Oficiální Web města Jihlavy

Klášter minoritů v Jihlavě...CWBC: Country music of Highland...

úterý Zpět na hlavní stránku... 31.1 2023


(pokud chcete vložit svůj inzerát, přečtěte si zde jak na to...):

Dům, zahrada
Reklama v Regionalistu...
Nový fotografický web Tomáše Blažka
6.9.2011 (13:20) - Právě spuštěn na adrese www.fotospoj.cz
Alba, fotografie, reportáže, sloupky - www.fotospoj.cz

• zde si v naší reklamní samoobsluze můžete přidat sem na tyto stránky svojí vlastní reklamu či inzerát!

Reklama v Regionalistu...Reklama v Regionalistu...
Revue Regionalistu:

Zemětřesení roku 1328: Zánik Staré Jihlavy
Ačkoli přímý popis zatím největšího zemětřesení v historii našeho města roku 1328 nikde v archivech prakticky neexistuje, jeho následky byly v Jihlavě patrny po mnoho dalších století.
celý článek...


Výročí: Do naší doby se vrátili mučedníci...
„Bože pospěš mi na pomoc - slyš naše volání“ šeptají rozpraskané rty kněží... Do slov tiché modlitby skřípot železných vrat a dupot těžkých bot dozorů po chodbách v ranní tmě. Tak počíná ve tři hodiny ráno „hodinka Laudes“, ranních chval breviáře, v podzemí jihlavské věznice. Poslední ranní chvály na tomto světě, které se ve svém pozemském životě modlí kněží František Pařil a Václav Drbola.
celý článek...


Tajemná zahrada a její zakladatel
V místech budovy bývalého okresního úřadu v Jihlavě v Tolstého ulici vedle dnešního kina Sokol se ještě v 30. letech 20. století nacházela zahrada obehnaná zdí. Tajemný kout v centru Jihlavy, do jehož útrob se jen málokomu podařilo proniknout. Zahrada lidumila a osvíceného jihlavského lékaře, doktora Leopolda Fritze.
celý článek...


Most v Údolí mordů
Na území dnešního Rantířova u Jihlavy byl původně pouze brod. Ve 13. století však začali přicházet z Německa kolonisté a tak okolo brodu vyrostla ves Rantířov, německy Fussdorf. Obě jména - české i německé - si tato obec nad brodem přes řeku Jihlavu podržela až do roku 1945, kdy došlo k odsunu velké části původního obyvatelstva Jihlavska.
celý článek...


Proč dávný jihlavský adventní věnec měl svíček šest?
Můj dědeček vždy vyprávěl, že z dětství prý pamatoval, jak mnohé jihlavské adventní věnce měly - kdovíproč? - namísto čtyř dokonce šest svíček... Nikdy jsem to nechápal. A až v posledních létech tuším, že mohl mít pravdu.
celý článek...


Z jihlavských popravišť
Jedno z mnoha jihlavských popravišť. Dnes lokalita určená ke stavbě rodinných domků, popraviště na Krkavčím vrchu. Tento zdaleka viditelný jihlavský kopec nad Telečskou ulicí nad Skalkou se proměnil v popravčí vrch v roce 1582. A dodnes jsou zde uprostřed pole umístěny železné kříže. Toto výjimečné jihlavské popraviště na Krkavčím vrchu se specialisovalo zejména na popravy příslušnic něžného pohlaví.
celý článek...


Říjen 1918 v Jihlavě...
Když před 100 lety, v říjnu roku 1918, bylo po tisíciletí své existence zrušeno Království české a Markrabství moravské - a v Praze byla vyhlášena československá republika - v Jihlavě se nedělo vůbec nic. Město si dál žilo svým ustaraným životem na konci války a prakticky nikdo se zde o události ve vzdálené Praze příliš nestaral.
celý článek...


Svatý Václav mistra Šlezingera u Minoritů...
Doslova v poslední chvíli zachráněné dílo sochaře Jaroslava Šlezingera je dodnes k vidění v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v ulici Matky Boží v Jihlavě. Je jím svatý Václav, poslední mistrovo dílo...
celý článek...


Láska, která přežila smrt o 13 let
Na počátku 16. století byl majitelem pernštejnského panství Jan z Pernštejna. Když tento šlechtic kolem roku 1526 ovdověl, oženil se podruhé s urozenou paní, Hedvikou se Šelmberka. Tato druhá láska pana Jana a jeho ženy Hedviky nakonec byla natolik silná, že přežila i jejich smrt...
celý článek...


Zpět nahoru na obsah...

Policisté pomáhají obětem domácího násilí, loni na Vysočině vykázali z obydlí celkem 57 násilných osob
Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina v průběhu loňského roku vykázali ze společného obydlí celkem 57 osob, které se dopouštěly různých forem domácího násilí. Možnosti podat si proti vykázání námitky využilo celkem dvě násilné osoby, které byly z obydlí vykázány, avšak ani v jednom z případů nebylo po vyhodnocení zjištěno, že by vykázání bylo neoprávněné, o čemž byly násilné osoby následně dle zákona vyrozuměny.
Co se týče podání návrhu na předběžné opatření, jímž je možno tzv. desetidenní lhůtu „policejního vykázání“ prodloužit, tento návrh byl podán celkem ve 23 případech, kdy dle zjištěných skutečností bylo z tohoto počtu celkem 21 návrhů akceptováno a násilné osobě tak byl nařízen zákaz vstupu do společného obydlí minimálně na dalších 30 dní od vykonatelnosti tohoto opatření. Ve dvou případech byl návrh na předběžné opatření zamítnut.

Na území Krajského ředitelství policie kraje Vysočina policisté v loňském roce zaevidovali celkem 380 incidentů se znaky domácího násilí, kdy z tohoto počtu bylo právě 57 případů vyhodnoceno jako domácího násilí, kdy na základě toho byla násilná osoba vykázána. Z tohoto počtu byly opakovaně vykázány 2 osoby.

„Na rozdíl od roku 2021, kdy policisté na Vysočině vykázali celkem 42 osob, se počet vykázání loni zvýšil o 15 případů. Z celkového počtu 57 vykázaných osob se pouze v jednom případě jednalo o ženu. Nejstarší vykázanou násilnou osobou byl muž ve věku 67 let. V průběhu roku 2022 byla v jednom případě vykázána násilná osoba mladší 18 let,“ doplnil kpt. Ing. Bc. Igor Juřica, vrchní komisař odboru služby pořádkové policie, který zastává v současné době pozici metodika v oblasti domácího násilí.

