Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Hálkova ulice v Jihlavě má nové parkoviště pro dvanáct aut

V Jihlavě - Heleníně byla dokončena výstavba veřejného parkoviště. Nové plochy pro šikmé stání vozidel jsou podél ulice Hálkova v místě stávající zelené plochy, které přiléhá ke sportovnímu hřišti. Celkem bylo vybudováno 12 stání, z nichž je jedno vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.
„Zpracovatelem stavebních prací byla společnost UNIST, která od května do července na místě vytvořila parkoviště, jehož povrch je řešen z betonové zasakovací dlažby.

Celkové náklady stavebních prací vyšly na necelý milion korun,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast rozvoje města Petr Laštovička.

Aneta HRDLIČKOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)