Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

V Třebíči obnovují Tyršovy sady

Před deseti lety byla v Tyršových sadech v Třebíči provedena první etapa rekonstrukce, v souvislosti s instalací sochy plk. Švece do zadní části parku. Za sochou, podél hranice pozemku navazujícího sportovního areálu byla vysázená izolační habrová stěna a v ohradní zdi sokolského stadionu byla obnovena břízová alej. Nyní jsou výsadby již odrostlé a zcela plní svoji zamýšlenou funkci.
V současnosti proto hodlá město Třebíč přistoupit k další etapě obnovy Tyršových sadů. Spouštěcím impulzem byl loňský hurikán Herward, který způsobil rozlomení koruny jedné z douglasek v západní části parku. Tento strom bude nutné z bezpečnostních důvodů pokácet. Kompozici výsadby zde tvoří symetricky vysázená dvojice douglasek, přičemž druhý ze stromů má defektní vidlicovité větvení a šestice rozpadajících se starých zeravů, které byly projektem revitalizace parku určeny k výměně.

Záměrem je tudíž současně s vynuceným pokácením poškozeného stromu přikročit v souladu s projektovou dokumentací ke kompletní obnově výsadby v celé této části parku. Po vykácení obou douglasek a šesti zeravů, včetně odstranění jejich pařezů, bude na stejném místě provedena nová výsadba ve stejném prostorovém uspořádání i druhovém složení.

Současně bude pokácen nakloněný smrk u ulice Kofránkova, pět vytipovaných nebezpečných a hynoucích stromů (javory a jírovce) v dolní aleji z ulice Kofránkova do ulice Smrtelná a lípy na ulici Kofránkova, u níž byla prokázána snížená odolnost proti vývratu, v souvislosti s dřívější stavební činností v jejím kořenovém prostoru. Práce jsou plánovány na jarní měsíce tohoto roku. Všechny připravené zásahy prošly povolovacím procesem jak z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny, tak i z hlediska zájmů památkové péče.

- ts -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)