Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Pramenitá voda ze Stříbrné studánky pod Křemešníkem je pitná

Město Pelhřimov vyhovělo mimořádné žádosti občanů a nechalo provést dne 18. února 2019 krácený rozbor vzorku vody ze Stříbrné studánky pod Křemešníkem odbornou firmou Vodak Humpolec, s.r.o. Výsledkem je, že dle klasifikace vzorku se jedná o vodu pitnou.
Stříbrná studánka se nachází pod Křemešníkem, nedaleko myslivny Korce, pár metrů od rybníčků Ivaniny. Zdejší voda je slabě radioaktivní, a jelikož protéká horninami obsahujícími stříbro, které se v okolí Křemešníku ve středověku těžilo. Proto je voda léčivá a lidmi stále hojně využívaná.
V historii se křemešnická voda vozila v sudech až do Terstu a tam ji brali na lodě, protože se nekazí.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)