Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

V elektrárně v Dukovanech by měly vyrůst až tři nové jaderné bloky, začít stavět by se mělo v roce 2029

Na semináři, který se konal 28. listopadu ve Valči a který byl věnován budoucnosti jaderné elektrárny v Dukovanech, vyplynuly dva hlavní cíle elektrárny – připravit provoz na dalších minimálně 20 let a připravit podmínky pro výstavbu až tří nových nových bloků.
„V roce 2021 začneme stavět v areálu novou administrativní budovu na místě fotovoltaické elektrárny. Rozšíříme také parkovací plochy o 340 míst,“ představil plány Miloš Štěpanovský, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany. Hovořil také o provozu a investicích do obnov systémů nebo zavádění nových komponent. Za posledních deset let se jedná o osmnáct miliard.
Do elektrárny se letos vrátili zpět zubaři. Díky projektu Pomáháme, kde působíme přispěl ČEZ regionu 60 miliony korun na různé projekty a akce. Hejtman Jiří Běhounek informoval o pravidelných jednání komise Rady Kraje Vysočina zaměřenou na pátý blok, jejímž členem je i starosta Pavel Pacal.

Jaroslav Míl: Potřebujeme maximální nasazení lidí na všech úrovních
Pokud nebudeme pracovat na novém jaderném zdroji, budeme muset v budoucnu elektřinu dovážet. Jenže ono to ani nebude od sousedních států příliš možné. Abychom byli soběstační, musíme postavit až tři nové jaderné bloky. Proto se česká vláda rozhodla postavit nové jaderné bloky v Dukovanech. V současné době se na přípravě tak náročné stavby intenzivně pracuje. ČEZ nyní připravuje dokumentaci pro územní řízení, je to důležité razítko, bez kterého se nelze posunout dál.

„Harmonogram lze zkrátit v případě kvalitně provedené stavební legislativy a povolovacích procesů, vstřícnosti Evropské komise a také změně myšlení a získání zájmu nastupující generace,“ zhodnotil vládní zmocněnec pro jádro Jaroslav Míl. Podle něj je reálné v roce 2029 zahájit stavbu a v roce 2036 uvést nový zdroj do provozu. Je však nutné soustředit nejlepší a nejzkušenější lidi na projekt nových jaderných zdrojů, musí to být jejich hlavní činnost a musí za to dýchat. „Potřebujeme, aby se člověk na stavebním úřadě v Třebíči věnoval tomuto úkolu na plný úvazek a aby nebyl zatěžován jinými věcmi. A to platí na všech dalších úrovních,“ míní Jaroslav Míl.
Starosta Pavel Pacal potvrdil, že město Třebíč je připraveno vynaložit maximální úsilí: „Na budoucí zvýšenou zátěž související s povolovacím stavebním řízením pro nový jaderný zdroj se připravujeme a uděláme vše proto, abychom přispěli k bezproblémovému procesu.“

- ef -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)