Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Klienti Housing First v Jihlavě už se zabydlují

První vylosovaná rodina si v pondělí 30. 12. 2019 převzala klíče od nového bytu a už bydlí. Další tři rodiny a dva společně žijící jednotlivci budou postupně zabydlováni k 1. 2. 2020. Do zbývajících 7 bytů budou další vylosovaní účastníci projektu umístěni postupně do konce prvního čtvrtletí roku 2020.
Statutární město Jihlava realizuje od 1. 10. 2019 projekt „Bydlení především: Testování konceptu Housing First v Jihlavě“. Cílem projektu je prostřednictvím nabídky standardního bydlení a intenzivní podpory sociálních pracovníků zlepšit ohroženým osobám životní podmínky a rozvíjet jejich dovednosti nezbytné k běžnému životu bez podpory. Sociální práci v domácnostech zajišťuje partner projektu - Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava.

„Pro tento projekt město vyčlenilo 12 bytů. Bydlet v nich bude deset rodin a dva jednotlivci s celkem 14 dětmi, z toho 11 dětí je do 15 let,“ uvedl radní pro oblast sociálních věcí Daniel Škarka /Fórum Jihlava/. Registrační týden proběhl v termínu 25. – 29. 11. 2019. Sečteno bylo celkem 263 dotazníků, z toho bylo 29 dotazníků vyřazeno (14 nemělo zájem o zařazení do „slosování“, 15 vyřazeno z důvodu nesplnění kritérií – tj. nebyla splněna bytová nouze, není potřeba další intenzivní podpory ze strany sociálního pracovníka nebo neprokázali sepětí s Jihlavou). Po proběhlém registračním týdnu bylo dne 3. 12. 2019 za přítomnosti notáře vylosováno 12 účastníků projektu a 12 náhradníků.

Zastupitelstvo města Jihlavy na svém 5. zasedání dne 11. 6. 2019 souhlasilo s předložením žádosti o podporu na projekt „Střednědobý plán sociálních služeb ORP Jihlava“ a zavázalo se k zajištění spolufinancování projektu. Projekt se zabývá realizací procesu plánování sociálních služeb s cílem vytvořit dokument „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu ORP Jihlava“ za účelem zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Předpokládaná doba realizace projektu je duben 2020 - březen 2022.

Radovan DANĚK

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)