Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Obyvatelé Třebíče podporují stavbu obchvatu

Záměr státu vybudovat a zaplatit třebíčský obchvat vzbuzuje zájem veřejnosti. Například rodiče žáků ZŠ T. G. Masaryka zaslali v prosinci na radnici dopis, ve kterém vyjadřují podporu výstavby obchvatu.
Pod peticí se podepsalo 234 rodičů dětí i zaměstnanců školy.

„Naše děti jsou denně v ohrožení, když přecházejí frekventovanou silnici v centru města a mnohdy musí uhýbat před těžkými nákladními automobily,“ napsali mimo jiné autoři dopisu.

„Pokud se přikročí k přehodnocování, obchvat se nikdy nepostaví, protože jiné varianty nejsou v územních plánech, nejsou technické studie, legislativní procesy jsou nesmírně dlouhé a konečným důsledkem může být i to, že stát postaví nové jaderné bloky dříve v Temelíně,“ uvědomují si dále autoři.

Město se obsahem dopisu rodičů dětí i zaměstnanců školy vážně zabývá.

„Lidé uvádí velmi vážné argumenty, které nelze brát na lehkou váhu. Vzhledem k tomu, že jde o racionální úvahy, chci ujistit autory dopisu, že se s jejich názory vedení města ztotožňuje,“ řekl Vladimír Malý, místostarosta zodpovědný za dopravu.

- tz -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=180110-1515576266)