Institut vykázání je oprávněním policisty, které vede k okamžité ochraně a pomoci ohrožené osobě. Lze-li na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na předcházející útoky, důvodně předpokládat, že se osoba dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví anebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti, je policista oprávněn vykázat tuto osobu z bytu nebo domu společně obývaného, byť i částečně, s ohroženou osobou, jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí. Policista je oprávněn tuto osobu vykázat i v její nepřítomnosti.

„S účinností od 1.1.2022 došlo k novele zákona č. 273/2008 Sb. o Policii ČR, která se dotkla také oblasti vykázání, policisté jsou v souladu s touto novelou mj. oprávněni vykázat násilnou osobu i s delším časovým odstupem od počátku šetření incidentu, jsou-li zjištěny nové skutečnosti a dále jsou policisty za ohrožené osoby automaticky označovány děti, které sdílejí společnou domácnost s osobou násilnou a ohroženou, a to bez ohledu na skutečnost, zda je domácí násilí pácháno přímo na nich či nikoliv,“ uvedl kpt. Ing. Bc. Igor Juřica.

Psychické násilí, slovní napadání, fyzické násilí, neustálé kontrolování ohrožené osoby a přítomnost alkoholu nebo drog u osoby agresora. To bývají nejčastější faktory, které se objevují při domácím násilí. Je to chování, které v partnerském soužití nebo v rodině u jedné osoby vyvolává strach z osoby druhé. Přitom jsou tito lidé na sobě většinou citově, sociálně a ekonomicky vzájemně závislí. Domácí násilí může probíhat mezi manželi, dětmi a rodiči, obětí mohou být senioři.

Domácí násilí je velice nebezpečným jevem, neboť často zůstává před zraky veřejnosti i státních orgánů skryté. Narůstá pozvolna, ohrožená osoba obtížně pozná okamžik, kdy již vztah není bezpečný. Lze se před ním těžko bránit, protože ohrožená osoba s násilníkem sdílí řadu společného, a to včetně obydlí, ze kterého často nemá kam odejít. Má špatný dopad na děti, které jsou násilí přítomné. Tyto pak získávají negativní vzory a považují je za normální. Domácí násilí má zpravidla vzrůstající tendenci. Zpočátku se jedná o útoky proti lidské důstojnosti, jako jsou urážky, vydírání nebo ponižování. Pak následují útoky proti zdraví. Facky, bití nebo škrcení. Toto jednání může vyústit až v útoky proti životu.

„Mezi typické znaky domácího násilí patří skutečnost, že probíhá mezi blízkými osobami v soukromí, tedy většinou beze svědků a často jsou u těchto incidentů přítomny i děti. Násilí není jednorázový incident, dlouhodobě se opakuje, jde o násilí, které různými formami pokračuje. Domácí násilí se většinou stupňuje a přechází od jednotlivých útoků v pravidelné násilí, od urážek k fyzickému napadání, až k možnému ohrožení života,“ vysvětluje plk. Mgr. Radek Vochyán, vedoucí odboru služby pořádkové policie.

Obětí domácího násilí bývají většinou ženy, ale není výjimkou, že se obětí může stát také muž. Oběť domácího násilí mnohdy otálí s oznámením útoků. V těchto případech by měli pomoci přátelé a příbuzní oběti a napadání oznámit. Útoky agresora se většinou časem zintenzivňují. Pomoci oběti mohou také sousedé nebo kolegové v práci. Další možností jsou organizace zabývající se řešením těchto případů, např. Intervenční centrum či Bílý kruh bezpečí. Vždy je nejdůležitější, aby oběť nezůstala na problém sama a případ oznámila policistům.

„Chování agresora může začít v zamezování oběti ve styku s přáteli a s rodinou, vulgárními nadávkami a ponižováním, až dospěje k prvním fyzickým útokům, které obvykle začínají fackami či ranami pěstí. Ty ale mohou velmi rychle vystřídat i útoky se zbraní, nejčastěji nožem. Problém je třeba začít řešit včas a nenechat jej přerůst v závažnější zločiny, které v nejkrajnějším případě skončily i smrtí oběti. Je také třeba, aby okolí nebylo k jednání agresora lhostejné. Někdy se bohužel při vyšetřování takových případů setkáváme s netečným postojem svědků - sousedů, známých a někdy i příbuzných, kteří neradi s policií spolupracují a raději před domácím násilím zavírají oči“, dodává kpt. Ing. Bc. Igor Juřica.

Poté co je násilí na oběti oznámeno policistům, většinou cestou linky tísňového volání 158, je na místo okamžitě vyslána nejbližší policejní hlídka. Policisté zabrání útočníkovi v dalším napadání oběti a zajistí pro ni lékařské ošetření. Policisté provedou na místě šetření a zjistí všechny nezbytné skutečnosti, zejména vyhodnotí, zdali chování násilné osoby nese znaky domácího násilí a je v daném případu dána hrozba dalšího útoku proti ohrožené osobě.

V odůvodněných případech, obecně pokud se osoba dopustí závažného jednání, policisté tuto osobu zadrží a umístí do policejní cely. V obou případech by se ale mohl útočník v poměrně krátké době vrátit zpět za obětí. Policisté mají ale velmi účinné oprávnění a to útočníka na deset dní vykázat ze společného obydlí a tím mu okamžitě zamezit přiblížit se k ohrožené osobě, což je pro ni po napadení to nejpodstatnější. Tato doba je optimální na to, aby si oběť zvážila další postup, vyřešila nejdůležitější záležitosti anebo aby kontaktovala a požádala o radu odborníky.

Vykázání trvá po dobu 10 dnů ode dne jeho provedení. Tuto dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby. Podáním návrhu na vydání předběžného opatření v průběhu vykázání se doba vykázání prodlužuje do dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tomto návrhu. Součástí potvrzení o vykázání je mimo jiné vymezení prostoru, na který se vykázání vztahuje. Územní rozsah prostoru, na který se vykázání vztahuje, určí policista podle míry požadavku účinné preventivní ochrany osoby ohrožené útokem.

Vykázaná osoba je povinna opustit neprodleně prostor vymezený policistou v potvrzení o vykázání, zdržet se vstupu do tohoto prostoru, zdržet se styku nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou a vydat policistovi na jeho výzvu všechny klíče od společného obydlí, které drží. V případech, kdy vykázaná osoba poruší některou z povinností uloženou vykázáním, dopustí se přestupku proti veřejnému pořádku a učiní-li tak opakovaně nebo závažným způsobem, může se dopustit přečinu Maření úředního rozhodnutí a vykázání.

