Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

16. červenec: Pouť k Panně Marii Karmelské

Dvě velká poutní místa poblíž Jihlavy bývala po staletí cílem poutí Jihlavanů. Německy hovořící obyvatelé města zpravidla většinou směřovali na Křemešník, česká procesí pak raději na zázračnou Horu Karmel u Kostelního Vydří.
Koncem 17. století bylo návrší této hory ještě zalesněné a v jednom místě stál údajně od nepaměti sloup se zašlým obrázkem. A právě u něj byla od roku 1698 čas od času pozorována zvláštní záře, hlavně o sobotách, v den zasvěcený Panně Marii.

Přesvědčil se o tom i místní statkář Bernard Jindřich Butz z Rolsberku a tak po dohodě s telčským hrabětem Janem Karlem Jáchymem Slavatou, knězem a generálem řádu karmelitánského, dal na tomto návrší vystavět roku 1700 kapličku. Do ní pak nechal umístit Slavatův dar, nový obraz Panny Marie Karmelské se škapulířem.

Škapulíř (z latinského slova scapulare = zástěra) je původně součástí oděvu. Jde o pruh látky - s otvorem pro hlavu - který splývá na zádech i na prsou dolů a zaručuje svému nositeli vždy zázračnou ochranu Panny Marie. Škapulířem kromě toho také může být i váček na krk na medailonky Krista a Panny Marie a případně i další křesťanské symboly hodné úcty. Počátkem roku 1322 měl papež Jan XXII. Vidění, kdy mu Přesvatá Bohorodička Maria sdělila, že každý, kdo bude nosit škapulíř a denně se bude modlit růženec či mariánské hodinky, má zaručeno, že první sobotu po své smrti (sabbato post eorum obitum) bude jeho duše jistojistě dovedena do Ráje.

A od té chvíle začaly na karmelskou horu u Vydří putovat zástupy poutníků. Lidé si zde nechávali posvětit své škapulíře, které začali nosit, a následně začalo přibývat i zázračných uzdravení. Zdejší farní archiv choval knihu 'Seznam milostí pomoci blahoslavené Panny Marie na hoře Karmelské u Kostelního Vydří dosažených' a v této knize jen do roku 1888 je zapsáno 116 záznamů o prokazatelných zázracích a uzdraveních, k nimž došlo díky modlitbám a prosbám k Panně Marii z Kostelního Vydří!

A tak další a další poutníci putovali pravidelně do Kostelního Vydří k milostnému obrazu Panny Marie Karmelské a toto místo se stalo od počátku 19. století i cílem procesí všech generací Jihlavanů.

A právě dnes je možno si na zázračné Hoře Karmel u Kostelního Vydří vyprosit doživotní milost Přesvaté Panny, královny nebes. Svátek Panny Marie Karmelské slavíme totiž právě 16. července!

Leo ŠVANČARA

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)