Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Na vysoké škole polytechnické Jihlava se opět vyučovalo i v létě

Také v letošním roce se v letních měsících zúčastnili studenti středních škol a veřejnost výuky v rámci letních škol na Vysoké škole polytechnické Jihlava (VŠPJ).
Letní školy byly zaměřeny na techniku a konaly se v odborných učebnách Katedry technických studií. Zájemci si vybírali z těchto kurzů: Vývoj mobilních aplikací pro mobilní zařízení Android, Úvod do počítačových sítí, virtualizace a bezpečnosti, Tvorba webové aplikace - HTML5, CSS3, PHP, MySQL, AJAX, jQuery, Bootstrap a Základy programování pro ARDUINO UNO.

Věková skladba „žáků“ byla široká, od čtrnáctiletých v kurzu Vývoj mobilních aplikací pro mobilní zařízení Android po nejstaršího šestašedesátiletého účastníka v kurzu Základy programování pro ARDUINO UNO. Ten shrnul své dojmy takto: „Letní škola vhodně doplnila mé dřívější poznatky a posunulo mě to dál.“

A jak vidí účastníky lektoři? Mgr. Přibyl, který vedl kurz Úvod do počítačových sítí, virtualizace a bezpečnosti, se na adresu účastníků vyjádřil pochvalně: „Je radost pracovat se studenty v takovém kurzu. Projevují nadprůměrný zájem o vyučovaná témata, někteří disponují netriviálními znalostmi, což obohacuje vzájemný dialog.“ Ing. Musil, lektor kurzu Vývoj mobilních aplikací pro mobilní zařízení Android, vše shrnul následovně „Nikdo ze zúčastněných se s tematikou programování a s tematikou vývoje aplikací nijak výrazně nesetkal. V rámci kurzu byly představeny možnosti aplikací používaných na mobilních telefonech či tabletech, ukázána práce ve vývojovém prostředí Android Studio a vytvářeny 2 praktické aplikace. Na závěr kurzu byla představena chytrá zařízení wearables.“

VŠPJ pořádá letní kurzy s atraktivními tématy prostřednictvím Katedry technických studií pravidelně. Její pracovníci se proto už teď těší na příští prázdninové setkání s novými nadšenci do moderní techniky a technologie.

Tomáš OBRUBA

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=170914-1505372151)