Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Dárci poslali Gábince, které při nehodě zemřeli rodiče i bráška, na účet již více než 2,7 milionů korun

Když jsme na začátku září vyhlásili veřejnou Sbírku pro Gábinku, netušili jsme, jak velkou reakci vyvolá. Osud čtyřleté Gábinky, která při tragické nehodě přišla o rodiče i bratříčka, dojal doslova celou republiku. Od prvních dnů na účet sbírky proudily finanční prostředky, řada lidí nabízela i další formy pomoci a darů. K rozšíření povědomí o Gábince a sbírce na její podporu přispěly i dvě televizní reportáže a články v regionálním i celostátním tisku, velkou roli sehrály též sociální sítě.
Ke dni 11. 10. 2019 je na účtu Sbírky pro Gábinku celkem 2 705 501,24,- Kč, přispívají lidé a firmy nejen z celé České republiky, ale např. i ze Slovenska, Polska, Švýcarska, Ruska, dopis přišel dokonce až ze Spojených států. Mnozí z dárců připojují i krásná slova útěchy pro Gábinku, přání hodně štěstí do dalšího života. Jeden z došlých e-mailů vedle toho poděkoval i zastupitelstvu za jeho iniciativu a zároveň upozornil na varující stav dopravního provozu, který přináší podobná neštěstí.

„Vážený pane starosto, vážené zastupitelstvo,
chci vám všem velmi poděkovat za to, jak rychle a lidsky jednáte ve velké tragédii, která postihla malou Gábinku. Už když jsem se o této tragické dopravní nehodě dočetl na internetu, velmi mne to zarmoutilo. Jezdím po silnicích a cestách této republiky každý den, jako řidič z povolání se setkávám s hlupáky, kteří by dle mého názoru neměli mít oprávnění řídit jakékoliv vozidlo, protože absolutně kašlou na většinu předpisů a neberou ohledy na ostatní účastníky silničního provozu. Bohužel povětšinou na jejich bezohlednost a chyby doplatí jiní. Malé Gábince tímto také přeji do jejího života už jen radostné okamžiky, hodně štěstí a stálý úsměv na její tváři ať září. Ještě jednou moc děkuji a vám všem přeji mnoho pracovních i osobních úspěchů.
S pozdravem L.K. (celé jméno není uvedeno z důvodu ochrany osobních údajů)“

Připomínáme, že finanční příspěvek na Sbírku pro Gábinku je možné zaslat až do 30. ledna 2020. Za všechny dosud zaslané peníze, za dary a další formy pomoci děkujeme jak jménem městyse Okříšky, tak jménem Gábinky a její širší rodiny!

Finanční pomoc pro Gábinku lze stále zasílat na číslo účtu: 123-312750257/0100

- zprav -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)