Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Vycházka do Národní atmosférické observatoře Košetice s humpoleckým muzeem

Letošní první muzejní vycházka do Národní atmosférické observatoře Košetice proběhne v sobotu 23. března. Sraz účastníků je v 9.45 hodin u observatoře.
Účastníci se podívají do atmosférické observatoře v Košeticích, kde uvidí práci odborných pracovníků i jejich měřící přístroje. Vycházka naváže na prosincovou přednášku 'Počasí - opravdu nás paměť neklame' výzkumné a vývojové pracovnice observatoře Mgr. Adély Holubové Šmejkalové.

'Protože se tentokrát budeme procházet mimo Humpolec, prosíme účastníky, kteří by mohli nabídnout místo v autě pro neřidiče, aby se přihlásili v muzeu dr. A. Hrdličky. Hlaste se také Vy, kteří byste tuto možnost chtěli využít', vyzývají pořadatelé akce.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)