Vykázaná osoba má právo vzít si ze společného obydlí věci sloužící její osobní potřebě, osobní cennosti a osobní doklady a věci nezbytné pro její podnikání nebo pro výkon povolání; právo lze uplatnit jedenkrát a pouze v přítomnosti policisty. Policista poskytne vykázané osobě bez zbytečného odkladu informace o možnostech jejího dalšího ubytování a kontakt na organizace, které poskytují pomoc osobám s násilným chováním. Ohrožená osoba má možnost využit psychologických, sociálních nebo jiných služeb v oblasti pomoci obětem násilí. Kontakty na tyto organizace předají ohrožené osobě policisté, kteří se zabývají konkrétním případem.
Dana ČÍRTKOVÁZpět nahoru na obsah...

Oblastní charita Jihlava hlásí rekordní výtěžek Tříkrálové sbírky přes dva a půl milionu korun
I letos zahájili nový rok Tři králové a jejich koleda. Tradiční a největší sbírka na území České republiky tak opět ožila. V období od 1. – do 15. ledna jste mohli potkat kolednické skupinky v ulicích měst a obcí. Oblastní charita Jihlava pořádala Tříkrálovou sbírku na území své působnosti a v rámci koledování a doprovodných akcí se podařilo do 468 pokladniček vybrat rekordních 2 553 388 Kč. Koleda se nyní přesunula do virtuálního prostředí a lidé mohou ještě do konce dubna přispět do online pokladničky na www.trikralovsbirka.cz
„Máme radost, že se podařilo kolednické skupinky rozšířit, a to především v Jihlavě. Celkem se koledování zúčastnilo asi okolo 1 200 koledníků, v terénu se pohybovalo přes 450 pokladniček, některé skupinky koledovaly i dva nebo tři dny,“ uvedl Roman Mezlík, hlavní koordinátor Tříkrálové sbírky na Jihlavsku.

Konečný výtěžek 2 553 388 Kč je pro jihlavskou Charitu překvapiví a rekordní. „Vážíme si důvěry lidí a to, že dokážou podpořit charitní činnost i v této nelehké finanční době,“ řekl Roman Mezlík, z Oblastní charity Jihlava. Tříkrálová sbírka je společenskou událostí a slouží primárně jako žehnání domácnostem a předání radostné zprávy a přání všeho dobrého. Lidé se těší na Tři krále, že přijdou a požehnají jejich domu. Hezkou tradici někde umocní i pohlazení nebo sladká odměna pro malé koledníky.

A na co letošní výtěžek sbírky poputuje? Vykoledované finanční dary využije Oblastní charita Jihlava, která Tříkrálovou sbírku organizuje, k naplnění několika vypsaných záměrů. Darované peníze pomohou lidem se zdravotním postižením, mentálním i kombinovaným, lidem nevyléčitelně nemocným, lidem ohroženým sociálním vyloučením a samozřejmě část půjde i na zkvalitnění poskytovaných služeb.

Tříkrálová sbírka 2023 pomůže v následujících záměrech:

Podpora investičního záměru rekonstrukce budovy včetně přilehlé zahrady Centra sociálních služeb Mahenova 16 v Jihlavě dle potřeb cílové skupiny Odlehčovací služby Adapta. Adapta je odlehčovací služba pro osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Poskytuje individuální podporu a pomoc prostřednictvím ambulantní, terénní i pobytové formy.

Podpora investičního záměru rekonstrukce budovy Centra sociálních služeb Mahenova 16 v Jihlavě. Přizpůsobení prostoru pro rozšiřující se multidisciplinární tým služby, jehož součástí jsou lékaři, zdravotní sestry, pečovatelky, psychiatr aj.

Příspěvek na úhradu části provozních nákladů služby Charitní záchranné sítě, určené pro lidi v nouzi.

Zajištění materiálu a provozních nákladů střediska Dobrovolnické centrum.

Zajištění materiální pomoci (hygienické a domácí potřeby, oblečení) a potravin pro lidi v nouzi.

Udržení dostupnosti a kvality služeb, které jsou nepříznivě ovlivněny rostoucími cenami (především energií a PHM).

„Děkujeme všem koledníkům za jejich nadšení a pomoc při realizaci letošní Tříkrálové sbírky. A velké DÍKY patří především vám, lidé dobrého srdce, kteří jste udělali dobrý skutek a podpořili charitní pomoc lidem v nouzi,“ závěrem dodal Roman Mezlík.

Tříkrálová sbírka pokračuje nyní online koledou na webu www.trikralovasbirka.cz a je určena především pro ty, kteří nebyli doma a chtěli by ještě dodatečně podpořit charitní záměry pro rok 2023. Stačí kliknout na uvedené stránky a postup je velmi snadný. Stanovíte si výši částky a nezapomeňte uvést specifikaci: Oblastní charitu Jihlava, Jihlava, případně PSČ 586 01!

Foto: Koledování v Přímělkově
Marek MAŠÁTZpět nahoru na obsah...

Na Vysočině se stalo osmadvacet nehod, nejvíce na Havlíčkobrodsku, Třebíčsku a Žďársku
Policisté na Vysočině od dnešního rána do současné doby přijali oznámení o 28 dopravních nehodách. Největší počet nehod šetřili policisté na Havlíčkobrodsku, Třebíčsku a Žďársku. V současné době není nahlášená žádná závažná dopravní nehoda, hlavní tahy jsou v kraji po chemickém ošetření průjezdné, na silnicích nižších tříd se mohou tvořit sněhové jazyky. Uvedla to mluvčí policistů Michaela Lébrová.
"Během dopoledne policisté integrovaného operačního střediska přijali také větší počet oznámení od řidičů, kteří si stěžovali na špatně sjízdné silnice, které byly pokryté sněhem a byly kluzké. O všech událostech jsme informovali k přijetí opatření správce komunikace", dodala mluvčí.

Dnes ráno měli problémy řidiči kamionů, kteří nemohli vyjet ve stoupání a často tvořili překážky v silničním provozu. Zkomplikovali tak provoz například na Pelhřimovsku Humpolec – Rozkoš, problémy byly hlášeny i na nájezdu na dálnici D1 v exit 90, na Třebíčsku u obce Mohelno a mezi obcemi Slavičky a Třebenice.

