Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

V Pavlově u Ledče nad Sázavou se uzdravuje kriticky ohrožený bukáček malý z rákosin u Náramče na Třebíčsku

Čas od času se v záchranné stanici v Pavlově u Ledče nad Sázavou objeví skutečná rarita. Do této kategorie zcela jistě patří i nejmenší český zástupce rodiny volavek - kriticky ohrožený bukáček malý. Pro tohoto úžasného opeřence pracovníci stanice vyjeli 10. srpna do vísky Nárameč kousek od Třebíče. Na konci více než 80 km dlouhé trasy čekal zubožený opeřenec velikosti holuba se zlomenými běháky obou nohou.
Čekal ho náročný transport a ještě náročnější operace ve Veterinární ošetřovně v Ledči nad Sázavou. Kosti ptáků jsou duté, a proto velice těžko srůstají. Malý bukáček vyfasoval dlahy na obě nožky a nejistou prognózu k tomu. Ptáček, který velice hbitě šplhá v porostech rákosin, nebyl najednou schopný se postavit - i když se o to neustále snažil. Vysvětlete vyplašenému opeřenci, že má v klidu sedět - či ještě lépe ležet. Nakonec velkou část dní bukáček prodřepěl v jogínské pozici „na bukáčka“ - tedy se zobákem vztyčeným šikmo vzhůru a jen koulel jedovatě žlutýma očima.

Zvládl to. Včera, ve středu 25. září šly dlahy dolů a bukáček může začít s rehabilitací. Bohužel se musí rozloučit se zimním výletem do rovníkové Afriky. Zůstane v ČR a bude se učit opět používat své nožky. Držme mu palce, ať se mu to podaří a může se na jaře vrátit „ke svým“ - do rákosin u vísky Nárameč.

- zprav -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)