Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Zastávka před základní školou T. G. Masaryka v Jihlavě prošla modernizací

Jihlava v minulém roce zmodernizovala zastávku městské hromadné dopravy a linkových autobusů v ulici Žižkova u Základní školy T. G. Masaryka. Cílem stavebních úprav bylo především zkvalitnit a zatraktivnit cestování v městské hromadné dopravě a veřejné linkové dopravě a zároveň usnadnit pohyb osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.
„V rámci stavebních prací došlo k úpravě nástupiště spočívající v předláždění a doplnění dopravně bezpečnostních prvků a dále k úpravě betonové desky v místě zastavení vozidel veřejné dopravy a obnově asfaltové plochy zastávkového zálivu,“ uvedl Michal Bauer z odboru rozvoje města jihlavského magistrátu.
Zhotovitelem stavby byla společnost SDZprofin, s.r.o. Stavební práce na projektu za 760 tisíc korun probíhaly od června do konce roku 2018. Úprava nástupiště byla více než 85 tisíci korun podpořena z grantového programu Kraje Vysočina Fond Vysočiny v rámci projektu „Bezpečná silnice 2018 – Zastávka ul. Žižkova, Jihlava“.

Aneta HRDLIČKOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)