Na kluzkou vozovku si stěžovali řidiči kamionů také u obce Jitkov, Skála a Štoky na Havlíčkobrodsku. Problémy se sjízdností byly i na silnici u Dlouhé Brtnice a křižovatky Kasárna na Jihlavsku.

Největší komplikaci v dopravě však způsobila dopravní nehoda na silnici I/38 v obci Stonařov, kde se srazily dvě nákladní soupravy, došlo k vysypání přepravovaného nákladu a sinice byla neprůjezdná téměř do poledních hodin.

Jezděte opatrně, dodržujte bezpečnou vzdálenost a přizpůsobte rychlost jízdy.

Meteorologové i nadále varují před čerstvým západním až severozápadním větrem a to ve středu 1. února od 10 hodin až do čtvrtka 2. února do půlnoci. Vítr bude místy v nárazech dosahovat kolem 20 m/s (70 km/h).

Foto: HZS Kraje Vysočina, nehoda u Chotěboře na Havlíčkobrodsku, obešla se naštěstí bez zranění
- red -Zpět nahoru na obsah...

Jedničkáři mají vstup do táborské zoo zdarma, za vyznamenání získají slevu, zoo bude otevřená i v pátek o pololetních prázdninách
Posláním zoologických zahrad není jen záchrana ohrožených druhů zvířat, ale také vzdělávání veřejnosti převážně v oblasti ochrany zvířat i celé přírody. Vědomosti a všeobecný rozhled, které člověk získává hlavně ve škole, jsou pro budoucí život velmi důležité. Dobře se učit se rozhodně vyplatí. Pilní žáci a studenti to zjistí už tento pátek a celý víkend v táborské zoologické zahradě, která pro ty nejúspěšnější připravila zajímavou odměnu. Za pololetní vysvědčení se samými jedničkami získají vstup zdarma, vyznamenání znamená padesátiprocentní slevu. Akce platí od pátku 3. února do neděle 5. února. Zoo bude mimořádně otevřená i v pátek, kdy jsou pololetní prázdniny.
„Vzdělání je jednou z nejdůležitějších investic do budoucího života. Získávat nové vědomosti a rozšiřovat si vlastní obzor se vyplatí. V naší zoologické zahradě to zjistíte už tento prodloužený víkend. Jako už tradičně jsme se totiž rozhodli odměnit nejlepší žáky a studenty, kteří se po celé školní pololetí pilně učili. Ti, kterým vyznamenání tentokrát uteklo, snad získají novou motivaci, a třeba i je na konci školního roku také čeká bezplatný vstup do naší zoo,“ říká mluvčí ZOO Tábor Filip Sušanka.

Pro získání bezplatného vstupu či slevy stačí na pokladně předložit pololetní vysvědčení se samými jedničkami nebo vyznamenáním.

Kromě exotických a často velmi ohrožených zvířat čeká na všechny návštěvníky táborské zoologické zahrady spousta zajímavých informací. Ty se dozví nejen z infocedulí u každého výběhu, ale také přímo od ošetřovatelů při oblíbených komentovaných krmeních. Návštěvníci si tak kromě pěkných zážitků odnesou také spoustu nových informací, které mohou využít v hodinách přírodovědy po návratu do školních lavic.

ZOO Tábor podporuje vzdělávání dlouhodobě. Pro základní a střední školy připravila vzdělávací programy, při kterých se žáci a studenti seznámí s tématikou ochrany životního prostředí. Ošetřovatelé také pravidelně přednáší seniorům z nejbližšího okolí.
- fs -Zpět nahoru na obsah...

Z policejního deníku: policisté kontrolují opuštěné chaty; opilý řidič boural
Policisté na Třebíčsku se v zimních měsících zaměřují ve větší míře na kontroly v chatových oblastech. V pondělí 30. ledna zkontrolovali v dopoledních hodinách u obce Jackov u Moravských Budějovic. Nezjistili narušení objektů, ani pohyb podezřelých osob. Rekreační lokality se v chladném počasí stávají opuštěnými a vyhledávají je pachatelé ať již ke krádežím, tak k přespání. Proto policisté ve zvýšené míře chatové oblasti procházejí a zjišťují, zda objekty nevykazují známky násilného vniknutí. Uvedla to mluvčí policistů Jana Kroutilová.
Muži pobývali v Jihlavě přes zákaz soudu
Ze spáchání trestného činu jsou podezřelí dva muži, kteří pobývali v Jihlavě i přes soudem uložený zákaz. V pondělí 30. ledna je dopadli strážníci městské policie kolem osmé hodiny večer na ulici Žižkova. "Jednalo se o osmačtyřicetiletého muže z Pelhřimovska a osmapadesátiletého muže z Prahy. Mladší z nich byl v lednu odsouzen mimo jiné k zákazu pobytu na okrese Jihlava, a to na dva a půl roku, také druhý muž nesmí pobývat na Jihlavsku až do roku 2025. Policisté sdělili oběma mužům podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, oba případy řeší ve zkráceném přípravném řízení", informovala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Řidič pod vlivem alkoholu havaroval
V pondělí 30. ledna po deváté hodině večer přijali policisté oznámení o dopravní nehodě, která se stala na silnici I/38 ve směru od obce Štoky směrem na obec Květnov na Havlíčkobrodsku. "Třicetiletý řidič nezvládl řízení, kdy na zasněženém povrchu komunikace dostal s vozidlem smyk a následně havaroval do siliční příkopy, kde vozidlo narazilo do betonové propusti. Vlivem dopravní nehody došlo ke zranění řidiče, který byl ošetřen posádkou zdravotnické záchranné služby. Policisté provedli u třicetiletého muže dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 1,42 promile alkoholu. Přítomnost alkoholu potvrdila i opakovaná dechová zkouška. Následně policisté muže vyzvali k lékařskému vyšetření spojeného s odběrem krve v nemocničním zařízení", uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, případ dopravní nehody prověřují.

Řidiče po nehodě transportoval do nemocnice vrtulník
V pondělí 30. ledna po sedmé hodině ráno vyjížděli policisté k dopravní nehodě, která se stala u obce Křešín na Pelhřimovsku. "Devětačtyřicetiletý řidič vozidla Peugeot vlivem nepřiměřené rychlosti, dostal s vozidlem smyk a vozidlo havarovalo mimo komunikaci, kde se střetlo se vzrostlým stromem. Při havárii došlo ke zranění řidiče, který byl letecky transportován do nemocnice v Českých Budějovicích", informovala Michaela Lébrová. Provedenou dechovou zkouškou u řidiče požití alkoholu vyloučili. Škoda, která při nehodě vznikla, byla předběžně vyčíslena na padesát tisíc korun. Řidič je podezřelý ze spáchání přestupku na úseku dopravy.

