Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Kraj Vysočina vydal brožuru zaměřenou na bezpečnost seniorů

Jednou z důležitých oblastí, které se věnuje seniorská politika Kraje Vysočina je bezpečnost seniorů.
„Prostřednictvím aktivit určených seniorům usilujeme o vytváření vhodných podmínek pro jejich aktivní a bezpečný život. Zaměřujeme se na akce, které mají podpůrný a preventivní charakter a brání tomu, aby se senioři ocitali v ohrožení a nebezpečných situacích. Pomocníkem nám bude i naše nová brožura Informovaný senior – Jak se nestát obětí trestného činu, kterou jsme pro seniory připravili ve spolupráci s Policií České republiky,“ představil publikaci náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

Kraj Vysočina se dlouhodobě řadí k nejbezpečnějším regionům v celé České republice. Přesto případy trestné činnosti páchané na seniorech stále plní policejní statistiky. „Právě k vyšší informovanosti o aktuálním nebezpečí, které může seniorům hrozit a jak se proti němu bránit, by měla tato brožura sloužit,“ uvedl ředitel Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina Miloš Trojánek. Brožura se zaměřuje na rizika spojená s užíváním sociálních sítí a eshopů, na rizika v silničním provozu, při výletech, na ulici i v bezpečí domova nebo rekreačních objektů a vozidla. Jsou zde uvedeny příběhy, které se skutečně staly lidem žijícím na Vysočině. Na ně navazují preventivní doporučení, jak těmto situacím předcházet a jak se nekalým praktikám podvodníků bránit.

Brožuru v elektronické podobě na:
https://www.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4099534

Brožura v tištěné podobě je k dostání na všech Senior Pointech v Kraji Vysočina.

Eva NEUWIRTHOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)