Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Informace pro dárce krve a krevních složek - omezení dárcovství v souvislosti s cestováním po Evropě

Doporučení předsednictva Národní transfuzní komise ze dne 10. 6. 2019 - seznam evropských zemí nebo oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení, na 28 dnů po opuštění uvedené oblasti, z dárcovství krve pro riziko přenosu infekce virem západonilské horečky na člověka. Vyřazení se týká osob, které v období od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019 pobývaly v následujících zemích nebo oblastech (za pobyt se považuje návštěva zahrnující alespoň 1 přenocování).
Země
Oblast vyřazení
Albánie
celá země

Bosna a Hercegovina
celá země

Bulharsko
celá země

Černá Hora
vnitrozemí
K vyřazení se nepřistupuje při pobytu u moře, v případě, že ani v rámci cesty nedošlo k přenocování ve vnitrozemí.

Francie
regiony Okcitánie, Provence, Korsika

Chorvatsko
vnitrozemí

K vyřazení se nepřistupuje při pobytu u moře, v případě, že ani v rámci cesty nedošlo k přenocování ve vnitrozemí.

Itálie
provincie: Emilia Romana, Piemont, Lombardie, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sardinie a Sicílie
Pozn.: orientačně ve vnitrozemí provincie severně od Toskánska a San Marina

Kosovo
celá země

Kypr
celý ostrov

Maďarsko
celá země

Makedonie (nově Severní Makedonie)
celá země

Moldavsko
celá země

Rakousko
spolkové země Dolní Rakousy a Vídeň

Rumunsko
celá země

Řecko
celá země

Slovinsko
vnitrozemí

K vyřazení se nepřistupuje při pobytu u moře, v případě, že ani v rámci cesty nedošlo k přenocování ve vnitrozemí.

Srbsko
celá země

Turecko
celá země

Ukrajina
celá země

.

- zprav -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)