Řidička pod vlivem drog dvakrát po sobě porušila v obci rychlost
V pondělí 30. ledna prováděli policisté kontroly dodržování nejvyšší povolené rychlosti jízdy. "Před jedenáctou hodinou dopoledne zastavili v Třebíči na ulici Pražská vozidlo VW Tiguan, kterému naměřili rychlost 82 kilometrů za hodinu. Při kontrole zjistili, že řidička automobilu byla za obdobný přestupek potrestána již v krátké době předtím. Dále u ní policisté provedli test na zjištění ovlivnění návykovou látkou s pozitivní hodnotou na marihuanu. Policisté řidičce zakázali další jízda", uvedla mluvčí policistů Jana Kroutilová. Jednatřicetiletá žena je podezřelá ze spáchání přestupkového jednání na úseku dopravy, které policisté šetří.

Řidič pod vlivem alkoholu
V pondělí 30. ledna před pátou hodinou odpoledne zastavili policisté osobní auto Škoda, které jelo po ulici Karlov ve Velkém Meziříčí na Žďársku. Součástí silniční kontroly byla i dechová zkouška. "Šestapadesátiletému muži naměřili hodnotu 1,40 promile alkoholu. Obdobné hodnoty ukázala i opakovaná měření. Řidič se podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve v nemocničním zařízení. Policisté muži zakázali další jízdu a zadrželi mu řidičský průkaz", informovala policejní mluvčí Michaela Lébrová. Muž je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Foto Policie ČR: kontrola chat
Eva ŠINKOVSKÁZpět nahoru na obsah...

Provoz na silnici I/38 ve Stonařově byl po ranní nehodě dvou kamionů již obnoven
Provoz na silnici I/38 ve Stonařově na Jihlavsku je již obnoven. Na silnici v časných ranních hodinách havarovaly dva kamiony. Zranění utrpěli dva lidé, jednoho řidiče museli z kabiny vyprostit hasiči.
"Aktuálně v místě dopravní nehody probíhají práce k odstranění následků po nehodě. Komunikace je v místě i nadále uzavřená, kdy k obnovení provozu by mohlo dojít kolem druhé hodiny odpoledne", uvedla mluvčí policistů Michaela Lébrová.

Ve směru ze Znojma stojí hlídka policie u křižovatky Kasárna, kde upozorňují řidiče na neprůjezdnou silnici v obci Stonařov. Vozidla mohou pokračovat ve směru na Třebíč, popřípadě osobní vozidla směrem na Telč. Ve směru od Jihlavy zastavují policisté vozidla na vyústění obchvatu u Rančířova.

Při vážné nehodě kamionů asi v pět hodin ráno utrpěl jeden řidič zranění, z kabiny ho museli vyprostit hasiči. K nehodě vyjížděly dvě hasičské jednotky - z Třeště a ze Stonařova. „Při nehodě se zranili dva lidé. Jednu zraněnou osobu museli hasiči z havarovaného vozidla vyprostit za použití hydraulického nářadí. Při nehodě došlo k poškození nádrží obou vozidel a k masivnímu úniku nafty. Zasahující hasiči havarovaná vozidla zabezpečili proti požáru. Zásah na místě stále probíhá", doplnila informace mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová.
Eva ŠINKOVSKÁZpět nahoru na obsah...

Výstava maleb a kreseb Josefa Bubeníka Crystallographica v galerii Předzámčí
Vernisáží bude ve středu 1. února v 17 hodin zahájena výstava maleb a kreseb Josefa Bubeníka s názvem Crystallographica ve výstavní síni Předzámčí na zámku v Třebíči.
Josef Bubeník se narodil v roce 1965 v Brně, vystudoval Výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Pracoval v brněnském divadle, kde navrhoval a sázel divadelní programy, plakáty, knihy a další tiskoviny. Zabýval se vydavatelskou činností a působil jako kurátor výstav.

V současné době učí v přípravných výtvarných kurzech mladé adepty na studium na SŠ a VŠ, vede kurzy pro dospělé ale i výukové programy pro školy v Moravské galerii. Je členem Sdružení bienále Brno a dříve byl členem surrealistické skupiny Stir up a také Spolku výtvarných umělců Vysočiny při Unii výtvarných umělců ČR.

Jeho nejčastějšími technikami malby je olejomalba, akryl, kresba a perokresba.

V kresbách a obrazech Josefa Bubeníka můžeme vidět surrealistické a metafyzické tendence. Zkoumá, co je smyslům nepřístupné a snaží se zachytit, co je nezachytitelné. V poslední době pracuje na rozsáhlé sérii maleb krystalů. Ty pro něj symbolizují záznamy paměti, koncentrované vzpomínky vtisknuté do struktury hmoty.

Výstava bude přístupná do 26. března. Otevřeno je od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin, v sobotu a v neděli pak od 10 do 17 hodin.

Při návštěvě zámeckého areálu zavítejte také do výstavní galerie, nacházející se v přízemní části Předzámčí, která nabízí návštěvníkům od roku 2013 krátkodobé výstavy grafik, kreseb, ilustrací, plastik a dalších děl z tvorby regionálních umělců.
- zprav -Zpět nahoru na obsah...

Na chirurgii v jihlavské nemocnici začínají vybavovat Vánoční pokoj pro pacienty se sníženou soběstačností kvůli chronickým defektům a ranám
Pacienti se sníženou soběstačností kvůli chronickým defektům a ranám, které mnohdy končí amputačními výkony. To jsou nejčastější klienti chirurgického oddělení jihlavské nemocnice. Letos pro ně opraví Vánoční pokoj. Od dárců se sešlo přes sto tisíc korun. Pokoj dostane nový kabát během letošního roku.
Princip Vánočního pokoje je jednoduchý. Na stránkách www.nemji.cz/vanocni… si vybere veřejnost věc, na kterou chce přispět. Dárci napíší položku na daný email, kterou si vybrali, a my zašleme platební podklady a na stránkách ji označíme jako obsazenou. „Pečujeme o imobilní pacienty, kteří se potýkají se sníženou soběstačností v důsledku základního onemocnění, u kterých hrozí riziko vzniku dekubitů nebo velmi často již s dekubity přicházejí,“ říká staniční sestra chirurgického oddělení Šárka Hinková.“ Vybavení ocení nejen pacienti, ale také personál při poskytování každodenní ošetřovatelské péče.

