spirituálním, posvátným, nebo těžkým, nehybným a to nejen u starodávných společenství Slovanů, ale vlastně kdekoliv, kde se lidé a kameny na planetě společně vyskytovali. Přeneseně si lze snad postesknout, že se vznikem městské kultury a civilizace jsme na takovou archaickou “magii kamenů” zapoměli: kameny se proměnily v mrtvou inertní hmotu v rukách architekta a zedníka při stavbě měst, zdí, pevností a dlažeb. V roce 2017 byl novozélandskou vládou řece Whanganui přiznána subjektivita, čimž získala - pokud by někdo mohl dokázat, že práva Řeky jsou ohrožena – možnost se bránit. Zdá se, že animistické paradigma přisuzování života a posvátna přírodním bytostem se v různých krajinách a kulturách pomalu, ale jistě vrací. Zejména tam, kde původní, “primitivní” společenství a struktury myšlení nebyly zcela vyhubeny. Aktivity OR poiesis na pomezí hudby, zvukového umění, poezie a performance mají k přírodě, krajině, posvátné topologii míst hlubokou a bytostnou vazbu. Obrací se většinou k řekám, údolím, stromům, kamenům, skalám, protože ví, že k nám promlouvají svým tekutým, vodním, kameným vzdušním jazykem. Těm jazykům se můžeme znovu naučit a setkat se s mimolidským světem, objevit dorozumění, které jsme díky svému predátorskému opojení techniky a hlukem téměř ztratili. Téma instalace B PETRIFIED – poetického, geologického módu dialogu člověka a místa, která má v Jihlavské galerii svoji premiéru, navazuje na její předchozí realizace The Golden Walls, Doors to Paradise a KISETSU quarry, které umělkyně představí během otevření výstavy.
Miloš Vojtěchovský
- zprav -Zpět nahoru na obsah...

Z policejního deníku: vloupání do sklepa; muž neplatí alimenty, dluží 17 tisíc; opilec nadýchl 3,69 promile
Neznámý pachatel, který se v Husově ulici v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku od středy 7. července do čtvrtka 15. července vloupal do sklepní kóje, způsobil majiteli škodu asi šest tisíc korun. Ze sklepa ukradl dámské kolečkové brusle a stan Coleman. Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to krádeže a porušování domovní svobody a po pachateli pátrají. Uvedla to policejní mluvčí Stanislava Rázlová.
Muž dluží na alimentech 17 tisíc korun
Jihlavští policisté sdělili šestatřicetiletému muži podezření ze spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy. "Muž si od září loňského roku řádně neplnil vyživovací povinnost na svého syna ve věku dvanáct let. Výživné mu stanovil okresní soud v roce 2019 a na syna má měsíčně přispívat částkou kolem tří tisíc korun. Vzhledem k tomu, že tak řádně nečinil, na výživném dluží částku kolem sedmnácti tisíc korun", informovala mluvčí policistů Stanislava Rázlová. Případ policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení.

Opilec nadýchal 3,69 promile, skončil na záchytce
V sobotu 17. července po půl desáté večer zajistili policisté opilého muže, který se pohyboval na parkovišti na ulici Bělohradská v Havlíčkově Brodě, byl pod značným vlivem alkoholu, pokřikoval na kolemjdoucí a měl nekoordinované pohyby. "Jednalo se o devětačtyřicetiletého muže, a že je pod vlivem alkoholu potvrdila dechová zkouška, jejíž naměřená hodnota činila 3,69 promile alkoholu", uvedla S. Rázlová. Policisté muže zajistili a eskortovali na záchytku k vystřízlivění.

