Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Důležité upozornění o omezení průjezdu cyklostezky do Luk nad Jihlavou

Upozorňujeme uživatele cyklostezky Jihlava-Třebíč-Raabs, že na trase Jihlava-Luka v úseku od křižovatky Bradlo z důvodu kůrovcové kalamity je účelová komunikace uzavřena.
„Probíhá zde těžba dřeva soukromým majitelem lesa a na trase jsou pokácené stromy, takže je úsek neprůjezdný až k Petrovickému mlýnu,“ uvedl radní města pro oblast Jaroslav Vymazal s tím, že doba uzavření cyklostezky záleží na schopnostech a možnostech soukromého majitele lesa dříví vytěžit.

Aneta HRDLIČKOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)