Zvelebit se podařilo pokoje na dětském, traumatologickém, gynekologickém, onkologickém, geriatrickém, rehabilitačním oddělení. Před několika dny se dokončily úpravy pro dárce krve. Pokoj pro pacienty na chirurgickém oddělení se vybaví během letošního roku. „Moc děkujeme všem, kteří nám přispěli. Pokoje máme v nově opraveném interním pavilonu, prostředky použijeme tedy hlavně na nákup matrací a dalších pomůcek, aby se u nás pacienti cítili co nejlépe,“ dodává Šárka Hinková.

Vánoční pokoj 2013, dětské oddělení: 117 500 korun

Vánoční pokoj 2014, traumatologické oddělení: 101 169 korun

Vánoční pokoj 2015, gynekologicko-porodnické oddělení: 107 450 korun

Vánoční pokoj 2016, oddělení geriatrie a následné péče: 226 330 korun

Vánoční pokoj 2017, chemostacionář: 110 214 korun

Vánoční pokoj 2018, rehabilitační oddělení: 129 000 korun

Vánoční pokoj 2019, gynekologicko-porodnické oddělení 171 300 korun

Vánoční pokoj 2020, ortopedicko-traumatologické oddělení, 116 700 korun

Vánoční pokoj 2021, hematologicko-transfúzní oddělení: 130 300 korun

Vánoční pokoj 2021, chirurgické oddělení: 113 000 korun
Monika ZACHRLOVÁZpět nahoru na obsah...

Za vysvědčení do zoo, návštěvníci se mohou rozloučit s tuleněm nebo spatřit mláďata klokanů ve vaku
Přiblížilo se pololetí a žáci dostanou vysvědčení, tak při této příležitosti připravila zoologická zahrada v Jihlavě opět tradiční akci "Za vysvědčení do zoo".
"Stačí pouze jedna jednička na vysvědčení a ve dnech od pátku 3. až do neděle 5. února můžou přijít děti do jihlavské zoo jenom za jednu korunu. K získání vstupu je potřebné předložit aktuální vysvědčení nebo jeho výpis. Vysvědčení může být také naskenované v mobilním telefonu", uvedla mluvčí zoo Simona Kubíčková.

Při této příležitosti se mohou návštěvníci rozloučit s tuleněm Robbim, který ve druhé polovině února odcestuje do Itálie.

Již delší dobu pozorují chovatelé pohyb ve vaku u tří samic klokanů horských východních. V poslední době mláďata už vykukují z vaku a to nejstarší se dokonce odváží vylézt i z kapsy ven (zatím v teple vnitřního pavilonu. K vidění jsou v pavilonu Australská farma.
Eva ŠINKOVSKÁZpět nahoru na obsah...

Řidič osobního auta zemřel po nehodě během leteckého transportu do nemocnice
Po dopravní nehodě, která se stala v pondělí 30. ledna krátce po jedné hodině odpoledne na silnici I/38 ve směru od obce Habry směrem na obec Kámen na Havlíčkobrodsku, zemřel během leteckého transportu do nemocnice řidič osobního auta. Uvedla to mluvčí policistů Michaela Lébrová.
"Řidič osobního vozidla Peugeot dostal smyk, přejel do protisměru, kde došlo ke střetu s nákladním vozidlem Man s návěsem. Po střetu bylo osobní vozidlo odhozeno mimo komunikaci. Při dopravní nehodě došlo k těžkému zranění řidiče z osobního vozidla, který při leteckém transportu do nemocnice svým zraněním podlehl", popsala tragickou nehodu mluvčí M. Lébrová.

U řidiče nákladní soupravy byla přítomnost alkoholu vyloučena na místě dopravní nehody.

Příčinu a veškeré související okolnosti dopravní nehody policisté prověřují.
Eva ŠINKOVSKÁZpět nahoru na obsah...

Silnice I/38 u Stonařova je kvůli havárii kamionů uzavřena, objížďky stanoveny nejsou, silnice nižších tříd jsou obtížně sjízdné
Nový sníh, silný vítr a závěje komplikují na Vysočině dopravu. Na silnici I/38 u Stonařova na Jihlavsku se střetly dva kamiony, vozovka bude uzavřena celé dopoledne. Objízdné trasy policisté nestaví vzhledem k aktuálnímu počasí, protože silnice nižších tříd jsou velice obtížné sjízdné. Uvedla to mluvčí policistů Dana Čírtková. V současnosti jsou na Vysočině problémy se sjízdností na silnicích nižších tříd.
V současné době přetrvávají problémy se sjízdností některých silnic, především nižších tříd. "Aktuálně máme hlášené uvízlé kamiony mezi obcemi Slavičky a Třebenice na Třebíčsku, kdy je komunikace průjezdná kyvadlově. Dále je odstavený kamion za obcí Vladislav ve směru na Náměšť nad Oslavou. U obce Chlumek ve směru na Měřín, je hlášeny kamion, který zablokoval komunikaci, která je neprůjezdná a vozovka v místě zledovatělá. Dále je hlášen uvízlý kamion za obcí Milíkov ve směru na Pavlov na Žďársku, kde kamion zablokoval vozovku. Místo je s opatrností průjezdné pro osobní vozidla. Další odstavená nákladní vozidla jsou v obci Černá a v obci Pavlov na Žďársku", vyjmenovala neprůjezdné vozovky mluvčí policistů Michaela Lébrová.

Doplnila, že od sedmé hodiny ranní přijali policisté oznámení o dalších sedmi dopravních nehodách.

"První problémy se sjízdností silnic jsme zaznamenali dnes kolem půl třetí ráno na Žďársku u Polničky, další problémy se sjízdností byly hlášeny u obcí Jitkov, Skála a Štoky na Havlíčkobrodsku, u Dlouhé Brtnice a křižovatka Kasárna na Jihlavsku, na Pelhřimovsku Humpolec – Rozkoš, kdy velké problémy jsou hlášeny i na nájezdu na dálnici D1 exit 90, a na Třebíčsku u obce Mohelno", doplnila informace policejní mluvčí Michaela Lébrová.
Od ranních hodin policisté přijali oznámení o jedenácti dopravních nehodách. Silnice v kraji jsou pokryté uježděnou vrstvou sněhu. Komplikace způsobuje vítr a nárazové sněžení. S ohledem na uvedené skutečnosti je potřeba upravit styl a způsob jízdy.

