Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Sekačka na Jemnicku zranila jedno mládě vzácných motáků lužních, dvě jsou zdravá

V poslední chvíli se povedlo zastavit stroj zemědělci z Jemnicka, když se pod sekačkou objevilo hnízdo motáků lužních. Jedno z mláďat bylo sekačkou poraněno, ostatní dvě jsou zcela zdravá a jejich návratu do volné přírody tak nic nebrání. Pracovníci záchranné stanice v Pavlově je odvezli přidat do náhradních hnízd.
Motáci lužní jsou ptáci hnízdící na zemi v zemědělské krajině, nejčastěji se jejich hnízda nacházejí v obilí. Sklizeň se ovšem mnohde provádí dříve, než stihnou mláďata hnízdo opustit.

Proto tento druh z naší krajiny mizí a v současné době patří motáci lužní mezi nejvzácnější dravce v naší přírodě.
Ze zimovišť ve střední a východní Africe se moták lužní vrací koncem dubna. V první polovině května probíhají nad hnízdištěm zásnubní lety, kdy může tokat i více párů pohromadě. Hnízdo si staví výlučně na zemi, nejčastěji v obilovinách, řepce, pícninách a v travních porostech. Samice snáší koncem května 2 až 6 bílých vajec, na kterých sedí sama.
Potravu během inkubace obstarává samec. Po jeho příletu s potravou samice vylétá z hnízda, vykrouží nad hnízdiště a ve vzduchu potravu od samce přebírá. Samice zasedá na snůšku po snesení prvního vejce, a tak se mláďata líhnou postupně po 30 dnech sezení v intervalech 2–3 dnů. Ve stáří 40 dnů dosahují vzletnosti a opouštějí hnízdo. Na hnízdišti pobývají ještě další 2–3 týdny a jsou krmena rodiči.
Vyvádění mláďat spadá do termínu sklizně zemědělských plodin, proto je část hnízd motáka ohrožena vysečením mláďat. Zvýšené riziko je především u kultur s pícninami a na loukách, kde seč probíhá dříve a častěji, ale problematické mohou být i obiloviny.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)