Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Spory o vodu chce Jihlava co nejrychleji ukončit

Rozhodnutím soudu skončila povinnost veřejné služby pro společnost JVAK a od ledna tak musí provozovat vodovod asi pro 1100 domácností VAS, a.s. Dál však trvá snaha statutárního města Jihlavy, aby si svůj vodohospodářský majetek spravovalo samo.
JVAK ve veřejné službě obstál, udělal vše, co mu nařídil správní orgán, tedy okresní vodoprávní úřad v Pelhřimově, který nařídil povinnost veřejné služby. „Ovšem nyní, když soud řekl, že provozovatel je známý a že jím je VAS, a.s., tak byť se nám toto rozhodnutí nelíbí, musíme ho respektovat,“ řekl náměstek primátorky Petr Laštovička z ODS.

Znamená to, že od ledna do konce roku 2020 bude provozovat tento městský majetek (tedy majetek s právem hospodaření) VAS, a.s. Tato společnost nyní vyzývá domácnosti doposud obsluhované společností JVAK osobním dopisem k tomu, aby si zálohy na vodné a stočné převedli na její účet. JVAK souběžně zjišťuje stavy vodoměrů. Týká se to především obyvatel příměstských částí Zborné, Pístova, Popic, části Kosova a také části Doliny a Starých Hor. Jde asi o desetinu vodovodních přípojek v Jihlavě.

„I na tomto konkrétním případu se jasně ukazuje, že dlouhodobá právní bitva o to, kdo dřív zničí protivníka, která se v Jihlavě vede už víc než sedm let, nikam nevede,“ mrzí Petra Laštovičku. Spory pouze obtěžují obyvatele. Nyní nejenom přepisem čísla účtu vodného a stočného, ale i zdražením vody nebo dlouhodobě neopravovanými ulicemi a vodovodními a kanalizačními trubkami v zemi. „To je pro nás nepřípustné a nemůžeme už takové obtěžování obyvatel dopustit. Kdybychom nerespektovali rozhodnutí soudů nebo správních orgánů, nemusela by do budoucna lidem doma téct voda z kohoutků, což je naprosto nemyslitelné,“ uzavírá Petr Laštovička.

Nyní stále platí memorandum, ve kterém se obě strany sporu dohodli na tom, že právní válku nechtějí vést a že se chtějí co nejdříve dohodnout a přestat dlouhodobými spory obtěžovat obyvatele. Cílem města je a stále bude, aby vodárenskou infrastrukturu na území Jihlavy vlastnilo a samo provozovalo. Je to i v programovém prohlášení rady a město z těchto nároků nehodlá ustoupit.

Radovan DANĚK

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)