Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Varhanní koncert v podání Tomáše Thona v horním kostele ve Velké Lhotě u Dačic

Na památkově chráněné varhany v horním kostele ve Velké Lhotě u Dačic zahraje v sobotu 17. srpna vynikající varhaník nad jiné povolaný, pan PhDr. MgA. Tomáš Thon, Ph.D. Přednese nový koncertní projekt 'Čechy - konzervatoř Evropy', který obsahuje nové objevy a nálezy včetně autorských posunů (Zach-Lipavský,...) a některé uvedené skladby nebyly dosud vydány.
Koncert začíná v 19 hodin v horním kostele Evangelického tolerančního areálu ve Velké Lhotě u Dačic, vstupenky na místě, vstup možný půl hodiny před začátkem.

Vstupné je 100 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti do 15 let.

Evangelický kostel ve Velké Lhotě nebo též Horní kostel ve Velké Lhotě je chrám Páně sboru Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě. Stavba stojí v centru obce nedaleko tzv. Dolního kostela. Tzv. reformovaní evangelíci začali stavět tzv. horní nebo nový kostel v roce 1868, nachází se v podstatě naproti dolního kostela. Je postaven v historizujícím slohu s novorománskými a novorenesančními prvky a novobarokní kazatelnou a čtyřbokou věží. Kostel byl dostavěn v roce 1873 a posvěcen byl dne 21. října 1873. V roce 1876 pak byl kostel rozšířen o zmíněnou čtyřbokou věž, kostel byl také přestavěn a získal tak novogotickou podobu. Farní budova kostela byl upravena v třicátých letech 19. století. V roce 1918 se reformní i luterské sbory spojiny a oba kostely tak patřily jedné církvi.

Foto: chráněné varhany z roku 1874, které jsou dílem Františka Svítila ml. z Nového Města na Moravě. Jedná se o dvoumanuálový nástroj pozdně barokního charakteru s 16 rejstříky.

Eva ŠINKOVSKÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)