Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Adventní koncert ve Velké Lhotě; rozezní se i cenné varhany

Adventní koncert, při kterém Žesťový kvintet Hynka Vohosky za varhanního doprovodu Jitky Čudlé se bude konat v sobotu 7. prosince od 17 hodin v horním kostele Evangelického tolerančního areálu ve Velké Lhotě u Dačic.
Velkolhotecké varhany, na které bude Jitka Čudlá během koncertu hrát, pocházejí z roku 1874 a jsou dílem Františka Svítila ml. z Nového Města na Moravě.
Jedná se o dvoumanuálový nástroj pozdně barokního charakteru s 16 rejstříky. Varhany jsou památkově chráněné.

Předprodej na koncert v tomto roce není, řady nebudou číslovány.
Organizátoři koncertu doporučují, aby se lidé teple oblékli, případně si vzali deku, jelikož kostel není vytápěn.

Eva ŠINKOVSKÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)