Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

V Třebíči firmy i město pokračují v podpoře řemesel

Memorandum o spolupráci města, devíti velkých výrobních firem a Střední průmyslové školy v Třebíči podepsali zástupci všech zúčastněných ve středu 25. září na radnici. Memorandum tak navazuje na předchozí spolupráci z roku 2016 o podpoře technického vzdělávání na základních školách v Třebíči.
Tato spolupráce sleduje společný cíl, kterým je podpora praktického vyučování v základních školách, podpora řemesel a zvyšování zaměstnanosti, na základě požadavků místních výrobních společností. Nově je memorandum rozšířeno i na mateřské školy.

„V praxi pokračování této spolupráce znamená, že jednotlivé zúčastněné firmy podpoří praktickou výuku v základních a mateřských školách finančně, a to částkou 50 tisíc korun ročně po dobu čtyř let. Celkem 450 tisíc korun ročně školy využijí na nákup nářadí a materiálu na vybavení dílen pro praktickou výuku. Střední průmyslová škola pak umožní základním školám zřízeným městem praktickou výuku. Firmy nabídnou školám exkurze a budou také prezentovat povolání přímo ve třídách,“ popsal podstatu spolupráce starosta města Pavel Pacal.

Město zajistí propagaci společného projektu formou informačních tabulí ve všech školách, informačními kanály města a inovovanou brožurou Vyber si své povolání, která je rozšířena na 104 stran, tedy o dalších 20 firem, které mají zájem prezentovat ve školách aktuální nabídku pracovních pozic.

„V posledních letech pozoruji, že nejoblíbenějšími hračkami v mateřských školách už nejsou jen panenky a autíčka. Teď si děti více hrají s pracovními ponky. Tedy s těmi dřevěnými hračkami, kde se učí zatlouct hřebíky a přišroubovat šroubky,“ uvedl zajímavost starosta Pacal.

Také všichni zástupci firem i škol se shodli na tom, že tato spolupráce neznamená pouze zajištění budoucích zaměstnanců do firem. Jde zejména o podporu manuální zručnosti u dětí a rozvoj technického vzdělání v zemi, která patřila ke špičce v řemeslech i strojírenství. „Děti mají díky těmto možnostem obrovský vklad do budoucna, a to uplatnit se ve svém regionu,“ ocenil spolupráci ředitel ZŠ a MŠ Na Kopcích Vítězslav Bártl.

Také ředitel SPŠT Zdeněk Borůvka podporu firem oceňuje: „Skoro půl milionu do rozpočtu škol pro technické vzdělávání se vyplatí. Díky zapojení firem registrujeme zvýšený zájem o technické vzdělávání.“

Zúčastněné osoby:
Město Třebíč, zastoupené starostou Mgr. Pavlem Pacalem,
Střední průmyslová škola Třebíč, zastoupená ředitelem Ing. Zdeňkem Borůvkou,
Společnost MANN+HUMMEL (CZ) s.r.o., zastoupená Ing. Marcelou Marázovou, pracovnicí pro spolupráci se školami,
Společnost Huhtamaki Česká republika, a.s., zastoupená Ing. Janem Lexou, členem představenstva,
Společnost Fraenkische CZ s.r.o., zastoupená Ing. Martinem Klusáčkem, personálním ředitelem,
Společnost PBS INDUSTRY, a.s., zastoupená Ing. Karlem Pléhou, MBA, generálním ředitelem,
Společnost Nuvia CZ, zastoupená Vojtěchem Vitáskem, provozním ředitelem,
Společnost Wera Werk s.r.o., zastoupená Ing. Romanem Jarošem a Ing. Davidem Zemanem, jednateli,
Společnost ČEZ, a.s., zastoupená Mgr. Martinem Mácou, vedoucím strategického náboru,
Společnost JOPP Automotive s.r.o., zastoupená Dušanem Brymem, MBA, jednatelem,
Společnost TTS energo s.r.o., zastoupená Ing. Richardem Horkým, jednatelem

- tz -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)