Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Poplatek za odpad v Jihlavě se letos nemění

V roce 2020 se poplatek za svoz odpadu v Jihlavě nemění, o pět korun se však zvyšuje výše úlevy pro Jihlavany zapojené do Programu zodpovědného nakládání s odpady. Kdo poctivě třídí, platí za svoz odpadu 580 korun. Kdo netřídí, platí o sto korun více.
Do Programu zodpovědného nakládání s odpady se mohou zapojit Jihlavané s trvalým pobytem nebo cizinci, kterým byl pobyt ve městě povolen na déle než 90 dní. Možnosti, jak se do programu zapojit, jsou rovnou dvě: V rámci varianty „Vím, kam s odpadem“ lze odevzdat kovy, nebezpečný odpad, jedlé oleje a tuky, elektrozařízení, biologicky rozložitelný odpad nebo starý nábytek a další neobvyklý či nadměrný odpad v jednom z jihlavských sběrných dvorů. V případě druhé varianty programu s názvem „Třídím zodpovědně a má to smysl“ je nutné mít nastavenou sníženou frekvenci svozu směsného odpadu podle stanoveného koeficientu.

Do Programu zodpovědného nakládání s opady je aktuálně zapojeno 22 127 Jihlavanů. Jihlava patří k městům s nejvyšší mírou třídění odpadů z domácností v České republice a městská radnice třídění odpadů dlouhodobě podporuje. Jihlava byla mimo jiné již dvakrát oceněna Odpadovým Oskarem neziskové organizace Arnika.

Pro bližší informace lze kontaktovat pracovníky odboru životního prostředí, a to mailem na adrese tridime.odpad@jihlava-city.cz, nebo navštívit městskou webovou stránku určenou pro oblast odpadového hospodářství www.odpadyjihlavy.cz.

Aneta HRDLIČKOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)