Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Úprava jízdních řádů autobusové dopravy v Humpolci od pondělí 13. ledna

K 13. lednu 2020 dojde k dílčí úpravě jízdních řádů autobusové regionální dopravy. Změna se bude týkat pouze tří stávajících linek obsluhujících vždy Humpolec a je reakcí na odůvodněné podněty cestujících v této lokalitě. Jde například o řádově minutové posuny, které zajistí pohodlný přestup cestujících na navazující spoje. Tyto kosmetické úpravy nijak nenaruší už fungující oběhy autobusů ani nezasahují do celkového systému organizace veřejné dopravy. Další dílčí úpravy jízdních řádů mohou být, stejně jako v minulých letech, zapracovány v řádných termínech změn jízdních řádů, první z možností je 1. března 2020.
350030 linka Humpolec – Havlíčkův Brod
Na ranním spoji doplněna obsluha Věže z důvodu přeplněnosti jiného spoje. Úprava se týká přímého spoje z Humpolce do Havlíčkova Brodu, který odjíždí z Humpolce v 7:24, tento spoj nově zastaví i ve Věži (stejně jako spoj, který vyjíždí na trasu v 7:16)

350320 linka Světlá nad Sázavou – Humpolec
Úprava časových poloh z důvodu zajištění možnosti přípoje na spoje na Jihlavu. Úprava se týká jednoho spoje – ranní autobus ze Světlé nad Sázavou bude odjíždět o 10 minut dříve tzn. nově v 6:15 (místo 6:25), v Humpolci bude v 6:57, pohodlný přestup na spoj do Jihlavy v 7:03

350350 linka Kejžlice – Humpolec
Úprava časové polohy spojů z důvodu ranního přípoje na spoje na Jihlavu a odpoledního přípoje ze směru od Jihlavy a Pelhřimova. U ranního spoje dojde k pětiminutovém posunutí odjezdu autobusu, tak aby se stihl přípoj na Jihlavu v 7:03, odpoledne bude jeden spoj do Kejžlice odjíždět o 13 minut později, aby tento autobus stihli cestující přijíždějící od Jihlavy a od Pelhřimova.

Informace o jízdních řádech na www.idos.cz

Eva NEUWIRTHOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)