Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě vystaví díla jihlavského rodáka Gustava Kruma

Slavnostní vernisáží bude ve čtvrtek 9. listopadu v 17 hodin v Oblastní galerii Vysočiny na Masarykově náměstí 24 v Jihlavě zahájena výstava děl akademického malíře Gustava Kruma (1924 - 2011). Kurátorkou expozice je Jana Bojanovská,
Do historických prostor Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě se po 38 letech vrací historie v díle akademického malíře Gustava Kruma, jednoho z nejvýznamnějších jihlavských rodáků. Krum zcela nepochybně patří mezi přední české ilustrátory, s jeho knižními ilustracemi se v průběhu života setkal snad každý z nás. Svými kresbami doprovodil téměř stovku historických a dobrodružných knih s širokým tematickým záběrem od antických námětů a až po české dějiny a archeologii. Proslul především ilustracemi knih Karla Maye, Jaroslava Foglara, Jacka Londona, ale i kreslenými seriály – komiksy.

V poměru k obrovskému rozsahu celoživotní tvorby Gustava Kruma představuje výstava pouze malý soubor prací, který výběrově ukazuje autorovo malířské a kreslířské mistrovství, vypravěčské schopnosti a nekonečnou fantazii. Jsou zde zastoupena Krumova díla ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě s náměty souvisejícími především s historií Jihlavy. Představeny jsou zde nejen kresby uhlem z obrazového cyklu „Sedm století Jihlavy“, který původně vznikl jako didaktická pomůcka na objednávku OGV, ale také ukázky z dalšího cyklu, „Lidé, doba, vojenství“, dále Krumovy ilustrace a volná tvorba s historickou tématikou. Další část expozice je pak věnována zejména dobrodružným námětům z majetku soukromých sběratelů. Jsou zde tedy k vidění předlohy ke knižním ilustracím románů Karla Maye a Jacka Londona, antické náměty, přípravné skicy a předlohy k obálkám knih o Jihlavě, některé nereprodukované kresby a v neposlední řadě také Krumova volná tvorba.

Gustav KRUM – životopisná data:

23. května 1924 – narozen v Jihlavě

1930-1939 – navštěvoval německou obecnou a měšťanskou školu v Jihlavě

1939 – absolvoval jihlavskou dvouletou obchodní školu

1942 – povolán do německé armády (otec byl Němec) a na východní frontu

1943 – dezertoval a následně vstoupil do čs. jednotky generála Svobody v Buzuluku

1945 – na udání označen jako Němec, zatčen a dva roky internován v několika sovětských zajateckých táborech v Polsku a na Ukrajině

1947 – po zásahu čs. konzula propuštěn a vrátil se do vlasti

1948-1949 – malíř porcelánu v závodě Gloria ve Staré Roli na Karlovarsku

1949-1954 – studium na AVU v Praze, figurální malba u prof. Holého (2 roky) a grafická speciálka u prof. Pukla (3 roky)

1951 – svatba s Liselotte Mages

1953 – narození dcery Dagmar

1953-1957 – spolupracoval s nakladatelstvím Naše vojsko, pro které ilustroval 17 knih s převážně vojenskou a historickou tématikou

1954 – hlavní cena AVU za cyklus litografických ilustrací k románu H. Sienkiewicze „Křižáci“

1956 – narození syna Petra

1957 – natrvalo se s rodinou usadil v Praze, začala dlouholetá spolupráce s dětskými časopisy (Pionýr, Ohníček, Pionýrská stezka, Skaut-Junák)

1959-1962 – pracoval na obrazovém cyklu 67 kreseb uhlem a křídou „Sedm století Jihlavy“ pro jihlavskou OGV

1961 – v Jihlavě se konala Krumova první samostatná výstava

1964-1985 – spolupráce s časopisem Zápisník (komiksy)

1966-1969 – podnikal pravidelné cesty do zahraničí (tehdejší vých. a záp. Německo, Rakousko a Benelux)

1970 – začala dlouholetá spolupráce s nakladatelstvím Olympia, pro které ilustroval romány Karla Maye

1974 – koupil chalupu v Branišově na Vysočině, kde vznikaly převážně přípravné skicy

1979 – souborná výstava v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě

1980 a 1981 – podnikal společně s manželkou letní poznávací cesty po Francii

1983-2003 – vznikal soubor 18 obrazů z dějin šlechtického rodu Bechinie z Lažan

1996-1999 – maloval pro jihlavský magistrát cyklus 25 obrazů z historie Jihlavy

2000 – udělení čestného občanství města Jihlavy za celoživotní výtvarnou činnost věnovanou městu

2002 – maloval několik obrazů z historie Prahy a 9 obrazů na motivy románů Karla Maye

2005 – ilustroval poslední knihu, J. Londona „Tulák David Grief“

2006 – reprezentativní výstava v Karl-May-Museum v německém Radebeulu u Drážďan

2007 – ze zdravotních důvodů musel definitivně ukončit svou uměleckou kariéru, v prostorách Brány Matky Boží v Jihlavě otevřena stálá expozice 25 reprodukcí Krumových obrazů z jihlavské historie

2008 – návrat do rodné Jihlavy

2009 – vydání monografie Vladimíra Prokopa „Gustav Krum - vypravěč dobrodružství a historie“

21. března 2011 – zemřel v Jihlavě

- ogv -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)