Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Připomínky občanů k rekonstrukcím ulic bude radnice v Třebíči respektovat

Město postupně rekonstruuje ulice v Třebíči, v posledních letech například ulice Řípovskou, Seifertovu, Horovu, Křižíkovu nebo Chelčického. V těchto aktivitách radnice pokračuje, aktuálně se projektují rekonstrukce ulic Křížové (včetně Zvěřinovy a západní části Tkalcovské ulice), Nerudovy (včetně ulice Mrštíkovy a Úvozu) a Zahradníčkovy (včetně Kubešovy, Nikodémovy a části Demlovy ulice). Projekty zahrnují výstavbu komunikací, chodníků, splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a sadové úpravy.
„V polovině června jsme na veřejném setkání představili obyvatelům dotčených ulic první návrhy projektantů. Po představení jednotlivých návrhů následovala živá diskuze a ze strany občanů padaly nejrůznější podněty a připomínky, zejména k organizaci dopravy, ale také k množství zeleně a parkovacích míst,“ popsal setkání místostarosta města Pavel Janata, který se setkání s obyvateli ulic zúčastnil.

Z diskuzí vyplynulo, že v Křížové ulici bude vhodnější udělat z lokality obytnou zónu místo navrhované zóny 30 (s maximální rychlostí 30 km/hod a zpomalovacími prahy). Ulice Nerudova a Úvoz budou zjednosměrněny, ulice Mrštíkova je navržena jednosměrná, ale z podnětu občanů bude prověřena možnost zachovat oba směry.

„Získali jsme potřebnou zpětnou vazbu od občanů, kteří v daných lokalitách žijí. Veškeré připomínky budou nyní projektanti zapracovávat a konzultovat také s dopravní policií. S výslednou podobou návrhů obyvatele ulic opět seznámíme. Chceme, aby úprava maximálně vyhovovala lidem, kteří zde žijí,“ uvedl starosta města Pavel Pacal.

Projekty rekonstrukcí ulic budou kompletně připraveny do dvou let; samotné rekonstrukce začnou tedy nejdříve v roce 2021.

- tz -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)