Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Dotazník pomůže architektům s úpravou v lokalitě bývalého zámeckého statku v Třebíči

Jak si lidé představují vývoj a budoucí využití lokality bývalého zámeckého statku v ulici Nad Zámkem zjišťuje městský architekt Jaroslav Hulín společně s architekty ateliéru City Upgrade Ivem Pavlíkem a Jiřím Rákosníkem.
Ateliér City Upgrade před samotným návrhem hledá ve spolupráci s obyvateli města potenciál a možnosti dalšího využití renovovaného prostoru. S ateliérem spolupracují desítky měst a obcí z celé České republiky.

Zodpovězením otázek mohou pomoci také občané Třebíče. Architekti se ptají například: co se vám na místě líbí, co vám na stávajícím stavu místa vadí i jak často místo navštěvujete. Názory a podněty Třebíčanů budou sloužit jako podklady k vytvoření studie pro zlepšení veřejného prostoru bývalého zámeckého statku. Dotazník není sociologický průzkum, ale zjištění názorů a mínění obyvatel na svoje město a řešené prostranství, jeho kladné i negativní stránky.
Dotazník mohou lidé elektronicky vyplnit na adrese: http://www.trebic.cityupgrade.cz/index.php?p=anketa

Na stejné adrese lze také sledovat průběh prací, k rozpracovanosti se vyjádřit nebo si prohlédnou navržená řešení.

- tz -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)