Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Plzeňáci si při exkurzi v trolejbusu projeli jihlavské páteřní trasy MHD

Zástupci statutárního města Plzně, Magistrátu města Plzně a Plzeňských městských dopravních podniků navštívili Jihlavu. Důvodem setkání bylo seznámení se s výsledky, přínosy i úskalími opatření preference MHD v praxi. Kromě odborné diskuze, která následovala po prezentaci pracovníků odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy se představitelé obou měst zúčastnili také exkurze v terénu, kterou připravil Dopravní podnik města Jihlavy.
„Chtěli jsme vidět, jak preference MHD funguje v praxi ve velikosti města, jako je Jihlava. Pokrok Jihlavy je v tomto směru veliký, sami se v Plzni snažíme určitá opatření preference MHD zavést, avšak se setkáváme s vlnou kritiky nejen od občanů. Jsem proto rád, že se návštěvy zúčastnily i jiné subjekty, kterých se doprava týká, dostali jsme precizně zpracované informace, které nám jistě v budoucím rozhodování velmi pomohou,“ uvedl náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy Michal Vozobule.

Nejvýznamnějším počinem bylo zavedení systému preference v roce 2014, a to na všech křižovatkách se semafory, kterými zároveň projíždí MHD. Do systému však patří i vyhrazené jízdní pruhy pro MHD. První dva takzvané BUS pruhy se objevily na Havlíčkově ulici na konci srpna roku 2015. Poté došlo k optimalizaci jízdních řádů u páteřních trolejbusových linek.

„Prvním přínosem bylo průměrné zvýšení cestovní rychlosti o 14 procent, o dost podstatnější však bylo zkrácení intervalů mezi spoji bez nutnosti přidávání dalších v pořadí,“ doplnil vedoucí odboru dopravy Ján Tinka.

Aneta HRDLIČKOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)