Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Přednáška Zlaty Vobinuškové o životě ptáků na našich zahradách v Pelhřimově

Přednáška Ptáci našich zahrad v podání Zlaty Vobinuškové se bude konat v úterý 11. února od 17 hodin ve freskovém sále na zámku pánů z Říčan v Pelhřimově.
Ptáci nás lidi od nepaměti fascinovali a zajímali. Okouzluje nás jejich pestrobarevné peří, rozmanitý zpěv i letecké umění. Pozorovat ptáky navíc není složité a právě na naší zahradě k tomu máme nejlepší příležitost.

Pokud chceme zahradu plnou života a ptačího zpěvu, pouze trávník však nestačí. Je třeba ji vhodně upravit a zajistit tím pestrou nabídku mnoha druhům. Odměnou nám bude možnost sledovat tyto zajímavé živočichy z bezprostřední blízkosti, poslouchat jejich čiřikání, pozorovat je při krmení, stavbě hnízda či vyvádění mláďat.

Kteří ptáci se však na našich zahradách zdržují nejčastěji? Čím a jak ptactvo v zimě přikrmovat? Jaký ptačí druh snáší vajíčka třeba i do květináče? Bolí strakapouda při bubnování do kmenů hlava?

Odpovědi na tyto a další otázky se posluchači dozvědí na přednášce o opeřených návštěvnících a obyvatelích našich zahrad.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)