Řidič nadýchal přes dvě promile
Policisté zastavili v pátek 16. července kolem deváté hodiny večer na ulici U Agrostroje v Pelhřimově osobní auto Volkswagen, jehož řidičem byl pětatřicetiletý muž. Součástí silniční kontroly byla dechová zkouška. "Výsledek byl pozitivní a řidič nadýchal 2,10 promile alkoholu. Výsledky opakovaných měření byly 2,19 a 2,10 promile. Policisté muži na místě zakázali další jízdu a zadrželi řidičský průkaz", informovala policejní mluvčí Stanislava Rázlová. Muž svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Řidič nadýchal přes jedno promile
V pátek 16. července kolem jedenácté hodiny dopoledne kontrolovali policisté u Vyskytné nad Jihlavou na Jihlavsku vozidlo Peugeot, jehož řidičem byl třiašedesátiletý muž. "Ten se v rámci kontroly na výzvu policistů podrobil dechové zkoušce, při níž nadýchal 1,59 promile alkoholu. Výsledek opakovaného měření byl 1,57 promile. Policisté na místě muži další jízdu zakázali a zadrželi mu řidičský průkaz", uvedla mluvčí policistů S. Rázlová. Vše zadokumentovali a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Alkohol za volantem
Policisté zastavili v pátek 16. července kolem páté hodiny na ulici K Novému nádraží ve Velkém Meziříčí na Žďársku osobní auto Peugeot, jehož řidičem byl sedmasedmdesátiletý muž. "Výsledek dechové zkoušky měl muž pozitivní a naměřená hodnota činila 0,59 promile alkoholu. Také opakované měření vykázalo pozitivní hodnotu", informovala S. Rázlová. Policisté muži na místě zakázali další jízdu a zadrželi řidičský průkaz. Případ zadokumentovali jako přestupek na úseku dopravy, kterým se dále bude zabývat příslušný správní orgán.
Eva ŠINKOVSKÁZpět nahoru na obsah...

Město Třebíč vyhlašuje další ročník soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu
Pěstitelé a milovníci květin se mohou již tradičně přihlásit do již 25. ročníku soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu v Třebíči.
Přihlásit se může každý majitel či uživatel bytu, domu nebo provozovny, který bude mít fasádu v době vyhodnocování soutěže vyzdobenu živými květinami nebo pnoucími dřevinami. Výzdoba musí být viditelná z veřejného prostranství. Soutěž se vztahuje také na upravené neoplocené předzahrádky na veřejném prostranství. Kromě celkového pořadí se budou v samostatných kategoriích hodnotit domy v památkové zóně, vícepodlažní domy v sídlištích, předzahrádky a nováčci. Pro úspěšné pěstitele budou připraveny peněžité ceny.

Formuláře pro písemné přihlášky a podrobné podmínky soutěže získají zájemci na internetových stránkách radnice www.trebic.cz, v letním čísle Třebíčského zpravodaje, nebo si je mohou vyzvednout v budově městského úřadu na Karlově náměstí.

Přihlášky lze podávat do středy 16. srpna 2021.

Formulář, kde se mohou zájemci přihlásit do soutěže:
https://www.trebic.cz/assets…
- red -Zpět nahoru na obsah...

V zámeckých chodbách v Přibyslavi se prohánějí holubi
Na lov opeřenců s rybářským podběrákem se do chodeb zámku v Přibyslavi vydává kustod sbírek ústředního hasičského muzea Milan Pátek.
Holubi dovnitř drze vlétají přes druhé nádvoří. Zpátky na svobodu se jim už cestu najít nedaří.

“Dokud v okapu měly hnízdo poštolky, jiní ptáci se drželi zdaleka, hnízdo však smetl příval deště a poštolky si ho vybudovaly jinde,” říká Milan Pátek se slovy písně Jiřího Schelingera Holubí dům na rtech.

Majitel zámku - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - usiluje o zastřešení druhého nádvoří, ale s takovým projektem nesouhlasí památkáři.

Foto: Ivo Havlík
- zprav -Zpět nahoru na obsah...


                  Města a obce online - portál územní samosprávy

Středa   22. 9. 2021

• Zpívající lípa ve Žďárských vrších v Telecí vyhrála anketu Strom roku
• V přibyslavském betlému bude Svatá rodina zobrazena z kovu, všechny práce odvedou místní řemeslníci
• Od ledna bude zemřelé na Vysočině ohledávat koroner
• Výstavba nového pasivního pavilonu v pelhřimovské nemocnici úspěšně pokračuje
• Z policejního deníku: krádež dřeva za 30 tisíc; opilec obtěžoval lidi v autobuse; šestašedesátiletá řidička nadýchala přes jedno promile
• Výstava děl Čestmíra Sušky s titulem Věci venku v Horáckém muzeu začíná
• Maminky mohou využít klokánkovací křesla, zkvalitňují první okamžiky života maminky s předčasně narozeným miminkem

