Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Výstava Barvy a tvary jihlavských výtvarníků Pavla Bezděčky a sochaře Pavla Tomana v novoměstské Horácké galerii

Výstava jihlavských výtvarníků - Pavla Bezděčky, pracovníka Muzea Vysočiny v Jihlavě, který se mimo jiné věnuje počítačové grafice, a sochaře Pavla Tomana, který je držitelem Nejvyššího ocenění Kraje Vysočina za rok 2018 bude zahájena ve čtvrtek 11. července v 17 hodin v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě.
Záběr činností Pavla Bezděčky (nar. 1952) je velmi široký. Pracuje jako kurátor zoologických sbírek v Muzeu Vysočiny v Jihlavě, věnuje se fotografování, cestování a píše knihy pro děti, které si i sám ilustruje. Kromě toho se věnuje tvorbě počítačové grafiky. Jeho obrazy nejsou digitálně upravenými fotografiemi, ale vznikají jako skutečné obrazy, pouze s tím rozdílem, že autor pracuje přímo v počítači. Nebo si černobíle načrtne motiv, který poté oskenuje a dále s ním pracuje v digitální podobě. Pavel Bezděčka své náměty čerpá zejména z bezprostředního kontaktu s přírodou, okolních vlivů a nebrání se ani improvizované abstrakci.

Pavel Toman (nar. 1956) se výtvarné tvorbě věnuje už přes 20 let. Po tvorbě šperků a miniatur začal postupně tvořit rozměrnější plastiky a skulptury v různých sochařských materiálech. Nejlépe vyhovujícím materiálem pro tvorbu autorových abstraktních soch se stalo dřevo. Pavel Toman pracuje s různými druhy dřev – od lipového přes jabloňové až po jilmové. V některých případech dřevo kombinuje s kamenem nebo kovem. Autorovu tvorbu lze rozdělit zejména do tří tematických okruhů – vesmírná témata zahrnující například nekonečnost prostoru, vznik života aj., dále přírodní živly a ztvárnění emocí. Pavel Toman je také organizátorem kulturního života v Jihlavě, za což byl v roce 2018 oceněn Nejvyšším oceněním Krajem Vysočina – dřevěnou medailí.

Společná výstava s titulem Barvy a tvary obou autorů bude v podkroví Horácké galerie k vidění do 1. září.
- hg -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)