"Aktuálně jsme přijali oznámení o dopravní nehodě osobního vozidla s chodkyní v Chotěboři na Havlíčkobrodsku", dodala mluvčí.

Při vážné nehodě kamionů utrpěl jeden řidič zranění, z kabiny ho museli vyprostit hasiči. K nehodě vyjížděly dvě hasičské jednotky - z Třeště a ze Stonařova. „Při nehodě se zranili dva lidé. Jednu zraněnou osobu museli hasiči z havarovaného vozidla vyprostit za použití hydraulického nářadí. Při nehodě došlo k poškození nádrží obou vozidel a k masivnímu úniku nafty. Zasahující hasiči havarovaná vozidla zabezpečili proti požáru. Zásah na místě stále probíhá", doplnila informace mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová.
- red -Zpět nahoru na obsah...


                  Města a obce online - portál územní samosprávy

Pondělí   24. 6. 2024

• Letní prázdniny jsou na silnicích rizikové, policisté vyhlásili sérii bezpečnostních akcí. Loni zemřelo na silnicích Vysočiny během léta sedm lidí
• Jednomu z hlavních vodovodních přivaděčů do Jihlavy prasklo potrubí, bez vody by mohlo být i sídliště na Březinkách
• Zdravotnická záchranná služba na Vysočině slaví dvacáté narozeniny, veřejnost bude moci nahlédnout do výjezdových základen
• Z policejního deníku: zloděj ukradl propanbutanové lahve; řidička a dvě děti utrpěly při nehodě zranění

Neděle   23. 6. 2024

• Do jihlavské zoo s vysvědčením s jedničkou za jednu korunu, chybět nebude oblíbené komentované krmení
• Z policejního deníku: auto v příkopu shořelo, řidič utrpěl lehké zranění

Sobota   22. 6. 2024

• Pane. Kupte si rakvičku!
• Festival Vesuv plný muziky a piv od malých pivovarů pomůže Vojtovi, Františkovi nebo malé Agátce získat hiporehabilitaci na celý rok
• E-shop Dopravního podniku města Jihlavy umožňuje cestujícím správu a dobíjení jihlavské karty
• Výstava fotografií divokých zvířat i vzácných rostlin Barky Hrušky v jihlavském muzeu
• Na Vysočině při bouřce padaly stromy, nejvíce práce měli hasiči na Třebíčsku

Pátek   21. 6. 2024

• DOKem letos proplulo 306 třídních lodí
• Tragická nehoda na Jihlavsku. Zemřel řidič osobního auta
• Z policejního deníku: nález ručního granátu; malého chlapce policisté nalezli a předali matce
• Muž a žena z Třeště vyráběli a prodávali pervitin, skončili s pouty na rukou

Čtvrtek   20. 6. 2024

• Pouť ke kostelíku svatého Jana Křtitele s jihlavskými havířky
• Pobyt na přírodní terase pacientům v novoměstské nemocnici svědčí. Často ani nechtějí domů
• Vzpomínka na betlémáře, malíře a kapelníka Josefa Lišku v jeho rodné Třešti
• Výměnu řidičských průkazů urychlí bankovní identita, jen na Vysočině si je musí do konce roku vyměnit patnáct tisíc lidí
• Svatojánská noc na Michalově statku
• Krajské volby budou 20. - 21. září, kandidátní listiny do zastupitelstev lze podávat do 16. července
• Na silnici I/37 mezi obcemi Rousměrov a Laštovičky zemřel při nehodě řidič osobního auta
• Policisté na dálnici D1 kontrolovali zaparkovaná nákladní auta, zadokumentovali čtyřiatřicet přestupků
• Bratry, kteří mají na Žďársku na svědomí vloupání a krádeže, policisté dopadli
• Z policejního deníku: vandal posprejoval lokomotivu; zloděj v obchodě byl dopaden; žena nadýchala téměř 3,5 promile

Středa   19. 6. 2024

• Zraněný muž, který ležel na hradebním parkánu v Jihlavě, nadýchal přes čtyři promile
• Do Příseky na Jihlavsku se sjedou multikáry, pokusí se překonat loňský rekord
• Havlíčkobrodští zastupitelé udělí čestné občanství města hokejové legendě Jiřímu Holíkovi, navečer čeká fanoušky program na náměstí
• Vodní ráj v Jihlavě zahájí letní sezonu v sobotu 22. června, důvodem zpoždění je výstavba krytého plaveckého bazénu. Lidé se opět mohou těšit na Beachvolejbalové a sportovní léto
• Táborská zoo oslaví deváté narozeniny ve velkém stylu, návštěvníky čeká v sobotu nabitý program
• Výstava Otisky Staré Říše, Zdeněk Řezníček a jeho přátelství s Josefem Florianem a Bohuslavem Reynkem v zámeckých konírnách v Třebíči
• Na porodnici otevřeli rodinný pooperační pokoj, s miminkem tam může pobývat i tatínek
• Z policejního deníku: zloděj ukradl ze stavební buňky nářadí za 150 tisíc; zloděj ukradl z garáže elektrokolo

Úterý   18. 6. 2024

• Mezi obcemi Kámen a Obrataň uhořel po nehodě v autě jeden člověk, silnice byla neprůjezdná v obou směrech téměř celou noc
• Vysočina má nejvíce zeleně na zastavěné ploše, nejvíce sociálních služeb; ovšem nejméně studentů vysokých škol či nejméně lékáren
• V Pelhřimově zavzpomínají na slavného rodáka Oldřicha Lipského u příležitosti jeho stého výročí narození
• Most v Poušově v Třebíči již slouží veřrejné dopravě, původní Bailey bridge připomíná jeho fragment
• Šachta svatého Jiří pod Šacberkem v Jihlavě bude zabezpečena a zpřístupněna veřejnosti
• Myslivecký zákon, který podpoří týrání zvířat a nutí myslivce zabíjet více zvěře, musí poslanci odmítnout
• V Chotěboři a Rudíkově přibudou nové zubní ordinace
• Z policejního deníku: žena poškodila auto, policisté ji dopadli
• Léto a čas dovolených láká lupiče, policie nabádá k zabezpečení domovů, poradí i Evropský den proti vloupání