Úterý   21. 9. 2021

• Energetiky i obyvatele okolí Dukovan prověřilo největší cvičení letošního roku
• Výstavba obchvatu Havlíčkova Brodu u Termesiv odhalila cihlářskou pec
• Z policejního deníku: zloděj ukradl věci za čtyřicet tisíc, krádež úhlové brusky
• Nepropásněte volby, voličský průkaz si můžete snadno vyřídit přes datovou schránku
• Rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava byl zvolen do čela Evropské asociace klinických anatomů
• Čokoládový Alfons Mucha, roboti i obří tužka v putovní expozici Muzea rekordů na veletrhu Svět knihy
• Nejčastějším nešvarem je telefonování za jízdy; nevěnování se řízení je na dálnici D1 nejčastější příčinou dopravních nehod
• V Pelhřimově budou rodiče dětí narozených od 1. října 2020 do 30. září 2021 opět sázet stromky
• Noc vědců zabaví celou rodinu
• Obrazy Jolany Mertové si mohou zájemci prohlédnout v muzejní kavárně v Jihlavě

Pondělí   20. 9. 2021

• Nová technika i zkušenosti – nejen cizinci chválili přínos Ample Striku
• V jihlavské zoologické zahradě se narodila čtyřčata ježků ušatých
• Žlutý pes Ondřeje Hejmy v úterý odpoledne na jihlavském náměstí
• Z policejního deníku: zloděj ukradl z chalupy alkohol a starožitnosti; žena se válela na zemi, nadýchala 3,99 promile; opilý řidič bez řidičáku a s cizím autem boural
• V Dukovanech skončila odstávka třetího výrobního bloku
• Výrazné omezení antibiotik ve veterinární péči prosazované Bruselem povede ke zbytečné a trýznivé smrti mnoha zvířat
• Záchranáři na Vysočině prověřili teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné k řešení náročných situací v praxi

Neděle   19. 9. 2021

• Na vrcholu městské věže v Přibyslavi je opět kříž, ten původní vyvrátil vítr
• Zdeněk Brachtl dokončuje model hradu Pyšolec, chystá se ještě na Trmačov a osadu Havírna
• Z policejního deníku: padesátiletý muž boural na elektrokole; dosud nezjištěný řidič srazil chodce a ujel

Sobota   18. 9. 2021

• V dodávce se skrývali tři migranti

Pátek   17. 9. 2021

• Filmový klub v Jihlavě uvede česko - americký snímek Manželství
• Hasiči v neděli uctí památku zesnulých kolegů, kteří zemřeli při výbuchu domu v Koryčanech
• Z policejního deníku: krádež vrtačky a pily ze sklepa; cyklista byl opilý
• V jihlavském domě Gustava Mahlera bude otevřena výstava Martina Michaela Stiltenna - Zlomy

Čtvrtek   16. 9. 2021

• Zpátky ke kořenům všeho druhu v neděli 3. října v Balinách
• Začíná velká investice do trolejí v Jihlavě
• Úklid Jihlavy se má výrazně zlepšit
• V okolí Dukovan budou znít sirény a cvičit vojáci
• Zvědavý makak rád zkoumá pestrobarevné květiny ve svém výběhu
• Řidič sjel s autem do příkopu, při nehodě utrpěl zranění
• Z policejního deníku: opilci zaměstnávali policisty; a to nejen za volantem
• Zloděj ze Žďárska napáchal škody za 300 tisíc korun, navíc řídil pod vlivem drog
• Vlak srazil mladého muže, toho s vážnými zraněními transportoval vrtulník do nemocnice

Středa   15. 9. 2021

• Městská policie vyřešila všechny potyčky v centru Jihlavy
• Policisté hledají cyklistku, která se ve Světlé nad Sázavou srazila s chlapcem na kole
• Požár nabíječky způsobil škodu 200 tisíc korun, tři lidé se nadýchali jedovatých zplodin hoření
• Laboranti v jihlavské nemocnici využívají nový analyzátor pro vyhodnocení moči
• Víkendový BMXtreme fest 2021 nabídne vedle Mistrovství ČR BMX v minirampě i koncerty Kapitána Dema a Paulie Garand & Kenny Rough
• Bednář Miroslav Vrtěna obdržel titul Nositel tradice lidových řemesel, vyrábí malolitrážní soudky a korbely
• Z policejního deníku: krádež jízdních kol; recidivista kradl prací kapsle; opilá žena se povalovala v parku, skončila na záchytce
• Pátrání po dětech mělo šťastný konec
• Jarmark v zahradě Domu přírody v Krátké nabídne výstavu jablek či dráteníků

