Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Město Žďár nad Sázavou se postará o vyhlášené čestné hroby a cenné náhrobky

Také právo radních vyhlásit čestný hrob a cenný náhrobek se dostalo do nového řádu žďárských pohřebišť, který začal platit od začátku tohoto roku. Město jím zareagovalo na novelu zákona o pohřebnictví. K vyhlášení zmíněného hrobu či náhrobku může dojít na základě prověřeného podnětu.
Jejich seznam na základě materiálů dodaných městem, které se o ně bude na svoje náklady starat, povede správce pohřebišť. Podklady pro vznik seznamu čestných hrobů a cenných náhrobků jsou v přípravě, poté věc projednají radní.

V souvislosti se změnou řádu žďárských pohřebišť bylo taktéž přistoupeno k zákazu pohřbívání do země v novější části hřbitova v Jamské ulici z důvodu výskytu spodní vody a neúměrně dlouhé tlecí době. Praxe ukázala, že ani 40 či 50 let pro rozklad lidských ostatků v této části pohřebiště nestačí. Potíže se na hřbitově pocházejícím z počátku minulého století projevují postupně s měnícími se přírodními a geologickými podmínkami. Ve starší části pohřebiště zatím klasický pohřeb do země možný je, tamní tlecí doba 20 až 30 let je sice také delší, ale nikoliv tak extrémně jako v novější části hřbitova.
V Jamské ulici navíc už další klasická pohřební místa k dispozici nejsou, neboť dokud je za i již neudržované hroby zaplaceno, zrušit je není možné.
Volná hrobová místa jsou k dispozici na hřbitově pod Zelenou horou.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)