Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Rekonstrukce Vlasákovy vily v Pelhřimově: FOKUS získal perfektní zázemí pro své služby

Pelhřimovské středisko FOKUSu Vysočina (organizace, jejímž cílem je podporovat lidi s duševním onemocněním, případně jiným handicapem, v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život) získalo díky rozsáhlé rekonstrukci svého sídla - Vlasákovy vily v Humpolecké ulici - moderní a důstojné prostory, díky kterým bude moci poskytovat své služby s větším komfortem, účelněji a hlavně na jednom místě. Nově zrekonstruované prostory v objektu čp. 736 byly slavnostně otevřeny v pátek 2. srpna.
Rekonstrukce si vyžádala náklady v celkové výši přes 7,8 milionu korun vč. DPH, dotace z prostředků EU (IROP - Komunitní centra) činí 4,750 milionu korun, vlastní zdroje města Pelhřimov představují 250 tisíc korun. Při rekonstrukci byl během uplynulého půl roku přebudován suterén, obě patra i podkroví, vznikly nové kanceláře, sociální zařízení, byla opravena schodiště atd. Postup prací a porovnání vzhledu prostor před rekonstrukcí a po ní si účastníci slavnostního otevření objektu mohli prohlédnout na fotografiích i projekci.

'Dnes stojíme zde v této vile, která byla výborně zrekonstruována, a až si ji projdete a prohlédnete, uvidíte, že můžeme předat FOKUSu k užívání opravdu důstojné místo,' řekl mimo jiné starosta Ladislav Med, který pak společně s hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem a ředitelkou FOKUSu Vysočina Annou Šimonovou symbolicky přestřihl pásku. Poté učinil také zápis do kroniky FOKUSu a pronesl slavnostní přípitek.

Jak se mohli hosté setkání přesvědčit při komentovaných prohlídkách, budova FOKUSu Vysočina v Pelhřimově má nyní k dispozici všechna čtyři podlaží. Jak vysvětlila vedoucí pelhřimovské pobočky FOKUSu Vysočina Markéta Křivánková, v suterénu se nachází zdravotnická část, kde jsou připraveny ordinace pro psychiatra, psychologa, sesterna a čekárna, a je zde zajištěn bezbariérový přístup.
První podlaží je připraveno pro klienty, je zde denní místnost pro konání terapeutických, svépomocných i rodinných skupinových sezení, mohou se tu konat akce pro dobrovolníky, ve vedlejší vzdělávací místnosti je prostor pro různá školení, zázemí pro porady sociálních služeb a podobně.
Druhé podlaží nabízí zázemí pro pracovníky, sídlí zde komunitní tým, tým podpory v zaměstnávání a koordinátor dobrovolníků. Velká společná kancelář slouží pro lepší sdílení informací a chod provozu, je ale zároveň možné ji předělit pro potřeby práce dvou týmů.
Na místě původní půdy pak vznikly kanceláře pro vedoucí služeb, vedoucí střediska nebo odborného garanta.
Velkým přínosem celé rekonstrukce je skutečnost, že FOKUS nyní může poskytovat všechny své služby 'pod jednou střechou' (i když, jak zdůraznila Anna Šimonová, objekt je třeba vnímat hlavně jako zázemí pro pracovníky FOKUSu, kteří pracují se svými klienty 'v terénu', tedy u nich doma nebo tam, kde je to pro ně nejlepší).

FOKUS Vysočina sídlí ve Vlasákově vile v Pelhřimově od roku 1996, opustil ji pouze na několik měsíců v době nedávné rekonstrukce, kdy našel přechodné působiště v KD Máj. V historii Vlasákovy vily stojí za povšimnutí mimo jiné jedna zajímavost, kterou připomněl při slavnostním znovuotevření objektu starosta Ladislav Med.
Majitelům vily, bratrům Vlasákovým, bylo uděleno stavební povolení pro stavbu 15. 2. 1933 a už po sedmi měsících, 25. 9. 1933, byla stavba dokončena. Za dva dny poté byla vila zkolaudována. 'Je zajímavé si to připomenout v dnešní době, kdy se potýkáme s administrativní a byrokratickou zátěží a některé věci nejdou tak rychle na svět,' podotkl starosta.

Vilém Vlasák, jehož vila je v majetku města Pelhřimov, byl legionář v první světové válce, člen 3. čs. střeleckého pluku Jana Žižky v Trocnova bojující u Zborova, který získal několik válečných křížů a následně jako major francouzských legií medaili vítězství.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)