Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Koláč pro hospic 2019 měl u lidí v Třebíči podporu

Další ročník kampaně „Koláč pro hospic“, jehož cílem je šířit povědomí veřejnosti o péči o těžce nemocné a umírající lidi a zároveň podporovat též rozvoj této služby, se konal ve středu 9. října 2019. Tuto službu nabízí již několik let také tým Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč. Pomáhá v rámci svého okresu lidem a rodinám, kteří se chtějí starat o své blízké v závěru jejich života a aby tento čas mohli trávit až do poslední chvíle ve svém prostředí – doma.
Pracovníci třebíčské Charity spolu s dobrovolníky se vydali ten den na náměstí a do ulic Třebíče, Moravských Budějovic, Náměště n. Oslavou a Hrotovic. Na všech místech poskytovali informace o této specializované a stále žádanější službě a zároveň s osvětou pobízeli lidi i k finanční podpoře hospice. Za dobrovolný příspěvek do zapečetěné kasičky byli lidé odměňováni chutnými tvarohovými nebo povidlovými koláčky. Pekařství Kapinus z Moravských Budějovic jich pro tuto příležitost napeklo rovných 2 000.

„Na sedm set se jich rozdalo zaměstnancům Jaderné elektrárny Dukovany,“ říká Jana Štefánková z odd. komunikace a dodává: „Sbírkové akce třebíčské Charity jako je Koláč pro hospic nebo Tříkrálová sbírka jsou v elektrárně Dukovany běžnou součástí společenské odpovědnosti dukovanských zaměstnanců. Energetici, kteří navíc navštěvují zařízení Charity i jako dobrovolníci při organizovaných dobrovolnických dnech či ve svém osobním volnu, vhazovali do pokladniček štědré příspěvky do sbírky.“

Milou pozorností byly koláčky za plnící se pokladničky i při návštěvách dalších spolupracovníků a pravidelných podporovatelů Oblastní charity Třebíč jako jsou Město Třebíč, firma Fraenkische a vojenská letecká základna v Sedlci.
Po rozpečetění všech pokladniček a sečtení peněz z nich se došlo k celkovému výtěžku 44 024 Kč.
Kdo neměl možnost do sbírky přispět a rád by ji podpořil, je tu do 31. 10. 2019 stále ještě možnost. Přes „virtuální koláč“ - letošní novinku. Tedy přes darovací portál „Daruj správně“ umístěný na: https://www.darujspravne.cz/sbirka/kolac-pro-hospic-2-2
Darovací portál nabízí možnost zvolit si výši darované částky i způsob odeslání daru (platební kartou, internetovým bankovnictvím, platebním tlačítkem nebo bankovním převodem). Dar lze poslat jen jednorázově, ale je také možné stát se pravidelným podporovatelem hospicové péče a posílat vybranou částku každý měsíc.

Všem, kteří do sbírky přispěli, příp. ještě přispějí nebo se rozhodou stát se pravidelnými podporovateli této služby, patří naše veliké poděkování!
Za vstřícný přístup děkujeme uvedeným firmám a partnerům!
Díky všem dobrovolníkům – studentům Katolického gymnázia Třebíč a Střední odborné školy sociální Mor. Budějovice za jejich pomoc při realizaci sbírky i vedení školy za jejich uvolnění pro akci. Stejně tak pracovníkům Charity zapojeným do této sbírky.
Rovněž děkujeme Pekařství KAPINUS Moravské Budějovice, které napeklo tu hromadu koláčů, a věříme, že obdarovaným chutnaly.
„Do Koláče pro hospic se tak, již podruhé, zapojily všechny oblastní charity Diecézní charity Brno. Výtěžek naší sbírky využijeme ke zkvalitnění a rozšíření hospicových služeb Oblastní charity Třebíč,“ říká ředitel třebíčské Charity Petr Jašek.
„Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč poskytuje pacientům komplexní péči lékařů, zdravotních sester, pečovatelek i podporu duchovní a psychoterapeutickou po 24 hodin denně ve všech sedmi dnech v týdnu. Péče se uskutečňuje v domácím prostředí našich klientů. A i zde jsme schopni zajistit podmínky jako v nemocničním pokoji,“ říká Eva Vráblová, vedoucí Střediska sv. Zdislavy. „Těm, kdo mají z domácího doprovázení svých blízkých obavy, chceme dodat odvahu, že s pomocí našeho týmu mohou tuto péči doma zvládnout.“

Domácí hospic sv. Zdislavy Oblastní charity Třebíč nabízí v rámci ČR jedny z nejkomplexnějších služeb, a to včetně dětské paliativy, nebo zajištění školení a seminářů pro jiné organizace. Třebíčský hospic byl jedním ze sedmi poskytovatelů těchto služeb v České republice, kteří byli zahrnuti do pilotního programu VZP, Ministerstva zdravotnictví a České společnosti paliativní medicíny. Ten ověřil možnost financování hospicové péče z veřejného zdravotního pojištění a péči tak udělal dostupnější. Na Vysočině výrazným způsobem napomohl vzniku krajské koncepce a zapojuje se aktivně do projektu Paliatr Vysočina.

Marie PALOČKOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)