Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Dědička obrazu hledá namalovaný statek

Nina Nováková, středoškolská profesorka jednoho pražského gymnázia, která pochází z rodu Musilů z Dolní Jablonné, zdědila krásně zarámovaný olej a ráda by objevila scenérii zachycenou na tomto díle jejím dědečkem Františkem Musilem.
Majitelku obrazu potěší informace, která ji dovede k zobrazenému místu.

“Statek na konci polní cesty stál, a dost možná dosud stojí, v některé z venkovských částí Přibyslavi nebo v nedaleké obci,” říká Nina Nováková. Pomůže někdo výtvarnou detektivku rozluštit?

Dolní Jablonní - místní část města Přibyslavi - leží asi 2 km jižně od tohoto města v mírné pahorkatině v údolí potoka Bystřice. Najihu se rýsuje Kobylský vrch (561 m n. m.) a na severovýchodě 'Borovina' (526 m n. m.), Která odděluji Dolní Jablonnou od Přibyslavi. Od České Jablonné ji dělí silnice Přibyslav, Brzkov, Polná s nejvyšším bodem oblasti 'U Božích muk' (562 m n. m.), odkud je krásná vyhlídka.

Původně se však jmenoval Německá Jablonná. Nejstarší písemná zmínka o ní je z roku 1356, kdy je nazávána 'Gablans Theutinicate'. Původní název obce je zřejmě odvozen od výskytu sídla poblíž jabloňových sadů (místa většího výskytu jabloní) nebo od francouzského slova 'gablona = celnice' a 'gablle = solní daň, solnice', což by odpovídalo poloze Jablonné na česko-moravské zemské hranici.

Spojení s jabloněmi jako orientačními stromy v kraině a ukazatelem cest se dá vystopovat až do období keltského osídlení Čech a Moravy. V 16. a v 17. století je v pramenech uváděna jako Německá Jablonná (Niemeczka Jabloň nebo Niemeczka Jablonna), jako odlišení od nedaleké České Jablonné. Roku 1787 již má německou variantu jména Deutsch Gablenz nebo Německý Gablon.

V roce 1945 byla přejmenována na Dolní Jablonnou. Její osudy jsou obdobné jako u České Jablonné, sdílela stejný osud v rámci polenského panství, kam patřila od roku 1356 do roku 1843.

Foto: Ivo Havlík

- mo -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)