Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Tématický rok na památku obětí holocaustu v Novém Městě na Moravě zahájí otevření ulice Bradyových

Slavnostní otevření nové ulice Bradyových v Novém Městě na Moravě se bude konat v pátek 10. ledna ve 14.30 hodin před budovou základní umělecké školy J. Štursy. Na programu bude hudební vystoupení a instalace květů žlutých krokusů, promluva starosty Michala Šmardy a literární pásmo z veršů, které psaly děti z Terezína. Následně bude ulice Bradyových otevřena položením květin k rodnému domu Bradyových.
Nově pojmenovaná ulice, ve které stojí rodný dům Jiřího Brady, připomene osud židovské rodiny, která odtud byla odvlečena do koncentračních táborů a ze které holokaust přežil jen Jiří Brady. Bude to jedna z vůbec nejmenších ulic ve městě se šesti domy.

Novoměstská radnice pro letošní rok vybrala tematické zaměření na památku obětí holocaustu a 75. výročí konce druhé světové války. S tím bude spojena řada kulturně-společenských akcí, které se ve městě v průběhu roku 2020 uskuteční. První připomínkou tématu bude právě 10. ledna slavnostní otevření ulice Bradyových, jedné z předválečných novoměstských židovských rodin. Ta se později stala známou díky světově proslavené knize Hanin kufřík, kde byl popsán tragický osud Hany Brady – děvčátka z Nového Města, které zahynulo ve vyhlazovacím táboře.

V březnu bude novoměstský rok připomínající válečné události pokračovat projektem Memento a koncertem Pamatuj! Duben je pak naplánován ve znamení začátku hlavních oslav 75. výročí osvobození, chybět při nich nebude promítání tematických filmů, výstavy či vojenské ležení včetně makety letadla na Vratislavově náměstí.
Vyvrcholení oslav v podobě pietních aktů, koncertů či výstav se uskuteční v květnu.

Eva ŠINKOVSKÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)