Pondělí   17. 6. 2024

• Na dálnici D1 u Větrného Jeníkova byl nalezen v dodávce mrtvý řidič, zřejmě zkolaboval
• Vražedné šílenství na Slovensku by měla řešit EU. Medvěd hnědý je celoevropsky chráněný a není možné ho bezdůvodně střílet
• Cyklistické odpoledne v Jihlavě se zaměří na prevenci. Dopravní nehody cyklistů bez ochranné přilby končí většinou vážným zraněním
• Celníci na Vysočině zastavili polský náklaďák, který převážel na sedm tun nezdaněného tabáku
• Z policejního deníku: v jihlavském bazénu se topily dvě malé děti, jedno odvezla záchranka do nemocnice
• Na silnici I/19 na obchvatu obce Kámen na Pelhřimovsku zemřel po srážce s náklaďákem řidič osobního auta

Neděle   16. 6. 2024

• Výstava věnovaná svatojánským bylinkám a zvykům v havlíčkobrodském muzeu
• Akrobatické létání, historické letouny, muzika, soutěže i divadlo - to vše nabídne Airshow a dětský den v Chotěboři
• Na křižovatce ulic Brněnská – Okružní naproti supermarketu Tesco v Jihlavě budou v úterý 18. června od 11 hodin vypnuté semafory, dopravu budou řídit soutěžící policisté
• Třebíčská nemocnice hodlá pořídit sstém pro centrální míchání dialyzačního roztoku a inkubátor pro nedonošená miminka
• Z policejního deníku: zloděj poškodil stánek, dovnitř se stejně nedostal; muž házel do oken kamení a poškodil auto

Sobota   15. 6. 2024

• Zabavené chladnomilné šelmy naleznou dočasný azyl v Táboře. Zoo otevřela unikátní záchranné centrum
• Po nárazu do stromu na silnici mezi Kamenicí a Pavlínovem zemřel řidič osobního auta
• Ze zámku ve Velkém Meziříčí: hrací skříňky a přístroje
• Barokní socha svatého Václava stojí v Kotlářské ulici v Třebíči
• Lidé mohou posílat peníze na účet a pomoci tak obětem požáru, který vzplál v domě v Novodvorské ulici v Třebíči
• Táborská zoo odchovala další dvě zubří mláďata. Jména jim opět vybere veřejnost, šťastlivci zubry osobně nakrmí

Pátek   14. 6. 2024

• Třináctiletá samice levharta perského porodila první mládě, samička se má čile k světu
• Z policejního deníku: zloděj se vloupal do domu, škoda je 30 tisíc; řidič pod vlivem drog a bez řidičáku z místa dopravní nehody utekl
• Uplynulo čtyřicet let od úmrtí architekta Bedřicha Rozehnala, projektoval nemocnici v Novém Městě na Moravě. Do zdravotnických staveb vnesl světlo, vzduch
• Volně pobíhající psi na okraji Jihlavy směrem na Pístov ohrožují hnízdící čejky chocholaté
• Speciální kontrola se zaměřila na měření emisí. Při zjištění závady u vozidla omezili technickou způsobilost na dobu třiceti dnů
• Důvěřivá prodavačka z Jihlavska odběhla muži pro vodu, přišla o třicet tisíc. Policisté zloděje z Mostecka dopadli

Čtvrtek   13. 6. 2024

• Eliška Přemyslovna se vrátí do Jemnice, začne slavnost Barchan
• XXI. ročník Mezinárodní veterán rallye historických motocyklů Pacovský okruh se koná u příležitosti 120. výročí založení mezinárodní motocyklové federace FIM
• Domácí hospic Bárka zakoupil nový automobil z peněz získaných z benefičních akcí
• Muž nabízel vstupenky i na Mistrovství Evropy ve fotbale. Vstupenky koupené mimo oficiální prodej si raději zkontrolujte, mohly by být falešné!
• Kriminalisté na Jihlavsku dopadli jednapadesátiletého distributora pervitinu
• Z policejního deníku: zloděj ukradl z auta a traktoru peníze a naftu; řidič nákladní soupravy poztrácel balíky sena

Středa   12. 6. 2024

• Pelhřimovští policisté zachránili muže, který spadl do koryta řeky, za odvahu obdrželi od krajského ředitele ocenění
• Štursův třešňový sad u Vříště se bude kosit ručně, dobrovolníci se mohou hlásit již nyní
• Pelhřimov se pokloní padlým na západní frontě
• Nemocnice Mostiště otevřela novou ambulanci nutriční péče
• Nové videolaryngoskopy pomáhají v jihlavské nemocnici denně na operačních sálech
• Pozor na podvodníky, kteří se vydávají za lékaře, námořníky či lodní inženýry
• Z policejního deníku: zloděj se do stánku nedostal; opilý řidič s pracovním strojem způsobil nehodu, nadýchal 3,51 promile

Úterý   11. 6. 2024

• Tradiční setkání automobilů značky Fiat i dalších historických vozů ve Svratce
• Laky Mari pokřtí v Třebíči své autorské EP Zvířecí Triptych
• Zakoupením nocleženek lze pomoci lidem bez domova strávit noc v teple a bezpečí
• Konference Spor o smysl dějin husitství ve dvacátém století v krajské knihovně v Havlíčkově Brodě
• Streetworkeři v jihlavských ulicích se snaží získat důvěru u mladých lidí a nabídnout jim pomoc
• Devatenáctiletý recidivista z Jindřichohradecka distribuoval v Jihlavě drogy dál, skončil v policejní cele
• Pohřešovaný senior byl nalezen mrtvý
• Z policejního deníku: zloděj si odnesl alkohol a tabákové výrobky; hledaný muž putoval do vězení

Pondělí   10. 6. 2024

• Běh Chýnovská desítka na Táborsku již tuto sobotu
• V panelovém domě v Třebíči hořel byt, hasiči evakuovali jednadvacet osob, škoda je osm milionů
• Zábrany u Jarošovského Kacíře na Třebíčsku ochrání obojživelníky
• Kraj Vysočina má spolu s Prahou nejnižší nezaměstnanost v ČR. Nadcházející léto přeje rekvalifikacím, ale studenti raději užívají prázdniny
• Z policejního deníku: vloupání do karavanu; nález dělostřeleckého granátu z druhé světové války; opilý cyklista boural

Neděle   9. 6. 2024