Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Svatomarkétská pouť v gotickém kostelíku sv. Markéty v Loukově o víkendu

Den pro podlipnické kostely se Svatomarkétskou poutí v Loukově proběhne v pátek 12. a v sobotu 13. července. Na programu jsou komentované prohlídky, mše svatá či loutkové divadelní představení.
Den pro podlipnické kostely a Svatomarkétská pouť v Loukově - pátek 12. července a sobota 13. července:

pátek 12. července
kostel sv. Markéty v Loukově
18 hodin – Svatomarkétský benefiční koncert pro hoboj a varhany// hoboj: Veronika Hádková, varhany: Miroslav Pšenička. na programu zazní skladny od Bacha, Händela, Telemanna a dalších.

sobota 13. července
Komentované prohlídky všech tří podlipnických kostelů:
09:30 - kostel sv. Jiří v Řečici
10:30 - kostel sv. Martina v Dolním Městě
11:30 - kostel sv. Markéty v LoukověKostel sv. Markéty v Loukově
15:00 - Mše sv. ke cti svaté Markéty / celebruje P. Pavel Jäger / zpívá Ekola – vokální soubor Sedlec-Prčice
16:30 - Jak Pišta ztratil své skleněné oko / Loutkové divadlo v kufru - Strašidelná hra o třech obrazech / Scénář a režie: Stefan Osciatka / Hrají: Pavel Kahotski a hosté / Délka představení: 15min /představení bude sehráno ve věži kostela
19:00 - Společná modlitba nešpor

www.podlipnickekostely.cz


Prvně se s kostelem sv. Markéty v Loukově setkáváme opět v roce 1352, kdy je v rejstřících papežských desátků zmíněna i dnes již zaniklá ves Loukov. Původní stavba vznikla před polovinou 14. století (i když se nevylučuje i existence starší stavby v témže místě), krov sedlové střechy však pochází až z druhé poloviny 15. století. Teprve ve druhé polovině 17. století byla přistavěna ke kostelu věž čtvercového půdorysu.

Kostel má obdélnou plochostropou lod' a užší, obdélné, polygonálně uzavřené presbyterium
s žebrovou křížovou klenbou. K severní stěně přiléhá drobná sakristie, zaklenutá plackou.
V roce 1941 byly v lodi, presbyteriu i sakristii objeveny středověké nástěnné malby poměrně vysoké umělecké úrovně. Nejnovější literatura je datuje do posledního desetiletí 14. století.
Na severní stěně lodi pod kruchtou se nachází malý devoční obraz sv. Matěje, o kus dál směrem na východ rozsáhlý obraz sv. Kryštofa a fragment s námětem Oplakávání Krista. Východní stěnu lodi při vítězném oblouku pokrývá na evangelijní straně několik nad sebe řazených pásů s výjevy Ukřižování, Poslední večeře Páně, Piety a Oběti Kaina a Ábela. Na epištolní straně je vymalována rozměrná scéna s výjevem Umučení deseti tisíc rytířů a nad ní Boj sv. Jiří s drakem. Severní stěnu presbyteria zdobí překrásný výjev Bolestného Krista s Arma Christi (nástroji umučení).
Na zbytku severní a na jižní stěně se rozvíjejí scény z legendy titulární světice sv. Markéty.

Občanské sdružení PŘÁTELÉ PODLIPNICKÝCH KOSTELŮ vzniklo v roce 2001 na podporu tří polozapomenutých středověkých vysočinských kostelů se vzácnými malbami ze čtrnáctého století, které se nacházejí nedaleko hradu Lipnice - kostelů sv. Martina v Dolním Městě, sv. Markéty v Loukově a sv. Jiří v Řečici

Vlaďka BARTÁKOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)