Úterý   14. 9. 2021

• Prevence má smysl! Den otevřených dveří a prevence Nemocnice Třebíč odhalil přes 20 případů vážných onemocnění
• Na ženu spadl u Obrvaně na Havlíčkobrodsku strom, zraněním podlehla
• Výstava fotografií členů Fotoklubu Litovel v jihlavském muzeu
• Víkend v Telči plný kultury, sportu i zábavy
• Z policejního deníku: neznámý vandal poničil zaparkovaná auta; opilý recidivista kradl alkohol; krádež kovových poklopů

Pondělí   13. 9. 2021

• Další požár v Enviropolu v Jihlavě: nový hasící systém zafungoval
• Rodinné centrum Srdíčko otevře po celý týden své dveře veřejnosti
• Z policejního deníku: zloděj napáchal škody za 80 tisíc; žena nadýchala téměř 3,5 promile; řidič nadýchal přes dvě promile
• Testování na základních školách v Jihlavě neodhalilo jediného pozitivního žáka
• Nad Chaloupkami se nesl hlas ovcí a saxofonů
• Práce na ulici...
• Oprava silnice I/19 mezi obcí Kámen a hranicí Vysočiny s Jihočeským krajem spěje do finále
• V jihlavském muzeu si budou moci lidé prostudovat historii jihomoravských šibenic
• Při nehodě u Blatnice na Třebíčsku zemřel řidič osobního auta

Neděle   12. 9. 2021

• Z policejního deníku: zloděj napáchal škody za 30 tisíc; opilec skončil na záchytce
• Vytiskněte si vlastní jaderný reaktor
• Procházka podzimní krajinou až k Chudobínské borovici

Sobota   11. 9. 2021

• V jihlavské zoologické zahradě se narodila čtyři mláďata prasat visajanských

Pátek   10. 9. 2021

• Z policejního deníku: zloděj napáchal škodu za 50 tisíc; krádež motocyklu Jawa Babeta
• Policisté žádají o pomoc svědky nehody na Havlíčkobrodsku, při které zemřel osmašedesátiletý chodec
• Záchranáři ve Velkém Meziříčí představili třeba ukázku simulované dopravní nehody motorkáře
• V Golčově Jeníkově shořela dřevěná chata, nikdo nebyl zraněn
• Filmový klub v Jihlavě uvede řecký film o tak trochu jiné pandemii Jabka
• Ptákům i zajícům se lépe daří v menších polích. Česká to nejsou!

Čtvrtek   9. 9. 2021

• Lipničtí mají na autech samolepku inspirovanou obrazem Jaroslava Panušky
• Česká republika požádala o prověrku bezpečnosti svých jaderných zařízení, v centru pozornosti budou Dukovany a Temelín
• Vydejte se po stopách středověkých zvířat v táborské zoo
• Výroční cenu České pohádkové akademie obdržela pelhřimovská Agentura Dobrý den
• Z policejního deníku: devětašedesátiletý motorkář zemřel po srážce s autem; vloupání do osobního auta - policisté apelují, nenechávejte ve voze cennosti; krádež pletiva za 60 tisíc
• Na Havlíčkobrodsku zemřel po srážce s autem osmašedesátiletý muž
• V průběhu letních prázdnin zemřeli na silnicích Vysočiny čtyři lidé; výrazný pokles policisté evidují u těžce zraněných osob
• O soužití Čechů a Němců v Jihlavě a o hmyzím společenství v září v jihlavském muzeu

Středa   8. 9. 2021

• Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě začne sázením stromů
• Mezi Herálcem a Humpolcem zemřel po střetu s osobním autem motorkář
• V Třebíči se bude konat bazárek věcí z charitního Šatníku
• Z policejního deníku: krádež 70 litrů nafty; řidič nadýchal skoro čtyři promile, skončil na záchytce
• Přednáška na téma dendrologie s Josefem Kynclem v jihlavském muzeu
• Cesta do školy v Jihlavě - Heleníně je bezpečnější; město tam vybudovalo nový chodník
• Práce na jihovýchodním obchvatu Havlíčkova Brodu na silnici I/38 pokračují
• V Dukovanech krátkodobě odstaví 3. výrobní blok, zkontrolují čerpadla

Úterý   7. 9. 2021