Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Výstava fotografií zvířecí stravy v jihlavské zoologické zahradě

Výstava fotografií zvířecí stravy bude zahájena v zoologické zahradě v Jihlavě v pondělí 13. ledna v 9 hodin.
Studenti Střední umělecko-průmyslové školy v Jihlavě - Heleníně na fotografiích předkládají detailní pohled na zvířecí potravu, často v takovém měřítku, že divák objekt autorova zájmu nepoznává a musí jej hledat.

Snímky bourají zažitou představu o vzhledu konkrétních objektů (ovoce, zelenina…) a předkládají jiné pojetí obrazové reality.

Výstava je volně přístupná v rámci běžného vstupného do areálu zahrady a potrvá do soboty 29. února.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)